Naixements – R

Naixements a Marratxí – R

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Izan Rabadan i Martorell
Lluís Rabaza i Ramis
Joan Rabaza i Ramis
Jorge Alberto Radua i Buades
Marta Rafael i Rosselló
Magdalena Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Catalina Rafal i Ferrà
Aina Rafal i Ferrà
Catalina Rafal i Ferrà
Margalida Rafal i Ferrà
Margalida Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Florentina Maria Ros Ragnes i Balla
Toni Rama i Pocoví
Francina Rama i Pocoví
Lucia Ramírez Bernabé
Nuria Ramírez Bernabé
Daniella Ramírez Carretero
Maria del Carmen Ramírez Carrillo
Maria Ramírez García
Marta Ramírez García
Maria Magdalena Ramírez i Antich
Lidia Ramírez i Ballester
Antoni Ramírez i Ballester
Marina Ramírez i Nadal
Marinella-Patricia Ramírez Ivanova
Daniela Ramírez Pinel
Claudia Ramírez Romero
Antoni Ramis
Antonina Ramis
Antonina Ramis
Jaume Ramis *
Pere Antoni Ramis i Payeres
Antoni Josep Ramis i **
Aina Ramis i Alcolea
Bartomeu Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Antoni Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Joan Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Rafel Ramis i Amengual
Miquel Ramis i Amengual
Baltasar Ramis i Amengual
Pere Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Pere Josep Ramis i Amengual
Magdalena Ramis i Amengual
Aina Maria Ramis i Amengual
Bartomeu Andreu Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Amengual
Miquel Ramis i Amengual
Bernat Ramis i Amengual
Ramon Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Coloma Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Maria Rosa Marçala Ramis i Amengual
Jaumeta Ramis i Amengual
Pere Ramis i Amengual
Miquel Joaquim Ramis i Amengual
Antònia Maria Ramis i Amengual
Bartomeu Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Amengual
Montserrada Ramis i Amengual
Margalida Ramis i Amengual
Jaumeta Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Catalina Maria Ramis i Amengual
Margalida Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Bartomeu Francesc Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Magdalena Ramis i Amengual
Antònia Maria Ramis i Amengual
Antònia Maria Ramis i Amengual
Catalina Ramis i Amengual
Isabel Ramis i Amengual
Elisabet Ramis i Amengual
Francina Maria Ramis i Amengual*
Jaume Antoni Ramis i Aulet
Joan Ramis i Aulet
Francesca Aina Ramis i Aulet
Antoni Ramis i Aulet
Francesca Aina Maria Ramis i Aulet
Joan Ramis i Aulet
Catalina Ramis i Aulet
Maciana Maria Ramis i Aulet
Margalida Maria Ramis i Aulet
Rafel Ramis i Barceló
Antònia Ramis i Barceló
Miquel Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Pere Marçal Ramis i Barrera
Miquel Josep Ramis i Barrera
Miquel Josep Vicenç Ramis i Barrera
Joana Maria Ramis i Barrera
Miquel Josep Marçal Ramis i Barrera
Margalida Ramis i Barrera
Esperança Ramis i Barrera
Aina Maria Ramis i Barrera
Antònia Ramis i Barrera
Aina Maria Ramis i Barrera
Joana Rosa Ramis i Barrera
Magdalena Maria Ramis i Barrera
Magdalena Maria Ramis i Barrera
Sebastià Ramis i Barrera
Jaume Ramis i Bastard^
Maria Esperança Ramis i Bauzà
Miquel Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Jaume Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Maria Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Joana Aina Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Catalina Ramis i Bestard
Joana Maria Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Catalina Maria Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Margalida Ramis i Bestard
Aina Maria Ramis i Bestard
Antoni Ramis i Bestard
Jordi Ramis i Bestard
Beneta Ramis i Bestard
Miquel Pau Ramis i Bestard
Pere Josep Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Jaume Bonaventura Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Rafel Ramis i Bestard
Francesca Aina Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Antònia Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bestard
Marçal Ramis i Bestard
Sebastiana Ramis i Bibiloni
Andreu Ignasi Ramis i Bibiloni
Andreu Ignasi Ramis i Bibiloni
Joan Ramis i Bibiloni
Francesca Maria Ramis i Bibiloni
Antònia Maria Ramis i Bibiloni
Antònia Maria Ramis i Bibiloni
Francesca Aina Ramis i Bibiloni
Andreu Ramis i Bibiloni
Francesca Ramis i Bibiloni
Francesca Ramis i Bordoy
Antònia Maria Ramis i Borràs
Margalida Ramis i Borràs
Andreu Ramis i Borràs
Ramon Ramis i Boscana
Pep Ramis i Bover
Maria Ramis i Bover
Tomàs Ramis i Busquets
Miquel Ramis i Busquets
Catalina Ramis i Busquets
Gabriel Ramis i Busquets
Joana Aina Ramis i Busquets
Aina Ramis i Busquets
Josep Ramis i Busquets
Joan Ramis i Busquets
Rafel Ramis i Cabot
Martina Ramis i Cabot
Magdalena Ramis i Cabot
Miquel Marçal Ramis i Cabot
Maria Aina Ramis i Cabot
Antoni Ramis i Cabot
Antònia Ramis i Cabot
Joan Ramis i Cabot
Margalida Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Antoni Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Francesca Ramis i Cabot
Miquel Josep Ramis i Cabot
Maria Aina Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Catalina Ramis i Cabot
Rosa Ramis i Cabot
Margalida Ramis i Cabot
Joana Aina Ramis i Cabot
Rafel Bonaventura Ramis i Cabot
Magdalena Ramis i Cabot
Albert Ramis i Caimari
Sebastià Ramis i Canyelles
Francesca Maria Ramis i Canyelles
Guillem Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Jaume Joaquim Ramis i Canyelles
Margalida Anna Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Bartomeu Ramis i Canyelles
Rafel Antoni Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Aina Ramis i Canyelles
Jaume Joaquim Ramis i Canyelles
Rafel – Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Bartomeu Ramis i Canyelles
Francesc Bonaventura Ramis i Canyelles
Jaume Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Mateu Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Francesca Aina Ramis i Canyelles
Maria Enriqueta Ramis i Canyelles
Pere Joaquim Ramis i Canyelles
Antonina Paula Ramis i Canyelles
Antònia Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antònia Ramis i Canyelles
Bartomeu Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Catalina Ramis i Canyelles
Antoni Josep Ramis i Canyelles
Felip Joaquim Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Mateu Ramis i Canyelles
Antoni Josep Ramis i Canyelles
Antoni Josep Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Jaume Ramis i Canyelles
Ramon Ramis i Canyelles
Francesca Anna Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Francesca Anna Ramis i Canyelles
Francesca Ramis i Canyelles
Magdalena Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Antònia Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Antoni Ramis i Canyelles
Antoni Josep Ramis i Canyelles*
Antoni Josep Ramis i Capó
Miquel Mariano Antni Ramis i Capó
Gabriel Ramis i Capó
Margalida Ramis i Capó
Antònia Gertrudis Ramis i Capó
Maria Teresa Ramis i Capó
Francesca Ramis i Capó
Marçal Gaietà Ramis i Capó
Joan Ramis i Capó
Antònia Maria Ramis i Capó
Pere Josep Joaquim Ramis i Capó
Antònia Maria Rosa Ramis i Capó
Mariona Ramis i Carbonell
Joan Baptista Ramis i Carrió
Miquel Josep Ramis i Carrió
Andreu Josep Ramis i Carrió
Magdalena Maria Rosa Ramis i Carrió
Pere Francesc Ramis i Carrió
Joana Maria Ramis i Carrió
Caterina Anna Teresa Ramis i Carrió
Pere Josep Ramis i Carrió*
Caterina Maria Rosa Ramis i Cocoví
Baltasar Joaquim Ramis i Cocoví
Joana Ramis i Cocoví
Pere Josep Mariano Ramis i Cocoví
Caterina Bonaventura Ramis i Cocoví
Pere Joaquim Ramis i Cocoví
Jaume Joaquim Ramis i Cocoví
Francina Anna Maria Ramis i Cocoví
Antònia Ramis i Cocoví
Martí Felip Josep Ramis i Cocoví
Bartomeu Joaquim Ramis i Cocoví
Baltasar Ramis i Cocoví
Sebastià Nicolau Ramis i Cocoví
Pere Ramis i Coll
Miquel Ramis i Coll
Josep Ramis i Coll
Antònia Ramis i Coll
Pere Ramis i Coll
Miquel Ramis i Coll
Catalina Ramis i Coll
Margalida Ramis i Coll
Antoni Ramis i Coll
Elisabet Ramis i Coll
Maria Ramis i Coll
Joan Ramis i Coll
Bartomeu Ramis i Coll
Antoni Marçal Ramis i Coll
Ramon Ramis i Colomar
Bernat Ramis i Colomar
Catalina Ramis i Colomar
Andreu Joaquim Ramis i Company
Rafel Josep Ramis i Company
Andreu Francesc Ramis i Company
Francina Anna Ramis i Company
Margalida Anna Ramis i Company
Joana Maria Rosa Ramis i Company
Pere Josep Francesc Ramis i Company
Joana Maria Ramis i Company
Aina Ramis i Corró
Rafel Ramis i Corró
Joan Ramis i Corró
Antonina Ramis i Crespí
Margalida Ramis i Crespí
Pere Ramis i Crespí
Miquel Joaquim Ramis i Crespí
Jaume Ramis i Crespí
Joan Ramis i Crespí
Pere Ramis i Crespí
Antoni Ramis i Crespí
Jaume Josep Ramis i Crespí
Antonina Maria Ramis i Crespí
Francina Rosa Ramis i Crespí
Miquel Ramis i Crespí
Felip Josep Ramis i Crespí
Miquel Vicenç Marçal Ramis i Crespí
Francesca Ramis i Crespí
Antoni Ramis i Crespí
Joana Maciana Ramis i Crespí
Ramon Ramis i Crespí
Antònia Ramis i Crespí
Magdalena Maria Ramis i Crespí
Miquel Ramis i Crespí
Antoni Ramis i Crespí
Jaume Josep Ramis i Crespí
Antoni Josep Ramis i Crespí*
Pere Josep Ramis i Creus
Pere Francesc Ramis i Creus
Jaume Ramis i Creus
Francesc Ramis i Creus
Pere Josep Ramis i Creus
Sebastià Ramis i Creus
Sebastià Ramis i Creus
Beneta Maria Ramis i Creus
Martí Ramis i Creus
Miquel Ramis i Creus
Catalina Ramis i Creus*
Joana Maria Ramis i Creus*
Pere Joaquim Ramis i Duran
Jaume Joaquim Ramis i Duran
Margalida Anna Maria Ramis i Ferragut
Antoni Mateu “Ramis i Ferragut* (“”Farregut””)”
Antoni Ramis i Ferriol
Maria Ramis i Fiol
Josep Ramis i Fiol
Joana Aina Ramis i Frau
Esperança Bonav.Mçal Ramis i Frau
Miquel Ramis i Frau
Josep Ramis i Frau
Martí Lluís Bonav.Mç Ramis i Frau
Maria Francesca Ramis i Frau
Francesca Aina Ma.Mç Ramis i Frau
Bartomeu Ramis i Frontera
Francesca Ramis i Frontera
Guillem Ramis i Fullana
Pere Josep Ramis i Fullana
Antònia Ramis i Fullana
Catalina Ramis i Fullana
Maria del Mar Ramis i Gamundí
Francesca Maria Ramis i Garau
Margalida Ramis i Garau
Josep Ramis i Garau
Joan Ramis i Garau
Jaumeta Ramis i Garau
Sebastiana Ramis i Garau
Margalida Ramis i Garau
Sebastià Ramis i Garau
Josep Ramis i Garau
Antònia Ramis i Garau
Pere Josep Ramis i Garau
Bartomeu Ramis i Garau
Joana Maria Ramis i Garau
Miquel Ramis i Gayà
Joana Aina Ramis i Gayà
Pereta Raquel Ramis i González
Miquel Ramis i Grau
Miquel Ramis i Grau
Sebastià Ramis i Grau*
Pere Francesc Ramis i Horrach
Rafel Ramis i Jaume
Margalida M.d.Lurdes Ramis i Jaume
Miquel Ramis i Juan
Jaume Ramis i Juan
Pereta Ramis i Juan
Francesca Maria Ramis i Juan
Guillem Ramis i Juan
Francesca Ramis i Juan
Baltasar Ramis i Julià
Margalida Ramis i Julià
Llorenç Ramis i Julià
Joana Maria Ramis i Julià
Pere Ramis i Julià
Maria Francesca Ramis i Lladó
Antoni Ramis i Lladó
Marina Ramis i Llinàs
Francesca Aina Ramis i Llinàs
Sebastià Ramis i Llinàs
Joan Ramis i Llinàs
Sebastià Ramis i Llinàs
Bartomeu Ramis i March
Antònia Ramis i March
Josep Ramis i March
Coloma Ramis i March
Gabriel Josep Ramis i Martí*
Pere Josep Ramis i Mas
Bartomeu Ramis i Mas
Catalina Ramis i Mas
Bàrbara Ramis i Mas
Sebastià Ramis i Mas
Catalina Ramis i Mas
Antònia Josepa Ramis i Mas
Margalida Ramis i Mas
Joana Maria Ramis i Mas
Antoni Ramis i Mas
Francesca Gertrudis Ramis i Mas*
Francesca Ramis i Matas
Jerònia Ramis i Matas
Jaume Ramis i Mir
Arnau Ramis i Mir
Miquel Ramis i Mir
Rafel Ramis i Mir
Guillem Joan Ramis i Moneny
Miquel Ramis i Monserrat
Miquel Ramis i Monserrat
Bartomeu Ramis i Monserrat
Sebastiana Ramis i Monserrat
Elionor Ramis i Monserrat
Miquel Ramis i Monserrat
Antònia Francesca M. Ramis i Moragues
Maria Isabel Ramis i Morote
Andreu Antoni Ramis i Morote
Gabriel Ramis i Morote
Rafel Josep Ramis i Mulet
Antoni Ramis i Mulet
Antònia Maria Ramis i Mulet
Maria Magdalena Ramis i Mulet
Francesca Ramis i Mulet
Pere Josep Marçal Ramis i Mulet
Joan Baptista Ramis i Mulet
Toni Ramis i Muñoz
Miquel Ramis i Nadal
Pere Ramis i Nadal
Miquel Ramis i Nadal
Catalina Ramis i Nadal
Magdalena Ramis i Nadal
Magdalena Ramis i Nadal
Guillem Ramis i Nadal
Francesca Ramis i Noguera
Rafel Ramis i Noguera
Magdalena Ramis i Noguera
Antònia Ramis i Noguera
Rosa Ramis i Noguera
“Aina (“”Anita””)” Ramis i Noguera
Aina Ramis i Noguera
Antoni Ramis i Ortega
Miquel Àngel Ramis i Ortega
Rafel Joaquim Ramis i Palmer
Rafel Joaquim Ramis i Palmer
Rafel Ramis i Palmer
Pere Josep Ramis i Palmer
Llorenç Ramis i Palmer
Rafel Joaquim Ramis i Palmer
Joana Maria Ramis i Palmer
Pere Antoni Ramis i Palmer
Maria Ramis i Palou
Francesca Ramis i Palou
Sebastiana Ramis i Palou
Guillem Ramis i Palou
Aina Ramis i Palou
Rafel Ramis i Palou
Josep Ramis i Palou
Catalina Ramis i Palou
Margalida Ramis i Palou
Pere Josep Ramis i Pascual
Magdalena Maria Rosa Ramis i Pasqual
Joana Ramis i Pasqual
Jaume Josep Ramis i Pasqual
Miquel Ramis i Pasqual
Antoni Vicenç Ramis i Payeras
Joana Maria Rosa Ramis i Payeras
Pere Marçal Ramis i Payeras
Caterina Maria Ramis i Payeras
Joan Ramis i Payeras
Joana Maria Ramis i Payeras
Anna Ramis i Payeres
Margalida Ramis i Payeres
Joana Ramis i Payeres
Bartomeu Ramis i Perelló
Joan Ramis i Perelló
Joana Ramis i Perelló
Pere Ramis i Pinto
Miquel Ramis i Pizà
Miquel Ramis i Pizà
Miquel Ramis i Pizà
Elionor Ramis i Pizà
Miquel Ramis i Pol
Bartomeu Ramis i Pol
Margalida Maria Ramis i Pol
Maria Ramis i Pol
Joan Ramis i Pol
Magdalena Ramis i Pol
Antoni Ramis i Pol
Antònia Ramis i Pol
Elionor Ramis i Poncell
Miquel Ramis i Poncell
Francesca Ramis i Poncell
Rafel Ramis i Poncell
Gabriel Ramis i Ponsell
Maria Ramis i Ponsell
Francesca Ramis i Ponsell
Josep Ramis i Porcel
Bartomeu Ramis i Porcell
Benet Antoni Ramis i Porcell
Raul Ramis i Portero
Aina Emília Ramis i Pujadas
Magdalena Ramis i Quetglas
Catalina Ramis i Quetgles
Magdalena Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Rosa Ramis i Ramis
Antònia Ramis i Ramis
Margalida Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Antònia Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Arnau Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Jaume Ramis i Ramis
Catalina Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Bartomeu Ramis i Ramis
Antoni Ramis i Ramis
Maria Immaculada Ramis i Ramis
Pere Ramis i Ramis
Maria Ramis i Ramis
Joan Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Francesca Aina Ramis i Ramis
Bartomeu Ramis i Ramis
Rafel Ramis i Ramis, m.1965
Marçal Ramis i Ramon
Joan Ramis i Rayó
Jaume Ramis i Rayó
Joana Maria Ramis i Rayó
Joan Ramis i Rayó
Margalida Maria Ramis i Rayó
Antònia Ramis i Rayó
Maria Ramis i Reinés
Marçal Ramis i Reinés
Miquel Ramis i Riba
Guillem Ramis i Riera
s/n Ramis i Riera
Esperança Ramis i Riera
Francesca Ramis i Riera
Guillem Ramis i Riera
Magdalena Ramis i Rigo
Bàrbara Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Joan Ramis i Rigo
Francesca Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Joana Maria Ramis i Rigo
Joana Maria Ramis i Roca
Joan Bonventura… Ramis i Roca
Antònia Anna Ramis i Roca
Francesca Anna Ramis i Roca
Catalina Ramis i Roca
Miquel Pau Ramis i Roca
Pere Ramis i Rosselló
Catalina Ramis i Rotger
Rafel Ramon Marçal Ramis i Rotger
Francesca Ramis i Rotger
Coloma Maria Ramis i Rotger
Pere Ramis i Rotger
Andreu Joaquim Ramis i Rotger
Pere Joaquim Ramis i Rotger
Ramon Josep Ramis i Rotger
Joana Ramis i Rotger*
Francesca Ramis i Rotger*
Josep Ramis i Rubio
Josep Tomàs Ramis i Salamanca
Magdalena Ramis i Salvà
Caterina Maria Ramis i Salvà
Aina Ramis i Salvà
Caterina Rosa Ramis i Salvà
Margalida Anna Maria Ramis i Salvà
Aina Ramis i Salvà
Joan Ramis i Sans
Antònia Ramis i Sans
Maria Ramis i Sans
Margalida Maria Ramis i Santandreu
Pere Antoni Jaume Ramis i Santandreu
Caterina Anna Ramis i Santandreu
Francina Anna Teresa Ramis i Santandreu
Catalina Ramis i Santandreu
Antonina Maria Ramis i Santandreu
Pere Joan Marçal Ramis i Santandreu
Gabriel Joaquim Ramis i Santandreu
Joan Ramis i Sastre
Joana Maria Ramis i Sastre
Pere Josep Ramis i Sastre
Francesca Ramis i Sastre
Sebastià Ramis i Sastre
Catalina Ramis i Sastre
Joan Ramis i Sastre
Joana Maria Ramis i Sastre
Arnau Ramis i Seguí
Josep Ramis i Seguí
Guillem Ramis i Seguí
Joana Maria Rosa Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Joana Ramis i Serra
Antonina Maria Rosa Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Antonina Maria Ramis i Serra
Miquel Josep Ramis i Serra
Guillem Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Miquel Bonaventura Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Miquel Josep Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Francesc Joaquim Ramis i Serra
Pere Marçal Ramis i Serra
Pere Marçal Ramis i Serra
Jerònia Ramis i Serra
Pere Josep Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Maria Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Pere Antoni Ramis i Serra
Maria Jerònia Ramis i Serra
Josep Ramis i Serra
Guillem Ramis i Serra
Antònia Ramis i Serra
Rafel Ramis i Serra
Catalina Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Lluca Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Pau Ramis i Serra
Catalina Ramis i Serra
Pere Antoni Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Miquel Bonaventura Ramis i Serra
Antònia Maria Ramis i Serra
Joan Marçal Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Pere Francesc Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Antoni Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Pere Antoni Ramon Ll Ramis i Serra
Antònia Ramis i Serra
Catalina Maria Ramis i Serra
Pere Ramis i Serra
Aina Maria Ramis i Serra
Antònia Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Joan Ramis i Serra
Antònia Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Maria Ramis i Serra
Catalina Ramis i Serra
Caterina Maria Rosa Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Antònia Aina Ramis i Serra
Esther Ramis i Suplet
Pere Francesc Ramis i Sureda
Rafel Ramis i Sureda
Bernat Ramis i Sureda
Ramon Ramis i Sureda
Miquel Rafel Ramis i Sureda
Francesca Aina Ramis i Sureda
Andreu Ramis i Sureda*
Francina Anna Maria Ramis i Torrens
Miquel Joaquim Ramis i Torrens
Pere Josep Ramis i Torrens
Joana Maria Ramis i Torrens
Francina Anna Ramis i Torrens
Francina Anna Ramis i Torrens
Domingo Ramis i Torres
Pere Ramis i Torres
Francesca Aina Ramis i Torres
Maria Aparició Ramis i Torres
Maria dels Angels Ramis i Torres
Bàrbara Ramis i Trias
Catalina Ramis i Trias
Pere Ramis i Trias
Bartomeu Ramis i Trias
Francesca Ramis i Trias
Miquel Ramis i Trias
Joan Ramis i Tugores
Jaume Ramis i Tugores
Bartomeu Ramis i Tugores
Pere Joaquim Ramis i Tugores
Pere Joaquim Ramis i Tugores
Margalida Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Maria Ramis i Vich
Margalida Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Francesca Ramis i Vich
Miquel Àngel Ramis i Vich
Margalida Ramis i Vich
Joan Miquel Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Catalina Ramis i Vich
Francesca Ramis i Vidal
Miquel Bonaventura Ramis i Vidal
Antònia Ramis i Vidal
Guillem Ramis i Vidal
Maria Ramis i Vidal
Pere Antoni Ramis i Vidal
Jaume Ramis i Vidal
Antònia Ramis i Vidal
Jaume Ramis i Vidal
s/n Ramis i Vidal
Ramon Ramis i Vidal
Joana Maria Ramis i Vidal
Jaume Francesc Ramis i Vidal
Toni Ramis i Vila
Clara Ramis i Vila
Miquel Ramis i Villalonga
Bartomeu Ramis* i Vidal
Eulàlia Ramon
Pere Ramon
Francesca Ramon i Serra
Adrián Ramón Ballesteros
Ainhoa Ramón Barea
Rubén Ramón Barea
Máximo Ramón Galoustian
Suren Ramón Galoustian
Cristina Ramón Hinojosa
Pere Ramon i *
Joana Maria Ramon i Bestard
Francesca Ramon i Bestard
Jaume Joaquim Ramon i Bestard
Antònia Maria Rosa Ramon i Bestard
Joan Antoni Ramon i Bestard
Joan Raimon Ramon i Bestard
Andreu Ramon i Cabot
Joan Ramon i Cabot
Pau Quyet Ramon i Cabrer
Maria Ramon i Canyelles
Margalida Ramon i Canyelles
Pere Marçal Ramon i Capó*
Jaume Ramon i Coll
Antònia Ramon i Coll
Jaume Ramon i Coll
Jaume Ramon i Coll
Pere Ramon i Coll
Margalida Ramon i Coll
Josep Ramon i Coll
Antònia Maria Ramon i Coll*
Eulàlia Marçala Ramon i Company
Jaume Ramon i Company
Pere Ramon i Company
Gabriel Marçal Ramon i Company
Joan Baptista Marçal Ramon i Company
Eulàlia Ramon i Company
Eulàlia Ramon i Crespí
Nicolau Ramon i Llinàs
Margalida Ramon i Llinàs
Maria Ramon i Llinàs
Pere Ramon i Llinàs
Antònia Ramon i Llinàs
Catalina Ramon i Llinàs
Francesca Ramon i Llinàs
Josep Ramon i Llinàs
Eulàlia Ramon i Marí
Maria Antònia Ramon i Moll
Josep Ramon i Moll
Francesca Ramon i Moll
Jerònia Ramon i Moll
Antònia Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Antònia Ramon i Morro
Francesca Ramon i Morro
Andreu Ramon i Morro
Bartomeu Ramon i Morro
Bartomeu Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Catalina Ramon i Peltra
Joana Aina Ramon i Peltra*
Maria Esperança Ramon i Pizà
Joan Ramon i Pizà
Joana Ramon i Purxet
Lucia Ramon i Quintana
Patrícia Ramon i Quintana
Carlos Ramon i Quintana
Antònia Ramon i Ramis
Antònia Ramon i Ramis
Joan Ramon i Ramis
Joana Maria Ramon i Ramis
Josep Ramon i Ramis
Francesca Ramon i Ramis
Antònia Ramon i Ramis
Jaume Bonaventura Ramon i Ramis
Maria Ramon i Ramon
Josep Ramon i Salvà
Antoni Ramon i Salvà
Antònia Ramon i Salvà
Jaume Ramon i Salvà
Antònia Maria Ramon i Salvà
Andreu Ramon i Salvà
Antoni Ramon i Salvà
Andreu Ramon i Salvà
Antonina Maria Rosa Ramon i Serra
Guillem Joaquim Ramon i Serra
Josep Joaquim Ramon i Serra
Marc Ramon i Solano
Valeria Ramon i Vera
Francesc Ramon i Vera
Antoni Ramon i Vidal
Jaume Ramon i Vidal
Antònia Ramon i Vidal
Catalina Ramon i Vidal
Pere Ramon i Vidal
Margalida Ramonell i Amengual
Francina Ramonell i Amengual
Pere Joan Ramonell i Amengual
Pere Miquel Ramonell i Amengual
Pere Andreu Ramonell i Amengual
Francesc Josep Març. Ramonell i Amengual
Margalida Ramonell i Armengol*
Antoni Josep Joaquim Ramonell i Ramis
Emma Ramos Esteban
David Ramos i Bestard
Angel Ramos i Ferrà
Maria Dolors Ramos i Mascaró
Joana Maria Ramos i Mascaró
Gracia Maria Ramos i Mascaró
Francesc Ramos i Mascaró
Guillem Ramos i Mascaró
Catalina Ramos i Mascaró
Joan Antoni Ramos i Mascaró
Elena Ramos i Mayol
Miquel Francesc Ramos i Valdivieso
Maria del Mar Ramos i Valdivieso
Juan-Miguel Ramos Nicolau
Alejandro Rampoldí i Roig
Alga Maria Rampoldí i Roig
Anabella Rasso i Riera
Aaron Raya Ledesma
Joan* Rayo
Margalida “Rayo (“”Reyo””)”
Jaume Rayó i Badia
Margalida Rayó i Badia
Antònia “Rayó i Badia (“”Reyo””)”
Francesc “Rayó i Badia (“”Reyo””)”
Joana Maria “Rayó i Badia (“”Reyó””)”
Isabel Maria “Rayó i Badia (“”Reyó””)”
Pere Joaquim Rayó i Creus
Antoni Joan Rayó i Creus
Margalida Anna Rayó i Creus
Francesc Joaquim “Rayó i Creus (“”Reyo””)”
Jaume Joaquim “Rayó i Creus (“”Reyó””)”
Llorenç Rayó i Llinàs
Jaume Rayó i Oliver
Margalida Maria Rayó i Oliver
Caterina “Rayó i Salom (“”Reió””)”
Joana Maria Rosa “Rayó i Salom (“”Reyo””)”
Daniel Rayo Masis
Caterina Rosa Rayó* i Marimon
Irene Real Arenas
Alicia Real González
Rafael Real González
Miriam Real Hernández
Bartomeu Real i Amengual
Apol·lònia Real i Amengual
Joana Maria Rosa “Real i Avinent (“”Reial””)”
Antònia Real i Canyelles
Jaume Real i Canyelles
Miquel Real i Canyelles
Josep Real i Canyelles
Joana Maria Rosa Real i Estela
Miquel Joaquim “Real i Estela (“”Reyal””)”
Bernat Real i Martorell
Manuel Real i Martorell
Joana Maria Real i Pou
Catalina Real i Pou
Coloma Real i Pou
Antònia Thomasa Real i Pou
Jaume Marçal Real i Pou
Joana Maria Real i Pou
Magdalena Bonav.Mari Real i Pou
Miquel Real i Ramis
Jaume Real i Ramis
Antoni Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Magdalena Real i Serra
Magdalena Real i Serra
Antònia Real i Serra
Joana Maria Real i Serra
Miquel Real i Serra
Antònia Maria “Real i Serra (“”Reyal””)”
Javier Reales Mozo
Borja Reales Mozo
Josep Rebasa i Llompart
Maria Josep Rebasa i Bestard
Antoni Rebasa i Bosch
Maties Rebasa i Hurtado
Vicenç Rebasa i Hurtado
Rosa Maria del Carme Rebasa i Hurtado
Joan Rebasa i Llompart
Sebastiana Rebasa i Llompart
Joana Rebasa i Palau
Maties Rebasa i Palau
Joan Rebasa i Palau
Josepa Rebasa i Palau
Antoni Rebassa i Bestard
Josep Maria Rebassa i Canyelles
Antoni Rebassa i Canyelles
Maties Rebassa i Fiol
Maties Rebassa i Frontera
Rosa Rebassa i Palau
Andrea Rebollo Muñoz
Rocio Rebollo Muñoz
Miguel Reboredo Coronado
Luis Reboredo Coronado
Izan Redondo i Ramis
Aroa Redondo i Ramis
Eva-Maria Redondo Jiménez
David Redondo Palazón
Lorena Redondo Serralvo
Carolina Redondo Serralvo
Mateu Reinés i Cabot
Jaume Reinés i Coll
Maria Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Jaume Reinés i Creus
Pere Josep Reinés i Quetglas
Margalida Reinés i Quetglas
Pere Josep Reinés i Quetglas
Pere Reinés i Salvà
Maria Reinés i Salvà
Magdalena Reinés i Salvà
Maria Reinés i Serra
Bartomeu Reinés i Serra
Antònia Maria Reinés i Serra
Jaume* Reines*
Victoria Remuiñan Cardone
Lorena Requena i Serra
Juan Carlos Resoagli Aguila
Sara Reus Casares
Saray Reus Heredia
Cristòfol Reus i Amengual
Jerònia Reus i Barrera
Miquel Joan Reus i Barrera
Margalida Reus i Barrera
Caterina Reus i Barrera
Francesc Reus i Calvo
Marc Reus i Calvo
Francesc Reus i Calvo
Margalida Reus i Canyelles
Maria Reus i Canyelles
Pere Reus i Canyelles
Miquel Marçal Reus i Carbonell
Laura Reus i Casares
Miquel Reus i Colom
Maria Reus i Estarellas
Magdalena Reus i Feliu
Maria Cristina Reus i Garcia
Pau Reus i Herrera
Jerònia Reus i Oliver
Apol·lònia Reus i Ponts
Pere Joan “Reus i Reig (“”Reix””)”
Antoni Josep “Reus i Reig (“”Reix””)”
Joana Maria Reus i Rubí
Josep Reus i Rubí
Andreu Reus i Rubí
Antonina Reus i Tou^
Rafel Reus i Verdera
Laura Reus i Vich
Miquel Reus i Vich
Pere Antoni Reus* i Carbonell
Pere Reus* i Salom*
Carla Revert Martínez
Sebastián-Karló Revilla Navarro
Carlos Rey Gallego
Iker Rey Gallego
Lucia Rey i Cladera
Joan Rey i Llull
Lope Rey Prieto
Elena Reyes Gómez
Carlos Reyes Gómez
Marc Reyes i López
Bernat Reyes i Sureda
Emma Reyes López
Francisco Manuel Reyes Rubio
Alberto Reyes Santana
Víctor Reymundo i Pons
Elisa Reymundo i Pons
Bartomeu Reynés i Amengual
Jaume Reynés i Amengual
Joan Baptista Reynés i Balla
Jaume Reynes i Cabot
Bartomeu Reynés i Cabot
Francesca Reynés i Cabot
Nicolau Reynés i Campins
Jaume Reynés i Canyelles
Esperança Reynés i Canyelles
Bàrbara Reynés i Canyelles
Joan Reynés i Canyelles
Esperança Reynés i Canyelles
Coloma Maria Reynés i Canyelles
Jaume Llorenç Reynés i Canyelles
Antoni Reynés i Canyelles
Margalida Reynés i Canyelles
Joan Reynés i Coll
Jaume Reynés i Coll
Francesca Anna Reynés i Creus
Antoni Reynés i Creus
Margalida Reynés i Creus
Jaume Reynés i Creus
Joana Maria Reynés i Creus
Jaume Reynés i de la Cruz
Gabriel Marçal Reynés i Ferrer
Joan Reynés i Fiol
Maria del Carme Reynés i Llabrés
Maria Teresa Reynés i Llabrés
Elisabet Maria Reynés i Mas
Esperança Maria Reynés i Mas
Isabel Maria Reynés i Mas
Eulàlia Reynés i Palliser
Magdalena Reynés i Queglas
Margalida Maria Reynés i Quetglas
Maria Reynés i Quetglas
Magdalena Reynés i Quetglas
Antoni Reynés i Quetglas
Jaume Reynés i Quetglas
Esperança Reynés i Real
Llorenç Reynés i Real
Antoni Reynés i Salom
Antònia Reynés i Simó
Josep Reynés i Simó
Maria del Mar Reynés i Simó
Baltasar Reynés i Simó
Jaume Ramon Reynés i Vidal
Jaume Reynés* i Canyelles
* Benet Riba*
Antonina Ribas
Maria Ribas Ferrer
Apol·lònia Ribas i Aloy
Maria Elisabet Ribas i Blanco
Joana Maria Rosa “Ribas i Cantallops (“”Cantellops””)”
Antònia Ribas i Company
Magdalena Ribas i Company
Margalida Ribas i Company
Joan Josep Ribas i Far
Josep Lluís Ribas i Ferrer
Joan Carles Ribas i Garau
Daniel Ribas i Garau
Antoni Ribas i Garau
Joan Ribas i Gomila
Sebastiana Ribas i Gomila
Maties Ribas i Jaume
Pau Ribas i Juan
Maria Ribas i Martorell
Antònia Ribas i Martorell
Maria Ribas i Martorell
Andreu Ribas i Mas
Maria Ribas i Mas
Bàrbara Ribas i Mas
Catalina Ribas i Mas
Joana Aina Ribas i Mas
Francesca Ribas i Mas
Paula Ribas i Miserol
Catalina Ribas i Moll
Maria Ribas i Moll
Miquel Ribas i Moyà
Andreu Ribas i Moyà
Naia Ribas i Muñoz
Sergi Ribas i Muñoz
Jaume Ribas i Ribas
Joana Aina Ribas i Ribas
Rafel Ribas i Ribas
Antoni Ribas i Ribas
Jaume Ribas i Ribas
Miquel Ribas i Roca
Maties Ribas i Rosalia
Xavier Ribas i Rosalia
Caterina Marçala Ribas i Rosselló
Antonina Marçala Ribas i Rosselló
Antoni Ribas i Rosselló
Jaume Ribas i Salom
Francesca Ribas i Salom
Mateu Ribas i Salvà
Rafel Ribas i Tugores
Antoni Ribas i Tugores
Andreu Ribas i Tugores
Miquel Ribas i Tugores
Jaume Ribas i Tugores
Pere Ribas i Tugores
Andreu Ribas i Tugores
Antonina Agnès Ribes i *
Bàrbara Ribes i Canyelles
Raul Ribes i Jiménez
David Ribes i Jiménez
Eva Ribes i Recio
Joan Josep Ribes i Rossello
Joana Beneta Ribes i Torres
RIBES, JOANA RIBES, JOANA
Antoni Gaietà Bonav. Ribot i Ferrer
Bartomeu Ribot i Ferrer
Maria Ribot i Ferrer
Miquel Gaietà Ribot i Ferrer
Jeroni Tomàs Ribot i Gomila
Antònia Ribot i Mas
Iker Riera Granado
Maria dlVistció Riera i Alvares
Miquel Riera i Alvares Campana
Catalina Maria Riera i Alvares Campana
Maria Riera i Alvares^
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Concepció Maria Riera i Alvarez Campana
Gabriel Riera i Barceló
Andreu Riera i Barceló
Miquel Riera i Barceló
Miquel Riera i Barceló
Andreu Joaquim Riera i Barceló
Magdalena Riera i Barceló
Miquel Riera i Barceló
Andreu Joaquim Riera i Barceló
Catalina Riera i Bris
Catalina Riera i Canyelles
Maria Magdalena Riera i Canyelles
Francesca Maria Riera i Canyelles
Catalina Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Miquel Riera i Canyelles
Bartomeu Riera i Coll
Gabriel Àngel Riera i Coll
Miquel Riera i Coll
Miquel Àngel Riera i Coll
Maria Antònia Riera i Comas
Joan Bartomeu Riera i Diaz
Llucia Riera i Díaz
Francesca Riera i Díaz
Fernando Riera i Esteban
Paula Riera i Font
Neus Riera i Font
Maria Sheila Riera i Forteza
Joana Aina Riera i Gamundí
Margalida Riera i Garau
Antònia Riera i Garau
Sebastià Riera i Garcia
