Veient 31 de 42 de 42 articles
Arxiu | Onomàstica – Malnominació RSS feed for this section

Ca s’Hortolà [-f]

Tros de terra de Pòrtol, a la zona de can Parrisco, que en temps fou dels Cabot FREIXURA. Fa uns anys es va tancar el camí que hi passava, que vorejava la finca i era ancestralment utilitzat per la gent de PO per anar fins a Marratxinet. Actualment el camí està tancat i hi ha una barrera.  Article complet…

0

Roter [-f]

Malnom donat a l’oller de Son Ros, Xisco Canyelles Palou, perquè havia estat tota la vida a la zona de ses Rotes, també anomenades Rotes de Son Caulelles.   [BMM, Mxp IV ’15]  

0

Badia / Abadia [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí, entre el XVIII i el XX. Els casos que es donen al XX, en general, corresponen a persones no nascudes a Marratxi. El Corpus en mostra una vuitantena. En alguns casos concrets, per qüestions de transcripció, es pot haver convertit en ‘Abadia’. Segons Moll(2006:342), a l’apartat de noms d’edificis, Abadia és un monestir regit  Article complet…

0

Aguiló [llinatge]

        Llinatge existent a Marratxí des de mitjans del XIX, comptant amb una quarantena de fitxes al Corpus, ubicades especialment al Pont d’Inca i al Pla de na Tesa. Un bon exemple correspon a la família de l’artista i col·laborador de la revista Pòrtula, Miquel Aguiló Pallicer, ubicada a sa Cabana. Segons Moll [2006:201]  Article complet…

0

Aguilera [llinatge]

          Llinatge existent a Marratxí des de mitjans del s XIX, provinent de Palma i comptant amb una quarantena de fitxes al Corpus, localitzades especialment al Pla de na Tesa i al Pont d’Inca. Segons Moll(2006:320), inclòs dins els noms d’accidents referents al terreny, ve d del llatí “aquilaria”, ‘lloc o  nien  Article complet…

0

Bibiloni [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí des de 1229, amb la única excepció del segle XV, que no en trobam cap. Al padró de 1815 en trobam, especialment,  a Pòrtol i al Pou del Coll. A finals del s. XIX en trobam, especialment, al Pla de na Tesa. Posteriorment i fins a l’actualitat n’hi ha a tot Marratxí.  Article complet…

0

LLINATGES (QT)

Aproximació als llinatges existents a Marratxí: Adrover Aguilar Aguilera Aguiló Aimeric Albertí Alemany Aloi Alomar Alonso Alorda Alvarez Amengual Andreu Arbona Arbós Badia Balaguer Bibiloni Crespí Duran Escarrer Ferriol Frau Garau/Grau Homar Vallcaneres [Mxp, VII ’15][Actualitzat, VII ’16] [SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK] [Mxp, IV ´15]

0

Marratxinet – malnominació

  Marratxinet – malnoms històrics   1736                BESSÓ 1744                BUC 1835c              BURRIADA 1745                DURBEC 1929                FELIU, can 1924                FONT, sa [es mantén] 1928                FUIANA, can [es mantén] 1927                GAIARD, can [es mantén] 1935                GAVATXO, can  Article complet…

0

Crespí [llinatge] [-f]

Llinatge corresponent a diverses persones, segurament de Santa Maria del Camí, que, segons el Cadastre de 1685, tenien cases, terres i/o vinyes dins Marratxí. En concret es fa menció d’Antoni, Francesc, Jaume, Joan, Josep BLEDA, Pere Crespí jove, Pere i Rafel Crespí. Segons Moll (2006) ve del gentilici “Crispinus”, derivat de Crispus. És nom de  Article complet…

0

Adrover [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí a diversos periodes. En el Corpus el trobam de forma puntual al segle XVII i al XIX -al XVIII no n’hi ha cap-. A partir dels anys quaranta del segle XX fins avui apareixen contínuament. Es llinatge de regidors, i de persones que s’han presentat a les candidatures municipals. Segons Moll [2006: 231], Adrover  Article complet…

0