Naixements – Q

Naixements a Marratxí – Q

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Laia Quadres i Campins
Carlos Queirolo Peris
Laia Elisa Queralt i Mairata
Pau-Ixent Queralt i Mairata
Alicia Quero Nigorra
Margalida Ques i Bestard
Irene Quesada i Munar
Alícia Quesada i Rosselló
Alba Quesada i Rosselló
David Quesada i Valls
Alexander Quesada Vaillo
Anastasia-Natalia Quesada Vaillo
Antoni Quetglas i Salas
s/n Quetglas i *
Margalida Quetglas i Barceló
Sebastià Quetglas i Bestard
Josep Quetglas i Bestard
Mateu Quetglas i Bestard
Joan Quetglas i Capó
Joana Maria Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Capó
Llorenç Quetglas i Capó
Bartomeu Bonaventura Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Cardell
Pere Josep Quetglas i Carrió
Maria Quetglas i Carrió
Francesc Quetglas i Carrió
Pere Quetglas i Carrió
Catalina Quetglas i Coll
Antoni Quetglas i Coll
Pere Quetglas i Frau
Margalida Anna Quetglas i Frau
Maria Anna Quetglas i Frau
Caterina Quetglas i Frau
Catalina Quetglas i Humbert
Pere Josep Quetglas i Matas
Aina Maria Quetglas i Matas
Pere Josep Quetglas i Matas
Pere Josep Quetglas i Matas
Josep Quetglas i Moll
Antonina Bàrbara Quetglas i Moragues
Margalida Quetglas i Salas
Jerònia Quetglas i Salas
Pere Josep Quetglas i Salas
Joan Quetglas i Salas
Apol·lònia Quetglas i Salas
Rosa Quetglas i Salas
Bernat Quetglas i Sastre
Catalina Quetglas i Sastre
Miquel Quetglas i Sastre
Mateu Quetglas i Sastre
Mateu Quetglas i Sastre
Joan Quetglas i Sastre
Bernat Quetglas i Sastre
Miquel Quetglas i Serra
Pere Quetglas i Serra
Guillem Quetglas i Serra
Sebastià Quetglas i Serra
Bàrbara Quetglas i Serra
Antònia Quetglas i Tarrasa*
Joan Quetglas i Terrasa
Pere Josep Quetglas i Terrasa
Maria Quetglas i Terrasa
Joan Quetglas i Terraza
Felip Quetgles
Joan Benet Quetgles
Francesc Quetgles i Capó
Pere Josep Quetgles i Capó
Margalida Quetgles i Capó
Maria Rosa Quetgles i Capó
Jaume Quetgles i Capó
Margalida Elisabet* Quetgles i Frau
Antoni Agustí Quetgles i Garbí
Antonina Marçala Quetgles i Moragues
Bartomeu Quetgles* i Terrasa*
Esperança Quetgles^
Miquel Marçal Quintana i Barrera
Margalida Quintana i Coll
Josep Quintana i Coll
Bernat Quintana i Coll
Bernat Quintana i Coll
Antònia Quintana i Coll
Bernat Quintana i Coll
Catalina Quintana i Torrens
Guillem Antoni Quintana i Torrens
Sara Quintanilla García
Nuria Quiñonero Medina
Daniel Quiñonero Medina
Josep Quiroga i Arcas
Maria de les Mercès Quiroga i Fortuny

(1) Fins a 2012, 90 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex  (^) equival a SIC.

[Mxp, VIII ’16]

(Visited 103 times, 1 visits today)