6ena – 1999

Sisena candidatura municipal – 1999

ASI
Maria Carmen Tarragó Rodríguez 01
Amparo Quetglas Martínez 02
Rafael Garrido Martínez 03
Nieves Panedes Cádiz 04
Manuel Serrano Blesa 05
Antonia Pardo Moranta 06
María Gisela Cañellas Rico 07
José Luis Rendón Muñoz 08
Maria Montserrat de la Plana Salas 09
Emiliano Castaño Ruiz 10
Juan Jose Malbertí Llinàs 11
Jaime Ataulfo Tarongí de la Plana 12
Catalina Capó Oliver 13
Víctor Sánchez Fernández 14
Juan Jose Santamaría Casado 15
Enriqueta Rico Almerich 16
Miguel Moyà Hernández 17
Maria de los Angeles González Rojo 18
Hortensia Rodríguez Sánchez 19
Amparo Martínez Toval 20

 

EU
Miquel Rosselló i [del Rosal] 01
Magdalena Moreno i [Frontera] 02
Mariano Izquierdo [García] 03
Jesús Ramírez i [Vadell] 04
Lluïsa Thomàs i [Andreu] 05
Lluís Genovart 06
José Antonio González 07
Magdalena Vaquer 08
Bartomeu García 09
Manuel Luna 10
Celedonio Barredo 11
Francesca Moyà i 12
Pedro Pérez 13
Francisco Fernández 14
Juan Sobrino 15
Rosa Iniesta 16
Saturnino Enrique 17
Carmen Mingorance 18
José Jiménez 19
Mateu Roca 20

 

IDMA

Miquel Bestard i Parets 01
Antoni Calvo i Buades 02
Felip Juan i Fiol 03
Margarita Mesquida Prohens 04
Lluís Tapia i Gómez 05
Maria Ribas i Palou 06
Maria Ramis i Coll 07
José Iniesta Gómez 08
Jose Escobar Calvo 09
Jesús Cáceres Palacios 10
Margarita Riera Verger 11
Marçal Trias i Heimo 12
Antonio Fernández Manjón 13
Maria Antònia Coll i Llull 14
Juan Miguel Fernández García 15
Antoni Company Arjona 16
Miquel Moyà Cerdà 17
Josep Maria Casasnovas Enrich 18
Rafel Ponsi Jaume 19
Alvaro Marín Tosat 20

PP
Antoni Montilla i [Peinado] 01
José Ramón Bauzà i [Díez] 02
Antoni Company 03
Joan Coll [Canyelles] 04
Toribio Cádiz [Martínez] 05
Sebastià Frau [Serra] 06
Francisco Molina 07
Jaume Roig i [Jaume] 08
Josep Nigorra 09
Pep Toni Juan 10
Francesc Artigues 11
Josep Ramon Pinya i [Bonet] 12
Francesc Fullana 13
Antònia Martorell 14
Aina Maria Vadell 15
Manuel Martínez 16
Juan Pizarro 17
Francesc Ferrà i [Pizà] 18
Antònia Palou 19
Magdalena Garcia i [Gual] 20

PSM
Joan Francesc Canyelles i Garau 01
Bartomeu Adrover i Quetglas 02
Gabriel Duran i Salom 03
Antoni Salvà i Andreu 04
Melcior Mates i Caimari 05
Francesca Amengual i Grimalt 06
Marc Bonnín 07
Pere Amengual i Bestard 08
Maria Rosa Roig i Rodríguez 09
Toni Roig i Sierra 10
Macià Ensenyat i Estarelles 11
Francesca Mulet i Estrany 12
Bernat Sureda i García 13
Miquel Guijón i Amengual 14
Jaime Serra Vidal 15
Joan Melià i Garí 16
Rafel Crespí i Ramis 17
Joan Arrom i Nadal 18
Magdalena Serra i Capó 19
Jaume Serra i Roig 20

 
PSOE
M. Coll Cañellas 01
Daniel Guirao i Navarro 02
Xavier Fortuny i Siquier 03
Concepció Obrador Guzman 04
Sebastià Alou i Vicens 05
Rafel Llobet i Capellà 06
Josefina Lago Casteleiro 07
Andrés Campuzano García 08
Rosa Maria Serra i Creus 09
María José Franco Muñoz 10
Antoni Patricio i Rodríguez 11
Juan González Carrasco 12
María Rosa Vich i Serra 13
Domingo Rego Espinosa 14
M.Celeste González Troche 15
Bartomeu Aguilar i Jofre 16
Lourdes Muñoz Campos 17
Guillem Juan i Mas 18
Martí Serra i Mas 19
Antoni Estarellas i Frontera 20
Tomás Bujosa Castaño 21
Manuel Ledesma Rodríguez 22
Jose Antonio Rodríguez Espinosa 24
Pedro M. Femenias Gamundí 25

 

SPD
Jose Ramon Morales Melguizo 01
Fracisco J. Sánchez Vivo 02
José Gayá Moll 03
Emilio Morales Melguizo 04
Raúl Sants Fullana 05
Juan F. Pastor Ramon 06
Antonio Saavedra Gómez 07
Maria Magdalena González Juan 08
Maria Magdalena Quintana Díaz 09
Manuel Orihuela Benítez 10

UM
Bernadí Homar i [Solivelles] 01
Antònia Canyelles 02
Miquel Blascos 03
Joan Serra i Canyelles 04
Francesc Estapé 05
Miquel Mut i [Sureda] 06
José Caceres 07
Carles Simó i [Montfort] 08
Joan Rafel Ferragut 09
Vicente Escacena i [Magdaleno] 10
Francisco Linares 11
Antoni Canyelles 12
Antoni Urrea 13
Manuel Escamilla 14
Miquel Angel Cifre 15
Antoni Ferragut 16
Francesca Rosselló 17
José Texeira 18
Pedro Jose Obrador 19
Manuel Nicolás 20

 

 

 

 

(Visited 154 times, 1 visits today)