Agrupament Escolta i Guiatge Soca-Arrel (PO)

002 (2) L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel va néixer a Pòrtol l’any 1994 per inquietud d’un parell de portolans que volien obrir un lloc dirigit a infants i joves ja que al poble mancava un espai on els nins poguessin passar el seu temps lliure.

El primer cap d’Agrupament va ser Miquel Bosch, seguit de Cati Moll. Després d’ella, hi ha hagut un grapat de caps d’agrupament, així com també, amb aquests 20 anys de vida que ja té l’Agrupament han passat molts de caps dins l’Agrupament i sobretot, molts de nins i nines on han crescut i s’han fet grans. Aquests nins sempre recordaran dels escoltes el seu primer campament, la seva promesa, els amics que han fet i lo bé que s’ho passaren anant d’acampada.

L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel pretén ser, pels infant i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. És un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i compromesos amb la societat, en tots els aspectes, personals i col·lectius. 001

El marc de la vida a l’aire lliure és el centre on es desenvolupa principalment tota l’activitat educativa, es reuneixen cada dissabte als locals de les 16h a 18h, van d’acampada un pic al mes i a l’estiu es fa un campament per culminar tota la feina del curs.

L’Agrupament es divideix en 5 unitats segons l’edat dels al·lots i al·lotes, a part de l’equip d’Agrupament que són els membres que no estan amb al·lots però fan feina dins l’entitat. Tots  duen una camisa de color que els identifica;

 

  • Ferrerets; són nins i nines de 6 i 7 anys i duen la camisa de color taronja.
  • Llops/Daines; són nins i nines 8, 9 i 10 anys i duen la camisa de color groc.
  • Ràngers/Esplet; són nins i nines d’ 11, 12 i 13 anys i duen la camisa de color blau.
  • Pioners/Caravel·les; són joves de 14, 15 i 16 anys i duen la camisa de color vermell.
  • Rutes; són joves de més de 17 anys.

Equip d’agrupament; són majors d’edat (tenen tasques com secretari/a, cap de material, cap d’agrupament) i duen la camisa de color marró.

L’AEG Soca-Arrel forma part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) juntament amb tretze agrupaments més repartits per tot Mallorca, és un Moviment educatiu sense ànim de lucre i ofereixen als infants i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer.

El MEGM compta amb tota una trajectòria amb 60 anys fent feina pels infants seguint l’estil de vida propi de l’escoltisme, heretat de Sir Baden Powell i arribat a Mallorca de les mans d´Eladi Homs.

003

L’objectiu del MEGM és l’educació de persones lliures i responsables i pretén que les al·lotes i al·lots que participen a les activitats que programa, puguin descobrir la seva capacitat personal a través d’un compromís constant.

L’Agrupament intenta estar molt present a la vida de Pòrtol i cada any s’organitzen una serie d’activitats;

A l’octubre, en motiu de la celebració de l’aniversari de l’Agrupament, organitzen una bunyolada.

Per les festes de Nadal organitzen una xocolatada.

Al mes de maig organitzen la Fira d’Entitats de Pòrtol.

Per les festes de Sant Marçal hi són presents a l’horabaixa de tallers.

I sempre que poden i disposen de temps, participen a les activitats que els hi demanen ajut.

Totes aquestes activitats estan dirigides a tots els portolans i portolanes per fer veure que l’escoltisme segueix viu i dona un servei al nostre poble.

A dia d’avui, en no disposar dels locals a l’església de Pòrtol on l’Agrupament hi va estar més de 10 anys, els podeu trobar tots els dissabtes al carrer Major nº114, 1r pis,(damunt l’associació de veïnats) gràcies a l’Ajuntament de Marratxí que cedeix els locals.

Per posar-se en contacte amb l’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel de Pòrtol:

Adreça electrònica: aegsocaarrel@megm.org

http://aegsoca-arrel.blogspot.com.es/

Facebook: Aeg Soca-Arrel i pàgina AEG Soca-Arrel

                                                                                                         vegeu>>> galeria d’imatges

[Silvia Martínez Amengual; Antic cap de l’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel]

[Mxp, X ’15][revisat, VIII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 852 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari