Naixements – B

Naixements a Marratxí – B

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Rosa Badenas i Marí
Pere Joan Badia i Vidal
Joana Maria Badia i Amengual
Joana Maria Badia i Canyelles
Gabriel Badia i Canyelles
Francesca Anna Badia i Canyelles
Joan Badia i Canyelles
Miquel Badia i Canyelles
Jaume Badia i Canyelles
Jaume Antoni Badia i Socias
Caterina Anna Badia i Socias
Joana Maria Badia i Socias
Luis-Ali Baeck
Adama-Sira Bah Diallo
Salma Baixaulí i Sánchez
Vicenç Ramon Baixauli i Tur
Joan Baixauli i Tur
Mateu Balaguer i Bennasar
Jaume Balaguer i Bennasar
Núria Balaguer i Busquets
Ivan Balaguer i Busquets
Marc Balaguer i Calvo
Vicenç Balaguer i Canyelles
Joan Balaguer i Canyelles
Jaume Balaguer i Canyelles
Antònia Balaguer i Capellà
Jaume Balaguer i Capellà
Joana Balaguer i Coll
Pere Balaguer i Coll
Maria Balaguer i Coll
Blanca Balaguer i Colom
Antònia Balaguer i Fiol
Joan Balaguer i Horrach
Bartomeu Balaguer i Horrach
Maria Francesca Balaguer i Humbert
Miquela Balaguer i Miralles
Bartomeu Balaguer i Nadal
Magdalena Balaguer i Nadal
Maria Balaguer i Nadal
Catalina Balaguer i Nadal
Francesca Balaguer i Nadal
Antoni Balaguer i Nadal
Jaume Balaguer i Nadal
Joana Aina Balaguer i Nadal
Antoni Balaguer i Nadal
Pere Balaguer i Nadal
Rafel Balaguer i Nadal
Jaume Balaguer i Ortín
Maria Balaguer i Rigo
Francesc Balaguer i Ripoll
Gabriel Balaguer i Romero
Toni-Joan Balaguer i Romero
Antoni Balaguer i Tugores
Pere Balaguer i Tugores
Rafel Balaguer i Tugores
Francesca Balaguer i Umbert
Josep Maria Balaguer i Umbert
Jaume Balaguer i Umbert
Lucia Balaguer i Zamorano
Paula Balaguer Ortín
Ana-Sofía Balcázar Ferreyra
Raúl Balfagón Sanmartín
Joan Balle
Margalida “Balle (“”Balla””)”
Antoni Balle i Amengual
Bartomeu Balle i Amengual
Bartomeu Balle i Amengual
Pere Joan “Balle i Cabot (“”Balla””)”
Josep Balle i Canyelles
Joan Balle i Canyelles
Maria Balle i Canyelles
Montserrada Balle i Canyelles
Bartomeu Balle i Cunill
Antoni Balle i Cunill
Antònia Balle i Cunill
Elisabet Balle i Mas
Catalina Balle i Pujol
Pere Josep Balle i Ramis
Antoni Balle i Vidal
Llorença Ballester
Joana Ballester
Joana “Ballester (“”Bellester””)”
Antoni Mateu Marçal “Ballester i Bibiloni (“”Babi””)”
Jacint Guillem Ballester i Campins
Antoni Ballester i Campins
Bartomeu Marçal Ballester i Campins*
Margalida Anna Ballester i Canyelles
Pere Francesc Ballester i Canyelles
Pere Joaquim Ballester i Canyelles
Felip Josep Ballester i Canyelles
Maria Ballester i Capó
Francina Maria Rosa Ballester i Ferrer
Rafel Mateu Vicenç Ballester i Ferrer
Mateu Josep Ballester i Garau
Josep Ballester i Jaume
Joana Ballester i Oliver
Margalida Ballester i Oliver
Magdalena Maria Rosa Ballester i Oliver
Magdalena Rosa Ballester i Oliver
Rafel Francesc Ballester i Oliver
Margalida Anna Rosa Ballester i Oliver
Margalida Anna Ballester i Oliver
Maria Ballester i Riera
Miquel Ballester i Riera
Bàrbara Sebastiana Ballester i Sastre
Yago Ballester i Venzal
Aitana Ballester i Venzal
Felio Ballester Pierre
Alex Ballester Pierre
Mark Ballester Pierre
Francesc* Ballester*
Neus Ballesteros i Francisco
Alejandro Ballesteros i Sastre
David Balmaseda Ruiz
Cristina Balmaseda Ruiz
Nayla Banda Martín
Sara-Linda Bandiaky Roser
Antoni Pau Banyolas i Canyelles
Nestor Barat i Perona
Joan Nadal Magí Bene Barceló
Antonina Beneta Barceló
Pere Barceló
Llorenç Barceló
Nicolau Barceló i Fernández
Miquela Barceló i *
Catalina Barceló i *
Cristòfor Barceló i * [Mercadal]
Joan Barceló i Alemany
Rafel Barceló i Aloy
Pere Barceló i Amengual
Miquel Barceló i Amengual
Maties Barceló i Amengual
Jaume Barceló i Amengual
Joana Barceló i Amengual
Catalina Barceló i Amengual
Jonathan Barceló i Arboleda
Francesca Barceló i Balaguer
Margalida Barceló i Busquets
Maria Àngela Barceló i Busquets
Nadal Barceló i Busquets
Nadal Barceló i Busquets
Margalida Barceló i Busquets
Maria Barceló i Cabot
Miquel Barceló i Cabot
Catalina Barceló i Cabot
Antònia Barceló i Cabot
Rafel Barceló i Cabot
Pere Joan Barceló i Cabrer
Francesca Barceló i Cabrer
Magdalena Barceló i Cabrer
Mateu Joaquim Barceló i Canyelles
Cristòfor Sebastià Barceló i Canyelles
Miquel Joan Barceló i Canyelles
Cristòfor Miquel Barceló i Canyelles
Joana Maria Barceló i Canyelles
Caterina Barceló i Canyelles
Jaume Joaquim Barceló i Canyelles
Josep Joan Barceló i Canyelles
Antoni Marçal Barceló i Canyelles
Margalida Barceló i Canyelles
Maria Cristina Barceló i Cañada
Marta Barceló i Cañada
Maria Barceló i Carrió
Rafel Barceló i Carrió
Margalida Barceló i Espallargas
Maria Magdalena Barceló i Espallargas
Joan Barceló i Espallargas
Maria Barceló i Espigas
Anzhelika Barceló i Ferrando
Catalina Barceló i Frau
Joana Aina Barceló i Frau
Francesca Barceló i Frau
Margalida Barceló i Frau
Joan Barceló i Frau
Joana Aina Barceló i Frau*
Bonaventura Barceló i Frontera
Gabriel Barceló i Frontera
Nicolau Barceló i Frontera
Rafel Barceló i Frontera
Nuria Barceló i Garcia
Pau Barceló i Garcia
Sergi Barceló i Gomila
Marc Barceló i Gomila
Joan Marc Barceló i González
Antoni Barceló i Grimalt
Nicolau Barceló i Grimalt
Francesc Barceló i Grimalt
Ventura Barceló i Grimalt
Catalina Barceló i Grimalt
Maria dels Àngels Barceló i Guasp
Llucia Maria Barceló i Guasp
Joan Baptista Barceló i Jaume
Francina Anna Rosa Barceló i Jaume
Joan Joaquim Barceló i Jaume
Pere Josep Francesc Barceló i Jaume
Joan Baptista Barceló i Jaume
Magdalena Maria Rosa Barceló i Jaume*
Núria Barceló i Jordi
Gabriel Barceló i Llaneras
Aina Barceló i Llaneras
Antònia Maria Barceló i Lledó
Francina Barceló i Macip
Maria Barceló i Martorell
Margalida Barceló i Martorell
Magdalena Barceló i Martorell
Joan Barceló i Martorell
Josep Barceló i Martorell
Antoni Barceló i Martorell
Bartomeu Barceló i Martorell
Nadal Barceló i Masip
Caterina Rosa Gertru Barceló i Mercadal
Joana Anna Barceló i Mercadal
Antonina Maria Barceló i Mercadal
Joana Maria Barceló i Moragues
Miquel Joaquim Barceló i Moragues
Maria Barceló i Moragues
Jaume Joaquim Barceló i Moragues
Caterina Barceló i Navas
Bartomeu Barceló i Navas
Cristòfor Barceló i Palmer
Francesca Barceló i Palmer
Judit Barceló i Parra
Joan Barceló i Pastor
Francesca Barceló i Perelló
Catalina Barceló i Pujol
Margalida Barceló i Pujol
Antoni Barceló i Pujol
Antònia Barceló i Pujol
Joan Barceló i Pujol
Cristòfor Josep Barceló i Ramis
Rafel Barceló i Ramis
Antonina Barceló i Ramis
Francina Anna Barceló i Ramis
Antoni Josep Joaquim Barceló i Ramis
Lluís Barceló i Riera
Ramon Barceló i Rodríguez
Núria Barceló i Rodríguez
Margalida Maria Barceló i Rubí
Joan Barceló i Rubí
Miquel Barceló i Rubí
Cristòfor Ramon Barceló i Rubí
Francina Anna Ramona Barceló i Rubí
Caterina Barceló i Rubí
Josep Barceló i Rubí
Maria Barceló i Rubí
Francina Maria Gertr Barceló i Rubí*
Pere Josep Barceló i Salom*
Catalina Barceló i Sampol
Joan Barceló i Sampol
Josep Barceló i Sampol
Bartomeu Barceló i Sampol
Miquel Barceló i Sampol
Francina Barceló i Saquerès
Jaume Jacint Barceló i Saquerès
Cristòfor Barceló i Serra
Catalina Barceló i Serra
Mateu Barceló i Serra
Adrià Barceló i Serra
Rafel Barceló i Serra
Margalida Barceló i Serra
Antoni Barceló i Serra
Joana Maria Barceló i Serra
Francesca Anna Barceló i Serra
Pràxedis Barceló i Serra
Francesca Barceló i Serra*
Nicolau Barceló i Suarez
Manel Barceló i Suàrez
Francesc Barceló i Suàrez
Joan Barceló i Sureda
Antònia Barceló i Sureda
Bàrbara Barceló i Sureda
Javier Barceló i Torres
Jaume Joaquim Barceló i Vidal
Joana Maria Rosa Barceló i Vidal
Agata Barceló i Vidal
Miquel Barceló i Vila
Maria Barceló i Villalonga
Jordi Barceló* i Serra
Joan Josep Barea i Marí
Carlos Barea i Oliver
Alberto Barea i Oliver
Aitor Barea i Puigserver
Alba María Barrado Rubio
Alba Barragan García
Antonio Barragán García
Eulàlia Barrera i Ballester
Pere Joan Barrera i Ballester
Francesc Barrera i Ballester
Catalina Anna Marçla Barrera i Bauçà
Margalida Rosa Barrera i Bauçà
Margalida Maria Rosa Barrera i Bauçà
Martí Josep Marçal Barrera i Bausà
Antoni Barrera i Bausà
Elionor Barrera i Bestard
Elionor Barrera i Bestard
Miquel Barrera i Bestard
Jaume Barrera i Bestard
Aina Maria Barrera i Bestard
Antoni Josep Guillem Barrera i Bibiloni* (Babiloni*)
Bernat Barrera i Cabot
Antoni Barrera i Cabot
Martí Barrera i Cabot
Antònia Barrera i Canyelles
Martí Josep Barrera i Canyelles
Margalida Anna Barrera i Canyelles
Pere Josep Barrera i Canyelles
Martí Joaquim Josep Barrera i Canyelles
Caterina Barrera i Canyelles
Francina Anna Barrera i Canyelles
Francina Anna Maria Barrera i Canyelles
Gabriel Barrera i Canyelles
Margalida Anna Maria Barrera i Canyelles
Catalina Barrera i Canyelles
Antoni Barrera i Capó
Francesca Aina Barrera i Capó
Francesc Barrera i Capó
Margalida Barrera i Capó
Joan Miquel Marçal Barrera i Company
Gabriel Barrera i Company
Joana Maria Barrera i Company
Joan Andreu Barrera i Company
Martí Barrera i Company
Pereta Rosa Barrera i Company
Miquel Josep Barrera i Company
Joana Barrera i Company
Joan Antoni Barrera i Company
Joana Maria Barrera i Crespí
Rafel Barrera i Crespí
Sebastià Barrera i Crespí
Joana Anna Barrera i Crespí
Anna Maria Rosa Barrera i Crespí
Elisabet Rosa Barrera i Crespí
Margalida Maria Rosa Barrera i Crespí
Francina Anna Barrera i Crespí
Isabel Barrera i Crespí
Sebastià Marçal Barrera i Crespí
Sebastià Barrera i Crespí
Elisabet Maria Barrera i Creus
Joan Barrera i Creus
Joana Maria Barrera i Creus
Magdalena Barrera i Creus
Margalida Barrera i Creus
Francesca Barrera i Creus
Pere Josep Barrera i Creus*
Joan Barrera i Creus*
Bartomeu Barrera i Dols
Joana Maria Barrera i Dols
Pere Josep Barrera i Dols
Bartomeu Barrera i Dols
Joan Barrera i Duran
Josep Barrera i Duran
Miquel Barrera i Duran
Martí Joaquim Barrera i Duran
Ramon Barrera i Duran
Maria Barrera i Duran
Margalida Barrera i Duran
Maria Barrera i Duran
Catalina Barrera i Duran
Joana Maria “Barrera i Estela (“”Stela””)”
Sebastià “Barrera i Estela (“”Stela””)”
Catalina Maria Rosa “Barrera i Estela (“”Stela””)”
Catalina Rosa “Barrera i Estela (“”Stela””)”
Antoni Josep “Barrera i Estela (“”Stela””)”
Pere Josep “Barrera i Estela (“”Stella””)”
Francesc Josep Marçl “Barrera i Estela (“”Stella””)”
Pere Marçal Barrera i Estela (Stella)
Sebastià Josep Barrera i Far*
Gabriel Barrera i Ferrer
Pere Barrera i Ferrer
Joan Barrera i Ferrer
Margalida Barrera i Ferrer
Catalina Barrera i Ferrer
Pau Barrera i Ferrer
Martí Barrera i Ferrer
Maria Barrera i Ferrer
Elibeth Rosa Barrera i Fons
Miquel Josep Barrera i Font
Martí Barrera i Font
Martí Barrera i Frau
Miquel Barrera i Frau
Francesca Barrera i Frau
Joana Maria Barrera i Frau
Bernat Barrera i Frau
Martí Barrera i Frau
Margalida Barrera i Frau
Joan Barrera i Frau
Martí Barrera i Frau
Catalina Barrera i Frau
Martí Barrera i Frau
Sebastià Barrera i Frau
Sebastià Barrera i Frau
Magdalena Barrera i Frau
Maria Barrera i Garau
Francesca Barrera i Garau
Maria Antònia Barrera i Garau
Joana “Barrera i Garau (“”Guerau””)”
Magdalena “Barrera i Garau (“”Guerau””)”
Caterina “Barrera i Garau (“”Guerau””)”
Antonina “Barrera i Garau (“”Guerau””)”
Francina “Barrera i Garau (“”Guerau””)”
Sebastià Josep Barrera i Garau (‘Guerau’)
Sebastià Francesc Barrera i Jaume
Margalida Anna Barrera i Jaume
Rafel Ignasi Barrera i Jaume
Francesca Barrera i Juan
Maria Barrera i Juan
Catalina Barrera i Juan
Maria Barrera i Juan
Joana Rosa Barrera i Llabrés
Melcior Marçal Ign. Barrera i Martorell
Martí Josep Barrera i Martorell
Rafel Marçal Barrera i Martorell
Antonina Maria Rosa Barrera i Martorell
Catalina Rosa Barrera i Martorell
Caterina Maria Barrera i Martorell*
Antonina Maria Rosa Barrera i Martorell*
Maria Barrera i Mas
Pau Barrera i Mas
Josep Barrera i Mas
Joan Barrera i Mas
Martí Barrera i Mas
Maria Barrera i Mas
Martí Barrera i Mas
Josep Barrera i Mas
Antoni Barrera i Mas
Pau Barrera i Mas
Catalina Barrera i Mas
Elisabet Barrera i Mestre
Margalida Barrera i Monserrat
Margalida Barrera i Monserrat
Antoni Barrera i Morro
Joana Maria Barrera i Morro
Catalina Barrera i Morro
Maria Barrera i Morro
Antònia Barrera i Morro
Catalina Barrera i Morro
Pere Barrera i Morro
Bàrbara Barrera i Morro
Vicença Catalina Barrera i n/c
Sebastià Barrera i Oliver
Anna Maria Rosa Barrera i Oliver
Elisabet Rosa Barrera i Oliver
Elisabet Maria Barrera i Planes
Joana Marçala Barrera i Puigserver
Pere Josep Barrera i Pujol
Martí Barrera i Ramis
Elionor Barrera i Ramis
Pere Bonaventura Barrera i Ramis
Margalida Barrera i Ramis
Bàrbara Barrera i Ramis
Miquel Barrera i Ramis
Elisabet Maria Barrera i Santandreu
Francesc Josep Barrera i Santandreu
Joana Maria Rosa Barrera i Santandreu
Pere Francesc Barrera i Santandreu
Martí Barrera i Seguí
Joana Maria Barrera i Seguí
Margalida Barrera i Seguí
Antònia Maria Barrera i Seguí
Miquel Barrera i Seguí
Francesca Maria Barrera i Seguí
Caterina Francesca Barrera i Seguí
Joan Josep Barrera i Serra
Margalida Anna Barrera i Serra
Francesc Bonavent. Barrera i Serra
Margalida Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Eulàlia Maria Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Francesca Aina Maria Barrera i Serra
Melcior Barrera i Serra
Antoni Francesc Barrera i Serra
Jaume Josep Barrera i Serra
Pau Barrera i Serra
Caterina Barrera i Serra
Antoni Josep Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra
Catalina Barrera i Serra
Antònia Maria Rosa Barrera i Serra
Martí Josep Barrera i Serra
Martí Joan Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra
Miquel Josep Barrera i Serra
Martí Josep Marçal Barrera i Serra
Pere Josep Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra
Aina Maria Barrera i Serra
Martí Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Antònia Maria Barrera i Serra
Margalida Barrera i Serra
Esperança Maria Barrera i Serra
Catalina Maria Barrera i Serra
Maria Magdalena Barrera i Serra
Margalida Barrera i Socias*
Catalina Barrera i Stela
Catalina Barrera i Trias
Maria Barrera i Vidal
Gabriel Barrera i Vidal
Pereta Barrera i Vidal
Antonina Barrera i Vidal
Antoni Josep Barrera i Vidal
Gabriel Josep Barrera i Vidal
Joana Maria Rosa Barrera i Vidal
Pereta Maria Rosa Barrera i Vidal
Caterina Pereta Rosa Barrera i Vidal
Sebastià Josep Barrera*
Martí Josep Barrera* i Monserrat
Paula Barrero Martínez
Sandra Barrero Uceda
Javier Barrientos Fernández
Marina Bartolomé i Galmés
Biel Bas i Mejias
Caterina Beneta Bassa
Elena Bassa i Pericàs
Ramon* Bastard
Uxía Batalla i Castells
Lluïsa Batle i Aguilera
Maria Batle i Aguilera
Margalida Batle i Canyelles
Esperança Batle i Canyelles
Joan Batle i Canyelles
Joan Batle i Canyelles
Pere Batle i Forteza
Margalida Batle i Muñoz
Josep Rafel Batle i Palou
Josep Batle i Sintes
Eulàlia Margalida Batle i Sintes
Joan Batle i Vidal
Josep Batle i Vidal
David Batlle i de Sousa
Esther Batlle i de Sousa
Joana Bauçà
Joana Maria Bauçà i Barrera
Joana Maria Bauçà i Barrera
Antonina Maria Bauçà i Barrera
Joana Bauçà i Bauçà
Antonina Eulàlia Bauçà i Bauçà
Guillem Marçal Bauçà i Bauçà
Catalina Bauçà i Bauçà
Anna Clara Bauçà i Busquets
Miquel Bauçà i Canyelles
Francesc Bauçà i Canyelles
Pere Guillem Bauçà i Daviu
Angela Bauçà i Guasp
Catalina Bauçà i Pastor
Magina Bauçà i Pastor
Miquel Bauçà i Pastor
Joaquim Josep Bauçà i Payeras
Joana Marçala Bauçà* i Ferrer
Caterina “Bauçà^ i Daviu (“”Deviu””)”
Josep Jordi Bauló i Esteva*
David Bautista Ortega
Marc Bauzà i Balle
Apol·lònia Bauzà i Barceló
Josep Bauzà i Bauzà
Joana Bàrbara “Bauzà i Bauzà (“”Bausa””2)”
Antoni Bauzà i Busquets
Xavier Bauzà i Coll
Marc Bauzà i Coll
Josep Bauzà i Frau
Miquel Bauzà i González
Marina Elena Bauzà i Hurtado
Llorenç Bauzà i Mir
Joan Bauzà i Morey
Marta Bauzà i Morey
Salvador Bauzà i Parra
Joan Bauzà i Ribas
Pere Bauzà i Rubí
Pràxedis Be..*
Lala Bechraya Moussaoui
Clara-Maria Beckmann Carmona
Javier Bejarano de Haro
Víctor Bejarano i Pons
Noemi Bellerin Bartel
Judith Bellerin Bartel
Francesca Bello i Ribas
Miquel Bello i Ribas
Isabel-María Belmonte León
Paula Belmonte Rubio
Hector Belmonte Rubio
Joan Beltran i Bis
Pere Beltran i Bis
Carla Beltran i Campomar
Joana Beltran i Guardiola
Edgar Beltran i Herraez
Joan Josep Beltran i Herraez
Gaspar Beltran i Herraez
Catalina Beltran i Marí
Emma Beltrán Morales
Elena Beltran Vivancos
Joan Francesc Belzunce i Capó
Lucia Belzunce Muñoz
Joan Baptista Benaula*
Coloma Joana Benaule
Leonardo Benavente i Zanoguera
Maria del Mar Benavente i Zanoguera
Marta Benbassat^ i Picó
Laura Bendezu Garrote
Maria Monserrad Benesta i Serra (^)
Francesca Benestar i Frau
Sebastià Benestar i Serra
Sebastiana “Benestar i Serra (“”Benestá””)”
Lucia Benítez Fernández
Victoria Benítez Iturralde
Antònia Bennasar i Canyelles
Mateu Llorenç Bennasar i Coll
Catalina Bennasar i Pons
Bartomeu Bennasar i Pons
Pere Bennàsar i Pons
Vicenç Francesc Bennasar i Serra
Francesc Bennassar i Rosselló
Joan Martí Bennassar i Rosselló
Catalina Bennasser i Siquier
Maria Bennazar i Pons
Jaume Bennazar i Pons
Joan Bennazar i Pons
Pere Bennazar i Pons
Anna Berard i Canyelles
Francesc Sebastià Berard^ i Canyelles
Francesc Marçal Berard^ i Canyelles
Maria Montserrat Berbel i Albons
Sara Berenguer i Colom
Alejandro Berenguer i Colom
Sebastià Berga i Dalmau
Gabriel Berga i Frau
Carles Bergas i Bascuñana
Pau Bergas i Bascuñana
Pau Bergas i Bascuñana
Magdalena Bergas i Frau
Catalina Bergas i Roselló
Josep Ernest Berger^ i Serra
Nuria Bermejo i Francia
Iván Bermejo López
Carmen Bernabé Arcos
Emilia Bernabé Giménez
Laia Bernabé i Obrador
Jesús-Angel Bernabé Sola
Denzel Bernad García
Arlena Neus Bernad i Garcia
Irina Bernad i Garcia
Blanca Bernades Cañada
Elena Bernades Cañada
Pau Bernades i Cañada
Alex Bernat García
Jordi Bernat i Cabo
Guillem Bernat i Cabo
Joana Maria Bernat i Creus
Gabriel Joaquim Bernat i Creus
Francina Anna Bernat i Creus
Nuria Bernat i Garcia
Bartomeu Joaquim Bernat i Ramis
Pere Antoni “Bernat i Ramis (“”Bernad””)”
Gabriel Josep Jaume Bernat i Salom
Catalina Rosa “Bernat i Salom (“”Bernad””)”
Antonina Nicolaua Bertran
Eufrasina Bertran
Antoni Joan Bertran i Pou
Francina Bertran i Pou
Sebastià Josep Bertran i Pou
Miquel “Bertran i Pou (“”Bartran””)”
Olimpia Besalduch i Alvarez
Esperança Marçala Bestard
Pràxedis Joana Benet Bestard
Martí Benet Bestard (“Bastard”)
Catalina Maria Bestard i Seguí
Joana Maria Bestard i Amengual
Catalina Bestard i Amengual
Catalina “Bestard i Amengual (“”Bastard””)”
Laura Bestard i Armengol
Joan Josep Bestard i Armengol
Mateu Bestard i Arrom
Joan Bestard i Arrom
Bartomeu Bestard i Arrom
Magdalena Bestard i Artigas
Miquel Bestard i Barrera
Antoni Bestard i Barrera
Margalida Bestard i Barrera
Beneta Bestard i Barrera
Antoni Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Aina Maria Bestard i Barrera
Catalina Bestard i Barrera
Miquel Bestard i Barrera
Jaume Bestard i Barrera
Francesca Anna Bestard i Bibiloni
Maria Bestard i Bibiloni
Miquel Pau Bestard i Bibiloni
Jaume Bestard i Bibiloni
Antoni Bestard i Bibiloni
Francina Anna Bestard i Bosch
Joana Maria Bestard i Bosch
Antonina Maria Rosa Bestard i Bosch
Jaume Joaquim Josep Bestard i Bosch*
Antònia Bestard i Bover
Caterina “Bestard i Calafat (“”Bastard””)”
Rosa Bestard i Canyelles
Beneta Maria Bonav. Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Catalina Maria Bestard i Canyelles
Jaume Marçal Bestard i Canyelles
Antònia Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Catalina Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Canyelles
Maria Aina Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Joan Bestard i Canyelles
Bartomeu Bestard i Canyelles
Mateu Francesc Bonav Bestard i Canyelles
Joan Marçal Bestard i Canyelles
Antoni Bestard i Canyelles
Josep Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Bartomeu Bestard i Canyelles
Miquel Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Antoni Bestard i Canyelles
Francesca Aina Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Francesca Maria Bestard i Canyelles
Joana Aina Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Elionor Lluïsa Bestard i Canyelles
Catalina Maria Bestard i Canyelles
Jaume Bestard i Canyelles
Antònia Aina Maria Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Canyelles
Pere Bestard i Capó
Miquel Joaquim Bestard i Capó
Antoni Bestard i Capó
Maria Bestard i Capó
Magdalena Bestard i Capó
Francesca Bestard i Capó
Margalida Bestard i Capó
Antonina Maria Gaiet Bestard i Capó
Pere Bestard i Capó
Joan Bestard i Capó
Maria Magdalena Bestard i Capó
Aina Bestard i Català
Bartomeu Bestard i Cladera
Maria Aina Bestard i Cladera
Pere Josep Bestard i Cladera
Bartomeu “Bestard i Cladera (“”Bastard””)”
Pere Josep “Bestard i Cladera (“”Bastard””)”
Antoni Bestard i Cladera*
Catalina Bestard i Coll
Rafel Bestard i Colom
Apol·lònia Bestard i Colom
Miquel Bestard i Colom
Antoni Bestard i Colom
Maria Magdalena Bestard i Colom
Catalina Bestard i Colom
Antoni Bestard i Comas
Jaume Bestard i Comas
Beneta Bonaventura Bestard i Company
Catalina Maria Bestard i Company
Rosa Maria Marçala Bestard i Company
Caterina Bestard i Company
Beneta Bestard i Company
Martí Bonaventura Bestard i Company
Antònia Maria Bonav. Bestard i Company
Rosa Maria Bonav. Bestard i Company
Antoni Joaquim Bestard i Company
Miquel Bestard i Company
Jaume Bestard i Company
Elionor Bestard i Corró
Catalina Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Maria Bestard i Corró
Joan Bestard i Corró
Jaume Bestard i Corró
Antoni Bestard i Creus
Catalina Bestard i Creus
Rosa Bestard i Creus
Antònia Maria Bestard i Creus
Miquel Bestard i Creus
Beneta Bestard i Creus
Mateu “Bestard i Creus (“”Bastard””)”
Francesca Bestard i Creus*
Joana Maria Bestard i Creus*
Emma Bestard i Cubero
s/n Bestard i Escalas
Pere Bestard i Escalas
Miquel Bestard i Escalas
Maria Aina “Bestard i Escalas (“”Bestart””)”
Bernat Bestard i Frau
Magdalena Bestard i Frau
Maria Bestard i Frau
Elisabet Bestard i Frau
Marçal Bestard i Frau
Miquel Bestard i Frontera
Joana Maria Bestard i Frontera
Catalina Maria Bestard i Frontera
Joana Maria Bestard i Frontera
Joana Maria Bestard i Frontera
Catalina Bestard i Frontera
Catalina Maria Bestard i Frontera
Miquel Bestard i Frontera*
Elionor Bestard i Fullana
Catalina Aina Bestard i Gelabert
Miquel Bestard i Gelabert
Catalina Aina “Bestard i Gelabert (“”Gelebert”””
Rafel Bestard i Horrach
Miquel Bestard i Horrach
Joan Josep Bestard i Horrach
Francesca Maria “Bestard i Horrach* (“”Bastard””)”
Martí Bestard i Jaume
Martí Bestard i Jaume
Jordi Bestard i Jaume
Apol·lònia Bestard i Jaume
Jaume Bestard i Jaume
Magdalena Bestard i Jaume
Maties Bestard i Jaume
Joan Bestard i Jaume
Catalina Bestard i Jaume
Miquel Bestard i Jaume
Pere Bestard i Jaume
Gaspar Bestard i Jaume
Catalina Bestard i Jaume
Jordi Bestard i Jaume
Jaume Bestard i Jaume
Margalida Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Maria Bestard i Juan
Catalina Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Marçal Bestard i Juan
Joan Bestard i Juan
Antònia Bestard i Juan
Marçal Bestard i Julià
Marçal Francesc Bestard i Julià
Maties Bestard i Körner
Catalina Bestard i Llull
Apol·lònia Bestard i Llull
Margalida Bestard i Llull
Francesc Bestard i Martínez
Pere Bestard i Martínez
Bàrbara Bestard i Mas
Joan Bestard i Mas
Apol·lònia Bestard i Mas
Joan Bestard i Mas
Marçal Bestard i Matamales
Maria Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Margalida Bestard i Matamales
Joana Isabel Bestard i Matas
Maria del Mar Bestard i Matas
Joan Miquel Bestard i Matas
Bartomeu Bestard i Moll
Jaume Bestard i Moyà
Magdalena Bestard i Moyà
Gaspar Bestard i Moyà
Aina Bestard i Mulet
Joan Bestard i Mulet
Rafel Bestard i Navarro
Miquel Bestard i Oliver
Magina Bestard i Oliver
Pau Bestard i Oliver
Maria Bestard i Oliver
Miquel Bestard i Oliver
Joan Bestard i Parets
Miquel Bestard i Parets
Magdalena Bestard i Pizà
Antoni Bestard i Pizà
Antonina Clara Bonav Bestard i Planas
Antonina Clara Bonav Bestard i Planas
Miquel Joaquim Bestard i Planes
Jaume Josep Joaquim Bestard i Planes
Joan Baptista Josep Bestard i Planes
Bartomeu Pau Bestard i Planes
Josep Joaquim Bestard i Planes
Jaume Pau Bestard i Planes
Rafel Gaietà Bestard i Planes
Miquel Bestard i Pocoví
Rafel Josep Bestard i Pocoví
Maria Bestard i Pocoví
s/n Bestard i Pocoví
Francesca Bestard i Pocoví
Rafel Bestard i Pocoví
Jaume Bestard i Pocoví
Baltasar Bestard i Pocoví
Francesca Bestard i Pocoví
Pere Josep Bestard i Pocoví
Magdalena Bestard i Puig
Antoni Bestard i Puig
Antònia Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Pere Francesc Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
Rafel Bestard i Ramis
Rafel Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Antoni Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Pere Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Maria Carme Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Joan Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Jaume Bestard i Ramis
Pere Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Mateu Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Ramis
Catalina Bestard i Ramis
Marçal Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Bartomeu Bestard i Ramis
Francesca Bestard i Ramis
Antoni Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
s/n Bestard i Ramis
Francesc Bestard i Ramis
Isabel Maria Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Jaume Francesc Bestard i Ramis
Antònia Bestard i Ramis
Caterina Gertrudis Bestard i Ramis
Margalida Bestard i Ramis
Miquel Joaquim “Bestard i Ramis (“”Bastard””)”
Jaume Joan Francesc “Bestard i Ramis (“”Bastard””)”
Margalida Bestard i Ramis [PO]
Antoni “Bestard i Ramonell (“”Bastard””)”
Catalina Àngela “Bestard i Ramonell (“”Bastard””)”
Guillem Bestard i Rigo
Maria Bestard i Rigo
Mateu Bestard i Rigo
Margalida Bestard i Rigo
Mateu Bestard i Riutord
Mateu Bestard i Riutord
Maria Bestard i Riutord
Tomàs Bestard i Riutord
Francesca Bestard i Riutord
Maria Bestard i Riutord
Antoni Bestard i Riutord
Tomàs Bestard i Riutord
Jaume Francesc Bestard i Roca
Carles Bestard i Rodríguez
Monica Bestard i Rodríguez
Joan Bestard i Rodríguez
Antoni Bestard i Rotger
Francesca Bestard i Sancho
Miquel Bestard i Sastre
Joana Maria Bestard i Seguí
Maria Bestard i Seguí
Joan Bestard i Seguí
Joana Maria Bestard i Seguí
Miquel Joachim Bestard i Seguí
Joana Maria Bestard i Seguí
Joana Maria Bestard i Seguí
Francina Anna Bestard i Seguí
Caterina Anna Rosa Bestard i Seguí
Francesca Bestard i Seguí
Jaume Joaquim Bestard i Seguí
Antonina Bestard i Seguí
Antònia Maria Rosa Bestard i Seguí
Josep Joaquim Bestard i Seguí
Francesca Bestard i Serra
Beneta Maria Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Marçal Bestard i Serra
Catalina Maria Bestard i Serra
Magdalena Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Rosa Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Antònia Bestard i Serra
Antoni Josep Marçal Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Maciana Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Joan Bonaventura Bestard i Serra
Antoni Josep Bestard i Serra
Antònia Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Josep Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Aina Bestard i Serra
Margalida Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Jaume Bestard i Serra
Caterina Maria Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Joan Bestard i Serra
Pere Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Marçal Bestard i Serra
Catalina Bestard i Serra
Beneta Maria Bonav. Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Catalina Maria Mçala “Bestard i Serra (“”Bastard””)”
Maria Bestard i Trias
Joan Bestard i Trias
Miquel Bestard i Trias
Antoni Bestard i Trias
Jaume Bestard i Trias
Francesca Bestard i Vaquer
Rafel Bestard i Vaquer
Catalina Bestard i Vaquer
Maria Bestard i Vaquer
Pràxedis Bestard i Vaquer
Joan Bestard i Vaquer
Miquel Bestard i Vaquer
Jaume Bestard i Villas
Francesca Bestard i Villas
Jose Bestard Iniesta
Beneta Maria Bestard* i Canyelles
Bartomeu Bestard* i Canyelles
Miquel Bestard* i Gelabert
Joana Betanzos Sánchez
Catalina Maria “Bibiloni (“”Babiloni””)”
Sebastià Bibiloni i Adrover
Aina Bibiloni i Amengual
Pereta Bibiloni i Amengual
Antoni Bibiloni i Amengual
Miquel Bibiloni i Amengual
Bartomeu Bibiloni i Amengual
Felip Bibiloni i Amengual
Antònia Bibiloni i Amengual
Rosa Bibiloni i Amengual
Maria Bibiloni i Amengual
Felip Bibiloni i Amengual
Margalida Bibiloni i Amengual
Sebastià Bibiloni i Amengual
Marc Bibiloni i Bermejo
Margalida Bibiloni i Bibiloni
Antònia Bibiloni i Bordoy
Sebastià Bibiloni i Bordoy
Jaume Bibiloni i Bordoy
Miquel Bibiloni i Bordoy
Francesc Bibiloni i Calafell
Miquel Bibiloni i Calafell
Jaume Bibiloni i Calafell
Francesca Bibiloni i Cànovas
Joan Bibiloni i Cànovas
Esperança Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Canyelles
Magina Bibiloni i Canyelles
Margalida Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Canyelles
Coloma Bibiloni i Canyelles
Jaume Bibiloni i Canyelles
Magdalena Bibiloni i Canyelles
Neus Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Canyelles
Sebastià Bibiloni i Canyelles
Antoni Bibiloni i Canyelles
Catalina Francesca Bibiloni i Canyelles
Margalida Bibiloni i Canyelles
Guillem Bibiloni i Canyelles
Catalina Bibiloni i Canyelles
Bartomeu Bibiloni i Canyelles
Gabriel Bibiloni i Canyelles
Gabriel Bibiloni i Canyelles
Gabriel Bibiloni i Canyelles
Jaume Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Capellà
Joan Bibiloni i Capllonch
Jaume Bibiloni i Capllonch
Maria Francesca Bibiloni i Capó
Maria Neus Bibiloni i Capó
Margalida Bibiloni i Capó
Antoni Bibiloni i Capó
Maria Immaculada Bibiloni i Capó
Antoni Bibiloni i Carrasco
Josep Bibiloni i Carrasco
Joana Maria Bibiloni i Coll
Margalida Bibiloni i Coll
Gabriel Bibiloni i Coll
Maria Bibiloni i Coll
Sebastià Bibiloni i Company
Francesca Bibiloni i Company
Catalina Bibiloni i Company
Pereta Bibiloni i Company
Jaume Bibiloni i Ferrà
Martí Bibiloni i Frau
Antònia Bibiloni i Frau
Andreu Bibiloni i Frau
Gabriel Bibiloni i Frau
Miquel Bibiloni i Frontera
Toni Bibiloni i Frontera
Antoni Pau Bibiloni i Garau
Francesca Aina Bibiloni i Garau
Margalida Bibiloni i Grau
Mateu Bibiloni i Grau
Jaume Bibiloni i Jaume
Francesca Maria Bibiloni i Jaume
s/n Bibiloni i Jaume
Gabriel Bibiloni i Jaume
Rafel Bibiloni i Jaume
Jaume Bibiloni i Jaume
Gabriel Bibiloni i Jaume
Joana Aina Bibiloni i Jaume
Pere Josep Bibiloni i Jaume
Maria Josepa Bibiloni i Jaume
Miquel Bibiloni i Jaume
Gregori Bibiloni i Juan
Maria Bibiloni i Juan
Margalida Anna Bibiloni i Mallol
Pere “Bibiloni i Mallol (“”Babiloni””)”
Sergi Bibiloni i Marín
Josep Bibiloni i Mas
Josep Bibiloni i Mascaró
Martí Bibiloni i Mascaró
Catalina “Bibiloni i Mates (“”Babiloni””)”
Anna Llorença “Bibiloni i Mates (“”Babiloni””)”
Anna “Bibiloni i Mates (“”Babiloni””)”
Antoni Marçal Bibiloni i Mates (Bebiloni)
Marta Bibiloni i Mayans
Margalida “Bibiloni i Mayol (“”Babiloni””)”
Antoni “Bibiloni i Mayol (“”Babiloni””)”
Catalina “Bibiloni i Mayol* (“”Babiloni””)”
Maria Bibiloni i Mir
Joan Pau Bibiloni i Mir
Esperança Bibiloni i Moragues
Coloma Bibiloni i Moragues
Margalida Bibiloni i Moragues
Miquel Bibiloni i Moragues
Maria Bibiloni i Moragues
Sebastià Bibiloni i Mulet
Miquel Bibiloni i Mulet
Jaume Bibiloni i Mulet
Francesca Bibiloni i Mulet
Mateu Bibiloni i Nadal
Mateu Marçal Bibiloni i Nadal
Sílvia Bibiloni i Nievas
Cristina Bibiloni i Nievas
Francesca Bibiloni i Noguera
Miquel Bibiloni i Noguera
Antonina Bibiloni i Oliver
Andreu Bibiloni i Oliver
Francesca Bibiloni i Palmer
Catalina Bibiloni i Palmer
Margalida “Bibiloni i Palou* (“”Babiloni””)”
Francesca Bibiloni i Pericàs
Sebastià Bibiloni i Pizà
Maria Bibiloni i Pizà
Pere Joan Bibiloni i Planisi
Sebastià Bibiloni i Planisi
Jaume Bibiloni i Planisi
Joana Aina Bibiloni i Pol
s/n Bibiloni i Pujol
Sebastià Bibiloni i Pujol
Antoni Bibiloni i Ramis
Joan Bibiloni i Ramis
Margalida Bibiloni i Ramis
Gregori Bibiloni i Ramis
Antònia Bibiloni i Ramis
Bartomeu Bibiloni i Ramis
Francesca Bibiloni i Rigo
Pere Bibiloni i Rigo
Felip Bibiloni i Rigo
Maria Bibiloni i Salduga
Francesca Bibiloni i Saldugas
Miquel Bibiloni i Saldugas
Catalina Maria Bibiloni i Salord
Gregori Bibiloni i Salord
Maria Bibiloni i Salvà
Sebastià Bibiloni i Salvà
s/n Bibiloni i Salvà
Montserrada Bibiloni i Salvà
Francesca Aina Bibiloni i Salvà
Miquel Bibiloni i Sampol
Miquel Bibiloni i Sampol
Francesc Bibiloni i Sampol*
Jaume Bibiloni i Sans
Joana Aina Bibiloni i Sans
Miquel Lluís Bibiloni i Sans
Joan Bibiloni i Seguí
Maria Antònia Bibiloni i Seguí
Joan Bibiloni i Serra
Sebastià Bibiloni i Serra
Antònia Bibiloni i Serra
Apol·lònia Bibiloni i Serra
Gabriel Bibiloni i Serra
Joan Bibiloni i Serra
Sebastià Bibiloni i Serra
Coloma Bibiloni i Sureda
Miquel Bibiloni i Sureda
Coloma Bibiloni i Sureda
Margalida Bibiloni i Sureda
Francesca Bibiloni i Sureda
Sebastià Bibiloni i Sureda
Bernat Bibiloni i Sureda
Jaume Bibiloni i Sureda
Pere Joan Bibiloni i Sureda
Biel Bibiloni i Tafur
Maria de les Neus Bibiloni i Vich
Antoni Bibiloni i Vidal
Antoni Bibiloni i Vidal
Gabriel Bibiloni i Vidal
Gabriel Bibiloni i Vidal
Gabriel Bibiloni i Vidal
Carme Bibiloni Mayans
Joan Bibiloni*(?) i Mates
Alejandro Bilbao Borrajo
Maria Billon i Noguera
Marta Binimelis i López
Tau Birch Ramírez
Catalina Bis i Alorda
Catalina Bis i Cardona
Catalina Concepció Bis i Iglesias
Sebastià Bis i Mairata
Magdalena Bis i Mairata
Jaumeta Bis i Mairata
Catalina Bis i Mayrata*
Sebastià Bis i Serra
Joan Jesús Bisbal i Mora
Gabriel Bisquerra i Cifre
Elisabet Maria Bisquerra i Cifre
Josep Bisquerra i Cifre
Catalina Bisquerra i Escarrer
Francesc Bisquerra i Mestres
Maria Bisquerra i Roig
Pau Bisquerra i Roig
Luisa Bizarro Moreno
Marc Blanco i Company
Aquilino Jesús Blanco i Rigo
Obdúlia Blanco i Rigo
Luis Blanco Pujadas
Marcos Blanco Pujadas
Margalida Blaquer^ i Mesquida
Francesc Blas i Rosselló
Marina Blasco i Escandell
Rebeca Blasco i Escandell
Antoni Blasco i Verd
Miquel Blascos i Frau
Bàrbara Blascos i Sans
Catalina Blascos i Sans
Sara Bleda Domínguez
Marcos Bleda García
Asunción Bleda Nevado
Francisco Bleda Nevado
Carlos Bleda Rodríguez
Gregorio Bleda Simón
Maria de los Angeles Bleda Simón
David Blesa i Garcia
Marçal Pere Bojadós i de la Torre
Carlos Bolívar Rodríguez
Natalia Bolívar Rodríguez
Africa Bolívar Rodríguez
Rafel Bonaventura
Pere Joan Bonaventura i Bonaventura
Tomàs Marçal Bonaventura i Bonaventura
Miquel Bonaventura i Canyelles
Antonina Bonet
Rafel Bonet i Cerezo
Mateu Bonet i Fernández
Helena Bonet i Fernández
Carla Bonet i Fernández
Maria Magdalena Bonet i Ferrer
Antoni Bonet i Ferrer
Joana Maria Bonet i Ferrer
Bernat Joaquim Bonet i Martorell
Maria del Mar Bonet i Maymó
Claudia Bonet i Maymó
Sebastià Bonet i Mulet
Antònia Bonet i Riera
Vicenç Bonet i Riera
Joan Bonet i Siquier
Pau Bonet i Siquier
J* Bonet* i Frau*
Antonio Bonilla Gamboa
Ana Bonilla Gamboa
Maria de los Angeles Bonilla Gamboa
Fernando Bonilla Gamboa
Maria Rosa Bonilla Gamboa
Pedro Bonilla Gamboa
Dolores Bonilla Gamboa
Clara Bonnail Valldeperas
Laura Bonnail Valldeperas
Josep Miquel Bonnín i Castell
Diego Bonnín i del Jesús
Joan Bonnín i Font
Pau Bonnín i Galian
Antoni Bonnín i Miró
Marina Bonnín i Morell
Adrià Bonnín i Navarro
Carlota Bonnín i Pérez
Gaietà Josep Bonnín i Sánchez
Ruben Bordoy i Aguirre
Miquel Bordoy i Campins
Joan Bordoy i Campins
Miquel Bordoy i Canyelles
Beneta Bordoy i Canyelles
Catalina Bordoy i Gayà
Margalida Bordoy i Gayà
Josep Bordoy i Gayà
Francesca Bordoy i Gayà
Maria Bordoy i Gayà
Llorenç Bordoy i Gayà
Francesc Bordoy i Gayà
Catalina Bordoy i Gayà
Paula Bordoy i Kalandrishivili
Toni Bordoy i Moyà
Andrea Bordoy i Narro
Borja Bordoy i Narro
Maria Bordoy i Pinto
Miquel Bordoy i Riera
Francesca Bordoy i Riera
Margalida Bordoy i Rigo
Miquel Bordoy i Rigo
Francesc Bordoy i Rigo
Margalida Bordoy i Rigo
Sebastiana Bordoy i Roca
Magdalena Bordoy i Roca
Caterina dl Cor d M Bordoy i Salom
Francesca Bordoy i Sastre
Joana Aina Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Catalina Bordoy i Serra
Francesca Bordoy i Serra
Francesc Bordoy i Serra
Joan Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Montserrada Bordoy i Serra
Pau Bordoy i Vellibre
Martí Bordoy i Vellibre
Andreu Bordoy i Vellibre
Luis-Miguel Bordoy Pinto
Rafel Bordoy* i Carnicer
Antoni Borel i Guasp
Candela Borga Castro
Elise-Inés Boronat Morille
Bartomeu Borràs
Pere Marçal Borràs
Antoni Lluc Borràs
Catalina Borràs
Gaspar Benet Borràs
Pereta Borràs
Gabriel Borràs
Miquela* Borràs
Llorenç Borràs i Antic
Antonina Borràs i Barceló
Bartomeu Borràs i Barceló
Joan Marçal Borràs i Barrera
Miquel Borràs i Coll
Francesca Borràs i Coll
Joan Borràs i Colomar
Pere Borràs i Colomar
Engràcia Borràs i Colomar
Esperança Borràs i Colomar
Antonina Borràs i Cursac
Marianna Borràs i Estela
Guillem Borràs i Figuerola
Elisabet Maria Borràs i Figuerola
Nicolau Borràs i Horrach
Margalida Anna Maria Borràs i Horrach
Margalida Anna Borràs i Miralles
Bernat Borràs i Miralles
Margalida Anna Borràs i Miralles
Antoni Josep Borràs i Miralles
Margalida Anna Borràs i Miralles
Nicolau Francesc Borràs i Miralles
Nicolau Francesc Borràs i Miralles
Antoni Josep Borràs i Pasqual
Joan Borràs i Pasqual
Antoni Borràs i Pasqual
Nicolau Borràs i Perelló
Miquel Borràs i Perelló
Francesca Borràs i Perelló
Jerònia Borràs i Perelló
Catalina Borràs i Perelló
Rafel Borràs i Perelló
Antoni Borràs i Perelló
Catalina Borràs i Perelló
Josep Borràs i Pineda
Antoni Josep Borràs i Pineda
Catalina Borràs i Pineda
Antoni Josep Borràs i Pineda
Lídia Borràs i Sánchez
Pere Joan Borràs i Serdà
Antònia Borràs i Serdà^
Beneta Borràs i Serra
Catalina Borràs i Serra
Margalida Anna Borràs i Serra
Antonina Maria Borràs i Serra
Antonina Borràs i Serra
Margalida Borràs i Serra
Francesca Borràs i Serra
Gaspar Borràs i Vanrell
Magdalena Borràs i Vanrell
Francesc Borràs i Vich
Beneta Borràs*
Antònia Boscana i Canyelles
Beatriu Boscana i Negre
Margalida Boscana i Negre
Antoni Bosch i Ramis
Mar Bosch Espias
Gabriel Bosch i *
Catalina Bosch i Cardona
Assumpció Bosch i Comas
Maria Bosch i Crespí
Sergi Bosch i Espías
Baltasar Bosch i Estades
Yajin Mercè Bosch i Pascual
Francesca Bosch i Ramis
Antònia Bosch i Roca
Margalida Bosch i Roca
Cristina Bosch i Rubio
Rafel Bosch i Rubio
Marina Bosch i Rubio
Margalida Bosch i Sequeras^
Rafel Bosch i Tur
Gabriel Josep Bosch i Vaquer
Joan Baptista Bosch i Vaquer
Gabriel Bosch i Vaquer
Eva-Lucia Bossert
Alvaro Botia Gil
Alberto Botia Gil
Eneko Bou Hernando
Miquel Marçal Bou i Mates
Joan Bou i Mates
Ariadna Bou i Veny
Sofia Bou i Veny
Samuel Bouza Guimier
Víctor Bouza Guimier
Antoni Bover i Bestard
Mateu Bover i Bestard
Josep Bover i Bestard
Antoni Bover i Bestard
Gabriel Bover i Bestard
Pere Bover i Bestard
Antoni Bover i Borràs
Beneta Bover i Cerdà
Gabriel Bover i Cerdà
Catalina Bover i Cerdà
