Galeria 03b – Grups de Pòrtol

A la plaça de SC

A la plaça de SC

A Lluc

A Lluc

03b PO Alumnes ball de bot Grup dels petits Port 1987

Alumnes de ball de bot. Grup dels petits, 1987

03b PO Alumnes ball de bot, part dels mitjancers Port 1987

Alumnes de ball de bot de Margalida Juan META. Part dels mitjancers, 1987

03b PO Alumnes de ball de bot, part dels grans Port 1987

Alumnes de ball de bot. Part dels grans, 1987

AVV La Pua

AVV La Pua

 

Caps dels Escoltes Lluis Matarin, M. Angel Rigo, David Palou de Can Pericas, J. Francesc Pou, Carlos Tutor, Tomeu Salom Barrera de Ca s' Algeidi. Joana, Mar Rossello. Clara Balaguer, jo, M. Francisca Salom Barrera de Ca s' algeidi, Xavier Forteza.

Caps dels Escoltes

0-a-z-amengual-serra-canyelles-bestard-po-car02_04cjmm

Cinc al·lotes: Cati Amengual, Maria Amengual, Xisca Serra, Xisca Canyelles i Maria Bestard

Corregudes davant can JAUME

Corregudes davant can JAUME

Corregudes davant can JAUME

Corregudes davant can JAUME

a domund

Diada del Domund, c.1963
Les monges són sor Maria de l’Empar, sor Margalida Ferrer, sor Joana
Entre la gent hi ha Catalina Creus de can PERE d’INCA, Pere Amengual QUELET, Pep Serra MOSSO, Maria de can TIET, Catalina Amengual QUELET

 

Disfresses a la plaça de can FLOR

Disfresses a la plaça de can FLOR

Disfresses davant l'Església

Disfresses davant l’Església

Enterrament de la Sardina. Gent de tot Marratxí

Enterrament de la Sardina. Gent de tot Marratxí

Enterrament de la Sardina. Gent de tot Marratxí

Enterrament de la Sardina. Gent de tot Marratxí

Enterrament de la Sardina. Escolanes i capellà

Enterrament de la Sardina. Escolanes i capellà

Escoltes disfressats de pirates a can Flor

Escoltes disfressats de pirates a can Flor

Escoltes. Disfresses dels Darrers Dies

Escoltes. Disfresses dels Darrers Dies

Escoltes, Disfresses dels Darrers Dies

Escoltes, Disfresses dels Darrers Dies

EPSON scanner image

Excursió
Magdalena Amengual de can VENT, en BONETA, Rosa Amengual de can VENT, xx, Catalina Amengual de Son MIR, xx, Antònia Creus des FORN, Biel Juan de ca madò ROSA, Acotats: Pep Vidal de ca sa PAGESA (SC), Tomeu Amengual de sa PENYA, Jaume Coll des TANCAT.

Excursió a Formentor, organitzada per la Parròquia, 1968 Miquel CAnyelles Serra ROS, Sor Margalida (superiora franciscanes), Pep Tries (nebot de don Tofol), Magdalena de cas SAIG, Francesca Borràs, Maargalida Borràs, Arnau Comas TRO, sor Rosa Bonnín, Maria Comas TRO, Antoni CAnyelles ROGET

Excursió a Formentor, organitzada per la Parròquia, 1968
– Miquel Canyelles Serra ROS, Sor Margalida (superiora franciscanes), Pep Tries (nebot de mn Tofol), Magdalena de cas SAIG, Francesca Borràs, Margalida Borràs
– Arnau Comas TRO, sor Rosa Bonnín, Antoni Canyelles ROGET, Maria Comas TRO

 

 

a Grup de PO Port de Pollença al·lots anys 60 (c)arxiu P.Tofol 030

Excursió parroquial al Port de Pollença, c.1965
-Rosa Juan Creus des FORN, x Pujol, xx, xx
-Catalina Canyelles de can JAUME, Miquel Canyelles Serra ROS, Xisca de can RIGO, Margalida Borràs, Paquita Puig, xx.

 

Foto general dels escoltes

Foto general dels escoltes

Fira de Tardor 1999

Fira de Tardor 1999

Grup de la Trinitat

Grup de la Trinitat

Grup d'escolars de 13 anys - 1956

Grup d’escolars de 13 anys – 1956

 

Grup de teatre del CPC Costa i Llobera, 1987

Grup de teatre del CPC Costa i Llobera, 1987

Jovençans que servien xocolata a les noces Pastor=Cabot Drets: Miquel Bordoy, Tomeu PINSO, Tomeu CARRETET, JOan FAVA, un familiar de Jaume Vinagre, Mateu CARRETET Acotats: Miquel CAnyelles VENY, Bernat de cas CANONGE, Isidre de sa PENYA La dona que guaita és Fca Rigo, mare de Miquel Bordoy

Jovençans que servien xocolata a les noces Pastor=Cabot
Drets: Miquel Bordoy, Tomeu PINSO, Tomeu CARRETET, Joan FAVA, un familiar de Jaume VINAGRE, Mateu CARRETET
Acotats: Miquel Canyelles VENY, Bernat de cas CANONGE, Isidre de sa PENYA
La dona que guaita és Fca Rigo, mare de Miquel Bordoy

Part del Grup d'esplai FOCS i OLLES, c.1980 - Miquel Romaguera de ca na PEPA, Damià Perelló, Biel Massot de cas METGE - Bernat Reyes de sa BASSA, Toni Mesquida de can MONJO, Bernat Palou des TANCAT

Part del grup d’esplai FOCS i OLLES, c.1980
– Miquel Romaguera de ca na PEPA, Damià Perelló, Biel Massot de cas METGE
– Bernat Reyes de sa BASSA, Toni Mesquida de can MONJO, Bernat Palou des TANCAT

 

Passejada arquitectònica. El Carme 1999

Passejada arquitectònica. El Carme 1999

Passeig urbà amb na Bel i en Xisco

Passeig urbà amb na Bel i en Xisco

 

a Familia Amengual Fiol (8)

Servidors de xocolata a unes noces
El segon començant per l’esquerre és en Tomeu Amengual Amengual de sa PENYA.

 

Familia Amengual Fiol (3)

Sopar de jovençanes, c.1970
Francesca Borràs, Catalina Pujol de can RIGO, Isabel Amengual, Francesca Amengual Fiol de cas FERRER, Rosa Juan des FORN, Magdalena Rosselló de Can MOLÓ , Esperança Amengual Fiol de cas FERRER.

Sopar Fira del Fang. Ollers

Sopar Fira del Fang. Ollers

Visita guiada a can Palou, Xesc Tomàs, Isabel i Guillem

Visita guiada a can Palou, Xesc Tomàs, Isabel i Guillem

Volta a Mallorca en mosquito, VI 2002

Volta a Mallorca en mosquito, VI 2002

 

 

Vegeu també>>> Galeria de temes concrets

 

[Imatges cedides per

Família Amengual-Fiol, de sa PENYA/cas FERRER

Família Sastre – Rovira

Maria Mas
Miquel Ramis XIC]

[BMM, Tolo Aguilar, Arxiu Pòrtula, TP, Mxp, V ’15][Darrera actualització, X ’16]

 

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 810 times, 1 visits today)