Pou de ses Comes

Fou un altre dels pous públics del terme.

Localització: es troba situat, -així ens ho han assegurat els nostres informants- dins ses Comes, al bell mig d’un espès abatzerar. Hem pres unes coordenades aproximades: 480199 E / 4385494 N.

Com bé acabam de comentar, la localització d’aquest pou l’hem de suposar, perquè, dissortadament, a dia d’avui és impossible poder visitar aquest element que degué ser de vital importància per a la vida dels animals i de les persones de la zona. L’obtenció d’un bé tan preuat com l’aigua fou en un temps no massa llunyà una prioritat. L’actual abandó i degradació d’aquest entorn i dels elements que l’envolten és un exemple prou clarificador del que porta implícit el progrés; quan les coses no són necessàries, o bé, les poden obtenir de manera més fàcil, cauen en desús i resten en el oblit. Malgrat tot, i amb la intenció de saber com érem i d’on venim, ens pertoca recuperar aquesta petita part del nostre passat. 

Per tot el que acabam d’exposar, només vos podem oferir una imatge de la ubicació aproximada. D’altra part, no vos podem oferir la corresponent descripció de l’element en qüestió. Malauradament, aquest és un fidel exemple de com pot acabar un altre dels pous del terme –Pou d’en Batlet– que és descrit en l’entrada corresponent. Tal volta, no seria un desbarat dedicar-lis una mica d’atenció con fan altres municipis (com és el cas de Porreres), això, a més de posar en valor el nostre passat, ens permetria la seva visita, així com també, la creació de rutes culturals on poder contemplar i conèixer part del conjunt dels elements etnològics dels nostres avantpassats . 

[TM, Mxp, IX ’21]

(Visited 188 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari