Massot Muntaner, Biel [#][-f]

Ensenyant, periodista, investigador

Neix a Palma per accident, però des de sempre ha viscut a PO

Ref.: [Així va això] Pòrt 29,8; [O.C.B.Mxí,una aventura?]33,7;  [Un projecte interessant] 35,2; [document aportat sobre Mxí 1635 – Pòrtola]  36,11;   [Pelegrinatge bachià, amb Xim d’Aixa i Pere Estelrich] 42, IX 85; [elegit president de l’Associació de Premsa Forana] 45,3; Director de la “Coral de Mxí”, primer concert 46, 4; [Biel, Matxot!] 47, 35; [La nostra coral] 48, 65; (FG) Grup de Focs i Olles50,3: Id (i la Música) 50,71 i 73;  [Publica a Est.Baleàrics]53,14; [Publica “P.J.Canyelles”]53,14; [Llibre amb Estelrich i Parets] 54,12; [Surt a TV] 55, 3; [Molts d’anys – s’indiot] 56,2;  [Al sen Felip Palou]   56,2;  [Reivindicació coautoria catàleg Fira del Fang] 56, 16 i 24;  [Surt a planes culturals diari de Ciutat]  59,3; [Surt a TV]  61, 3; [Es jai d.s.cova des Boc]  61, 8; [Convalescent] 63, 3;  (FG) [Grup de Focs i Olles] 50,3; (FG)[Coral de Mxí] 48,65; (FG) [Bach/Leipzig] 52,32; (F)[Reelecció APFM] 67, 2; [Rere les passes de Bach] 77,2,5; [PO, guia d’olleries] 80,3;  [Presentació Rere les passes de Bach] 80,8

Bibl.: Cossiers, Pòrt 2,II 82
Un poc de tot, 2 i ss.
Conversa amb en Pep (Massot i Muntaner) 3, III 82
La nostra llengua de cada dia, 7, VII 82  i ss.
Tonades d’ollers, 7,VII 82; 8,VIII 82
Guia Musical de Mallorca [amb Antoni Pascual], 11,XI 82 i ss.
Especial Escola [Català i ensenyament] 12, XII 82
Històries d’Història (Una presentació de noves seccions) 16, IV 83
Referent a la cançó d’aquest mes [Gloses de Pasqua] 16,23
Notes per a una història de Mxí, 18, VI 83
Es cafetet amb… Joan Parets,  20, VIII-XI 83
Pòrtol, guia d’olleries [Amb Ramon Díaz Villalonga] Ibíd
Imatges per al record (F3), 22, I 84
La naveta de Son Caulelles (F4), 23,7
Marratxí en… La Vila de Sta Maria del Camí [del P.Capó] 25,5
Festes populars [amb F.X.Ruiz] 25, 7
Poc i bo [Entrev.M.Coll i sor Maria Àngela Coll Pons](F)26,4
Quatre coses del segle XVII a Mxí,  26,7
Contrada arqueològica (F4), 26,8
Guillem Rullan, es Potecari [entrev.](F) 27,6
Biblioteca pública Costa i Llobera [entrev.Fca Adrover](F) Ibíd
02.V.0764 [Camí de sa Bomba](F3] 27,8
Es cafetet amb… Bel Cerdà [Sis Som](FG)28,4
Coneixeu… Sta Maria del Camí? (F2) 28,7
Aproximació al fet mcal santamarier [amb Joan Parets](F2) 28,11
Antoni Matheu, ara i aquí, (F) 33 ,XII 84
Coneixeu… Santa Eugènia? 33,11
Presentació [Extracte catàleg Fira del Fang; amb Mut, i Homar]  34,7
El panorama musical taujà [amb Joan Parets] 34,14
George F. Haendel, 35, II 85
Bach, 36,15
Un mestre parla del gran Mestre [Casals i Bach] 37,15
“Los Elementos”. Recuperació d’una òpera d’Antoni Lliteres,  41,19
Segon LP de Sis Som,  42,18
Heinrich Schütz,  43,15
Què és… l’Encontre de Compositors?  44,13
Rere les passes de Bach [amb Pere Estelrich] 46,18 i ss.
Mo(l)t personal,  48,9; 50,44; 56,16
En poques paraules: L’home encara pensa,  51,18
Mosaic musical,  54,17; 55,17; 56,27
Sobre el festós líquid nadalenc [Llet d’ametla]  56,9
Precisament aquest més… [s.f.]  56,10  i ss
[La naveta de Son Caulelles] 58,10
Nuredduna, altre cop  58,19
Miquel Sureda [Entr.]  59,13
La cova artificial de Son Caulelles,  81,15
Tradició, Música i Fang a Marratxí  81,31
A l’entorn de les set notes [Entr.Pere Estelrich]  86,15
Ilse Schutz, d’Agost a Marratxí  91,14
Per correu ens assabenten que… [s.f.]  91,20 i ss.
Del fang a la cendra. Bases de reflexió  92,12
A peu de foto – Madò Montserrada de s’Escola  93,2
Tendrem banda de Música! 93,6
Cristòfor Tries i Serra: És l’hora dels adéus… 97, 7
Es Crèdit, nou banc a Pòrtol  97, 8
1991, any Mozart  100,75
Escoles de Mxí: 8è del Blanquerna  110,23
Memòria de Pòrtula  111,26; 112,20
Escoles de Mxí: 8è A del Costa i Llobera  111, 53
Son Bonet, perill d’avions  112, 7
Pere Amengual “Quelet”: Jo a això no hi juc  112,12
Gori Bibiloni, nou cap de l’oposició  112,14
Adéu a un poeta, adéu a un amic (Xim d’Aixa)  112,25
Escoles de Mxí: Vuitè de La Salle  112, 35
Can Pere d’Inca, PO  112,36
Cas Rural, PO 113,20 [amb PAB]
Volar sense ales, PO 114,10
Son Bonet, encara, PO 114,11
Can Xic, de Pòrtol, PO 114,28 [Amb PAB]

Escoles de Mxí: Sta Teresa, vuitè A  115,21

Escoles de Mxí: Liceu Balear, vuitè B  116,21

[Mxp, VIII ’18][Ampliació contínua, VI ’21]

[Entrada en construcció]

(Visited 412 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari