g) Batles del segle XX i XXI

Marratxí, batles del segle XX i XXI

Francesc Serra Sastre 1 VII 1897
renovat 1 VII 1899
Maties Mesquida Nadal 1 I 1902
renovat 1 I 1904
renovat 1 I 1906
Francesc Oliver Gayà 1 I 1912
Rafael Jaume Julià 1 I 1914
Pere Josep Jaume Castelló 1 I 1916
Jaume Bestard Barrera 1 I 1918
Antoni Canyelles Quetgles 3 IV 1923
Jaume Bestard Barrera 3 VI 1923
Pere Canyelles Rigo 2 X 1923
Miquel Rosselló Bernat 6 III 1924
Joan Villalonga Mutti 30 XI 1924
Jordi Crespí Vidal 22 II 1925
Bartomeu Ramis Vidal 6 VII 1925
Gaspar Moyà Roca 26 II 1930
Antoni Canyelles Quetgles 19 IV 1931
Miquel Oliver Ramis 12 VI 1931
Antoni Canyelles Quetgles 24 X 1934
Miquel Oliver Ramis 24 II 1936
Pere Canyelles Rigo 22 VII 1936
Joan Vich Santandreu 5 XII 1936
Andreu Juan Carrió 20 III 1937
Joan Tugores Jaume 9 III 1944
Antoni Bosch Perelló 21 III 1951
Antoni Moyà Borràs 8 VI 1955
Guillem Vidal Bibiloni 22 II 1971
Miquel Bestard Parets 15 VI 1991 (en diverses ocasions)
Martí Serra Mas
M.Coll (1 any)
JR.Bauzá
Tomeu Oliver Palou
Joan F. Canyelles Garau
Miquel Cabot Rodríguez

[BMM, Mxp, IV ’15][actualitzat, II ’21]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]


(Visited 189 times, 1 visits today)