Can Millo / Can Ferriol, antic comerç

Can Millo

Can Millo

 

 
Antic establiment de PO dedicat a botiga de queviures i de vins. Ubicat al c/Major, quasi davant el c/de Balmes. Es tractava d’una casa particular modificada.
Provenia de la botiga de sa Bassa, que ja havien posat els seus propietaris, Josep Bibiloni, de Santa Eugènia, i la seva muller Esperança Canyelles, de Pòrtol.
Funcionava dins els anys 40 del segle XX fins a inicis del 60, quan el material fou trapassat a Ca na Pepa, del mateix carrer, per iniciar l’actual empresa.
Tot anava a la menuda i, bàsicament el contingut eren productes de subsistència: oli, vi, arròs, arengades salades, bacallà salat, cereals, verdura i fruita del temps.
Comptaven amb surtidor d’oli, bótes de vi i varietat de licors.
Sabem que també hi havia un celler i hi havia uns cups per fer vi; activitat que en algun moment fou simultanejada per mestre Pep Bibiloni amb la botiga, primer de sa Bassa i posteriorment de can Millo.

[TP/BMM, Mxp, III ’16][darrera revisió, I ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 79 times, 1 visits today)