Família Frontera-Serra, PINET / FRANCO, PO

Frontera Serra

Miquel Frontera PINET & Maria Serra FRANCO, 1950
(cedida per Fotos antigues de Marratxí)

..

Família Frontera-Serra, PINET FRANCO, PO

..

[BMM, Mxp, IX ’16]

(Visited 147 times, 1 visits today)