Barrera Noceras, Francesc -ES SECRETARI VELL (1855-1928)

Barrera,signatura2

Signatura del Secretari Vell (AMM)

Secretari municipal de Marratxí en diversos moments; sa Cabaneta

Francesc Barrera Noceras neix a Llubí cap allà l’any 1855, fill de Sebastià Barrera i de Maria Noceras. Es va casar amb Margalida Juan Palou, de Valldemossa, amb la qual varen tenir una filla, Maria, nascuda a Marratxí l’any 1888. Margalida Juan morí l’any 1903 i,en data que desconeixem, Francesc Barrera es tornà a casar; aquesta vegada amb Margalida Oliver Torrens, de Santa Maria del Camí, on va néixer devers l’any 1870 i amb la qual no consta que tenguessin descendència.

L’any 1883, amb vint-i-nou anys, ja trobam Francesc Barrera a Marratxí, vivint al número 3 de sa Cabaneta -Can Barrera i, posteriorment, Cas Secretari Vell– i empadronat a les eleccions de Diputats.Consta que sabia llegir i escriure.

L’any 1883 va ser l’únic aspirant i és nomenat secretari de l’Ajuntament de Marratxí, ja que l’anterior, Gabriel Villalonga Verd, d’Esporles, havia presentat la dimissió del càrrec per malaltia.

L’any 1889 és designat per establir les fites municipals de Marratxí amb el terme de Palma. Aquest mateix any, Francesc Barrera presenta la dimissió del càrrec ostentat durant sis anys, perquè no pot seguir amb l’escàs haver que li donen. L’Ajuntament accepta la dimissió perquè no pot augmentar-li cap quantitat, ja que compta amb escassos rendiments. Li expedeixen un certificat de bona conducta moral i política i nomenen secretari interí Joan Jaume i Ferrer.

L’any 1891, davant el gran nombre de treballs extraordinaris que té la secretaria de l’Ajuntament creuen oportú nomenar un escrivent temporer. Acorden que serà el veïnat Francesc Barrera Noceras; cobrarà 2 ptes de dieta per dia de feina, consignades al capítol d’imprevists.

El 1895 nomenen secretari interí Francesc Barrera Noceras, i com a escrivent de la secretaria, Martí Rubí i Amengual, però a proposta del mateix Francesc Barrera l’abril de 1896 acorden nomenar secretari interí de l’Ajuntament Martí Rubí Amengual, i escrivent de la secretaria l’esmentat Francesc Barrera.

Quan a principis de novembre del mateix any, el batle, Bernat Nadal, és suspès del càrrec pel jutjat d’instrucció, immediatament el Consistori acorda donar possessió del càrrec de secretari interí a Francesc Barrera; a final de mes expira el termini sense haver-se presentat cap sol·licitud per a la plaça de secretari, i l’Ajuntament acorda nomenar secretari electe en propietat Francesc Barrera Noceras.

No tornam saber res d’ell fins a 1912, quan trobam la sessió inaugural del nou consistori, on consta que segueix essent el secretari, càrrec que suposam que no ha deixat durant els anys passats.

L’any 1915 el trobam també com a secretari suplent del Jutjat de Pau.

Però, per algun motiu, no conegut, l’any 1916, els regidors, per unanimitat, proposen la destitució del secretari Francesc Barrera Noceras.

Aleshores nomenen Joan Lladó i Simó com a secretari accidental i al cap d’uns dies nomenen Bartomeu Nadal i Bestard, aleshores secretari de Banyalbufar, com a secretari interí de Marratxí, càrrec que ratifiquen, al cap de dos anys, ja que aquest ha estat l’únic concursant a la vacant de la plaça en propietat.

L’any 1928 Francesc Barrera mor a sa Cabaneta als 74 anys d’edat.

[BMM, Mxp, II 2016][revisat, VIII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 69 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari