Batles de barri [-f]

BATLES DE BARRI, segle XIX

 

La primera vegada que surt aquest concepte a les actes municipals, i es nomenen el primers batles de barri, és a l’any 1872 (quan a Palma, per exemple, n’hi havia des del segle XVIII). Fixau-vos que el Pont d’Inca no surt fins a 1891, ja que abans el nucli era inexistent. Fins al segle XX no es pot assegurar que hi pugui haver algun nomenament de batles de barri que s’hagi perdut, ja que no hi ha totes les actes. Però, en principi, la nòmina és aquesta:

7 IV 1872
Nomenen batles de barri [1era vegada que surt el concepte]:
Pel barri de Sa Cabaneta i Marratxí, Bartomeu Ramis i Amengual
Pòrtol i es Pou del Coll, Martí Serra i Barrera
Es Pla de Son Nebot, Nicolau Tous i Salvà
Es Pla de na Tesa, Joan Jaume i Corró

.
16 XI 1873
Nomenen batles de barri
SC, Bartomeu Ramis Amengual
PO, Martí Serra, de Josep
Mxí i Pou del Coll, Miquel Ramis i Serra
PT i Son Nebot, Mateu Salom i Ripoll

20 II 1876
Nomenen batles de barri, per votació:
SC, Bartomeu Ramis i Amengual
PO, Joan Capó i Salvà
Mxí, Rafel Ramis i Cabot
SN Sebastià Bibiloni
PT, Gabriel Coll

11 III 1877
Nomenen batles de barri:
SC, Bartomeu Ramis i Amengual
PO, Joan Capó i Salvà
Mxí, Rafel Ramis i Cabot
SN, Sebastià Bibiloni
PT, Gabriel Coll

6 VII 1879
El batle nomena batles de barri:
SC, Bartomeu Ramis i Amengual
PO, Martí Barrera i Serra
Mxí i PC, Joan Socies i Canyelles
PT i SN, Sebastià Bibiloni i Canyelles
Han de lliurar un distintiu i un exemplar de les ordenances municipals a cada un d’ells.

5 VII 1885
Elecció de batles de barri:
SC Andreu Carrió Rotger
Mxí, Miquel Ramis Serra
SN Bartomeu Mulet Ferrà
PT Sebastià Oliver
PC Joan Socies Canyelles
PO Martí Barrera Serra

17 VII 1887
Elecció de batles de barri:
Andreu Carrió Rotger
Martí Barrera Serra
Joan Socies Canyelles
Miquel Ramis Serra
Bartomeu Mulet Ferrà
Sebastià Bibiloni

VII 1887
Hi torna haver canvi de Consistori
També es reelegeixen els batles de barri, que són els mateixos anteriors:
Andreu Carrió Rotger
Martí Barrera Serra
Joan Socias Canyelles
Miquel Ramis Serra
Bartomeu Mulet Ferrà
Sebastià Bibiloni

XII 1890
El Governador suspèn els càrrecs de batle i regidors.
També declaren cesssants els batles de barri: Sebastià Bibiloni Canyelles, del PT; Bartomeu Mulet Ferrà, de Son Nebot; Joan Socies Canyelles, del Pou del Coll i Mxí; Martí Barrera Serra, de PO; i Miquel Rosselló Quintana de SC. En lloc seu nomenen:
SC, Ramon Crespí Canyelles
PO, Miquel Capellà Rubí
PC i Mxí, Baltasar Amengual Amengual
SN, Antoni Frau Carrió
PT, Jaume Pocoví Perelló

VII 1891
Nomenen batles de barri:
SC, Ramon Crespí Canyelles
PO, Miquel Capellà Rubí
Mxí i PC, Baltasar Amengual Amengual
Son Nebot, Antoni Frau Carrió
PT i PI, Jaume Pocoví Perelló

I 1893
Nomenen batle de barri:
SC, Miquel Rosselló Quintana
PO, Martí Serra Barrera
Mxí i PC, Bernat Mestre Manresa
SN, Antoni Frau Carrió QUELET
PT, Sebastià Bibiloni Canyelles

7 I 1894
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rosselló Quintana
PO, Martí Ferrer Barrera
Mxí i PC, Bernat Mestre Manresa
SN, Miquel Frau Cabrer
PT, Sebastià Bibiloni Canyelles
PI, Miquel Bordoy Font

17 VII 1895
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Miquel Capellà Rubí
Mxí i PC, Joan Nadal Arrom
Son Nebot, Antoni Frau Carrió
PI, Ramon Salom Comas
PT, Andreu Serra Frau

4 VII 1897:
Nomenen batles de barri
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Miquel Capellà Rubí
Mxí i PC, Joan Nadal Arrom
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Miquel Bordoy Font
PT, Andreu Serra Frau

2 VII 1899:
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Bartomeu Fiol Amengual
Mxí i PC, Joan Nadal Arrom
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Miquel Bordoy Font
PT, Miquel Bibiloni Canyelles

 

 

[BMM, Mxp, VI ’15][Ampliació, V ’18]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 112 times, 1 visits today)