9ena – 2011

Candidatures a les eleccions municipals de Marratxí

CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO (CCD)

Alexandra Ferrer Soriano 01
Fortunato Lazaran Olmo 02
Juana Maria Navarro Moreno 03
Ricardo Ituarte Pérez 04
Maria del Carmen Carrillo Muñoz 05
Francisco García López 06
Maria José Reolid Roselló 07
José Manuel Ferrer Rodríguez 08
Marjan Brune 09
Juan Ramon Rosich Bros 10
Aina Maria Rullan i Gallego 11
Moisés Lazarán Fernández 12
Silvia Ana Sampol Orrigoni 13
Juan Bosco Oliver Sbert 14
Keila Hartman de Almeida 15
Nicolas Cañellas Dols 16
Lohania Madelyn Galdo Blazquez 17
Cristóbal Mario García Pérez 18
Maria José Valderrama Arena 19
Francisco Montalvo Torrelló 20
Guadalupe López Carril 21
Moisés Lozano Ramis 22
Vanesa Martínez Martínez 23
Maties Miquel Ramis Roca 24

CONVERGENCIAPER LES ILLES (CxI)
Miguel Romaguera Cañellas 01
Antonio Tugores Osuna 02
Margarita Ferrà Arlandi 03
Trinidad QuesadaSegura 04
Catalina Barceló Giménez 05
Antonio Cañellas Oliver 06
Margarita Villalonga Tous 07
Juan Manuel Martínez Torres 08
BartoloméPons Muñoz 09
Ana Encinas Sánchez 10
Antonio Barceló Risueño 11
Manuel de la Rosa González 12
Jorge Marzo Sancho 13
Maria del Carmen Varela Muñoz 14
Juana Cañellas Oliver 15
Guillermo Ramis Cañellas 16
Arnaldo Mulet Mestre 17
Maria del Pilar Pérez Gómez 18
Juan Cunill Mas 19
Vanesa Quesada Varela 20
Juan Xamena Aguilar 21
Alfonso Andrés Fernández Coll 22
Maria de la Aurora Romaguera Cañellas 23
Joan Gabriel Puertas i Vallés 24
Maria Estrella Martínez Palmer 25
José Hill Torrres 26

ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL (ESQUERRA-AM.)
Natxo Knörr i Borràs 01
Margalida Bosch i Fiol 02
Tomeu Adrover i Fiol 03
Magdalena Torelló i Mas 04
Raimon Pedemonte i Rubio 05
Maria Gloria Estarellas i Negre 06
Joan Servera i Bibiloni 07
Anna Sánchez i López 08
Martí Dinares i Juanola 09
Neus Ibarra i Vallejo 10
Antoni Salvà i Faura 11
Sònia Fernández i Herrera 12
Jaume Morante i Mesquida 13
Glòria Garcia i de la Casa 14
Melcior Galmés i Cerdà 15
Aina Maria Roman i Nadal 16
Maria Gil i Bernabeu 17
Júlia Fernández i Font 18
Joan Rosselló i Oliver 19
Antonio Thomás i Perelló 20
Joan Romero i Boloix 21

ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS (EUIB)
Guillermo Lillo Rodríguez 01
Adolfina Díaz Romero 02
Mariano Izquierdo García 03
Marina López Villares 04
David Sánchez Osuna 05
Mercedes Hernández Moreno 06
José Angel Allegue López 07
Maria Antonia Feliu Landa 08
Saturnino Enrique Cintas 09
Dulce María López Sardina 10
Luís Miguel Genovard del Pueblo 11
Sonia Allegue López 12
Bartolomé García Molina 13
Carmen Osuna Valenzuela 14
Pedro Pérez Simón 15
Manuela García López 16
Juan Moya Bibiloni 17
Olga del Carmen Burgos Huenante 18
Gonzalo Sánchez Sánchez 19
Rafaela García Aybar 20
José Antonio Morais Ezquerra 21
Jane Chaname La Chira 22
Cristóbal González-Mohino Tordillo 23
Manuel Jesús Vega Herrera 24

INDEPENDENTS DE MARRATXI (ID.MA.)
Miquel Bestard i Parets 01
Neus Serra i Canyelles 02
Maria Josefa Bestard Alvarez 03
Antoni Calvo i Buades 04
Maria Ascensión Maestre Oliver 05
Miquel Moyà i Cerdà 06
Joan Serra i Juan 07
Maria Esperança Rigo i Salvà 08
José Iniesta Gómez 09
Maria Pilar Drover i Torrens 10
José Escobar Calvo 11
Capilla Guzmán Sánchez 12
Miguel Angel Company Roig 13
Jaime Bibiloni Fiol 14
Margarita Riera Verger 15
Juan Antonio Ripoll Batle 16
Juan Manuel Campoy Macias 17
Manuel Fernández Cano 18
Bernardina Campos Gonzalez 19
Josefa Marín Díaz 20
Jesús Cáceres Palacios 21
Antonio Fernández Manjón 22
Maria del Mar Bestard i Mates 23
Vicente Martinez Camacho 24

LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS (IB-LLIGA)
Juan Bautista Saavedra Pérez 01
Margarita Enseñat Miró 02
Antonio Serna Quesada 03
Jaume Gili i Planes 04
Antonia Rigo Suau 05
Juan Rafael Casasnovas Adell 06
Manuel Barranco Fernández 07
Maria de los Angeles Ortega Barquiel 08
Margarita Serantes Hernández 09
Ana Margarita Torres García 10
Pedro García Viqueras 11
Alfredo Vicente Gómez Rodríguez 12
Maria José Núñez Ventosa 13
Onofre Benito Fornés Moreno 14
Maria Vanessa García Gómez 15
Rosario Ortega Barquiel 16
Bonifacio Sierra Fernández 17
Maria del Carmen Gil Torres 18
Vicente Muñoz Martí 19
María Concepción Parra Chávez 20
Juan Antonio Villar Vega 21
Isabel Parra Chávez 22
Víctor Manuel Rodríguez Martínez 23
Ramón Botía Sánchez 24
Eugenia Ortega Barquiel 25
Hilario Ortega Barquiel 26

PARTIDO POPULAR (P.P.)
Tomeu Oliver i Palou 01
Francisco Jose Ferrá Pizá 02
Petra Galmés Bonet 03
Maria Calafat Matas 04
Coloma Coll Ribas 05
Juan Coll Cañellas 06
Sebastian Frau Serra 07
Catalina Pocoví i Fiol 08
Antonia Coll Bestard 09
Juan Femenias Serra 10
Margarita Mesquida Prohens 11
Jaume Llompart i Caldés 12
Catalina Bujosa i Ginard 13
Valentín Chacártegui Cicerol 14
Jaume Roig i Jaume 15
Pedro Bestard Martínez 16
Pedro Juan Serra 17
Rosa Maria Alvarez Cerdá 18
Juan Pizarro Sánchez 19
Patricia de Juan Escuder 20
José Ramón Bauzá Díaz 21
Jorge Bauzá Palou 22
Francisco Duran González 23
Benita Cirer Roca 24
Sílvia García Mínguez 25
Domingo Martín Fernández 26
Jaime Vila Morante 27
Catalina Arrom López 28
Tomás Rotger Pascual 29
Margarita Tous Valcaneras 30
Jose García Homar 31

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Daniel Guirao i Navarro 01
Maria Alfaro Sánchez 02
Sebastià Alou i Vicens 03
Isabel Palou i Torrandell 04
Juan Guirao Navarro 05
Andrés Campuzano García 06
Miquel Cabot i Rodriguez 07
Cristina Alonso i Pujadas 08
Alejandro Gabriel Esperón Roca 09
Maria Lladó i Ribas 10
Andrés Pulido Ruiz 11
Eugenio García García 12
Catalina Pujades i Moranta 13
Oscar García Redondo 14
Maria de las Nieves Bujosa Armero 15
Juan González Millan 16
Cipriana Garrote Granadero 17
Maria Cristina Reus i Garcia 18
Elia Valero Capellá 19
Manuel Ledesma Rodríguez 20
Miguel Coll Cañellas 21
Johnnier Andrés Aristizábal Rubio 22
Maria Concepción Obrador Guzman 23
Bartomeu Aguilar i Jofre 24

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
Francisca Juan Julve 01
Sebastián Escarrer Mulet 02
Regina Cervantes Fernández de Castro 03
Marc Garrido i Juan 04
Ana Coll Isern 05
Miquel Cloquell i Capó 06
Catalina Escarrer Mulet 07
Antonio Sbert Serra 08
Francesca Maria Mayrata i García 09
Bartolomé Calafell Ramis 10
Pedro José Martínez Recio 11
Alfonso Damaso Guervos Mayrata 12
Ursula Otero García 13
Maria del Mar Llabrés Martínez 14
Jaime Cañellas Amengual 15
Alfonso Guervos Macias 16
Mónica Marchena Valdivia 17
Jessica Juan Desforges 18
Margarita Ramis Cabot 19
Antonio Cañellas Cañellas 20
Vicenta Julve Baila 21
Antonio Ramos Lopez 22
Maria Marçala Mulet i Serra 23
José Juan Calafell Pastor 24

PSM-INICIATIVA VERDS (PSM-IV-EN-APIB)
Joan Francesc Canyelles i Garau 01
Miquel Rosselló i del Rosal 02
Melcior Matas i Caimari 03
Dulce Nombre de Mari Manzano Oliver 04
Maria Magdalena Moreno i Frontera 05
Josep Serra i Canyelles 06
Macià Ensenyat i Estarelles 07
Josefina Simonet Monserrat 08
Francisca dl Eucaristía Mulet Estrany 09
Gabriel Duran i Salom 10
Pedro Trujillo Fernández 11
Bartomeu Adrover i Quetglas 12
Aina Maria Salom i Ripoll 13
Francisca Moyà Mesquida 14
Miquel Vaquer i Albons 15
Francesc Xavier Alomar i Novila 16
Angeles Almenara Domínguez 17
Joan Baptista Canyelles i Bestard 18
Aina Antònia Vicens i Llodrà 19
Lila Thomàs i Andreu 20
Rafel Crespí i Ramis 21
Bernat Sureda i García 22
José Valero González 23
Rosa Maria Calvín Trujillo 24
Maria Teresa Caimari i Aleixo 25

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD)
Jaime Francisco Comas 01
Miguel Angel Estaras Gelabert 02
Ricardo Alondo Ponce 03
Rosario Cabrera Garcia 04
Maria Esperanza Fenoi Castelló 05
Pedro Aledo López 06
Antonio Guerrero Valenzuela 07
Eduardo Ramis Janer 08
Ana Estarás Cabrera 09
Yolanda Jiménez Comas 10
Angel Martín Jiménez 11
Antonio Sampedro Benito 12
Francisco Juan Sugrañez Salvá 13
Silvia Martínez Gómez 14
Cristina Herrero Romero 15
Gabriel Serra Vicens 16
Jose Luis Peña Martínez 17
Maria Isabel Forteza López 18
Silvia Bordoy Castilla 19
Jose María Sánchez Moreno 20
Jerónima Comas Mestre 21

(Visited 439 times, 1 visits today)