Can Minaco – rellotge de sol (SC)

Can Minaco Mxp 

 

 

 

 

Can Minaco (abans Can Gros) – Rellotge de sol (SA CABANETA)

Rellotge de sol ubicat al carrer Martí Rubí núm. 107 de sa Cabaneta.

Coordenades: 39,6188º N – 2,7553º E

Rellotge de sol vertical a migjorn, quadrat, petit, gravat sobre una peça de marès,

encastat a la façana i ubicat a l’esquerra d’aquesta. El quadrant està emmarcat en una

orla feta també de peces de marès i el gnòmon és de ferro amb una petita bolla al cap.

Línies horàries gravades i pintades. Mitges hores només indicades i pintades. Xifres

indoaràbigues també gravades i pintades. (S’hi reconeixen mig gravades xifres mal

col·locades)

Prova: Dia 3 de setembre de 2015 a les 17:48 hores (hora oficial)

El rellotge marca les 15:40 aproximadament. Això donaria una hora oficial:

15:40 + 2 hores (horari d’estiu) – 11 min (longitud Est) – 26 s (eq. Temps) =

17 h 28 min 34 s

Per tant, una diferència d’uns 20 min que és massa gran i que es pot atribuir segurament

al fet de ser un rellotge construït per mirar a migjorn (mentre que la façana declina 4 o

5º cap a sud-oest) amb el gnòmon també mal orientat cap a l’esquerra respecte del

plànol del quadrant (quan hauria de ser un poc cap a la dreta, cercant el sud).

 

[PLP, Mxp,  II ´16]

(Visited 77 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari