Veient 1 de 13 de 13 articles
Arxiu | Possessions RSS feed for this section

Rafal Abiach

      . El trobam esmentat per Ramon ROSSELLÓ VAQUER [2007:5] l’any 1242, com a propietat de Bartomeu Bou, procurador a Mallorca del bisbe de Barcelona. Segons ENSENYAT [1919:255] aquest era el nom d’origen àrab pel qual era coneguda l’alqueria Portula i, “juntament amb sa Cabanassa o can Ferrer, eren de pertenències de la  Article complet…

0

Portola [antiga possessió][-f]

Antiga alqueria del terme de Marratxí, documentada el 1242. Al començament del s XVII, era propietat de la família Torrella, de la cavalleria de Santa Maria del Camí. El 1626, s’inicià un plet entre Quitèria Ballester, cunyada de Francesc Alfons Torrella, i Clara Anna Fons, filla natural d’Alfons Torrella, per l’heretat de la citada cavalleria.  Article complet…

0

Cabana, Sa

        . Possessió de Marratxí, avui desapareguda. Estava situada entre el Pont d’Inca i la Indioteria i era limitada pel torrent Gros i el torrent Petit. Històricament, feia part de la gran possessió i antic rafal de Son Fuster, situat dins el terme de Palma, però que entrava dins el de Marratxí.  Article complet…

0

Es Caülls

            Possessió de Marratxí Es Caülls, també pronunciat com a ‘cavulls’ o, fins i tot ‘casulls’ –possible origen del nom, en referència a cases velles o en mal estat- no té història pròpia fins al segle XIX. Fins a l’any 1800 feia part de la gran possessió de Son Sales, important  Article complet…

0

Son Mallol

            Possessió de Marratxí, situada relativament a prop de Marratxí-net. Situada a la carretera dita “camí de Muro”, a poca distància del nucli dels Coscolls i a prop del camí des Jardí -que va de Pòrtol a Santa Maria-. Hom hi accedeix per l’anomenat camí de Son Maiol. Les cases  Article complet…

0

Son Cós [#]

  Possessió de Marratxí.   [entrada en construcció]          

0

Son Sales

 Possessió de Marratxí. La fama d’aquesta possessió li ve especialment de la seva gran extensió, que ha resultat proverbial. La glosa popular en dóna testimoni: Sa Porrassa i Santa Ponça Son Sales de Marratxí i sa Vall a Santanyí són ses més grans de Mallorca (CPM) Hi ha una versió diferent de la glosa anterior que  Article complet…

0