Naixements – W – X – Y – Z

Naixements a Marratxí – W a Z

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Sebastian-John Wade
Adrian Welcker Ramonell
Toni Werdun i Ramis
Amandine-Stephanie Wilders
Eric-Bruno-John Wilders
Maria Magdalena Wilson i Santana

 

Marc Xamena i Caules
Pau Xamena i Caules
Maria Magdalena Xamena i Cladera
Maria Pau Xamena i Cladera
Margalida Ximelis i Gil
Magdalena Ximelis i Gil
Catalina Ximelis i Gil
Margalida Ximelis i Gil
Antoni Josep Ximelis i Gil
Jaume Ximelis i Gil
Magdalena Ximelis i Gil*
Margalida Ximelis i Mascaró*
Margalida Ximelis i Mercant
Jaume Ximelis i Mercant
Margalida Ximelis i Mercant
Bernadí Ximelis i Mercant

 

 

Josep Frederic Alb. Yarza i Colomar
Rosari Àngels Apol. Yarza i Colomar
Maria Antònia Cinta Yarza i Colomar
Maria del Pilar Yarza i Colomar
Antoni Yarza i Colomar
Jin-Yi Ye

 

Vanesa Zafra Costa
Raúl Zafra Fernández
Eduard Zammit i Ferrer
Sara Zamora Diez
Aina Maria Zamora i Aguiló
Aina Zamora i Ruiz
Martí Zamora i Ruiz
Maria-Luisa Zamora Uribe
Aina Zanoguera i Bibiloni
Francesc Zanoguera i Bibiloni
Antònia Zanoguera i Bibiloni
Carlota Zanoguera i Bonnín
Maria Zanoguera i Gili
Maria Zanoguera i Maimó
Margalida Zanoguera i Pocoví
Sebastià Zanoguera i Pocoví
Maria Zanoguera i Pocoví
Antònia Zanoguera i Pocoví
Pau Zanoguera i Pocoví
Josep Zanoguera i Ribas
Marc Zanoguera i Rodríguez
Marta Zanoguera i Rodríguez
Sebastià Zanoguera i Vidal
Francesc Zanoguera i Vidal
Magdalena Zanoguera i Vidal
Josep Zanoguera i Vidal
Antoni Zanoguera i Vidal
Catalina Zanoguera i Vives
Francesc Manuel Zanoguera Martínez
Francisco-Javier Zaragoza Hidalgo
Pedro Zaurin Lozano
Ainara Zúñiga i Pons
Oskar-Josef Zupnik
Ricardo-Miguel Zurita Alvarez
Lucila-Isabella Zurita Alvarez

(1) Fins a 2012. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VIII ’16]

(Visited 119 times, 1 visits today)