Parets Serra, Joan

Santa Maria del Camí, 1940 – Ciutat de Mallorca, 13 VII 2021

Prevere i investigador musical

De Santa Maria del Camí. Li deien de can MIG.

Com a prevere va estar destinat a Bunyola, Inca, Lloseta, Perú, Sineu i Campanet. Els darrers anys estava retirat i vivia a la residència de Sant Pere i Sant Bernat.

Amb Pere Estelrich i Massutí i Biel Massot i Muntaner va fundar el “Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca”, del qual n’era president, actualment conservat a la BIBLIOTECA ACA-PARETS, a can Cirera-Prim de sa Pobla.

Col·laborador de Pòrtula des de 1983. També col·laborà amb “Amb ‘P’ de Pòrtula a la ràdio“. Darrerament col·laborava amb Marratxipèdia.

Ref.: [- StaM: Coneixeu…?] Pòrt 28, VII 84; [Sobre els Encontr. de Compositors]  44,13; [Sobre un centre de documentació mcal] 49,IV 86; (F)[Va al Perú] 65,12; [Ref.] 78,16

Bibl.: BMM: Es cafetet amb… Joan Parets, Pòrt 20, XI 83
Aproximació al fet musical santamarier (amb BMM) Pòrt 28, VII 84
El panorama musical taujà (amb BMM) Pòrt 34, I 85
Presentació del llibre “Tres músics mallorquins” Pòrt 40, 17
Un simposi sobre documentació musical. Crònica. Pòrt, 45, XII 85
Pòrtula i la Música,  Pòrt 50, V 86
Jornades sobre Documentació Musical,  Pòrt 56,I 87
Capellans nascuts a Mxí  100,52
Tres records amb Música  111,24

Algunes de les seves obres:

 • La opera en Mallorca. Siglo XIX. Palma: Luis Ripoll Editor, 1982.
 • Cronologia musical de Mallorca 1930-1939. Apunts per a una història de la música de Mallorca. Randa, ISSN 0210-5993, Nº. 15, 1983 (Exemplar dedicat a: Llengua i cultura de Mallorca i de Florida), págs. 169-176

 • Breu història musical de les Illes Balears. Amb Joan Thomàs i Sabater. Inca, 1982.- “Col. Ximbellí”.
 • Sobre els joglars a Mallorca. Amb Biel Massot i Muntaner. Estudis baleàrics, ISSN 0212-3703, Nº 20, 1986 (Exemplar dedicat a: Música antiga a Mallorca), págs. 17-22

 • Els ministrils i els tamborers de la sala. Amb Xavier Carbonell Castell, Biel Massot i Muntaner i Pere Estelrich i Massutí. Palma: Imagen 70. 1993.
 • Apunts sobre el fet musical a Manacor. Manacor: Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, 1997. 84-88256-16-7
 • Francesc Guerau, el guitarrista mallorquí de l’estil espanyol. Amb Pere Estelrich i Massutí i Biel Massot i Muntaner. Lluc: revista de cultura i d’idees, ISSN 0211-092X, Nº. 801 (Novembre-Desembre), 1997, págs. 10-11

 • Els Massot, una família de músics. Amb Biel Massot i Muntaner i Pere Estelrich i Massutí. Lluc: revista de cultura i d’idees, ISSN 0211-092X, Nº. 801 (Novembre-Desembre), 1997, págs. 17-19

 • Llistat dels manuscrits musicals del certamen científico-literari del seminari de Mallorca1899-1965. Estudis baleàrics, ISSN 0212-3703, Nº 39, 1991 (Exemplar dedicat a: La música a Mallorca), págs. 71-74

 • Un repàs a la situació actual de la Música a Mallorca. Amb Biel Massot i Muntaner, i Pere Estelrich i Massuti. Serra d’Or, ISSN 0037-2501, Nº 475-476, 1999, págs. 80-81

 • Balearica: bibliografia de la música impresa de compositors balears, de tema balear o editada a les Illes Balears, 1506-1996. Amb Jaume Bover Pujol.Palma: Miquel Font, 2002. 84-7967-090-8.
 • Notes per a la Història de la Música a Mallorca. 2 volums. Amb Ramon Rosselló i Vaquer. Palma: Centre de Recerca i Documentació Històrico-musical de Mallorca, 2003-2004.
 • Isaac Albéniz a Mallorca. Amb Antoni Mir i Marquès. Campos: Ed. Roig i Montserrat. 2004.

[Mxp, VIII ’18] [Darrera revisió, III ’21]

[Entrada en construcció]

(Visited 304 times, 1 visits today)

Tags: , , , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari