Palou Serra, Pere Antoni – de sa TRAVESSA (1867-1933)

Antiga façana i portal de sa TRAVESSA

 

 

 

 

Oller, PO

 

 

Neix a Pòrtol l’any 1867, fill de Francesc Palou Socies i Joana M.Serra Barrera. Pertany a la saga ollera PALOU de Pòrtol, per una part provinents de Bunyola i per l’altra dels primers Amengual, ollers.
Li diuen de SA TRAVESSA, allà a on va viure i hi tenia l’obrador. Li donaven aquest nom perquè era una propietat que permetia atravessar del camí de n’Olesa (avui c/Major) al c/de la Trinitat. En temps seu, a sa Travessa hi havia calderes de carbur i eren per fer corrent.

L’any 1893 es casa amb Magdalena Frau Amengual, amb la qual tengueren cinc fills:

– Francesc = Francesca Juan Canyelles, sa MESTRESSA BRODADORA, germana de mestre Antoni de sa Font, de Marratxinet (s/f)
– Maria = Rafel Jaume, des BARRANC (s/f)
– Antonina, de can TORRES, `pq hi va estar molts d’anys, 40 o 50 = Bartomeu Miralles, de can DELAIGO (s/f)
– Bernat = Maria Vich Santandreu,de can FLOR> Pere=Antònia Creus Sans, des TANCAT (3 fills, 3 nets), Magdalena=Biel Servera, de StLlorenç o de son Servera (s/f), Antoni (fadrí), Catalina=Amadeo Vilas Blanco (1 filla, 1 neta)
– Pere Antoni = Magina Bestard Bover, de Sta Maria, però va estar molts d’anys a Ets ANTIGONS> Pere=Margalida Canals (3 filles), Magdalena=Antoni Frau (3 fills), Catalina=Pere Serra Roca, de ca na MIRA (2 filles), Bartomeu=Antònia Oliver, de can PINET (2 fills)

No sabem segur si llegia o escrivia, però és molt probable que no.

Durant la seva vida va comprar una sèrie de finques, com s’AVENC, i això va fer que estàs sovint endeutat.

Durant una sèrie d’ocasions -1896,1911,1913-, a voltes per sorteig, fou designat “associat” a la Junta Municipal, de l’Ajuntament de Marratxí, amb tot no es coneix que estàs afiliat a cap grup polític.

Va passar la vida a Pòrtol on, com a distracció, li agradava anar al cafè; no es coneix que hagués sortit de Mallorca.

Consta que, de físic, era petitet.

Mor a Pòrtol, l’any 1933.

La seva esposa, Magdalena Frau Amengual, va néixer a Pòrtol l’any 1869, filla de Bernat Frau Canyelles i d’Antònia Aina Amengual Serra. Li deien de can MITJUNÇA.
Va ser una dona diabètica que, hom no s’explica com devia funcionar en aquell temps, sense insulina. Amb tot, li agradava dur el comandament de les coses; tenia caràcter.
D’ençà que es va casar va viure a sa TRAVESSA, dedicada a la casa i als infants, primer fills i llavors néts, tota la seva vida. Va morir l’any 1954.

[BMM / Antoni Palou Vich, Mxp, I ’17][Darrera revisió, 30 I ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 148 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari