Can Feliu – SC

Segurament la malnominació de la casa i de la família prové d’un avantpassat que nomia Feliu, però no en tenim constància.

Correspon a la família JUAN, de sa Cabaneta.

 

Apunts genealògics

Pere Juan i Canyelles, fill de Joan i de Bàrbara =XX= Catalina Ramis Serra >>

  • Bàrbara Juan Ramis = Gabriel Moyà Sastre > Miquel Angel i Pere Moyà Juan
  • Joan Juan Ramis = Margalida Serra Rosselló > Pere Juan i Serra

 

 

[BMM, III ’15)[revisat, VIII ’16]

(Visited 23 times, 1 visits today)