Torre, sa -carrer- PO [-f]

 
c/ Nueva o de la Figuera Alicantina
c/ de la Escuela
c/ del 14 de abril
c/ del 19 de julio [18]
c/sa Torre

Carrer de Pòrtol, situat entre el carrer Trinitat i el de l’Escola.

Inicialment el varen obrir per enllaçar la nova escola que s’estava construint amb el nucli del poble.
D’entrada li donaren el nom de Nou o de la Figuera Alacantina, després, a l’any trenta del segle XX, “de la Escuela”. La República s’encarregà de canviar-li el nom, i l’any 1931 li donen el de “14 de abril”. El règim feixista de Franco torna a canviar el nom i li donen el de “19” de juliol, data que esclatà “el Movimiento”, posteriorment, per assimilació, li diguern “18” de julio fins que la Democràcia li donà el nom del monument més signifacatiu del carrer i d’un dels més coneguts de Pòrtol, sa Torre de can Pere Antoni.

Des del carrer de l’Escola al de la Trinitat té dos transversals a cada costat. A la dreta, Ramon y Cajal i Sol.  A l’esquerra hi trobam el Balmes i la Mare de Déu del Carme.

[BMM, Mxp, VI ’15]

(Visited 29 times, 1 visits today)