Cabot, Miquel – REI (s.XVII)

Propietari

Desconeixem el seu segon llinatge, però de malnom era REI.

En el Cadastre de 1685 consta com a propietari de casa i terres per un valor de 1.000 lliures. Segurament, és de Santa Maria del Camí.

Font: ARM

[BMM, IV ’15][Darrera revisió XII ’18]

(Visited 23 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari