ARTESANS I MENESTRALS (QT)

ARTESANS I MENESTRALS (QT)

(Mestres, oficials i aprenents)

 • Apicultors: Joan Machado, s’Avenc
 • Cordadores: Maria Llabrés Marimon
 • Ferrers: Canyelles, Seguí, Pocoví
 • Filadores: Magdalena Ferriol
 • Gerrers: Pere Coll
 • Margers: Josep Nadal Estarellas
 • Ollers: Amengual, Serra, Palou
 • Obradores de canyissos: Antònia Amengual Miralles, Francesca Ramis Noguera
 • Obradores de flor seca: Margalida Villalonga
 • Obradores de llatra: Maria Ginard Gayà
 • Orfebres : Pancraç Pinya
 • Pirotècnics: Antoni Frontera, Piro-Exit
 • Rellotgers: Jaume Servera Bosch
 • Restauradors de mobles
 • Siurelleres: Canyelles, Amengual
 • Tapisseres : Maria R. Horrach
 • Barbers
 • Brodadores
 • Caps d’estació
 • Carreters
 • Cosidores
 • Cuiners
 • Electricistes
 • Enrajoladors
 • Forners
 • Fusters
 • Gelaters / cacauets i llepolies
 • Guardabarreres
 • Guixaines
 • Jardiners
 • Licorers
 • Llanterners
 • Matadors de porcs
 • Mecànics
 • Moliners
 • Netejabótes
 • Pastissers
 • Peixeters
 • Perruqueres
 • Picapedrers: Agricola Marí
 • Pintors (de brotxa gruixada)
 • Rellotgers
 • Sabaters
 • Sastres
 • Siquiers
 • Taxistes
 • Xófers / transportistes

[Entrada en construcció]

[Mxp, IV ’15][darrera revisió, II ’21]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 116 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari