Nuclis de població / evolució urbana

 

Marratxí-net als anys 60 del segle XX.

Marratxí-net als anys 60 del segle XX (c)LMJ

 

 

 

 

 

El poble de Marratxí, parròquia inclosa el 1248 a la bul·la d’Innocenci IV sota l’advocació de Sancta Maria de Barraxino (sic), s’estructurà durant molts segles a cavall entre el nucli conegut com Marratxí o La Taulera –pertanyent a la família Tauler-, avui, Marratxinet, i les grans possessions, on feia feina molta gent d’aquest nucli.

No serà fins a la segona meitat del segle XVII quan els hereus de Quitèria Ballester, de la cavalleria de Santa Maria, decidiran parcel·lar les terres de sa Cabanassa i, a partir de 1671, de l’antiga alqueria Pòrtula, donant en establiment el que posteriorment arribarà a ser el nucli de Pòrtol. Així i tot, a partir del 1656 ja trobam referències a aquest nucli, a l’epoca sovint transcrit com Portul. Posteriorment, a Pòrtol mateix es degué produir una de les primeres ampliacions de casc urbà que es feren a Marratxí: ses Rotes de Son Caulelles, l’any 1907.

Tornant arrere quasi dos segles, l’establiment d’una altra part també de Son Caulelles, promoguda l’any 1745 pel mateix ajuntament, hauria de donar lloc al naixement de sa Cabaneta.

El nucli des Pla de na Tesa començarà a prendre força gairebé a partir de 1858,  amb la construcció de l’església situada al camí de Muntanya i dedicada a Sant Llàtzer.

I trobam la notícia de la redacció del plànol des Pont d’Inca l’any 1882, tot i que com a topònim ja existia feia segles, i des de mitjans del XIX s’hi havien assentat una sèrie de magatzems i indústries que floriren especialment amb el pas del tren a partir de 1875.

Finalment, serà a partir de la dècada de 1960 quan començaran, encapçalades per can Farineta i la seva bessona del Figueral, una nombrosa sèrie de noves  urbanitzacions o parcel·lacions, una part d’elles encara avui sense legalitzar.

Així doncs, per fer-se una idea del panorama urbà marratxiner, al municipi comptam amb un nucli original, abans Marratxí, avui Marratxinet; quatre nuclis històrics: Pòrtol, sa Cabaneta, es Pla de na Tesa i es Pont d’Inca; tres àrees urbanes: es Pla de son Nebot, es Coscolls i Sant Llatzet; el polígon industrial de can Rubiol (1977) i un sens nombre d’urbanitzacions de nova planta: can Farineta-es Figueral (1965/1969), cas Capità (1966), sa Cabana (1972), Pòrtol Nou (1973), Son Ramonell Nou (1973), can Carbonell (1974), es Garrovers (1975), Son Caulelles (1978), es Pont d’Inca Nou (1979), es Caülls (1987), cas Miot (1988), Pont d’Inca Parc (1989), Son Ametller, Son Daviu Nou, ses Llegítimes, Planera, ses Trempes, can Buc…

vegeu>>> Nuclis de població [QT]

vegeu també>> Aproximació als carrers de Marratxí

[BMM, Mxp, XI ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]
(Visited 499 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari