Moll Barceló, Gabriel (s.XVIII) [-f]

Escrivà universal i secretari

Neix a Porreres, dins el segle XVIII, fill de Joan Moll i Rosa Barceló.
El trobam per primera vegada relacionat amb Marratxí, quan l’any 1730 es casa amb Catalina Carrió.
La dona mor i es torna casar l’any 1733 amb Beneta Company Canyelles, amb la qual suren tres fills: Pere Antoni, Caterina i Rosa. N’havien tengut més, però havien mort.
Essent una de les poques persones que, en aquells moments, sap llegir i escriure té el títol de escriva universal i li comanen esser llevador dels establiments de sa Cabaneta, tot just donada en establiment. Ell mateix inicialment havia adquirit un trast al nou assentament, que confrontava amb Joan Gelabert, síquia del doctor Suau i terra de Jaume Oliver COLL.
L’any 1753 el trobam com escrivà municipal.
Mor l’any 1772.

 

[BMM, Mxp, V ’15]

(Visited 24 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari