Naixements – D

Naixements a Marratxí – D

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Antoni Dalmau i Mas
Àngel Dalmau i Mas
Celeste-Mireia Dancea
Damià Darder i Frontera
Miquel Darder i Frontera
Miquel Àngel Darder i González
Daniel Darder i Merino
Unay Darder i Merino
Marta Dato Caballero
Maria Dàvila i Trias
Pere Daviu
Antoni Dimas* Daviu
Pere Joan Daviu
Bartomeu Daviu
Vicenç Daviu i Balaguer
Joan Daviu i Busquets
Maria Josepa Daviu i Matas
Miquel Agustí Daviu i Matas
Bàrbara Agustina Daviu i Matas
Antoni Miquel Daviu i Matas
Magdalena Concepció Daviu i Matas
Elisabet Daviu i Matas
Melcion Daviu i Matas
Margalida Daviu i Matas
Miquel Felix Daviu i Matas
Maria Daviu i Vilches
José Antonio de Cabo Alvarez
Carme de Castro i Calafat
Teresa de Castro i Calafat
Carlos de Diego Ruano
Adrià de España i Palou
Margalida de Francesc i Ximelis
Irene de Francisco i Fenoll
Lluís Miquel de Guzman i Mascaró
Joan de Juan i Calafell
Ignacio de la Calle Bonnemaison
Elisa de la Calle Bonnmaison
Daniela de la Fuente Benito
Eugeni de la Fuente i Cifre
Adrián de la Rosa García
Isabel de la Rosa i Canyelles
Antoni de la Rosa i Canyelles
Maria de la Rubia Salvador
Alvaro de la Sierra Muñoz
Juan-David de la Torre Cunill
Javier de la Torre i Cunill
Helena De Lamo Fernández
Paula de Miguel-Zaragoza Gene
Alba de Miguel-Zaragoza i Gené
Pau-Joan de Prada i Pastor
Pere Benet de Sales
Miquel de San Segundo i Ramis
Marina de San Segundo i Ramis
Marie Antonia G de Seutre
Celia de Sotto Martín
Leire de Souza Bustamante
Valentín de Toro Buceta
Marta de Ysasi i Tomàs
Antoni Joan De**
Carlos del Alcázar Sancho
Alba del Arbol Astorga
José Daniel del Brio Rodríguez
Ainhoa del Burgo i Femenias
Ruben del Burgo i Femenias
Naiara del Cid Berrio
David del Moral García
Raul-David Del Puerto González
Roberto del Rey Bennasar
Cora del Rey i Bennasar
Maria Concepción del Toro y de las Heras
Marc Delgado Bitata
Sergi Delgado i Bitata
Irene Delgado Iglesias
José Miguel Deltoro y de las Heras
Riad Deoruich Mellouk
Oussama Derouich Mellouk
Natasha Desmet Portela
Pau Deyà i Morey
Lluc Deyà i Morey
Lluís Deyà i Parreño
Luis Diago Garmon
Maria Dias i Vanrell
Adrián Díaz Alvarez
Lucas Díaz Cervantes
Concha Díaz Cortes
Mariluz Díaz Fernández
Jennifer Díaz Fernández
Agustín Díaz Franco
Maria Díaz Franco
Pere Antoni Díaz i Adrover
Cristina Díaz i Adrover
Bernat Díaz i Calafat
Joan Díaz i Calafat
Maria Antònia Díaz i Colomar
Maria Diaz i Duran
Feliciano Diaz i Duran
Daniela Díaz i Sabater
Noelia Diaz Leon
Evelyn Díaz Morales
Lucia Diaz Requena
Adela Díaz Sánchez
Lluc-Silvà Dicenta i Calderón
Alejandro Diéguez García
Maika Diéguez Martínez
Marina Dinarés i Leiva
Núria Dinarés i Leiva
Mireia Dinarés i Leiva
Joan Dintel i Oliver
Maria Dintel i Oliver
Alba Doce Segretin
Laia Doce Segretin
Irina Doganis i Poncell
Antoni Dols i Barrera
Antònia Dols i Barrera
Marta Dols i Bauzà
Paula Dols i Bauzà
Sara Dols i Bauzà
Rafel Dols i Bestard
Joan Dols i Bestard
Miquel Dols i Bestard
Catalina Dols i Bestard
Gabriel Dols i Borràs
Antoni Dols i Borràs
Ramon Dols i Campins
Bartomeu Dols i Canyelles
Maria Dols i Canyelles
Magdalena Dols i Canyelles
Francesca Maria Dols i Canyelles
Joan Dols i Canyelles
Marina Dols i Crespí
Gabriel Dols i Dols
Caterina Maria Rosa Dols i Estela*
Antònia Maria Dols i Ferrer*
Jaume Dols i Frau
Antoni Dols i Frau
Àngela Maria Dols i Frau
Catalina Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Antònia Dols i Frau
Jaume Dols i Frau
Maria Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Margalida Dols i Frau
Bartomeu Dols i Frau
Vicenç Dols i Frau
Mateu Josep Dols i Mates
Bàrbara Dols i Mates
Bartomeu Dols i Mates
Vicenç Dols i Mates^
Catalina Dols i Mateu
Guillem Dols i Mateu
Salvador Dols i Mateu
Joan Dols i Mateu
Francina Rosa Dols i Mulet
Antonina Rosa Dols i Mulet*
Francesca Dols i Mut
Joana Dols i Oliver
Maria Dols i Pallicer
Francesca Maria Dols i Pallicer
Bartomeu Dols i Parets
Francesca Dols i Parets
Magdalena Dols i Pastor
Margalida Maria Dols i Pisà
Joan Jaume Dols i Pizà
Llúcia Dols i Pocoví
Josep Dols i Pocoví
Llorenç Dols i Quetglas
Joan Dols i Quetglas
Francesca Dols i Quetglas
Maria Dols i Quetglas
Margalida Dols i Quetglas
Joan – Dols i Quetgles
Antoni Josep Dols i Quetgles
Joan Joaquim Dols i Quetgles
Pere Antoni Dols i Ramis
Antoni Dols i Ramis
Antònia Maria Dols i Ramis
Llorenç Dols i Roig
Maria del Pilar Dols i Roig
Maria Dols i Serra
Mònica Dols i Soler
Maria de Lluc Dols i Soler
Marta Dols i Soler
Jaume Vicenç Dols i Stela
Jaume Dols i Sureda
Antònia Dols i Sureda
Catalina Maria Dols i Torres
Maria Antònia Dols i Torres
Jaume Dols i Torres
Claudia Dols i Trevisan
Miquel Dols i Vicens
Pereta Dols i Vich
Jaume Dols i Vich
Jaume Dols i Vich
Jaume Dols i Vidal
Consol Domenech i Abad
Sandra Domingo López
Rafael Domingo Pérez
Noa Domínguez Huguet
Josep Domínguez i Pastor
Sergio Domínguez Pastor
Eira Domínguez Rabadán
Alejandro Domínguez Tarilonte
Miguel Domínguez Tarilonte
Marina Donate i Bennasar
Angel Dopico Medrano
Martí Dorado i Caraballo
Sebastiana Dorat i Serra
Ahmed Dore Kone
Fernando Dorrego Sanz
Maria-Elena Dos Santos Angelo
David Doyle González
Alejandro Doyle González
Maria Drover i Marí
Francesc Drover i Marí
Sebastià Drover i Marí
Sebastià Drover i Marí
Maria de Lluc Drover i Torrens
Maria de Lluc Drover i Torrens
Iris-Marina Duato Rodríguez
Alejandro Duato Rodríguez
Antoni Duma i Balle
Francesca Duma i Balle
Joan Duma i Balle
Pere Josep Duma i Balle
Maria Duma i Barrera
Jaume Ignasi Duma i Batle
Josep Dumas i Balle
Jaume Dumas i Balle
Jaume Ignasi Dumas i Balle
Catalina Dumas i Balle
Margalida Dumas i Barrera
Francesca Dumas i Barrera
Jaume Dumas i Barrera
Joan Dumas i Barrera
Catalina Dumas i Barrera [Duma]
Margalida Dumas i Mir
Catalina Dumas i Mir
Jaume Dumas i Mir
Margalida Dumas i Moll
Joan Dumas i Mut
Luiza Dumitrescu
Aitana Duque Marín
Sebastià Duran
Apol·lònia Duran
Gloria Duran Caballero
Ramon Duran Calvo
Miguel-Angel Duran Fernández
Kevin Duran Fernández
Juan Duran Fernández
Margalida Duran i Amer
Miquel Josep Duran i Bernad
Gabriel Josep Duran i Bernat
Joana Maria Duran i Bernat
Joana Maria Duran i Bernat
Jaume Francesc Duran i Bernat
Jaume Josep Duran i Bernat
Joana Maria Duran i Bernat
Guillem Duran i Berthommier
Joana Maria Duran i Bestard
Jaume Bonaventura Duran i Bestard
Catalina Maria Duran i Bestard
Miquel Marçal Bonav. Duran i Bestard
Catalina Maria Duran i Bestard
Jaume Duran i Bestard
Magdalena Duran i Bestard
Aina Maria Duran i Bestard
Magdalena Duran i Bestard
Catalina Duran i Bestard
Miquel Duran i Bibiloni
Maria Duran i Bibiloni
Miquel Duran i Bibiloni
Daniela Duran i Bird
Cristian Duran i Bird
Margalida Duran i Cabot
Francesca Duran i Cabot
Miquel Duran i Cabot
Maria Duran i Cabot
Miquel Duran i Cabot
Catalina Duran i Cabot
Miquel Duran i Cabot
Josep Duran i Cabot
Aina Maria Duran i Cabot
Elsa Duran i Calvo
Antònia Duran i Canyelles
Caterina Bonaventura Duran i Canyelles
Joana Maria Duran i Canyelles
Miquel Joaquim Duran i Canyelles
Magdalena Duran i Canyelles
Pere Joaquim Duran i Canyelles
Jaume Bonaventura Duran i Canyelles
Jaume Marçal Duran i Canyelles
Jaume Josep Marçal Duran i Canyelles*
Antònia Duran i Capellà
Pere Joan Duran i Capellà
Gabriel Duran i Capellà
Gabriel Duran i Capellà
Pere Joan Duran i Capellà
Margalida Duran i Capellà
Nadal Duran i Capellà
Margalida Duran i Capellà
Miquel Duran i Dawson
Anabel Duran i Espases
Guillem Duran i Ferrà
Gabriel Duran i Ferrà
Antoni Duran i Ferrà
Pere Duran i Ferrà
Joan Duran i Ferragut
Margalida Duran i Ferragut
Pere Duran i Ferragut
Pere Duran i Fomila
Margalida Duran i Fornés
Gabriel Duran i Gomila
Regina Duran i Jimeno
Josep Duran i Jordà
Miquel Duran i Jordà
Maties Duran i Jordà
Sergio Duran i Llinàs
Maties Duran i Mas
Miquel Àngel Duran i Mas
Maria Duran i Oliver
Miquel Duran i Oliver
Miquel Duran i Oliver
Joana Duran i Planisi
Honorat Duran i Planisi
Gabriel Duran i Planisi
Magdalena Duran i Pocoví
Francesca M.dl Carme Duran i Pou
Catalina Duran i Ramis
Miquel Duran i Ramis
Francesca Duran i Ramis
Miquel Duran i Ramis
Margalida Duran i Ramis
Maria Duran i Ramis
Pere Josep Duran i Ramis
Margalida Duran i Ramis
Jaume Duran i Ramis
Miquel Marçal Duran i Ramis
Jaume Duran i Ramis
Antònia Duran i Ramis
Magdalena Duran i Ramis
Bartomeu Duran i Rigo
Jaume Duran i Rigo
Miquel Duran i Rigo
Aina Maria Duran i Rigo
Antònia Duran i Rigo
Bernat Duran i Rigo
Maria Duran i Rigo
Noelia Duran i Romero
Francina Duran i Salom
Gabriel Duran i Salom
Bartomeu Josep Duran i Salom
Joan Antoni Duran i Salom
Jaume Duran i Salom
Miquel Duran i Salom
Margalida Francesca Duran i Salvà
Lucia Duran i Sánchez
Joana Maria Rosa Duran i Sastre
Catalina Anna Duran i Sastre
Jaume Joaquim Duran i Sastre
Miquel Duran i Serra
Catalina Duran i Serra
Antònia Maria Duran i Serra
Miquel Duran i Serra
Pere Duran i Serra
Antònia Duran i Serra
Miquel Duran i Serra
Pere Joan Duran i Serra
Antoni Duran i Soriano
Juan-Francisco Duran Moreno
Adrián Durán Moreno
Sarah Duran Payares
Sebastià Benet Duran*
Leyla-Julia D’vaz Afonso
(1) Fins a 2012, 374 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VI ’16]

(Visited 247 times, 1 visits today)