Margalida Riera i Gomila
Antoni Riera i Gomila
Carles Riera i Grimal
David Riera i Hervas
Javier Riera i Hervàs
Mateu Riera i Jaume
Maria Gracia Riera i López
Gregori Riera i Mir
Francina Riera i Mir
Francina Riera i Mir
Monica Riera i Ortega
Toni Riera i Salmeron
Maria Riera i Salom
Pere Riera i Salom
Víctor Riera i Santos
Maria Antònia Riera i Serra
Margalida Riera i Serra
Maria Concepció Riera i Serra
Sara-Elena Riera i Surdu
Ana Carolina Riera i Surdu
Carme Maria Riera i Sureda
Borja Riera i Sureda
Mercè Riera i Vicens
Caterina Anna Riera* i Company*
Bernat Rigo i Aranda
Guillem Rigo i Artigues
Bàrbara Rigo i Artigues
Antoni Rigo i Barceló
Bartomeu Rigo i Barceló
Margalida Rigo i Barceló
Antoni Rigo i Barceló
Joan Rigo i Barceló
Maria Rigo i Barceló
Antònia Rigo i Barceló
Maria Rigo i Barceló*
Martí Rigo i Barrera
Vicenç Rigo i Barrera
Aina Maria Rigo i Barrera
Aina Rigo i Barrera
Bernat Rigo i Barrera
Bernat Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Guillem Rigo i Barrera
Maria Bonaventura Rigo i Barrera
Antònia Rigo i Barrera
Maria Rigo i Bestard
Bernat Rigo i Bestard
Catalina Rigo i Bestard
Anita^ Rigo i Borràs
Miquel Rigo i Borràs
Beneta Rigo i Busquets
Antoni Rigo i Campins
Miquela Rigo i Campins
Margalida Rigo i Campins
Rafel Rigo i Campins
Miquela Rigo i Campins
Jaume Rigo i Campins
Margalida Rigo i Campins
Rafel Rigo i Campins
Beneta Rigo i Canyelles
Maria Rigo i Canyelles
Bernat Rigo i Canyelles
Antoni Rigo i Canyelles
Guillem Rigo i Canyelles
Francesca Rigo i Canyelles
Bàrbara Rigo i Canyelles
Francesca Rigo i Canyelles
Esperança Rigo i Canyelles
Miquel Rigo i Canyelles
Marçal Rigo i Canyelles
Arnau Rigo i Canyelles
Maria Rigo i Canyelles
Maria Rigo i Canyelles
Vicenç Rigo i Canyelles
Miquel Rigo i Carrió
Guillem Andreu Rigo i Carrió
Arnau Rigo i Carrió
Joana Maria Rigo i Carrió
Joan Rigo i Carrió
Antònia Aina Rigo i Carrió
Miquel Rigo i Carrió*
Joan Rigo i Coll
Bernat Josep Joaquim Rigo i Coll
Guillem Rigo i Coll
Pasqual Isidor Rigo i Colluccini
Bernat Rigo i Colluccini
Simona Esperança Cat Rigo i Colluccini
Arnau Rigo i Company
Catalina Rigo i Company
Joana Maria Rigo i Company
Joan Rigo i Company
Joan Rigo i Company
Antònia Rigo i Company
Joan Rigo i Company
Beneta Rigo i Company
Joana Aina Rigo i Company
Jaume Rigo i Fernández
Margalida Rigo i Fernández
Toni Rigo i Ferrer
Jordi Rigo i Garcia
Aida Rigo i Garcia
Antònia Rigo i Gayà
Antònia Rigo i Gelabert
Maria Rigo i Humbert
Margalida Rigo i Humbert
Aina Isabel Rigo i Jareño
Joan Rigo i Jareño
Antoni Rigo i Jaume
Joana Maria Rigo i Juan
Aina Maria Rigo i Juan
Guillem Joan Rigo i Marroig
Andrea Rigo i Martínez
Bernat Nicolau Rigo i Martínez
Magdalena Rigo i Mas
Joan Rigo i Mas
Catalina Rigo i Mas
Alba Rigo i Moreno
Nora Rigo i Moreno
Sara Rigo i Moreno
Llorenç Rigo i Mulet
Maria Rigo i Mulet
Francesca Aina Rigo i Oliver
Francesc Rigo i Palou
Pere Antoni Rigo i Palou
Bartomeu Rigo i Palou
Guillem Rigo i Palou
Pràxedis Rigo i Palou
Guillem Rigo i Palou
Bartomeu Rigo i Palou
Maria Rigo i Palou
Beneta Rigo i Palou
Jaume Rigo i Palou
Guillem Rigo i Palou
Josep Rigo i Palou
Paula Rigo i Perelló
Antònia Aina Rigo i Pizà
Maria Miquela Rigo i Prats
Margalida Rigo i Ramis
Bartomeu Rigo i Ramis
Francesca Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Francesca Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Pràxedis Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Ramis
Joana Rigo i Ramis
Bernat Rigo i Ramis
Miquel Rigo i Rigo
Llorenç Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Rigo
Antònia Rigo i Rigo
Miquel Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Rigo
Jaume Rigo i Rigo
Antònia Rigo i Rigo
Bartomeu Rigo i Roca
Francesca Rigo i Roca
Pere Rigo i Roca
Pràxedis Rigo i Roca
Pràxedis Rigo i Roca
Bartomeu Rigo i Roca
Jaume Rigo i Roig
Bartomeu Rigo i Roig
Bernat Rigo i Romaguera
Pràxedis Rigo i Rosselló
Margalida Rigo i Rosselló
Josep Rigo i Rosselló
Beneta Rigo i Rosselló
Antònia Aina Rigo i Rosselló
Guillem Rigo i Rosselló
Josep Rigo i Rosselló
Sebastià Rigo i Rosselló
Guillem Rigo i Rosselló
Pràxedis Rigo i Rosselló
Guillem Marçal Bonav Rigo i Rosselló
Miquel Rigo i Rosselló
Bernat Josep Marçal Rigo i Rosselló
Vicenç Rigo i Rosselló
Sebastià Rigo i Rosselló
Maria Rigo i Rosselló
Joana Maria Rigo i Rosselló
Pràxedis Rigo i Rosselló (Roselló)
Sebastià Bonaventura “Rigo i Rossinyol (“”Rusiñoll””)”
Maria Aina Rigo i Rubí
Margalida Rigo i Rubí
Bernat Rigo i Rubí
Miquel Rigo i Rubí
Bernat Rigo i Rubí
Pere Joan Rigo i Sagrera
Joan Rigo i Sans
Bernat Rigo i Sans
Jaume Rigo i Sastre
Josep Rigo i Sastre
Bernat Rigo i Sastre
Jerònia Rigo i Sastre
Bartomeu Francesc Rigo i Serra
Guillem Rigo i Serra
Guillem Rigo i Serra
Antònia Aina Rigo i Serra
Francesca Aina Rigo i Serra
Arnau Bonaventura Rigo i Serra
Joana Aina Rigo i Serra
Jaume Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Antònia Aina Rigo i Serra
Maties Rigo i Serra
Maties Rigo i Serra
Beneta Rigo i Serra
Praxedis Rigo i Serra
Beneta Rigo i Serra
Bernat Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Antònia Rigo i Suau
Isabel Rigo i Suau
Maria Rigo i Umbert
Bartomeu Rigo i Umbert
Joan Rigo i Vidal
Gabriel Rigo i Vidal
Beneta Rigo i Vidal
Alejandro Rigo Martín
Lara Ringler Fernández
Albert Rios i Rosselló
Cristóbal Ríos Mas
Magdalena Ripoll i Bordoy
Francesca Ripoll i Bordoy
Margalida Ripoll i Busquets
Antònia Ripoll i Busquets
Bàrbara Ripoll i Busquets
Catalina Ripoll i Busquets
Maria Ripoll i Busquets
Jaume Ripoll i Busquets
Francesc Ripoll i Busquets
Francesca Ripoll i Busquets
Maria dels Angels Ripoll i Campomar
Núria Ripoll i Canyelles
Miquela Ripoll i Company
Jaume Ripoll i Company
Gabriel Ripoll i Company
Pere Joan Ripoll i Company
Gabriel Ripoll i Company
Catalina Ripoll i Crespí
Bernat Ripoll i Crespí
Silvia Ripoll i Cuevas
Esther Ripoll i Escandell
Alicia Ripoll i Escandell
Jaume Ripoll i Fornés
Catalina Ripoll i Frau
Miquel Ripoll i Frau
Cristòfol Ripoll i Frau
Catalina Ripoll i Frau
Sergi Ripoll i Fuentes
Elisa Ripoll i Garcia
Marina Ripoll i Matas
Andreu Ripoll i Mulet
Martí Ripoll i Mulet
Bernat Ripoll i Pocoví
Gabriel Ripoll i Pocoví
Maria Ripoll i Pocoví
Bernat Ripoll i Pocoví
Catalina Ripoll i Pocoví
Joan Ripoll i Romaguera
Jordi Ripoll i Tamayo
Bartomeu Ripoll i Vadell
Fiona Risgenko Epifani
Joan Riusech i Cardona
Miquel Riusech i Cardona
Inès Riusech i Mas
Sebastià Riusech i Mas
Antoni Riusech i Mas
Antònia Maria Riutord i Manera
Peronella Riutord i Manera*
Antoni Riutord i Palmer
Bartomeu Riutord i Santandreu
Bernat Riutord i Santandreu
Elionor Riutort i Berga
Jaume Riutort i Manera
Gabriel Arcàngel Riutort i Ramis
Javier Rivera Gracia
Jorge Rivera Gracia
Joan Cristòfor Ro*
Pablo Roado Mir
Juana-Maria Roberts y Slawson
Fernando Robla Hurtado
Maria-Lucia Robledo Somoza
Víctor Robles Cano
Sebastiana Roca
Francesc Benet Roca
Magdalena Beneta Roca
Francesc Roca
Antonina Roca
Magdalena Beneta Roca
Joan Cristòfor Roca
Antoni Roca
Miquel Benet “Roca (“”roqua””)”
Francesc Roca i *
Francina Roca i Abrines
Catalina Rosa Roca i Artigues
Joana Maria Roca i Barrera
Antònia Roca i Barrera
Joan Roca i Barrera
Joan Mariano Roca i Barrera
Joana Maria Roca i Barrera
Francesca Roca i Bestard
Maria Roca i Bestard
Jaume Roca i Bestard
Antònia Roca i Bestard
Pere Joan Roca i Bestard
Miquel Roca i Bibiloni
Francesca Roca i Bibiloni
Joan Roca i Bibiloni
Francesca Roca i Bonet
Josep Roca i Bonet
Rafel Roca i Bosch
Francesc Roca i Bover
Magdalena Roca i Bover
Joan Roca i Bover
Francesc Roca i Bover
Antoni Roca i Bover
Bartomeu Roca i Bover
Antoni Roca i Bover
Francesca Roca i Bover
Bartomeu Roca i Bover
Joan Roca i Busquets
Mateu Roca i Busquets
Esperança Roca i Busquets
Miquel Josep Roca i Busquets
Esteve Marçal Roca i Busquets
Miquel Joan Roca i Campins
Joan Roca i Canals
Francesc Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Catalina Roca i Canyelles
Joan Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Antònia Maria Roca i Canyelles
Antònia Roca i Canyelles
Mateu Roca i Canyelles
Bartomeu Roca i Canyelles
Miquel Roca i Canyelles
Antònia Roca i Canyelles
Miquel Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Sebastiana Roca i Canyelles
Catalina Roca i Canyelles
Miquel Joaquim Roca i Canyelles
Catalina Roca i Canyelles
Miquel Marçal Roca i Canyelles
Joan Roca i Canyelles
Joan Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
s/n Roca i Cocoví
Andreu Roca i Company
Caterina Angel^Bneta Roca i Company
Bartomeu Josep Roca i Company
Miquel Josep Roca i Company
Joan Ramon Roca i Company
Pere Joan Roca i Company
Miquel Roca i Crespí
Antoni Roca i Daviu
Francesc Roca i Daviu
Francesca Roca i Daviu
Francesca Roca i Frontera
Francesc Roca i Frontera
Catalina Gualberto Roca i Garau
Catalina Roca i Garau
Maria Roca i Garau
Antònia Roca i Garau
Francesc Roca i Gelabert
Elisabet Roca i Llabrés
Joana Roca i Lladó*
Antoni Roca i Marquès
Margalida Roca i Martorell
Francesc Roca i Martorell
Jerònia Roca i Martorell
Maria Roca i Martorell
Antònia Roca i Martorell
Francesc Roca i Martorell
Catalina Roca i Martorell
Maria Roca i Martorell
Catalina Roca i Martorell
Francesca Roca i Martorell
Francesca Roca i Miralles
Miquel Roca i Monserrat
Miquel Roca i Monserrat
Margalida Roca i Monserrat
Francina Roca i Montserrat
Miquel Roca i Montserrat
Miquel Roca i Moranta
Baltasar Roca i Pocoví
Elionor Maria Roca i Pocoví
Catalina Maria Roca i Pocoví
Elionor Roca i Pocoví
Mateu Roca i Pocoví
Antònia Maria Roca i Pocoví
Joana Maria Roca i Pocoví
Antònia Roca i Reinés
Margalida Marçala Roca i Reynés
Maria Magdalena Roca i Reynés
Gabriel Roca i Reynés
Margalida Roca i Ribot
Maria Aina Roca i Rigo
Francisca Aina Roca i Rigo
Francesc Roca i Roca
Rafel Roca i Roca
Antònia Bonavent. Roca i Rubí
Maria Francesca Roca i Rubí
Francesc Roca i Rubí
Angela Maria Roca i Rubí
Marta-Chun Roca i Sánchez
Antònia Aina Roca i Serra
Miquel Roca i Serra
Antoni Josep Roca i Serra
Gabriel Roca i Serra
Jerònia Roca i Serra
Antònia Roca i Serra
Antoni Roca i Serra
Jeroni Roca i Serra
Francesca Aina Maria Roca i Serra
Jaume Josep Roca i Serra
Joan Roca i Serra
Joan Roca i Serra
Francesc Bonaventura Roca i Serra
Joana Maria Roca i Serra
Sebastià Roca i Serra
Josep Roca i Sureda
Catalina Roca i Sureda
Bartomeu Roca i Sureda
Magdalena Roca i Sureda
Margalida Roca i Sureda
Bartomeu Roca i Sureda
Margalida Roca i Sureda
Joan Roca i Sureda
Jaume Joan “Roca i Vadell (“”Rocha””)”
Miquel Roca i Vicens
Joan Roca i Vich
Catalina Roca i Vich
Francesca Roca i Vich
Antoni Roca i Vich
Antònia Roca i Vich
Coloma Roca i Vich
Margalida Roca i Vich
Margalida Roca i Vich
Jaume “Roca* (“”Roqua””)”
Alejandro Rocca Falagan
Carlos Alberto Ródenas de Luis
Elena Rodero Muñoz
Maria Rodríguez Atencia
Jorge Rodríguez Beltrán
Miguel Angel Rodríguez Beltrán
Kiara Rodríguez Cabiativa
Marta Rodríguez Castelló
Sara Rodríguez Cebrián
José Antonio Rodríguez Cuenca
Africa Rodríguez Cumplido
Félix Rodríguez Cumplido
Lorena Rodríguez Espinosa
Ariadna Rodríguez García
Juan Luis Rodríguez Gómez
Rubén Rodríguez González
Leire Rodríguez González
Manuel Rodríguez González
Iala Rodríguez González
Laura Rodríguez González
Marina Rodríguez Hernández
Raúl Rodríguez Hernández
Víctor Rodríguez Hernández
Angel Rodríguez i Coll
Aina Rodríguez i Duran
Llum Rodríguez i Duran
Ainara Rodríguez i Fiol
Alejandro Rodríguez i Fiol
Bartomeu Rodríguez i Mascaró
Miquel Rodríguez i Perelló
Miquel Rodríguez i Pons
Javier Rodríguez i Pou
Miguel Angel Rodríguez i Pou
Xisco Rodríguez i Ramis
Miquel Rodríguez i Salom
Sandra Rodríguez i Sastre
Alexandre Gabri Rodríguez i Seguí
Alejandro Rodríguez i Siquier
Nuria Rodríguez Jiménez
Marta Rodríguez Jiménez
Ariadna Rodríguez Jordan
Carla Rodríguez Jordan
Alma Rodríguez López
Nayara Rodríguez Martínez
Carlota Rodríguez Mateaure
Ruth Rodríguez Mateaure
Marc Rodríguez Núñez
Gabriel Rodríguez Ramis
Alejandro Rodríguez Ruiz
Santiago Rodríguez Ruiz
Maria Fernanda Rodríguez Sepúlveda
Sergio Rodríguez Tomas
Paula Rodríguez Tomás
Maria Rodríguez Vázquez
Alicia Rodríguez Vázquez
Marta Rodríguez Vicente
Caterina Beneta Roger*
Antonina Beneta Roger*
Margalida Roget i Carrió
Marc Roibal i Serra
Sergi Roibal i Serra
Joan Roig i Bestard
Miquel Roig i Castelló
Pere Joan Roig i Comes
Antonina Aina Roig i Dols
Bartomeu Roig i Frau
Maria Roig i Frau
Núria Roig i Fuster
Joana Aina Roig i Gayà
Guillem Roig i Gayà
Mateu Roig i Gayà
Catalina Roig i Gayà
Francesca Roig i Gayà
Maria Roig i Gayà
Catalina Roig i Gayà
Antònia Roig i Gayà
Nuria Roig i Gil de Sola
Ramon Joan Roig i Jaume
Maria del Carme Roig i Marí
Pere Joan Roig i Marimon
Jaume Roig i Mateu
Francesca Roig i Mateu
Maria Roig i Mut
Antoni Josep Ignasi Roig i Oliver
Miquel Roig i Oliver
Pere Roig i Oliver
Prudència Roig i Oliver
Bartomeu Roig i Oliver
Antònia Roig i Ordinas
Miquel Roig i Ordinas
Maria Roig i Ordinas
Maria Roig i Ordinas
Caterina Joana Roig i Ribas
Antònia Roig i Ribas
Miquel Roig i Ribas
Joana Maria Rosa Roig i Ribas
Antònia Anna Roig i Ribas
Catalina Maria Roig i Rubí
Verònica Roig i Santana
Josep Domingo Roig* i Oliver
Maria Isabel Rojas Hurtado
Francisco Javier Rojas Hurtado
Antònia Rojas i Hurtado
Lorenza Margalida Rojas i Tomàs
Francesc Manuel Rojas i Tomàs
Pere Antoni Rojas i Tomàs
Manuel-Poniboy Rojas Iñesta
Oscar Rojas Tortosa
Mariana Rojo García
Margalida Rojo i Gelabert
Francisca Rojo Morales
Erik Roldán Fraile
Rocío Roldán Fraile
Tomàs Romaguera i Canyelles
Catalina Romaguera i Canyelles
Antònia Romaguera i Canyelles
Pere Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Canyelles
Catalina Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Tomàs Romaguera i Canyelles
Maria de l’Aurora Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Tomàs Romaguera i Canyelles
Maria Eulàlia Romaguera i Canyelles
Sebastià Romaguera i Canyelles
Guillem Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Esperança Romaguera i Canyelles
Montserrat Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Costa
Pere Romaguera i Costa
Tomàs Romaguera i Daviu
Sebastià Romaguera i Daviu
Rafel Romaguera i Daviu
Antoni Romaguera i Daviu
Miquel Romaguera i Daviu
Antoni Romaguera i Daviu
Esperança Romaguera i Daviu
Tomàs Romaguera i Jaume
Bàrbara Romaguera i Mesquida
Sebastià Romaguera i Mesquida
Magdalena Romaguera i Pastor
Sebastià Romaguera i Pastor
Margalida Romaguera i Rigo
Maria Romaguera i Serra
Sebastià Romaguera i Serra
Marta Romaguera i Serra
Mateu Roman i Coca
Karla Rombi i Mir
Miquel Romera i Luis
Antoni Romera i Luis
Miquel Romera i Luis
Maria del Mar Romera i Tomàs
Eduard Bartomeu Romera i Tomàs
Neus-Angeles-Maria Romero Ayllón
Paula Romero Caimari
Josefina Romero Calzada
Nuria Romero Carrillo
Paola Romero Castillo
José Antonio Romero Fernández
Maria del Carmen Romero Fernández
Lucas Romero Fernández
Sergio Romero Galiano
Javier Romero Galiano
Adriana Romero Gila
Lluís Enric Romero i Ayllón
Mirian Romero i Fuster
Aina Francesca Romero i Marquès
Adrià Romero i Rodríguez
Carles Romero i Salom
Cristian Romero Mach
Natalia Romero Machova
Paula Romero Marín
Samuel Romero Marín
Alberto Romero Sánchez
Alba Romero Sánchez
Triana Romero Vázquez
Francesca Roquet i Carrió
Rafel Roquet i Carrió
Andreu Roquet i Carrió
Leire Ros i Redondo
Nicolás Ros Redondo
Paula Rosa i Forteza
Joan Miquel Rosalia i Jaume
Francesc Xavier Rosalia i Jaume
Maria Rosalia i Jaume
Gaia Rosario i Sampol
Jaume Roselló i Calmaestra
Ramon Roselló i Canyelles
Antònia Roselló i Capó
Miquel Roselló i Llinàs
Josep Roselló i Peñas*
Antònia Aina Roselló i Quintana
Antònia Roselló i Ramis
Catalina Maria Roselló i Ramis
Catalina Roselló i Ramis
Sebastià Roselló i Serra
Melcior Roselló i Serra
Francesc Roselló i Vich
Antoni Roser
Joana Anna Maria Roser i Josep*
Antoni Jeroni Roser i Moll
Bernat Roser i Parets
Maria del Carme Roser i Ramis
Sebastià Marçal Roser i Santandreu
Francesc Marçal Roser i Santandreu
Vicenç Roser i Seguí
Margalida Roser i Seguí
Josep Simó Roser i Socias
Joan Bru “Roser i Socies (“”Sosias””)”
Sebastià Tomàs Roser i Socies*
Juan-Miguel Rosillo Comino
Rafel Lluís Rosique i Borràs
Maria del Mar Rosique i Borràs
Eva Maria Rosique i Matas
Damiana “Rosselló (“”Rocello””)”
Damiana “Rosselló (“”Rocello””)”
Margalida Maria Rosselló del Rosal
Maria de Lluc Rosselló del Rosal
Martí Rosselló i Aguilar
Margalida Rosselló i Alcover
Sebastià Rosselló i Aloy
Pere Josep Rosselló i Aloy
Francesca Rosselló i Aloy
Marc Rosselló i Bauzà
Daniel Rosselló i Bisquerra
Eva Rosselló i Bisquerra
Paula Rosselló i Bitata
Catalina Rosselló i Borràs
Pau Rosselló i Borràs
Paula Rosselló i Borràs
Josep Rosselló i Cabot
Catalina Rosselló i Cabot
Margalida Rosselló i Canyelles
Magdalena Rosselló i Canyelles
Josep Rosselló i Canyelles
Sebastià Rosselló i Canyelles
Ramon Rosselló i Canyelles
Sebastià Rosselló i Canyelles
Miquel Rosselló i Carrió
Miquel Rosselló i Carrió
Oriol Rosselló i Crespí
Lluc Rosselló i Crespí
Miquel Rosselló i del Rosal
Miquel Rosselló i Duran
Jordi Rosselló i Ferrer
Antoni Rosselló i Jordà
Antònia Rosselló i Mas
Sergi Rosselló i Mas
Francesc Rosselló i Mas
Rafel Rosselló i Mas
Margalida Rosselló i Mas
Joana Aina Rosselló i Monserrat
Sebastià Rosselló i Monserrat
Joana Aina Rosselló i Monserrat
Francesca Rosselló i Monserrat
Francesca Rosselló i Monserrat
Margalida Rosselló i Monserrat
Francesca Rosselló i Monserrat
Pau Rosselló i Munita
Aina Rosselló i Munita
Magdalena Rosselló i Mut
Josep Rosselló i Oliver
Carme Rosselló i Oliver
Jaume Ramon Rosselló i Parets
Joan Joaquim “Rosselló i Parets (“”Rosello””)”
Miquel Bonaventura Rosselló i Penya
Maria Rosselló i Penya
Maria Aina Rosselló i Peñas
Maria Anna Rosselló i Peñas
Josep Mariano Marçal “Rosselló i Peñas* (“”Roselló””)”
Vicenç Rosselló i Peñas^
Antoni Rosselló i Picornell
Vicenç Bonaventura Rosselló i Pizà
Antònia Maria Rosselló i Pizà
Josep Rosselló i Pizà
Sebastià Rosselló i Pizà
Pràxedis Teresa Rosselló i Pizà
Pere Josep “Rosselló i Pou (“”Roselló””)”
Miquel Rosselló i Quintana
Miquel Rosselló i Quiroga
Miquel Rosselló i Ramis
Antònia Rosselló i Ramis
Catalina Rosselló i Ramis
Margalida Rosselló i Ramis
Antoni Rosselló i Ramis
Antònia Rosselló i Ramis
Miquel Rosselló i Ramis
Maria Rosselló i Ramis
Bartomeu Rosselló i Ribot
Salvador Rosselló i Salom
Maria Rosselló i Sastre
Margalida Rosselló i Sastre
Vicenç Rosselló i Sastre
Sebastià Rosselló i Serra
Bartomeu Rosselló i Serra
Josep Rosselló i Serra
Antònia Rosselló i Serra
Francesca Rosselló i Serra
Antoni Rosselló i Serra
Pere Rosselló i Serra
Maria Rosselló i Serra
Pràxedis Rosselló i Serra
Miquel Rosselló i Serra
Antònia Rosselló i Serra
Margalida Rosselló i Serra
Sebastià Rosselló i Serra
Pràxedis Rosselló i Serra
Antònia Rosselló i Serra
Arnau Rosselló i Serra
Josep Bonaventura Rosselló i Serra
Catalina Rosselló i Serra
Vicenç Rosselló i Serra
Margalida Rosselló i Serra
Miquel Rosselló i Serra
Vicenç Rosselló i Serra
Llorenç Rosselló i Serra
Mateu “Rosselló i Serra (“”Roselló””)”
Josep Andreu “Rosselló i Serra (“”Roselló””)”
Miquel Rosselló i Verger
Alberto-Manuel Rossich Alvaro
Pablo Rossich Alvaro
Francesc de Borja Rossich i Darder
Francesc Xavier Rossich i Darder
Maria del Mar Rossich i Darder
Ignasi Rossich i Darder
Gabriel Rossinyol i Costa
Júlia Rossinyol i Costa
Gabriel Rossinyol i Seguí
Maria Antònia Rossinyol i Seguí
Francesca Aina Rotger i *
Ramon Joaquim Rotger i Amengual
Antoni Josep Rotger i Amengual
Caterina Rosa Rotger i Amengual
Joan Baptista Rotger i Amengual
Coloma Maria Rosa Rotger i Amengual
Caterina Anna Rotger i Amengual
Josep Joaquim Rotger i Amengual
Caterina Bonaventura Rotger i Amengual
Francina Anna Rotger i Amengual
Francina Maria Rotger i Amengual
Antònia Rotger i Canyelles
Miquel Mariano Rotger i Canyelles
Martí Rotger i Canyelles
Miquel Rotger i Canyelles
Apol·lònia Rotger i Canyelles
Miquel Rotger i Canyelles
Catalina Rotger i Canyelles
Francesca Rotger i Canyelles
Esperança Rotger i Canyelles
Antònia Rotger i Canyelles
Margalida Rotger i Canyelles
Jaume Rotger i Canyelles
Apol·lònia Rotger i Canyelles
Antònia Rotger i Canyelles
Francesca Rotger i Canyelles
Miquela Rotger i Coll
Margalida Rotger i Coll
Catalina Rotger i Coll
Margalida Rotger i Coll
Antònia Maria Rotger i Coll
Elionor Rotger i Coll
Jaume Rotger i Coll
Margalida Rotger i Crespí
Magdalena Rotger i Crespí
Antònia Rotger i Crespí
Catalina Rotger i Crespí
Joan Rotger i Crespí
Ramon Rotger i Crespí
Guillem Rotger i Ensenyat
Ramon Rotger i Ensenyat
Guillem Rotger i Ensenyat
Coloma Maria Rotger i Ensenyat
Ramon Rotger i Ensenyat*
Emma Rotger i Femenias
Caterina Rotger i Frau
Joan Baptista Rotger i Frau
Ramon Llull Rotger i Frau
Miquel Rotger i Frau
Joan Baptista Rotger i Frau
Caterina Rotger i Frau
Antonina Maria Rotger i Gaià^
Antonina Rosa Rotger i Gayà
Francina Anna Rotger i Gayà
Ramon Marçal Rotger i Gayà
Antonina Maria Rotger i Gayà
Ramon Rotger i Gayà
Francina Maria Rotger i Gayà
Francisco Javier Rotger i Lebrón
Antònia Rotger i M*
Catalina Rotger i Mas
Joan Rotger i Mas
Miquel Rotger i Mas
Pere Josep Rotger i Mas
Margalida Rotger i Mas
Francesca Maria Rotger i Mas
Jaume Rotger i Mas
Pere Josep Rotger i Mas*
Jaume Rotger i Morro
Gabriel Rotger i Morro
Josep Francesc Rotger i Oliver
s/n Rotger i Ramis
Ramon Rotger i Ramis
Maciana Maria Rotger i Ramis
Antònia Maria Rotger i Ramis
Jaume Rotger i Ramis
Jaume Rotger i Ramis
Bartomeu Rotger i Salom
Jaume Rotger i Serra
Catalina Rotger i Serra
Margalida Rotger i Serra
Antònia Rotger i Serra
Judith Rotger i Simon
Pere Joan Rotger*
Magdalena Rotger*
Ana Isabel Royo Flores
Daniel Royo Flores
Iván Rozalén Pardo
Alvaro Rozalen Rios
Antoni Rubert i Coll
Isabel Rubert i Coll
Catalina Rubert i Pastor
Bàrbara Maria “Rubí Calafell (“”Calefell””)”
Francesc Joaquim Rubí i *
Joana Maria* Rubí i *
Miquel Marçal Rubí i **
Jaume Joaquim Rubí i Alorda
Francesc Joaquim Rubí i Alorda
Jaumeta Rosa Rubí i Alorda
Margalida Anna Rubí i Alorda
Caterina Anna Rubí i Alorda
Francesc Joaquim Rubí i Alorda
Antònia Maria Rubí i Amengual
Antònia Maria Rubí i Amengual
Guillem Joaquim Rubí i Amengual
Catalina Rubí i Amengual
Antonina Maria Rubí i Amengual
Margalida Rubí i Amengual
Miquel Rubí i Amengual
Antònia Maria Rubí i Amengual
Martí Marçal Rubí i Amengual(?)
Miquel Pau Marçal Rubí i Bauçà
Antonina Maria Rosa Rubí i Bauçà
Joaquim Josep Rubí i Bauçà
Pràxedis Rubí i Bauçà
Pere Francesc Josep Rubí i Bauçà
Pràxedis Rubí i Bauçà
Jaume Rubí i Bauzà
Josep Rubí i Bibiloni
Antoni Rubí i Calafell
Rafela Maria Rosa Rubí i Calafell
Jaume Vicenç Rubí i Calafell
Pere Rubí i Calafell
Miquel Rubí i Calafell
Joan Josep “Rubí i Calafell (“”Cadafel””)”
Rafela Maria Gertrud “Rubí i Calafell (“”Calefell””)”
Miquel Bernat Franc. Rubí i Calafell*
Pere Francesc Rubí i Canyelles
Pere Joaquim Rubí i Canyelles
Miquel Joaquim Josep Rubí i Canyelles
Miquel Rubí i Canyelles
Andreu Joaquim Rubí i Canyelles
Francina Anna Rubí i Canyelles
Francesc Rubí i Canyelles
Rafela Maria Rubí i Canyelles
Francina Maria Rosa Rubí i Canyelles
Catalina Rubí i Canyelles
Jaume Rubí i Canyelles
Jaume Marçal Rubí i Canyelles*
Joan Joaquim Rubí i Capó
Caterina Maria Rosa Rubí i Capó
Caterina Beneta Rubí i Capó
Antoni Josep Rubí i Capó
Miquel Rubí i Capó
Joana Maria Rosa “Rubí i Capó (“”Robí””)”
Lluca Rubí i Cladera
Pere Josep Rubí i Cladera
Caterina Anna Rubí i Cocoví
Caterina Anna Rubí i Cocoví
Pràxedis Maria Rubí i Cocoví
Jaume Joaquim Rubí i Cocoví
Antonina Maria Rubí i Cocoví
Elionor Maria “Rubí i Cocoví (“”Robí””)”
Biel Rubí i Coll
Pràxedis Maria Rosa Rubí i Esteva
Elisabet Maria Rosa Rubí i Esteva*
Antoni Josep Rubí i Esteve*
Joana Maria Rubí i Ferrer
Christian Rubí i Gallego
Oliver Rubí i Gallego
Andreu Rubí i Gomila
Francina Anna Maria Rubí i Gomila
Francina Aina Gaetan Rubí i Gomila
Andreu Joaquim Rubí i Gomila*
Bartomeu Joaquim Rubí i Guasp
Maria Rubí i Guasp
Pràxedis Rubí i Guasp
Pere Francesc Rubí i Guasp
Maria Rosa Francesca Rubí i Guasp
Angela Maria Rosa Rubí i Guasp
Angela Maria Rubí i Guasp
Angela Maria Rubí i Guasp
Pere Josep Rubí i Guasp
Antoni Joaquim Rubí i Homar
Francina Anna Rubí i Homar
Joan Baptista Gaietà Rubí i Homar
Francesca Anna “Rubí i Homar* (“”Robí Homa””)”
Isabel Maria Rubí i Horrach
Miquel Francesc Rubí i Horrach
Josep Joaquim Rubí i Horrach
Joan Josep Rubí i Horrach
Caterina Esperança Rubí i Horrach
Martina Rosa Rubí i Horrach
Joan Baptista Rubí i Horrach
Eulàlia Maria Rubí i Horrach
Antoni Josep Rubí i Horrach
Josep Pere d’A. Rubí i Horrach
Antoni Pau Rubí i Horrach
Pere Francesc Rubí i Mas
Antònia Maria Rubí i Mas
s/n Rubí i Mas
Martí Rubí i Mas
Pere Josep Rubí i Mas
Antònia Rubí i Mesquida
Margalida Rubí i Mesquida
Martina Rubí i Mesquida
Isabel Rubí i Mesquida
Esperança Rubí i Mesquida
Jacinta Maria Rubí i Mesquida
Josep Rubí i Mesquida
Jaume Rubí i Mesquida
Joana Rubí i Mesquida
Josep Rubí i Mesquida
Maria Rubí i Mesquida
Angela Rubí i Moià
Joaquim Bonaventura Rubí i Moyà
Maria Aina (Mariayna Rubí i Moyà
Gabriel Fidel Rubí i Moyà
Pere Francesc Rubí i Moyà
Gabriel Mariano Bon. “Rubí i Moyà (“”Robí””)”
Miquel Francesc “Rubí i Moyà (“”Robí””)”
Lluca Maria Rosa Rubí i Moyà*
Francesca Rubí i Oliver
Catalina Rubí i Oliver
Maria Rubí i Oliver
Jerònia Maria Rubí i Oliver
Jaume Rubí i Ordinas
Margalida Rubí i Parets
Pràxedis (Catalina?) Rubí i Parets
Miquel Jaume Rubí i Parets
Miquel Josep Rubí i Parets
Joan Josep Rubí i Parets
Jaume Rubí i Parets
Coloma Rosa Rubí i Pasqual
Miquel Josep Rubí i Pasqual
Pràxedis Maria Rosa Rubí i Pasqual
Maties Joaquim Rubí i Pons
Pere Joan Rubí i Pons
Antoni Josep Rubí i Pons
Pere Antoni Rubí i Pons
Pere Antoni Rubí i Pons
Andreu Joaquim Rubí i Pons
Esperança Rubí i Ramis
Catalina Rubí i Ramis
Joana Maria Rubí i Rotger
Margalida Rubí i Rotger
Magdalena Rubí i Salom
Beneta Rubí i Salom
Lluca Maria Rubí i Salom
Antoni Josep Rubí i Serra
Magdalena Rubí i Serra
Pere Francesc Rubí i Serra
Caterina Rubí i Serra
Antoni Josep Rubí i Serra
Tomassa Maria Rubí i Serra
Caterina Rosa Rubí i Serra
Rafela Maria Rosa Rubí i Serra
Francina Anna Paula Rubí i Serra
Caterina Maria Rosa Rubí i Serra
Magdalena Rubí i Serra
Magdalena Maria Rubí i Serra
Francesca Maria Rubí i Serra*
Francesc Rubí i Tomàs
Maria Rubí i Tomàs
Margalida Rubí i Tomàs*
Bartomeu Rubí i Tomàs*
Joan* Rubí*
Pere Josep Rubí* i *
Rosa Isabel Rubio Cañada
Carlos Rubio González
Marta Rubio i Rosselló
Catalina Rubio i Rullan
Nieves Rubio i Salom
Nieves Rubio i Salom
Aina Rubio i Salom
Sergio Rubio Ramírez
Javier Rubio Ramírez
Paula Rueda Cuchillo
Alejandro Rueda Cuchillo
Montiel-Yvonne Rueda i Ramonell
Erica Rueda Ortiz
Carlos Ruiz Alcina
Gil Ruiz Amador
Rocío Ruiz Fernández
Marta Ruiz Fernández
Maria Ruíz Fernández
Enric Ruiz Ferretjans
Iván Ruiz González
Gil Ruiz Guillén
Aitor Ruiz Guillén
Celia Ruiz i Alcina
Alejandro Ruiz i Cerdà
Marta Ruiz i Ferretjans
Nuria Ruiz i Llobera
Mark Ruiz i Martí
Carolina Trinidad Ruiz i Martí
Max Ruiz i Pol
Erik Ruiz i Pol
Paula Ruiz i Reynés
Maria del Mar Ruiz i Torres
Alexander Ruiz Ilisescu
Eduardo Ruiz Kikuste
Alba Ruiz López
José Maria Ruiz Martín
Alvaro Ruiz Oquendo
Lorena Ruiz Oquendo
Ismael Ruiz Palacio
Carlos Ruiz Pellitero
Silvia Ruiz Pérez
Margarita Ruiz Pérez
Laura Ruiz Pérez
Jesús Ruíz Pérez
Guillermo Ruiz Ponce
Maria del Mar Ruiz Quero
Lucas Ruiz Rey
Andrés Ruiz Romera
David Ruiz Romera
Clara Ruiz Ruiz
Francisco Ruíz Ruíz
Marcos Ruiz Sánchez
Carla Ruíz Torres
Irene Ruiz Vinaixa
Sofía Ruiz Vinaixa
Pere Antoni Rullan i Capellà
Llorenç Rullan i Capellà
Joana Maria Rullan i Capellà
Antònia Maria Rullan i Capellà
Miquel Rullan i Frau
Maria Rullan i Martínez
Ricard Rullan i Soler
Carles Rullan i Soler
Francina* Rullan i Torrens
Pere Joan Rullan i Torrens*
Martina Ruy* i Bonet*

(1) Fins a 2012, 2301 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VIII ’16]

(Visited 571 times, 1 visits today)