Comuna, sa -SC [-f]

Zona de SC, situada a cada part del camí del mateix nom que duu fins a la carretera vella de Sineu. En temps va ser de titularitat pública, d’aquí el nom de “Comuna” -relativa al Comú- que trobam a tants de pobles.

Pel que veim a les actes de Plens del segle XIX, sempre hi havia problemes, especialment deguts als ollers i als forners, perquè hi anaven a dur-se’n llenya. Hi va haver prohibicions i multes, que no serviren de massa cosa, fins que un determinat moment -c.1836- es va vendre, a bocins, als particulars.

Actualment hi existeixen una sèrie d’urbanitzacions, travessades per diferents carrers, que parteixen tots del camí de sa Comuna.

El camí de sa Comuna, a un poc més de la seva meitat, es troba amb la partió entre Mxí i Palma.

(Ref.) [“la comuna dels ollers”, preus per fornada i neteja d’albons] APM 1819; [demanen títols de dret sobre…] APM 1823; [multes llenya] APM 1824; [ollers. rabasses] APM 1826; [Abusos] APM 1826; [Venda de llenya] APM 1826; [Subhasta de pastures] APM 1826; [llenya setmanal] APM 1827; [prohibicions] APM 1827; [Queixes d’abusos. Prohibicions] APM 1828; [Ni ollers ni forners. Creació guardabosc] APM 1829; [Tornen nomenar guardians] APM 1831; [abonament guardià. Funciona des de 1826] APM 1831; [Tornen queixar-se d’abusos] APM 1833; [subhasta pastures. Condicions] APM 1833; [Abusos. Ban] APM 1834; [Demanen permís per establir solars] APM 1834; [Descripció. Idea d’establiment]  APM 1835; [Establidors. Escriptura] APM 1837; [Retribució pastures 1835] APM 1837; [Pregó establidors] APM 1837; [S’establí 1836. Manquen escriptures] APM 1840; [alienació camí establiment]  APM 1846

[BMM, Mxp, IX ’18][Darrera revisió, X ’18]

[entrada en construcció]

(Visited 147 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari