Badia / Abadia [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí, entre el XVIII i el XX. Els casos que es donen al XX, en general, corresponen a persones no nascudes a Marratxi. El Corpus en mostra una vuitantena. En alguns casos concrets, per qüestions de transcripció, es pot haver convertit en ‘Abadia’.

Segons Moll(2006:342), a l’apartat de noms d’edificis, Abadia és un monestir regit per un abat; i a certs regions significa “rectoria”.

[BMM, Mxp, IV ’15][revisió, V ’15]

(Visited 32 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari