Glosadors

Un aspecte ben característic de Marratxí, i en especial de Pòrtol, han estat els glosadors. Aquesta curiosa gent tocada d’una gràcia especial que, d’alguna manera,  “vivia amb una cançó a la boca” -en expressió de l’escriptor Rafel Crespí-, improvisant sobre els fets que els afectaven més o menys directament. Alguns trascendiren les fites del terme per glosar per damunt escenaris a festes populars i trobades de glosadors. Un important reviscolament d’aquesta faceta de la literatura popular es produí a partir de 1984 quan a Pòrtol s’organitzà la Primera trobada de Glosadors de Mallorca, que ha conegut edicions posteriors a altres indrets.

 

Entre els glosadors més coneguts destaquen:

 

Antoni Canyelles Rigo, de sa FONT. Nascut a Marratxinet l’any 1871, pagès. Aficionat a la música i glosador. Expliquen que era descendent del famós glosador En Planiol i cosí del també conegut “Es Cabo Loco”. Visqué a Santa Maria del Camí i possessions veïnes. Morí el 1957. Una mostra de cançons seves humorístiques seria

Sant Antoni gloriós
és ‘factat de faves crues
i qui és de voltros dues
qui té es betlem més hermós

Es meu homo m’ha tupada
I m’ha fet lo que ha volgut
però jo l’he fet banyut
i me som rescabalada.

Sobre la seva persona en coneixem una que diu
En ploure s’aigo fa pont
i seregall en terra
en anar devers Can Serra
hi veureu amb sa guiterra
an en Toni de sa Font.

.
Bernat Rigo i Rubí ES CABO LOCO. Va néixer al terme l’any 1870. Ho corrobora una glosa seva que diu:

L’any setanta vaig tenir
ditxa de venir al món
i d’aleshores ençà som
natural de Marratxí.
Cosí d’Antoni Canyelles, amb el qual no mantenia bones relacions, es considerava descendent i deixeble del famós glosador, En Planiol, que s’ha dit si era de Marratxí, però no s’ha pogut confirmar. Bernat cantà:

En Planiol posseí
s’essenci de lo millor
i de sa mateixa llavor
jo en aquest món vaig venir.
Es Cabo Loco arribà a ser un gran glosador de combat, famós i ben pagat.  Varen tenir anomenada els seus combats amb en Capellà, d’Algaida. En un d’ells Rigo digué:

D’Algaida res que dir tenc
ni dets habitants que hi ha
però tenc d’En Capellà,
i si puc l’he de fer posar
aixencat dalt d’un campanar
en forma de monument
amb un lletrero diguent
aquí descansa un valent
que en Rigo va defiar
i per tonto i per bajà
bada sa boca en es vent.

Feia de ferrer i morí al Coll den Rabassa el 4 de març de 1936.

Antoni Salvà Martorell QUELET. Nascut a Pòrtol el 16 de maig de 1910, on morí l’any 1987. Havia fet de garriguer i pagès. Es va dedicar especialment a les endevinalles glosades, de les quals n’escriví més de 100, i en  té una sèrie de publicades a la revista Pòrtula. També té algunes obres de teatre, inèdites.

Agafam aquesta mostra perquè fa referència a una de les plantes més típiques d’alguns llocs de Marratxí.
Pregunta:
Un arbre que és bastant bo
i sa gent quasi no el cuida
damunt les fulles fa fruita
i damunt la fruita fa flor.
Resposta:
Tan si és cotorra com lloro
això sap endevinar
s’arbre que acab d’explicar
se diu figuera de moro.

Bernat Palou Estarelles META va néixer a Pòrtol el 7 de desembre de 1911. Va fer tota la seva vida de pastor fent feina a diverses possessions. Participà amb gloses a la revista “Foc i Fum” des Mascle Ros, i també escriví comèdies com “Mans de justícia”, L’amor sols té una cura” i “Joc privat”. Morí als 28 anys.

Mestre Martí Serra MANYOLES va néixer a Pòrtol l’any 1914 i va fer de bracer. Era considerat per molts com a un veritable mestre en la glosada; tot i així no era glosador d’escenari, més aviat en fugia. Té una ‘plagueta’ publicada, dedicada al portolà Tomeu Reinés CARRETET,  amic seu que morí jove.

Resposta que donà a una al•lota que s’havia posada amb ell:
Si em trobes gran, estufada,
És perquè Déu m’hi creà
d’això no t’has de burlar
sa part que Déu mos sol dar
tots mos hem de conformar
tant si és prima com gruixada
no som com tu, malcarada,
que ets petita i malgarbada
mostatxuda i ratada
i lletja més que es flastomar
i no m’has de fer enfadar
que jo no hagués d’escampar
lo que ets i lo que ets estada.

Rebé un homenatge durant la III Trobada de glosadors de Mallorca, efectuada a Sant Marçal el 1986. Pere Gil li dedicà aquesta glosa:

A Pòrtol hi ha un MARTÍ
més que un Martí, un martell
i no te posis amb ell
si nafrat no en vols sortir.
Glosant no li cerquen guerra
perquè és un glosador fi,
sense esser de l’endeví
sabeu que és en Martí Serra.
Morí el 28 de novembre de 2001. Amb ell acabà tota una generació de bons glosadors.

0-a-palou-estarelles-felip-meta-mxp-cbmm-095 Felip Palou Estarelles META.  Va néixer a Pòrtol l’any 1917. Venia de família de glosadors, els seus concos, el seu germà –ja esmentat- i la seva mare ja feien gloses.  Felip anà a escola a Pòrtol, amb don Albert Castell, fins als 8 o 9 anys. A aquesta edat feia de porquer i entimà aquesta glosa a un missatge de 24 anys que se’n volia riure d’ell:

“Jo som un pobre porquer
i vaig vestit de roba bruta
i tu que ets fill d’una puta
vas vestit de cavaller”.
Durant la guerra civil va estar al front de Teruel. Posteriorment va fer d’hortolà molts d’anys al Pla de na Tesa. Casat amb una santamariera, a una glosada a can Beia del poble de la seva dona cantà:

“Som des poble portolà
casat a Santa Maria
amb sa més guapa que hi havia
i ara ja la barataria
per sa més lletja que hi ha”.
Va fer part de la Comissió de Glosadors de Pòrtol i contribuí a la recuperació d’aquest art popular participant a les diferents trobades que es dugueren a terme a partir de l’any 1985.

Amb motiu dels seus 80 anys li dedicaren aquesta glosa. Va morir l’any 2001
Des d’Es Pont d’Inca i Es Pla,
Pòrtol i Sa Cabaneta,
tot Marratxí vol donar
es molts d’anys a Felip “Meta”.

.
0-a-port-1990-img067 Pau Ferrer SOLL havia nascut Baix des Puig, a Bunyola, però es casà a Pòrtol i hi va viure gran part de la seva vida. Era picapedrer, marger i forrador de paret. De glosa àgil i aguda va fer part de la Comissió portolana de glosadors, amb Felip META i mestre Martí MANYOLES.

Va morir dia 12 de febrer de l’any 2000, als 71 anys.

En Socies de sa Pobla li dedicà una glosa, de la qual n’extractam uns fragments:

Dia 12 de febrer
devers les 10 del matí
en Marçal ja em va dir
ja s’ha mort en Pau Ferrer.

Feia anys que el coneixia
i era un amic molt bo
mos ha fuita aquella flor
que des rosers se destria
i tenia sabiduria
tres pics més que no en tenc jo
i és perquè dins es seu cor
molta bondat hi havia.

Dins tot Mallorca en redó
es teu nom s’hi ha escampat
tu ets com un bon sembrat
sembrat de bona llavor
i mos has deixat un dolor
un dolor encarnissat
perquè eres molt educat
i llavors molt bon glosador.
Antoni Ginard i Cantó, el glosador “Butler” d’Artà digué d’ell:

Li sortien ben rimades
quan glosava de picat
un homo espavilat
que en paraules mesurades
les donava espinzellades
a s’hora d’entrar en combat.

No hi pensava gens ni mica
te contestava al moment
glosant era molt valent
amb s’expressió molt rica
tothom deia: com replica!,
aquest portolà excel•lent.
(…)
Ell va ser des promotors
de sa Primera Trobada
que es va fer encertada
com sabeu, de glosadors
un acte per ell gelós
d’haver-la organitzada.

 

D’altres indrets de Marratxí tenim Antoni Servera LLUBINER. Vivia al Pont d’Inca, on va morir el 15 de febrer de 1988. Feia de picapedrer, però es dedicava a la glosa que manejava amb gràcia quan prenia part als diferents esdeveniments festius del nucli.

Finalment, també una dona, Joana Rabassa, de cas GARRIGUER, cosidora de professió. Vivia al Pla de na Tesa i feia gloses dedicades a esdeveniments familiars. No era glosadora de combat però tenia bones facultats per a la improvisació i la ironia.

Vegeu també>> Miquel Bibiloni Amengual MIQUELÓ

>> Gloses de Miquel Bibiloni

>> Bartomeu Fiol: Inculpabilitat

[plana en construcció]

[BMM, Mxp, XII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]
(Visited 517 times, 1 visits today)

Tags: , , , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari