Veient 1 de 15 de 394 articles

Calvo Buades, Antoni

          Polític, comptable i assessor fiscal         . Antoni Calvo Buades  va néixer a Palma, a la barriada del Vivero, l’any 1952. Fill de Josep Calvo Sánchez, de Granada amb molts de parents a Barcelona, i d’Antònia Buades Payeras, de Búger. Era conegut com de ca sa Poblera.  Article complet…

0

Ramis Juan, Jaume -MAGDALÈ- [-F]

Picapedrer i enrajolador. Mosaïcista. Marratxinet   Neix el 15 de maig de 1928 a Marratxinet. Fill de Miquel Ramis Mir, de can MAGDALÈ i Pereta Juan Canyelles, de sa FONT. Devers l’any 1950 se’n va a Canàries, 1 any a Sta Cruz. Després va al Brasil i està dos anys a Sao Paulo. Posteriorment, el  Article complet…

0

Duran Ramis, Miquel de sa FONT

        Empresari. Fou regidor. Pòrtol     . Neix a Pòrtol el 2 V de 1933, a sa FONT, d’aquí el malnom, fill de Josep Duran Cabot, de can PERETONS, i Catalina Ramis Bestard, de sa FONT. Sempre ha viscut a Pòrtol. Feu estudis de Primària i comptabilitat. L’any 1960 es casa  Article complet…

0

Pregoners [QT]

                a Sant Marçal 1975 Mn. Gabriel Seguí 1976 Mn. Pere Xamena 1977 Mn. Josep Capó 1978 Mn. Gabriel Seguí (imprès) 1979 Mn. Antoni Fullana 1980 Mn. Gabriel Seguí (A partir de 1981 s’mprimeixen tots) 1981 Mn. Baltasar Morey 1982 Miquel Gayà Sitjar 1983 Victorià Ramis d’Aireflor 1984  Article complet…

0

Gayà Sitjar, Miquel (1917-1988)

            Pregoner a Sant Marçal     Miquel Gayà Sitjar (1917-1988) va néixer a la Pleta de Son Castanyer (Porreres), però la seva família l’empadronà a Sant Joan, on desenvolupà la seva trajectòria literària. Poeta i assagista considerat el darrer representant de l’Escola Mallorquina, jugà un paper actiu en la  Article complet…

0

Galmés Nadal, Antoni (1870-1947)[-F]

    Prevere, fou rector de Sant Marçal   Antoni Galmés Nadal neix a Manacor el 14 XII 1870 . Entre 1897 a 1900 fou superior, com a diaca, del seminari menor. Fou ordenat el 31 III 1900. Del gener de 1900 al desembre de 1901 fou vicari de Banyalbufar. De 1901 a 1912 és vicari de Capdepera.  Article complet…

0

Lledó, Bernat de (1329)

          L’any 1329 trobam Bernat de Lledó, entre d’altres, com a testimoni de la disposició testamentària de Jaume Bernat. [RRV2007:6] [Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK] (Visited 69 times, 1 visits today)

0

Godor, Nicolau (1329)

            L’any 1329 trobam Nicolau Godor, entre d’altres, com a testimoni de la disposició testamentària de Jaume Bernat. [RRV2007:6] [Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK] (Visited 50 times, 1 visits today)

0

Pi, Pere des (1329)

            L’any 1329 trobam Pere des Pi, entre d’altres, com a testimoni de la disposició testamentària de Jaume Bernat. [RRV2007:6] [Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK] (Visited 30 times, 1 visits today)

0

Ferrer, Bernat (1329)

            El 1329 trobam Bernat Ferrer, entre d’altres, com a testimoni de la disposició testamentària de Jaume Bernat. [RRV2007:6] [Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK] (Visited 36 times, 1 visits today)

0

Bernat, Jaume (1329)

              “Dia 8 de juliol de 1329. Jaume Bernat, de la parròquia de Marratxí, disposava el seu testament. Vol ser enterrat a l’església de Marratxí i nomena marmessor la seva muller Elisenda. Pren per la seva ànima i obra pia 15 lliures. Deixa 20 sous en ajuda de comprar  Article complet…

0

Babiloni, Joan -CURT-(1603)

            . Joan Serra Tauler als HEREU, fill de l’honor Miquel Serra, estableix a l’honor Joan Babiloni CURT unes terres que confronten amb: Terres establertes per Martí Cabot Camí reial a la vila d’Inca Terres establertes per Gabriel Carnisser Caminoi enmig de les restants terres meves (ARM, P-42) [BMM, Mxp, VI ’17]  Article complet…

0

Carnisser, Gabriel (1603)

            . Joan Serra Tauler als HEREU, fill de l’honor Miquel Serra, estableix a l’honor Gabriel Carnisser unes terres que confronten amb: Terres establertes a Joan Babiloni CURT Camí reial a la vila d’Inca Camí de La Taulera a Ciutat Restants terres meves (ARM, P-42) [BMM, Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE  Article complet…

0

Cabot, Martí (1603)

            . Joan Serra Tauler als HEREU, fill de l’honor Miquel Serra, estableix a l’honor Martí Cabot unes terres que confronten amb: Terres establertes a Jaume Salom Camí reial a la vila d’Inca Terres establertes a Joan Babiloni CURT (ARM, P-42) [BMM, Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS  Article complet…

0

Salom, Jaume (1603)

          . Joan Serra Tauler als HEREU, fill de l’honor Miquel Serra, estableix a l’honor Jaume Salom unes terres que confronten amb: Terres establertes a Silvestre Pallisser Camí reial a la vila d’Inca Terres establertes a Martí Cabot Restants terres meves (ARM, P-42) [BMM, Mxp, VI ’17] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I  Article complet…

0