Matrimonis – N

Matrimonis a Marratxí – N

Relació de la majoria de les persones casades a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Josepa Bàrbara n/c
Margalida n/c
Agustí n/c
Emilia n/c
Pere Lluc n/c
Justina Rosa n/c
Bartomeu n/c
Magdalena n/c
Pereta n/c
Caterina n/c
Marta Araceli Nacarino i Sampol
Antonio Elias Nacher Duran
Alicia Nacher i Batle
Alicia Nacher i Batle
Maria Antònia Nacher i Batle
Maria Antònia Nacher i Batle
Maria Trinitat Nacher i Batle
Bernat Nadal i [Marcús]
Antonina Nadal i Amengual
Nicolau Nadal i Amengual
Miquel Nadal i Amengual [/a2]
Maria Agnès Nadal i Arrom
Catalina Maria Nadal i Arrom
Maria Nadal i Arrom
Magdalena Nadal i Barceló
Magdalena Nadal i Barceló
Magdalena Nadal i Barceló
Bartomeu Nadal i Bestard
Catalina Nadal i Bibiloni
Maria Nadal i Bibiloni
Miquel Nadal i Bibiloni
Gabriel Nadal i Bibiloni
Josep Bernat Nadal i Brotons
Miquel Nadal i Canyelles
Margalida Nadal i Canyelles
Francesca Nadal i Canyelles
Caterina Nadal i Canyelles
Caterina Nadal i Canyelles
Miquel Nadal i Canyelles
Maria de Montserrat Nadal i Carbonell
Jordi Nadal i Carbonell
Catalina Nadal i Cladera
Maria Nadal i Cladera
Joan Nadal i Colom
Miquel Nadal i Comas
Bartomeu Nadal i Creus
Angela Nadal i Crisford
Josep Nadal i Estarellas
Miquel Joan Nadal i Estelrich
Joan Nadal i Estelrich
Baltasar Nadal i Estelrich
Miquel Nadal i Esteva
Aina Nadal i Estrada
Miquel Nadal i Ferrà [/a1]
Isabel Nadal i Fiol
Joana Nadal i Fiol
Magdalena Nadal i Frontera
Maria Nadal i Frontera
Joana Aina Nadal i Frontera
Margalida Nadal i Frontera
Maria Nadal i Garcia
Bàrbara Teresa Nadal i Gil
Margalida Nadal i Gomila
Antoni Nadal i Gomila
Isabel Nadal i Grimalt
Magdalena Nadal i Jaume
Joana Aina Nadal i Jaume
Maria Nadal i Jaume
Rafel Nadal i Jaume
Lucia Ana Nadal i López
Vicenç Nadal i López
Magdalena Nadal i Malondra
Maria Nadal i Malondra
Francesca Nadal i Martínez
Antoni Nadal i Mas
Bartomeu Nadal i Mas
Joana Nadal i Mas
Aina Nadal i Mas
Joana Nadal i Mas
Joana Nadal i Mas
Francesca Nadal i Mas
Jaume Nadal i Mas
Aina Nadal i Mas
Aina Nadal i Mas
Margalida Nadal i Matas
Joana Aina Nadal i Matas
Bernat Nadal i Matas
Francesca Nadal i Matas
Bartomeu Nadal i Mercadal
Nicolau Nadal i Mercadal
Jaume Nadal i Moner
Francesc Nadal i Morro
Joan Nadal i Morro
Guillem Nadal i Moyà
Sebastià Nadal i Navarro
Bernat Nadal i Nielsen
Joan Nadal i Oliver
Salvador Nadal i Oliver
Caterina Nadal i Oliver
Guillem Nadal i Oliver
Maria Purificació Nadal i Olives
Pere Nadal i Pallicer
Miquel Nadal i Parets
Sebastià Nadal i Planas
Francesca Nadal i Planas
Joana Aina Nadal i Planas
Antònia Aina Nadal i Planas
Magdalena Nadal i Planas
Margalida Nadal i Planes
Joan Nadal i Planes
Yolanda Nadal i Pou
Maria Nadal i Ramis
Antoni Nadal i Rigo
Maria Nadal i Roca
Magdalena Nadal i Santandreu
Maria Nadal i Santandreu
Margalida Nadal i Santandreu
Esperança Nadal i Santandreu
Caterina Nadal i Seguí
Antònia Aina Nadal i Serra
Jordi Nadal i Serra
Joana Maria Nadal i Serra
Joana Maria Nadal i Serra
Jaume Nadal i Serra
Maria Teresa Nadal i Simó
Antoni Andreu Nadal i Sureda
Antoni Nadal i Tugores
Francesca Nadal i Vila
Antònia Maria Nadal i Vila
Francesca Maria Rosa Nadal i Villalonga
Emili Nadal i Villalonga
Teresa Francesca Nadal i Villalonga
Francesc d’Assís Nadal i Villalonga
Joan Nadal i Zanoguera
Maria del Señor Nadal Peláez
Eugenia-Violeta Nadolu
Maria del Rosario Naharros López
Maria-José Naranjo González
Maria-Eugenia Narro Carretero
Erion Nasaj
Mónica-José Navalón Angel
Francisco-Martín Navarrete Núñez
Maria del Carmen Navarrete Núñez
Carlos Navarrete Pulpillo
Flor-Maria Navarrete Troncoso
Verónica Navarro Antón
José-Antonio Navarro Antón
Ascensión Navarro Cantos
Maria Navarro Caparrós
Juan-Antonio Navarro Casanova
Damaris Navarro Díaz
Emilia Navarro Fernández
Juana-María Navarro García
Emilio Navarro García
David Navarro Guijón
Francisca Navarro Holgado
Margalida Navarro i Bibiloni
Josep Maria Navarro i Canyelles
Andreu Navarro i Fuster
Maria del Mar Navarro i Noguera
Francesc Xavier Navarro i Noguera
Nuria Navarro i Rosselló
Alicia Navarro Martínez
Juana-Maria Navarro Moreno
José-Carlos Navarro Plata
Maria-Mercedes Navarro Plata
Dolores Navarro Rodríguez
Aurelia Navarro Salmerón
Maria-Ascensión Navarro Sánchez
José Navarro Sanso
Susana Navarro Serrano
Julia Navarro Torres
Ascensión Navarro Vara
Isabel Navarro Ybañez
Maria-Dolores Navas Barrio
Francisco-Javier Navas Calatayud
José-Maria Navas Jorquera
Jaime-Juan Navio Julia
Maria-Isabel Ndoko Bosepa
Llorenç Negre i Frau
Margalida Negre i Joan^
Tomàs Negre i Juan
Caterina Negre i Juan
Magdalena Negre i Juan
Bartomeu Negre i Juan
Joana Anna “Negre i Juan (“”Negra””)”
Miquel “Negre i Muntaner (“”Negra””)”
Bàrbara Negre i Pascual
Vicenç Negre i Reynés
Isabel Negre i Reynés
Margalida Negre i Serra
Gert-Willi Nett
Augusto-Luis Newell
Josephine Ngo Issouck
The-Khiem Nguyen Vo
Lorna-Elisabet Nicholas Grant
Javier Nicolás Casasola
Joana Nicolau
Josep Nicolau i Bestard
Sebastiana Nicolau i Bestard
Miquel Joan Nicolau i Bestard
Pere Lluís Nicolau i Bosch
Montserrat Nicolau i Bover
Guillem Nicolau i Canyelles
Mateu Nicolau i Comas
Mateu Nicolau i Comas
Guillem Nicolau i Font
Esperança Nicolau i Frau
Margalida Nicolau i Frau
Yolanda Nicolau i Garcia
Francesca Nicolau i Garcias
Margalida Nicolau i Juan
Maria Cristina Nicolau i Llobera
Joan Carles Nicolau i Ordinas
Josep Nicolau i Pérez
Rafel Nicolau i Serra
Maria Goretti Nicolau i Stöckmann
Joana Nicolau*
Antònia Niell i Bergas
Catalina Niell i Cunill
Manuel Nieto Fernández
Maria-Lourdes Nieto Hernández
Francesca Nieto i Calafell
Marcos Nieto i Ros
Arsenio Nieto León
Catalina Nieto Sancho
Maria-Reyes Nieto Yera
Barbara Nieto-Moreno Aliaga
Andrea Nieto-Moreno Aliaga
Catalina Nigorra i Barrera
Magdalena Nigorra i Barrera
Montserrada Nigorra i Gordiola
Pere Nigorra i Gordiola
Miquel Nigorra i Mayol
Jaume Nigorra i Ramis
Joan Nigorra i Ramis
Martín-Damián Nigro
Monireh Nikbakhsh Kimiaei
Radoslav-Nikolaiev Nikiforov
Juan Nivar Hernández
Jaume Noguera i Amengual
Antoni Noguera i Amengual
Jaume Noguera i Bestard
Jaume Noguera i Bestard
Mateu Noguera i Bibiloni
Miquel Noguera i Bibiloni
Bartomeu Noguera i Calafat
Catalina Noguera i Ferrer
Joan Noguera i Fiol
Agustí Noguera i Garcia
Bartomeu “Noguera i Gelabert (“”Gelebert””)”
Bartomeu Noguera i Hansen
Mateu Noguera i Llaneras
Maria Cristina Noguera i Nicolau
Antoni Noguera i Oliver
Trinitat Noguera i Reus
Pere Antoni Noguera i Salom
Joana Maria Noguera i Sampol
Rosa Maria Noguera i Sampol
Catalina Noguera i Sampol
Antoni Noguera i Sampol
Margalida Noguera i Sureda
Francesca Noguera i Terrasa
Rosa Noguera i Terrasa
Jaume Noguera i Terrasa
Jaume Noguera i Terrassa
Antònia Noguera i Terrassa
Antonina Noguera*
Maria-Ascensión Nohales Leal
Eduardo-Pedro Nomikos
Ana Norte Ribera
Francisco Notario Manjón
Isauro-Angel Notario Vallés
Jerònia Notas i Colomar
Francesca Notas i Colomar
Orquidea Nova Alcántara
Francesc Nova i Canyelles
Juan Francisco Nova Martínez
Eva Novakova
Enrique Novel Beteta
Tomás Novo Navarro
Teresa Nsue Nchama
Elizabeth Nunes
Maria del Carmen Nuñez Almendros
José-Antonio Nuñez Almendros
Gregorio Núñez Cáceres
Pedro-Antonio Núñez Carrillo
Patricia Nuñez Corbalan
José-Luis Núñez Díaz
Verónica Núñez Giménez
José-Antonio Nuñez González
Salvador Nuñez i Morant
Dolores Núñez Luque
Mercedes Núñez Marí
Rafael Núñez Núñez
Francisco-Luis Nuñez Padilla
Francisco Nuñez Sentis
Maria-José Núñez Ventosa
Hugo Nuño García

 

(1) Fins a 2012, 299 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom; l’apòstrof (^) equival a SIC.

[Mxp, X ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 477 times, 1 visits today)