Biel MASSOT 2008: Corpus de marratxiner/e/s

0-a-anbert-castell-copia MASSOT: Corpus de marratxiner/e/s
Base de dades, en procés des de 2008. Digital. Sense publicar en paper.

Base de dades informàtica, que supera les 100.000 fitxes, consistent en un recull de totes aquelles persones que, d’un mode o altre, han passat per Marratxí al llarg de la història.

Així, inclou les persones que han nascut, s’han casat o han mort a Mxí. Aquelles que hi han tengut propietats, gran part de les que hi han estat empadronades, que hi han treballat o que han pres part en les eleccions o en la vida local, per esmentar els principals casos.

 

[Mxp, IV ´15] [Darrera revisió, XII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 116 times, 1 visits today)