Naixements – U

Naixements a Marratxí – U

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Alexis Ubiedo Mañez
Naray Uribe González
David Uribe González
Francesca Uribe i Caparrós
Elisabet Uribe i Gómez
Antònia Uribe i Gómez
Miquel Uribe i Gómez
Elisabet Uribe i Tomàs
Julián Uribe Martínez
Beatriz Uribe Mesa
Daniela Uribe Quereda
Noelia Uribe Schoettel
Alex Uribe Schoettel
Aroa Uribe Vilariño
José Antonio Urive^ Martínez
Eric Urquizar Fernández
Josep Urrea Garcia
Càndida Maria Urrea García
Cándida Maria Urrea García
Antoni Urrea i Garcia
Francesca Urrea i Hernandez
Nicolau Urrea i Valverde
Jeroni Urrea i Valverde
Antoni Urrea i Valverde
Salvador Urrea Valverde
Pedro Utiel Barragán

(1) Fins a 2012, 26 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VIII ’16]

(Visited 59 times, 1 visits today)