Comissió portolana de glosadors [#][-f]

Grup de persones -en general glosadors- que durant alguns anys, dins els vuitanta del segle XX, varen realitzar diverses activitats, com les Mostres de Glosadors. Abans de tenir aquest nom, en varen manejar d’altres, com “Comissió de glosadors”

Bàsicament estava integrada per Felip Palou META, Pau Ferrer SOLL, i Marçal Bestard des PEBRE. Esporàdicament hi participaren altres glosadors, com Mateu Palou META, Martí Serra VICH i encara d’altres

Entre d’altres coses, varen col·laborar a Pòrtula, que els va suposar una plataforma des d’on poder escampar les seves fílies i fòbies, segons el moment. Sobretot es varen aficar amb glosador d’altres pobles, com Pere Gil, Pep Vallori, Antònia Rebassa… i encara d’altres.

 

Ref.: : [A la Com.Port.] Pòrt 46,2; [A sa Com.Port.Glos] 66,2; [1era Trobada de G.de Mallorca] 26,4

 

Bibl.:  Al senyor Pieres/Ràdio Balear, Pòrt 41,8

 • Id: Mestre Gabriel Pieres 44,2
 • Adios, mestre d’escola… 46, I 86
 • Id: A Mirando, sense mal de ventre…Ets poc beia sagetera47,2
 • Id:A mestre Pep Vallori  49, IV86
 • Id: Aquest mes fa cinquanta mesos que es Pòrtula es publicà 50, V 86
 • Id: A Pere Gil  52,IX 86
 • Id [a Rafel Ferrer] 53,X 86
 • Id: Pep Vallori “Eriçona” 53,X 86
 • Id: A Pere Gil  54 XI 86
 • Id: A Antònia Rebassa  55, XII 86
 • Id: A Pere Gil  56,2
 • Id: Contestant ses gloses de Pere Gil  56,2
 • Id:Sobre s’indiot; contesta… 57, 2
 • Id: Constestant a Pere Gil  57,2
 • Id:Contestant a “Un portulà”59,2
 • Id: A Pau Ferrer  61,2
 • Id: A Pep Vallori  61,2
 • Id: A Rafel MARIER  62,2

Al Jai de sa Cova, 64,2

A un Foravilà, 65,XI 87

 

[Mxp, VIII ’18][Darrera revisió, X ’18]

[plana en construcció]

(Visited 102 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari