Cabanassa, La (-f)

Propietat de Marratxí, situada entre Pòrtol i Santa Maria del Camí, dins l’anomenat camí des Jardí. Sempre ha anat molt lligada a la possessió Portula. També ha rebut el nom de can Ferrer.

El 1242 era propietat de Bartomeu Bou, però el 1252 era de Guillem Ferrer, possiblement de qui agafà el nom.
El 1578 era propietat d’Alfons de Torrella.
En els Stims de 1581 consta com a propietat de Francesc Torrella, juntament amb Portella (Portola), amb un valor total de 6.000 lliures.
Aquestes dues possessions, al cap d’uns anys passaran per herència als Olesa i seran establides. La Cabanassa passarà majoritàriament a mans d’habitants de Santa Maria del Camí i quedarà com a terreny rústic amb conreu majoritari de vinya. Actualment encara es conserva el topònim a la zona del camí des Jardí, a prop de Santa Maria.
El 1606, Praxedis Torrella Dureta arrendà sa Cabanassa a Joan Canyelles.
No surt en el Cadastre de 1685 perquè aleshores ja s’havia donat en establiment i donà lloc a moltes de les noves propietats –bàsicament en forma de terra o vinya- que sorgiren aquells anys.
El 1831, Joana Maria Babiloni, viuda d’Antoni Canyelles,  llogà sa Cabanassa , de la qual era hereva pel seu espòs, a Francesc Ferrer.

Bibliografia: BMM1997; ENSENYAT1919, 255; GMV2006; MaM (GEM18); RRV2007:5

 

Ref.:  [La Cabanassa: s.XVII] 10,11; [Relació amb Torrella i Olesa] 50,52

[BMM, Mxp, II ’17][darrera actualització, X ’18]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari