Naixements – J

Naixements a Marratxí – J

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Marc Jabega i Bolivar
Sergi Jabega i Bolivar
Jaume Jabega i Bolívar
Ariadna Janer i Espejo
Albert Janer i Espejo
Ismael Jareño Aragón
Germán Jareño Aragón
Juan Julián Jareño Briz
Gerard Jareño i Campos
Joan Jareño i Cortès
Paula Jareño i Moragues
Francisca Jarque Requena
Antonina Esperança Jaume
Antoni Joan Benet Jaume
Joan Magí Jaume
Montserrada Jaume
Antoni Arnau Jaume
Francina Jaume
Martí Benet Jaume
Tonina Jaume
Antoni Arnau Jaume
Martí Benet Jaume
Joan Josep Andreu Jaume i *
Gregori Josep Jaume i *
Miquel Jaume i *
Francesca Aina Jaume i Alemany
Francesca Maria Jaume i Alemany
Antoni Jaume i Alemany
Pere Jaume i Alemany
Pere Josep Jaume i Alemany
Salvador Jaume i Alemany
Salvador Jaume i Alemany
Salvador Jaume i Alemany
Margalida Jaume i Alemany
Joan Jaume i Alemany
Magdalena Jaume i Alemany
Catalina Jaume i Barceló
Jaume Jaume i Barceló
Francesca Maria Jaume i Barceló
Maties Jaume i Barceló
Maties Jaume i Barceló
Joan Joaquim Jaume i Barceló
Maties Lluís Jaume i Barceló
Francesca Anna Jaume i Barceló*
Joana Rosa Jaume i Barrera
Joan Marçal Jaume i Barrera
Joan Marçal Jaume i Barrera
Joana Maria Jaume i Barrera
Joana Maria Rosa Jaume i Barrera
Caterina Maria Rosa Jaume i Barrera
Margalida Jaume i Barrera
Joan Jaume i Barrera (‘Gaume’)
Joan Baptista Jaume i Barrera*
Rafel Jaume i Bauçà
Antoni Jaume i Bauzà
Pere Jaume i Bennasar
Miquel Jaume i Bennasar
Andreu Jaume i Bennàsar
Apol·lònia Jaume i Bestard
Catalina Jaume i Bestard
Maties Jaume i Bestard
Maties Jaume i Bestard
Francesca Jaume i Bestard
Antònia Jaume i Bibiloni
Miquel Jaume i Bibiloni
Antoni Jaume i Bibiloni
Antònia Jaume i Bibiloni
Antoni Jaume i Bibiloni
Miquel Jaume i Cabot
Magdalena Jaume i Cabot
Bernat Jaume i Cabot
Maria Jaume i Cabot
Margalida Jaume i Campins
Joana Aina Jaume i Canyelles
Joana Maria Jaume i Canyelles
Francesca Anna Jaume i Canyelles
Joan Antoni Jaume i Canyelles
Catalina Jaume i Canyelles
Maties Jaume i Canyelles
Pere Jaume i Capellà
Joan Jaume i Capellà
Jeroni Jaume i Capellà
Maria Jaume i Capellà
Miquel Jaume i Capellà
Maties Jaume i Capellà
Joan Jaume i Capellà
Joana Jaume i Capellà
Jeroni Jaume i Capellà
Miquel Jaume i Cardell
Antònia Jaume i Cardell
Margalida Jaume i Cardell
Magdalena Jaume i Cardell
Jaume Jaume i Cardell
Maria Jaume i Cardell
Joana Jaume i Carrió
Melcior Jaume i Carrió
Josep Jaume i Carrió
Vicenç Jaume i Castelló
Bàrbara Magdalena Jaume i Castelló
Joana Aina Jaume i Castelló
Catalina Jaume i Castelló
Pere Josep Jaume i Castelló
Margalida Jaume i Castelló
Jaume Jaume i Català
Maria Magdalena Jaume i Català
Gabriel Jaume i Català
Joana Aina Jaume i Català
Apol·lònia Jaume i Català
Gabriel Jaume i Català
Maria Jaume i Català
Rafel Jaume i Cerdà
Antònia Jaume i Cerdà
Margalida Jaume i Cerdà
Maties Jaume i Cerdà
Antoni Jaume i Cerdà
Joan Jaume i Cerdà
Maria Jaume i Cerdà
Arnau Jaume i Cladera
Catalina Aina Jaume i Cladera
Joana Maria Jaume i Cloquell*
Francina Jaume i Cloquell*
Bartomeu Jaume i Coll
Jerònia Francina Miq Jaume i Company
Miquel Jaume i Corró
Maties Jaume i Crespí
Maria Jaume i Cursach
Marta Jaume i Cursach
Antònia Jaume i Cursach
Joan Jaume i Daviu
Francina Jaume i Daviu
Onofre Antoni Jaume i Daviu
Antoni Jaume i Daviu
Tomàs Jaume i Daviu
Antoni Marçal Jaume i Daviu
Martí Benet Jaume i Daviu
Joan Jaume i Daviu
Joan Jacint Jaume i Daviu
Antoni Jaume i Daviu*(?)
Maria de Lluc Jaume i Enríquez de Navarra
Isabel Jaume i Enríquez de Navarra
Pere Josep Jaume i Estela
Antoni Marçal Jaume i Ferrà
Jerònia Jaume i Ferrà
Miquela Jaume i Ferrà
Joana Anna Jaume i Ferrà
Joan Baptista Marçal Jaume i Ferrà
Joan Joaquim Jaume i Ferrà
Bartomeu Jaume i Ferrà
Francesca Maria Jaume i Ferrà
Jaume Jaume i Ferrà
Rafel Jaume i Ferrà
Margalida Gertrudis Jaume i Ferrà
Gregori Marçal Jaume i Ferrà*
Elisabet Rosa Jaume i Ferrà*
Sebastià Marçal Jaume i Ferragut
Josep Jaume i Ferrer
Antoni Jaume i Ferrer
Joan Jaume i Ferrer*
Catalina Jaume i Ferriol
Llucia Jaume i Ferriol
Magdalena Jaume i Ferriol
Maria Jaume i Ferriol
Vicenç Jaume i Fiol
Bàrbara Jaume i Frau
Melcior Jaume i Frau
Elisabet Jaume i Frau
Margalida Jaume i Frau*
Miquel Marçal Jaume i Garau
Miquel Jaume i Garau
Joan Jaume i Garau
Magdalena Jaume i Gibert
Noelia Jaume i Gómez
Joana Maria Jaume i Jaume
Gaspar Jaume i Jaume
Vicenç Jaume i Jaume
Joana Aina Jaume i Jaume
Felip Jaume i Jaume
Francesca Aina Jaume i Jaume
Apol·lònia Jaume i Jaume
Joana Maria Jaume i Jaume
Rafel Jaume i Jaume
Catalina Jaume i Jaume
Joana Aina Jaume i Jaume
Sebastiana Jaume i Jaume
Maria Jaume i Jaume
Antònia Jaume i Jaume
Catalina Jaume i Jaume
Margalida Jaume i Jaume
Rafel Jaume i Jaume
Vicenç Jaume i Jaume
Gaspar Jaume i Jaume
Magdalena Jaume i Jaume
Rafel Jaume i Jaume
Joana Aina Jaume i Jaume
Rafel Jaume i Jaume
Joan Jaume i Julià
Bartomeu Jaume i Julià
Josep Jaume i Julià
Rafel Jaume i Julià
Bartomeu Jaume i Julià
Joan Jaume i Julià
Gaspar Jaume i Julià
Maria Jaume i Julià
Jaume Jaume i Julià
Antoni Jaume i Julià
Francesc Jaume i Julià
Miquel Jaume i Julià
Bartomeu Jaume i Llabrés
Antoni Josep Jaume i Llabrés
Francesca Maria Jaume i Llabrés
Joana Jaume i Llabrés
Gaspar Jaume i Llabrés
Antoni Domingo Jaume i Llabrés
Joana Aina Jaume i Llabrés
Margalida Jaume i Llabrés
Maria Jaume i Llabrés
Joana Anna Jaume i Llabrés
Jaume Jaume i Llabrés
Margalida Jaume i Llabrés
Gaspar Jaume i Llabrés
Catalina Maria Jaume i Llabrés
Catalina Jaume i Llabrés
Arnau Magí Jaume i Llabrés
Francina Maria Rosa Jaume i Llabrés
Margalida Jaume i Llabrés
Margalida Jaume i Llabrés
Margalida Rosa Jaume i Llabrés
Margalida Jaume i Llabrés
Rafel Jaume i Llabrés
Pere Josep Bonav.> Jaume i Llabrés
Rafel Raimundo Jaume i Llabrés – 1
Rafel Joaquim Lluís Jaume i Llabrés – 2
Rafel Lluís Bonavent Jaume i Llabrés – 3
Laura Jaume i Llamas
Pere Josep Jaume i Llamas
Sílvia Jaume i Llamas
Francesc Jaume Jaume i Llinàs
Francina Jaume i Llinàs
Rafel Jaume i Llinàs
Arnau Gaietà Jaume i Llinàs
Joana Gaietana Jaume i Llinàs
Arnau Gaietà Jaume i Llinàs
Rafel Jaume i Llinàs
Antoni Josep Jaume i Llinàs
Francina Anna Jaume i Llinàs
Jerònia Paula Jaume i Llinàs
Joan Joaquim Jaume i Llinàs
Arnau Jaume i Llinàs
Antoni Jaume i Llompart
Maties Jaume i Llompart
Joan Baptista Marçal Jaume i Maltes (? Mates?)
Joan Antoni Jaume i Marquès
Caterina Maria Rosa Jaume i Marquès
Miquel Pere Joan Jaume i Marquès
Maria Jaume i Marroig*
Shara Jaume i Mascaros
Xavier Jaume i Mascaros
Pere Josep Jaume i Matas
Rafel Jaume i Matas
Magdalena Jaume i Matas
Joana Aina Jaume i Matas
s/n Jaume i Matas
Melcion Jaume i Matas
Vicenç Marçal Jaume i Mates
Joan Vicenç Josep Jaume i Mateu
Joan Jaume i Mateu
Joana Maria Rosa Jaume i Matheu
Guillem Marçal Jaume i Matheu
Miquel Jaume i Mestre
Catalina Jaume i Mestre
Miquel Ignasi Jaume i Moyà
Francina Marçala Jaume i Moyà
Catalina Rosa Jaume i Moyà
Catalina Jaume i Moyà
Paula Agnès Jaume i Mulet
Mercè Jaume i Mulet
Julià Jaume i Mulet
Bernat Jaume i Nadal
Joan Jaume i Nadal
Margalida Jaume i Nadal
Antònia Maria Jaume i Nadal
Bernat Jaume i Nadal
Rafel Jaume i Nadal
Rafel Jaume i Nadal
Josep Jaume i Nadal
Vicenç Jaume i Nadal
Joana Maria Jaume i Nadal
Joana Aina Jaume i Nadal
Josep Jaume i Nadal
Francesca Jaume i Noguera
Felip Jaume i Noguera
Gabriel Jaume i Noguera
Rafel Jaume i Noguera
Francesca Jaume i Noguera
Maties Jaume i Noguera
Angel Jaume i Noves
Toni Jaume i Obrador
Vicenç Jaume i Obrador
Miquel Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Catalina Jaume i Oliver
Felip Jaume i Oliver
Bartomeu Josep Salv. Jaume i Oliver
Francina Jaume i Oliver
Pere Josep Jaume i Oliver
Antoni Josep Jaume i Oliver
Felip Jaume i Oliver
Joan Jaume i Oliver
Margalida Jaume i Oliver
Miquel Jaume i Oliver
Gabriel Jaume i Oliver
Joana Maria Gertruds Jaume i Oliver
Maria Jaume i Oliver
Miquel Josep Jaume i Oliver
Joana Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Joana Jaume i Oliver
Bernat Jaume i Oliver
Francina Jaume i Oliver
Maria Jaume i Palmer
Francesca Maria Jaume i Palmer
Maria Jaume i Palmer
Josefina Jaume i Perelló
Joan Jaume i Perelló
Andreu Jaume i Perelló
Pere Jaume i Perelló
Magdalena Jaume i Perelló
Sebastià Jaume i Pizà
Antònia Maria Jaume i Planes
Pere Josep Jaume i Pons
Joan Jaume i Pons
Joan Jaume i Pons
Joana Aina Jaume i Pons
Guillem Jaume i Pons
Rafel Jaume i Pons
Jaume Jaume i Pons
Francesca Maria Jaume i Porcel
Arnau Ramon “Jaume i Porcell (“”Jayme””)”
Francesca Jaume i Pou
Apol·lònia Jaume i Pou
Joana Aina Jaume i Pou
Pere Josep Jaume i Pujol
Rafel Bonaventura Jaume i Pujol
Margalida Jaume i Pujol
Joana Aina Maria Jaume i Pujol
Francesca Maria Jaume i Pujol
Margalida Maria Jaume i Pujol
Guillem Jaume i Pujol
Jaume Ignasi Jaume i Pujol
Antònia Jaume i Ramis
Rafel Jaume i Rebasa
Nerea Jaume i Reyes
Fabio Jaume i Reyes
Miquel Jaume i Ribas
Apol·lònia Jaume i Ribas
Apol·lònia Jaume i Ribas
Rafel Jaume i Ribas
Pere Josep Jaume i Ribas
Rafela Jaume i Ribas
Miquel Jaume i Ribas
Gabriel Marçal Jaume i Ribes
Joan Jaume i Ripoll
Catalina Jaume i Ripoll
Antoni Jaume i Ripoll
Antoni Jaume i Roca
Joana Jaume i Roig
Joan Jaume i Roig
Joana Aina Jaume i Romaguera
Maria Jaume i Romaguera
Miquel Jaume i Romaguera
Margalida Jaume i Romaguera
Rafel Jaume i Romaguera
Jaume Jaume i Rotger
Arnau Jaume i Rotger
Margalida Jaume i Rotger
Joan Jaume i Rotger
Catalina Jaume i Rotger
Rafel Jaume i Rotger
Rafel Jaume i Rotger
Joan Jaume i Rotger*
Pere Jaume i Rubí
Rafel Jaume i Rubí
Joana Aina Jaume i Rubí
Catalina Jaume i Rubí
Margalida Aina Jaume i Sallenchs
Sebastiana Jaume i Sallenchs
Sebastiana Jaume i Sallenchs
Sebastiana Maria Jaume i Sallenchs*
Antoni Josep Marçal Jaume i Sallens*
Josep Jaume i Sampol
Magdalena Jaume i Sampol
Elisabet Rosa Jaume i Sampol
Miquel Josep Jaume i Sellens
Sebastiana Marçala Jaume i Sellens
Bernat Jaume i Serra
Arnau Jaume i Serra
Coloma Jaume i Serra
Sebastià Jaume i Serra
Mateu Jaume i Serra
Joana Aina Jaume i Serra
Rafel Jaume i Serra
Rafel Jaume i Serra
Joana Aina Jaume i Serra
Catalina Jaume i Serra
Maria Jaume i Serra
Coloma Jaume i Serra
Joana Anna Jaume i Serra
Miquel Jaume i Serra
Arnau Jaume i Serra
Jaume Jaume i Serra
Joan Jaume i Serra
Miquel Jaume i Serra
Margalida Jaume i Serra
Jaume Jaume i Serra
Francesc Jaume i Simó*
Maria Jaume i Suau
Vicenç Jaume i Sureda
Magdalena Jaume i Sureda
Elisabet Maria Jaume i Sureda
Vicenç Jaume i Sureda
Joan Jaume i Sureda
Joana Aina Jaume i Sureda
Antoni Jaume i Sureda
Vicenç Jaume i Sureda
Magdalena Jaume i Sureda
Josep Jaume i Sureda
Joana Anna Jaume i Torrens
Caterina Margalida Jaume i Torrens
Martí Jordi Jaume i Torrens
Bàrbara Gaietana Jaume i Torrens
Andreu Baptista Jaume i Torrens
Joan Gaietà Bonavent Jaume i Torrens
Miquel Gaietà Jaume i Torrens
Francina Anna Jaume i Torrens
Arnau Bonaventura Jaume i Torrens
Margalida Jaume i Tous
Maria Catalina Jaume i Vicens
Antoni Josep Francsc Jaume i Vich*
Maria Coloma Jaume i Vidal
Llorenç Jaume i Vidal
Elisabet Jaume i Vidal
Maria Rosa Jaume i Vidal
Francina Anna Jaume i Vidal
Joana Maria Jaume i Vidal
Caterina Jaume*
Tonina Joana Jaume*
Joan Antoni Josep Jaume* i Matheu
Joan Marçal Jaume* i Oliver
Margalida Maria Jaume* i Planas
Joana Maria Marçala Jaume* i Sallens (Cellens)
Joan Antoni Josep Jaume* i Serra
Josujon Jaunarena Villatoro
Eneko Jaunarena Villatoro
Anne Jaunarena Villatoro
Aitana Jerez i Vidal
Laia Jerez Torres
Ainara Jerónimo González
Mario Jimenes Vallejos
Antonio-Manuel Jiménez Bacallao
Nerea Jiménez Campomar
Andrea Jiménez Fernández
Irene Jiménez Fernández
Antonio Jiménez Fernández
Esmeralda Jiménez Garrido
Emma Jiménez Hidalgo
Michael Jiménez Hidalgo
Julia Jiménez i Canyelles
Salvador Jiménez i Jiménez
Chiara Jiménez i Llofriu
Xavi Jiménez i Nogués
Anita Jiménez Jiménez
Alvaro Jiménez Lillo
Emma Jiménez Llofriu
Alberto Jiménez Mira
Carlos Jiménez Mira
Emma Jiménez Moreno
Angel Jiménez Muñoz
Zoe Jiménez Muñoz
Ainara Jiménez Pastor
Iker Jiménez Pastor
Antonio Jiménez Sánchez de la Blanca
Sergio Jiménez Serrano
Nuria-Geovanela Jiménez Venegas
Cristian Jiménez Vicente
Sala* Joan
Francesc Xavier Joan i Perelló
Mateu Joan^ i Perelló
Joana Vicença Jofre
Nuria Jofre i Rodríguez
Sebastiaan-Lin Jones Klaver
Pere Jordà i Bibiloni
Catalina Jordà i Bibiloni
Antoni Jordà i Bibiloni
Catalina Jordà i Canyelles
Paula Jordà i Company
Catalina Jordà i Company
Onofre Jordà i Company
Catalina Jordà i Homar
Miquel Jordà i Jaume
Nicolau Jordà i Jaume
Catalina Jordà i Jaume
Maties Jordà i Jaume
Margalida Jordà i Jaume
Antoni Jordà i Jaume
Antoni Jordà i Jaume
Maria Jordà i Jaume
Joana Aina Jordà i Jaume
Onofre Jordà i Jaume
Joan Jordà i Jaume
Aina Jordà i Jaume
Miquel Jordà i Jaume
Antònia Jordà i Jaume
Catalina Jordà i Jaume
Maria Jordà i Jaume
Aina Jordà i Jaume
Maria Jordà i Jaume
Onofre Jordà i Jaume
Paula Jordà i Mas
Margalida Jordà i Mas
Onofre Jordà i Mas
Onofre Jordà i Perelló
Pere Jordà i Pocoví
Onofre Jordà i Pocoví
Maria Jordà i Pocoví
Marta Jordà i Vaquer
Erik Jorgensen i Sierra
Laura Jorgensen Sierra
Isabel Jornals i Vidal
Albert Jorquera i Aguiló
Víctor Jorquera i Aguiló
Paul-Girard Joseph
Hanna-Lena Joseph
Daniel Jover i Pons
Alex Juan Higueras
Magdalena Maria Juan i Amengual
Mateu Juan i Amengual
Maria Victòria Juan i Amengual
Elisabet Juan i Amengual
Bernat Josep Juan i Amengual
Magdalena Juan i Amengual
Andreu Juan i Amengual
Sebastià Juan i Amengual
Andreu Juan i Amengual
Antoni Juan i Amengual
Gabriel Juan i Amengual
Gabriel Juan i Amengual
Antoni Juan i Amengual
Pere Joan Juan i Amengual
Joana Maria Juan i Badia
Joan Juan i Badia
Gabriel Juan i Ballester
Maria Juan i Ballester
Caterina Maria Rosa Juan i Ballester
Pere Joan Juan i Ballester*
Maria Juan i Ballester*
Pau Juan i Bauzà
Jordi Juan i Bauzà
Neus Juan i Bauzà
Apol·lònia Juan i Bennasar
Bartomeu Juan i Bennasar
Andreu Juan i Bennasar
Maria Juan i Bennasar
Catalina Juan i Bennaser
Guillem Juan i Bennazar^
Paula Juan i Bestard
Gabriel Juan i Bibiloni
Marina Juan i Bonet
Jaume Juan i Busquets
Jaume Juan i Busquets
Gabriel Juan i Busquets
Antònia Juan i Busquets
Margalida Juan i Busquets
Maria Juan i Busquets
Aina Maria Juan i Busquets
Magí Juan i Cabot
Onofre Juan i Calafat
Joan Juan i Calafat
Francesc Juan i Calafell
Maties Juan i Camps
Joana Maria Juan i Camps
Maria Juan i Camps
Joan Juan i Camps
Sebastià Juan i Canyelles
Antònia Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Rafel Juan i Canyelles
Andreu Juan i Canyelles
Beneta Juan i Canyelles
Antònia Juan i Canyelles
Francesca Juan i Canyelles
Pereta Juan i Canyelles
Jaume Juan i Canyelles
Mateu Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Pere Juan i Canyelles
Bernat Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Beneta Juan i Canyelles
Francesca Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Maria Juan i Canyelles
Miquel Juan i Canyelles
Pereta Juan i Canyelles
Antoni Juan i Canyelles
Pere Joan Juan i Canyelles
Bartomeu Juan i Canyelles
Pere Josep Juan i Canyelles
Pereta Maria Juan i Canyelles
Rosa Maria Juan i Canyelles
Francesc Juan i Canyelles
Margalida Juan i Canyelles
Joan Juan i Canyelles
Gabriel Juan i Canyelles
Josep Juan i Canyelles
Coloma Juan i Carrió
Felip Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Joan Juan i Carrió
Jaume Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Andreu Juan i Carrió
Catalina Maria Juan i Carrió
Felip Juan i Carrió
Maria Cristina Juan i Cirer
Miquel Juan i Cirer
Josep Juan i Clar
Margalida Juan i Clar
Francesca Juan i Clar
Catalina Juan i Clar
Sebastià Juan i Clar
Jaume Juan i Coll
Maria Juan i Coll
Margalida Juan i Coll
Antoni Juan i Coll
Joana Aina Juan i Coll
Jaume Juan i Company
Antoni Juan i Crespí
Antònia Juan i Crespí
Rosa Juan i Creus
Margalida Juan i Dols
Pere Juan i Dols
Maria Juan i Dols
Maria Juan i Dols
Beneta Juan i Dols
Pràxedis Juan i Dols
Joan Juan i Estadas
Catalina Juan i Estadas
Catalina Tomàs Juan i Estades
Bartomeu Juan i Estades
Pere Josep Juan i Estades
Bàrbara Juan i Estradas
Gaspar Juan i Estrades
Francesc Juan i Estrades
Catalina Tomàs Juan i Estrades
Josep Juan i Estrades
Antoni Juan i Ferrà
Margalida Juan i Ferrer
Antònia Juan i Ferrer
Antònia Juan i Ferrer
Miquel Juan i Ferriol
Bartomeu Juan i Fiol
Sebastià Juan i Fiol
Coloma Juan i Fiol
Jerònia Juan i Fiol
Andreu Juan i Fiol
Joana Maria Juan i Fiol
Joan Juan i Fiol
Gerard Juan i Fiol
Elisabet Maria Juan i Fiol
Miquel Juan i Fiol
Jaume Juan i Fiol
Felip Juan i Fiol
Bartomeu Juan i Fiol
Joan Juan i Frau
Francesc Juan i Frau
Joan Juan i Frau
Margalida Juan i Frau
Bartomeu Juan i Frau
Josep Juan i Frau
Bernat Juan i Frau
Isabel Juan i Fullana
Catalina Juan i Fullana
Antònia Juan i Garau
Josep Juan i Garau
Maria Juan i Garau
Francesca Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Joan Rafel Juan i Garau
Maria Juan i Garau
Bàrbara Juan i Garau
Margalida Juan i Garau
Margalida Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Antònia Juan i Grau*
Jeroni Juan i Higueras
Felip Juan i Homar
Francesca Juan i Homar
Antònia Juan i Homar
Antoni Juan i Homar
Rafel Juan i Homar
Joan Juan i Jaume
Laura Juan i Jaume
Gaspar Juan i Jaume
Pere Juan i Juan
Margalida Juan i Juan
Pere Juan i Juan
Pere Juan i Juan
Francesc Xavier Juan i Juan
Rafel Juan i Llinàs
Antònia Juan i Martorell
Blanca Maria Juan i Mas
Catalina Juan i Mas
Guillem Juan i Mas
Catalina Juan i Mas
Joan Juan i Mas
Beneta Juan i Mas
Santiago Juan i Mas
Francesca Juan i Mas
Aina Llucia Juan i Mas
Margalida Juan i Matas
Gabriel Juan i Matas
Mateu Juan i Matas
Joan Juan i Matas
Francesca Juan i Matas
Pere Josep Juan i Matas
Rafel Juan i Matas
Honorat Juan i Matas
Miquel Juan i Matas
Lluís Juan i Meroño
Jaume Juan i Mervillon
Bartomeu Juan i Monserrat
Jaume Juan i Monserrat
Joana Juan i Monserrat
Francina Juan i Monserrat
Jaume Juan i Monserrat
Bartomeu Juan i Monserrat
Jaume Juan i Monserrat
Maria Juan i Monserrat
Francina Juan i Monserrat
Margalida Juan i Moyà
Sebastiana Juan i Mulet
Sílvia Juan i Munar
Marina Juan i Munar
Lluc Juan i Mut
Trinitat Raimon (F) Juan i Noguera
Catalina Juan i Noguera
Beatriz Juan i Ojeda
Maria Juan i Oliver
Margalida Juan i Oliver
Sebastià Juan i Oliver
Antònia Juan i Oliver
Margalida Anna Juan i Oliver
Oscar Juan i Palmer
Antònia Juan i Palou
Maria del Pilar Juan i Palou
Sebastià Juan i Palou
Andreu Xavier Juan i Parets
Miquel Ramon Juan i Parets
Francesca Maria Juan i Parets
Francesca Maria Juan i Parets
Maria del Camí Juan i Parets
Abdó Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Maria Agnès Juan i Pastor
Catalina Juan i Pastor
Joan Juan i Pastor
Bàrbara Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Lucia Juan i Pena
Catalina Juan i Perelló
Jerònia Maria Juan i Pinya
Antònia Maria Juan i Pinya
Bartomeu Gabriel Juan i Pinya
Jaume Juan i Planisi
Maria Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Magdalena Juan i Planisi
Honorat Juan i Planisi
Sebastià Juan i Planisi
Jaume Juan i Planisi
Gabriel Juan i Pol
Francesca Juan i Pol
Joan Juan i Pol
Bàrbara Juan i Ramis
Joan Juan i Ramis
Apol·lònia Juan i Ramon
Guillem Juan i Ramon
Pere Juan i Rigo
Pere Juan i Rigo
Pere Juan i Rigo
Nuria Juan i Romero
Josep Juan i Rosselló
Joan Juan i Rosselló
Leonor Juan i Rotger
Miquel Juan i Rotger
Jaume Juan i Rotger
Miquela Juan i Rotger
Coloma Juan i Rotger
Miquel Juan i Salom
Antoni Juan i Salom
Jaume Juan i Salom
Laura Juan i Sánchez
Manuel Juan i Sánchez-Matamoros
Marina Juan i Sánchez-Matamoros
Magdalena Juan i Sanoguera
Maria Juan i Sanoguera
Francesca Juan i Sastre
Maria Juan i Sastre
Antònia Juan i Sastre
Catalina Juan i Serra
Margalida Juan i Serra
Bartomeu Juan i Serra
Andreu Juan i Serra
Josep Juan i Serra
Mateu Juan i Serra
Bartomeu Juan i Serra
Francesca Juan i Serra
Sebastiana Juan i Serra
Maria Juan i Serra
Gabriel Juan i Serra
Pere Juan i Serra
Pere Juan i Serra
Joana Aina Juan i Sunyer
Pereta Juan i Sureda
Francesca Juan i Sureda
Miquel Juan i Sureda
Jaume Juan i Tortella
Miquel Antoni Juan i Tugores
Catalina Juan i Tugores
Andreu Juan i Vallespir
Joan Jesús Juan i Vich
Jaume Juan i Zanoguera
Joan Juan i Zanoguera
Antònia Juan i Zanoguera
Antoni Juan i Zanoguera
Antonio-Marcos Juan Ojeda
Ana-Mei Juan Rapp
Antònia Juan* i *
s/n Juan* i Monserrat
s/n Juan* i Rayó
Pere Josep Juan* i Rayó
Abril Juaneda Robles
Daniel Juaneda Robles
Sergi Julià i Melis
Laura Julià i Melis
Joan Julià i Valent
Teresa Juncosa Umaran
Aina Maria Jurado i Urrea
Marta Jurado i Urrea
Juan Jurado Toledano
Daniel Jurado Toledano
Valeria Juzgado Golenkova

(1) Fins a 2012, 854 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 187 times, 1 visits today)