Mir Santandreu, Arnau (1809-??) [-f]

Fou batle i tingué diversos càrrecs públics

Arnau Josep Mir Santandreu, fill de Jaume Mir i Jaume, de PM-St Jaume i Coloma Santandreu Canyelles, del Pou del Coll, neix el 1806 a Marratxí.

Es casa el 1831 amb Antònia Serra Bibiloni, amb la qual tenen, almenys, cinc fills: Coloma Maria, Jaume, Miquel, Arnau i Maria Agnès.

El 1835 és elegit batle de Marratxí.

Entre 1831 i 1850 desenvolupa molta activitat a nivell municipal: Proposar per a companyia d’urbans, vocal de la Junta de Beneficència, Perit repartidor suplent, Perit del repartiment de la contribució…

No sabem ni on ni quan mor.

Ref: [Proposat a terna per sotstinent de companyia d’urbans]  APM 1835; [Nou batle] APM 1835; [Honor. Vocal Jta Beneficència] APM 1842; [Honor. Perit Repartidor suplent] APM 1847; [Llista Perits repart.contrib. Immobles,conreu i ramaderia]  APM 1850

[BMM, Mxp, XII ’18]

(Visited 56 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari