Galeria 07c – Grups escolars i mestres

..

PI sor Angela Anta amb un grup d'alumnes. Santa Teresa, 1986?

PI sor Angela Anta amb un grup d’alumnes. Santa Teresa, c.1986

PO Arxiu-Guillem-Palou-Mxp-Tot-Mxí-090830-001-c-BMM-300x200

PO Albert Castell i els seus alumnes, c.1937.
De dalt a baix i d’esquerra a dreta,
Albert Castell, Guillem GARDILLA, Miquel SIPERA, Tomeu de sa PENYA, Tòfol Tries, Miquel Barrera, Martí SANT, Jordi ROQUETA, Toni TIRANO, Sebastià MANYOLES, Pep SARRIETES, Vicenç de cas PAGÈS, Joan ROS, Andreu MANESCALA, Pep NORAT, Toni FLORIS, Tomeu de can QUELET, Pep de can GIL, Tomeu EScarrer, Bernat Rigo, Rafel de ses ROTES, Pau de can VALENT, Miquel de Son MIR, Pep Torres, Martí MANESCALA, Joan Escarrer, Miquel COSTELLA, Miquel Castell (fill de don Albert), Toni BESSONA, Biel MANESCALA, Toni MARRET, Tomeu VALENTA, Pau VALENTA, Martí CORONELL, Sebastià FELET, Tomeu Palou, Sebastià BESSONA, Miquel de cas BUGERRÓ

Albert Castell i la seva classe

Albert Castell i la seva classe

0-a-foto-1

Alumnes de Bonifaci Molada: Cati Dols (SC), (Susana ?)(EsF), Bàrbara Serra (SC), David Madroñal(SC), Eva Bisquerra (SC), 1987, Pòrtula

0-a-foto-2

Alumnes de Bonifaci Molada: Sebastià (SC), Júlia Comes(PO), Joanaina Mates(SC), Joan Francesc Oliver(SC), Jacqueline Volait(SC), 1987, Pòrtula

0-a-foto-3

Alumnes de Bonifaci Molada: Matilde (EsF), Bonifaci Molada, Rafel Palou des TANCAT (PO), Miquel Canyelles de ca na Bàrbara MARRETA (PO), Miguel Àngel Ramis de can PARRÓ (PO), 1987, Pòrtula

0-a-foto-4

Alumnes de Bonifaci Molada: Blanca Calvo (SC), Magdalena (PO), Rafel Castell (SC), Pere Joan (SC), Joan Carles (SC), 1987, Pòrtula

07c Rigo, Bartomeu & alumnes seus TEXT

PO Bartomeu Rigo amb els seus alumnes, c.1952.
Entre d’altres hi ha: Rafel Rigo, fill seu, Joan PERETONS, Sebastià RABASSÓ, Jaume QUELET, Miquel Verdera, Joan PAGÈS, Xisco Bordoy, Joan MIQUELEU, Antoni de sa ROCA LLISA i Antoni VALENTA

 

PO ca ses Monges Mxp 1029899 - 1967 o 68

PO ca ses MONGES,1967 o 68

PO classe-de-dona-Maria-Mxp-021-300x209

PO classe de dona Maria

PO Curs-1968-69-don-Joan-Mxp-014-300x202

PO don Joan Amengual QUELET i el seu grup, curs-1968-69

PO Les-nines-de-sor-Joana-001-cedida-per-Maria-Mas-300x222

PO ca ses MONGES. Les nines de sor Joana amb la “Virgen niña”

PO Parvuls-5-anys-Curs-88-89-011-Cati-cas-CABRER-Marti-Sastre1-300x196

PO parvuls de 5 anys. Curs-1988-89

PO Pàrvuls-de-3-anys-002-cBMM-981119-300x246

PO pàrvuls de 3 anys

PO Parvuls-x-anys-016-cBMM981117-300x214

PO pàrvuls, 1998

07c SC CA ses monges TEXT Port 1987

SC ca ses MONGES, c.1940
1- Bàrbara Mas, Bàrbara Ferrer, xx, xx, Maria Bauzà, Francesca Coll, Maria Cerdà SENSA
2- Francesca Frau, Caterina Ramis de sa PLETA, Beneta CORREVA, sor Caterina Garcia Vingut, Magdalena Salom, Maria Mulet, Antònia Pastor, Anita de can GORI
3- Antònia Cabot, Magdalena Pizà, Magdalena Mesquida, Maria Frau, Caterina Amengual BERNADINA, Maria Tries, Caterina de can GORI

 

PI Langa, Maria Dolors, -al centre- de Santa Teresa, amb companys

PI Langa, Maria Dolors, -al centre- de Santa Teresa, amb companys

 

07c Barceló, Biel Costa i Ll Port 1987

PO Barceló, Biel; Costa i Llobera, 1987

07c Canyelles Marcé, Margalida 24 anys; Maria Pons Morell 24, M.Jesus GArcia Gaurdo de Zamora; noves mestres C.i LL.Port 1987

PO Canyelles Marcé, Margalida; Maria Pons Morell, M.Jesús Garcia Gaurdo, de Zamora; noves mestres C.i Ll, 1987

 

07c Martí, Assumpcií & Maria Roca Port 1986

PO Martí, Assumpció i Maria Roca a la porta de la classe de pàrvuls de l’escola Vella

 

PO Rigo, Bartomeu

PO Rigo, Bartomeu; amb familiars

 

[Arxiu Pòrtula, Arxius particulars, BMM, Mxp, IX ’16][Darrera actualització, XI ’16]

[imatges cedides per:

Pere Amengual Bestard

Maria Mas Canyelles

Guillem Palou]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 428 times, 1 visits today)