1805 a 1824

Consistoris 1805 a 1824

1805 a 1807
Joan Jaume, batle [Hi ha diversos Joan Jaume coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer alguna cosa més]
Regidors:
Miquel Nadal [Hi ha diversos Miquel Nadal coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Gabriel Serra [Hi ha dos Gabriel Serra coetanis; difícil saber quin d’ells és, sense conèixer res més]

1808
Bartomeu Coll [Jordà], batle reial
Martí Amengual [Company], regidor síndic
Regidors:
Miquel Homar, i
Miquel Nadal [Hi ha diversos Miquel Nadal coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]

1814, III
Jaume Frau, batle constitucional [Hi ha dos Jaume Frau coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Pau Vidal, regidor síndic procurador del Comú
Regidors:
Joan Garau [Mulet]
Rafel Jaume [Llabrés]/1
Antoni Canyelles, i [Hi ha diversos Antoni Canyelles coetanis; impossible saber quin és, sense conèixer res més]
Miquel Ramis [Hi ha dos Miquel Ramis coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]

1814, VIII
Hom restableix el Consistori de l’any 1808.
Joan Garau [Mulet], batle reial (el de l’epoca havia estat Bartomeu Coll [Jordà]  (+)
Martí Amengual [Company], regidor síndic
Regidors:
Miquel Homar, i
Miquel Nadal [Hi ha diversos Miquel Nadal coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]

1815, I 10
Joan Garau [Mulet], batle
Joan Serra [Santandreu] (Bayle  real; honor, oller, renuncia) ——>
Regidors:
Joan Pizà [Jaume]
Pere Capó [Hi ha diversos Pere Capó coetanis; impossible saber quin és, sense conèixer res més]
Vicenç Rosselló [Amengual], honor, i
Francesc Palou [Horrach], honor.

1815 I 22
Miquel Ramis, honor; batle [Hi ha dos Miquel Ramis coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Miquel Nadal, honor; Dipositari, síndic [Hi ha diversos Miquel Nadal coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
mateixos regidors que 1815, I 10

1817 I 2
Miquel Ramis [Crespí], batle ———–>
Regidors:
Bernat Canyelles [Hi ha varis Bernat Canyelles coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Mateu Serra [Hi ha varis Mateu Serra coetanis; difícil saber quin és, sense dir conèixer res més]
Miquel Bestard, i [Hi ha varis Miquel Bestard coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Jaume Frau [Hi ha varis Jaume Frau coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]

 

1818 I
Miquel Nadal, batle reial
Regidors, mateixos que l’any anterior:
Bernat Canyelles [Hi ha varis Bernat Canyelles coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Mateu Serra [Hi ha varis Mateu Serra coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Miquel Bestard, i [Hi ha varis Miquel Bestard coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Jaume Frau [Hi ha varis Jaume Frau coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]

1819 I 3
Miquel Nadal, batle [difícil saber exactament qui és]  A l’AMM 11 XI 1817 llegim “Miguel Nadal és un hombre de los mas instruidos del termino, sabiendo leer y escribir, circustancias muy recomendables, que son pocos que las tengan en el distrito.”
Regidors, juren
Joan Vich [[per data i pare no coincideix amb cap del Corpus]
Antoni Serra Santandreu
Francesc Palou [Horrach], honor, i
Joan Canyelles [Serra], honor.

 

1820 VI 10
Joan Parets, batle constitucional [Hi ha diversos Joan Parets coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Jaume Frau, síndic [Hi ha dos Jaume Frau coetanis; difícil saber quin d’ells és, sense conèixer res més]
Regidors:
Miquel Serra [Hi ha diversos Miquel Serra coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Antoni Canyelles [Hi ha diversos Antoni Canyelles coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Andreu Munar [Roca]
Miquel Ramis [Hi ha diversos Miquel Ramis coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]

 

1821 I 9
Miquel Homar, batle constitucional
Miquel Rotger [Frau], síndic personer del Comú.
Regidors:
Miquel Frau [Hi ha diversos Miquel Frau coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Antoni Canyelles [Hi ha diversos Antoni Canyelles coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Miquel Bestard, i [Hi ha diversos Miquel Bestard coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Josep Coll [Jordà]

 

1822
Vicenç Matas, batle constitucional [Hi ha dos Vicenç Mates coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Regidors:
Martí Amengual [Company]
Miquel Serra  [Hi ha diversos Miquel Serra coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]

(N’hi havia més, però no els coneixem)
1823
Jaume Pizà [Canyelles], batle
Pere Josep Jaume [Llabrés] , síndic

Regidors:
Vicenç Rosselló [Amengual]
Pere Canyelles, fan el jurament de fidelitat “previngut per la Constitució” [Hi ha diversos Pere Canyelles coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
(seguien en el càrrec:)
Martí Amengual [Company]
Miquel Serra [Hi ha diversos Miquel Serra coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]

 

1823 XI
Es reposen els que formaven l’Ajuntament reial de III 1820
Miquel Nadal, bayle reial (veure 1818 I)
Miquel Frau, síndic del Comú [Hi ha diversos Miquel Frau coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Regidors:
Joan Vich [no coincideix amb cap dels que tenim]
Antoni Serra [Hi ha dos Antoni Serra coetanis; difícil saber quin és, sense conèixer res més]
Francesc Palou [Horrach], honor, i
Joan Canyelles [Serra], honor.

 

1824 I 18
Rafel Jaume [Llabrés]/1, batle
Pere Josep Garau [Salvà], diputat del Comú.
Miquel Mulet, diputat del Comú [Hi ha dos Miquel Mulet coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més]
Miquel Nadal menor, procurador síndic
Regidors:
Josep Coll [Jordà]
Miquel Bestard [Planes]
Francesc Canyelles [Hi ha diversos Francesc Canyelles coetanis; difícil saber qui és, sense conèixer res més], i
Sebastià Barrera [Crespí]

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&

 (acta de ple, 11 XI 1817)— ( parla de Miquel Homar, de Pedro, 52 anys, es el conductor del predi Son Amaller)

[Entrada en construcció]

[BMM, Mxp, V ’15] [Darrera actualització, I ’16] [darrera revisió, IV ’17]

 

(Visited 60 times, 1 visits today)