1753

Consistori de 1753

1753. Consistori

1753. Consistori. AMM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És l’únic que coneixem complet, de moment , del segle XVIII; és, per tant, el consistrori més antic del qual tenim noves. La seva composició és la següent:

Mateu Canyelles, Balle Reial [Hi ha diversos Mateu Canyelles; difícil saber qui és, sense dir res més]

Regidors
Miquel Ramis [Hi ha dos Miquel Ramis, de Pere; difícil saber quin d’ells és, sense dir res més]
Mateu Serra [Carrió] BUC
Miquel Serra, de Son Genovès, i
Melcior Frau [Frau], de Melcior

 

[BMM, Mxp, V ’15]

(Visited 53 times, 1 visits today)