Antònia Bover i Cerdà
Josep Bover i Cerdà
Margalida Bover i Cerdà
Miquel Bover i Cerdà
Antoni Bover i Cerdà
Joan Bover i Cerdà
Magdalena Bover i Cerdà
Pere Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Maria Bover i Cerdà
Joana Aina Bover i Cladera
Josep Bover i Cladera
Bartomeu Bover i Gayà
Maria Bover i Gayà
Joana Aina Bover i Marquès
Pere Josep Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Pere Bover i Marquès
Antoni Bover i Marquès
Catalina Bover i Marquès
Antònia Bover i Marquès
Catalina Bover i Mas
Alba Bover i Mas
Maria Bover i Mas
Aina Bover i Monzón
Laura Bover i Monzón
Rafel Bover i Ramis
Joan Bover i Ramis
Rafel Bover i Ramis
Margalida Bover i Ramis
Antoni Bover i Reynés*
Francesc Bover i Rosselló
Marina Bover i Rosselló
Francesca Bover i Sagrera
Antònia Bover i Salvà
Catalina Bover i Salvà
Francesca Bover i Salvà
Magdalena Bover i Torres
Josep Lluís Bover i Valcaneras
Toby-Ayden Bowes Hendriks
Andreu Boyeras i Frontera
Margalida Boyeras i Frontera
Francesca Boyeras i Frontera
Sabrina-Alexandra Braig Alvarez
Lucia Brenner Blanco
Xavi Bricco Ontivero
Irene Briceño González
Nicolas-Jochen Brill i Darder
Jaume Bris i Gayà
Maria Bris i Jaume
Antònia Bris i Jaume
Maties Bris i Jaume
Jaume Bris i Jaume
Apol·lònia Bris i Jaume
Jaumeta Bris i Jaume
Pere Bris i Mayrata
Jaume Bris i Mayrata
Antoni Bris i Mayrata
Rosa Bris i Rebasa
Antònia Bris i Rebassa
Julio Broto Rojas
Irene Broto Rojas
Laia Brunet i Coll
Catalina Brunet i Fortuny
Jorge Brunet i Marzo
Pedro Brunet i Marzo
Aina Isabel Brunet i Paniza
Maria Isabel Bruno i Jiménez
Manuel Bruno i Jiménez
Antoni Bruno i Jiménez
Claudia Bruno i Ropero
Ariadna Bua Galan
Margalida Buades i Caldés
Margalida Buades i Caldés
Catalina de les Neus Buades i Miquel
Antoni Buades i Miquel*
Margalida Budoy* i Amengual
Catalina Marçala Buenaventura i Buenaventura
June Buendía Núñez
Nora Buendía Núñez
Antonio Bueno López
Alvaro Bueno López
Antonio Bueno López
Irina Bueno Martín
Paula Bujosa i Mas
Marta Bujosa i Mas
Antoni Josep Bujosa i Mas
Antonina Anna Bujosa i Pisà
Joan Bujosa i Salom
Alejandro Bujosa i Sánchez
Pau Bujosa i Sancho
Marc Bujosa i Sancho
Catalina Bujosa i Vich
Laura-Ziyan Burguera García
Aina Burguera i Pascual
Sergi Burguera i Pinya
Esperança Burguera i Riera
Margalida Burguera i Vidal
Jeroni Marçal Bursoto i Garau
Joana Maria Bursoto i Gelabert
Jeroni Antoni “Bursoto i Gelabert (“”Gialabert””)”
Joana Anna “Bursoto i Gelabert (“”Gialabert””)”
Jeroni Bursoto i Pou
BUSQUET, ELISABET BUSQUET, ELISABET
Elisabet Busquets
Francina Onofre Busquets
Pere* Busquets
Antoni* “Busquets (“”Busquet””)”
Anna Busquets i *
Bartomeu Busquets i Amengual
Bartomeu Busquets i Bauçà
Pere Josep Busquets i Bover
Jerònia Busquets i Bover
Coloma Busquets i Bover
Antònia Margalida Busquets i Busquets(?)
Sebastià Marçal Busquets i Busquets(?)
Antoni Josep Marçal Busquets i Canyelles
Antonina Busquets i Canyelles
Josep Busquets i Canyelles
Antoni Busquets i Canyelles
Margalida Busquets i Canyelles
Catalina Busquets i Canyelles
Bartomeu Busquets i Canyelles
Bàrbara Busquets i Canyelles
Catalina Busquets i Canyelles
Gabriel Busquets i Canyelles
Joan Busquets i Canyelles
Mateu Busquets i Canyelles
Antoni Busquets i Canyelles
Pere Busquets i Capó
Jordi Busquets i Capó
Joana Aina Busquets i Capó
Miquela Maria Busquets i Cladera
Pere Josep Busquets i Cladera
Elionor* Busquets i Cladera
Joana Aina Busquets i Cladera
Elionor Busquets i Cladera
Josep Busquets i Coll
Francesc Busquets i Coll
Margalida Busquets i Coll
Joan Busquets i Company
Catalina Busquets i Estarellas
Maria Busquets i Estarellas
Gabriel Busquets i Estarellas
Catalina Busquets i Estarellas
Quim Merlin Busquets i Fluxà
Margalida Busquets i Frau
Vicenç Busquets i Frau
Jaumeta Busquets i Fullana
Catalina Maria Busquets i Fullana
Joana Aina Busquets i Fullana
Joan Busquets i Fullana
Pere Josep Busquets i Fullana
Aina Maria “Busquets i Fullana (“”Bosquets””)”
Margalida Busquets i Garau
Antònia Busquets i Garau
Maria Busquets i Garau
Bàrbara Busquets i Garau
Francesca Busquets i Garau
Catalina Busquets i Garau
Aina Busquets i Garau
Carla Busquets i Garcia
Catalina Busquets i Jaume
Catalina Busquets i Mir
Gabriel Busquets i Oliver
Francesca Busquets i Oliver
Aina Maria Busquets i Oliver
Francesca Busquets i Oliver
Aina Busquets i Oliver
Antoni Marçal Bonav. Busquets i Oliver
Gabriel Busquets i Oliver
Josep Busquets i Oliver
Miquel Marçal Busquets i Oliver
Miquel Busquets i Oliver*
Margalida Busquets i Palou
Joan Busquets i Palou
Margalida Busquets i Pascual
Magdalena Busquets i Pizà
Rafel Busquets i Pizà
Coloma Busquets i Pou
Gabriel Busquets i Pou
Pere Josep Busquets i Pou
Apol·lònia Busquets i Ramis
Esteve Busquets i Salom
Apol·lònia Mari Busquets i Salom
Jerònia Busquets i Salom
Antoni Busquets i Salom
Magdalena Busquets i Sampol
Nicolau Busquets i Sampol
Catalina Busquets i Sastre
Caterina Busquets i Serra
Gabriel Busquets i Serra
Francina Busquets i Serra
Josep Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra
Vicenç Busquets i Serra
Antònia Busquets i Serra
Magdalena Busquets i Serra
Esteve Busquets i Serra
Antoni Busquets i Serra
Marçal Busquets i Serra
Esteve Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra
Josep Busquets i Serra
Josep Busquets i Serra (PI)
Antoni Benet Busquets*
Àngela Maria Busquets* i Bover
Lucia Bustamante i Seguí
Alba Bustamante i Seguí
Corinna Bustos i Salom

(1) Fins a 2012, 1668 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VI ’16]

(Visited 509 times, 1 visits today)