Parets Serra, Joan [#]

 

 

 

 

 

Prevere i investigador musical

 

 

De Santa Maria del Camí. Li diuen de can MIG.

Com a prevere ha estat destinat a Bunyola, Inca, Lloseta, Perú, Sineu i Campanet, on està actualment.

Amb Pere Estelrich i Biel Massot va fundar el “Centre de Documentació Històrico-musical de Mallorca”

Col·laborador de Pòrtula des de 1983. També col·laborà amb “Amb ‘P’ de Pòrtula a la ràdio“. Actualment col·labora amb Marratxipèdia.

Ref.: [- StaM: Coneixeu…?] Pòrt 28, VII 84; [Sobre els Encontr. de Compositors]  44,13; [Sobre un centre de documentació mcal] 49,IV 86; (F)[Va al Perú] 65,12; [Ref.] 78,16

Bibl.: BMM: Es cafetet amb… Joan Parets, Pòrt 20, XI 83
Aproximació al fet musical santamarier (amb BMM) Pòrt 28, VII 84
El panorama musical taujà (amb BMM) Pòrt 34, I 85
Presentació del llibre “Tres músics mallorquins” Pòrt 40, 17
Un simposi sobre documentació musical. Crònica. Pòrt, 45, XII 85
Pòrtula i la Música,  Pòrt 50, V 86
Jornades sobre Documentació Musical,  Pòrt 56,I 87

Capellans nascuts a Mxí  100,52

Tres records amb Música  111,24

[Mxp, VIII ’18] [Darrera revisió, II ’19]

[Entrada en construcció]

(Visited 135 times, 1 visits today)

Tags: , , , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari