Protagonistes de l’actualitat

 

Protagonistes de l’actualitat [Persones i Entitats]

[L’actualitat “al seu moment”, clar. Extret de la revista Pòrtula (1981-2007) i de les Actes dels Plens Municipals -APM- (1753;1814-2018)][en construcció…]

 • Aba, José Luis: [Nadala guanyadora] 56,6
 • Abella: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Abellán Navarro, Victoria: Fa  part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • Abellán Sánchez, Antoni
 • Abellán Soriano, Victoria: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Adrover: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Adrover, Francesca
 • Adrover, Guillem PERRUQUER: (FG) [Cartes a can Jaume] 26,5
 • Adrover, Jaume: [Corredor juvenil del Club Ciclista Mxí] 27,p.3
 • Adrover Quetglas, Bartomeu: [Premi redacció StM] 72,5
 • Aguilar Jofre, Bartomeu:  [seleccionat concurs fotogr. mpal] 70,16
 • Aguiló, Josep Antoni: [Serra de Tramuntana] 40,4
 • Aguiló Segura, Maria Ferranda: [Nova assistent social mpal] 74,10
 • Aires des Pla de Mxí, PT: [Viatge a Còrdova] 10,4; (F2) [5è aniversari; ballada popular] 26,2; [Trobada a Mallorca] 33,4 [II Ballada popular] 39,5 i 40,4; [Festival Internacional, Burgos]39,5 i 41,5;[Viatge Coin] 44,4; [III Ballada popular] 50,9; (FG)[Viatge a Ciudad Real] 52,3; [IV Ballada popular] 60,4 [Viatge a Ferreries] 63, 4 i 7; [V Ballada popular] 71,3
 • Albertí, Jeroni: (FG) [amb Homar i Vidal] 34, 11; Id: (FG)[Inauguració ampliació Ajuntament, amb Vidal]41, 4
 • Albertí Rotger, Miquel:  [Llucmajor. Participa IV Fira dl F.] 69,16; (F) [IV F.del F] 70,11
 • Albons, Montserrat: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Aleixo, Coro: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4;
 • Alemany Pujol, Margalida: [Nova mestra a Costa i Llobera] 6, p.6
 • Alemany Villalonga, Joan 
 • Allés, Jesús Fco: [Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • Alloza Ramis, Maria: [organitza festes PI] 73, 4
 • Almenara Domínguez, Ángeles: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Alonso, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Alonso, Cleofas: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Alou, Sebastià: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Alvárez, Joan: Realitza un concert de jazz a SC  43, X 85
 • Alvarez, José: Jugador escacs La Unión 25, p.4
 • Amelia, sor: (FG)[Franciscana. Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Amengual: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Amengual -de cas GERRICÓ: (F) [Consell. IV F.del F] 70,11
 • Amengual, Antoni: [Marratxiner empresonat a Llucmajor] APM 1823
 • Amengual, Antoni: [Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • Amengual, Antoni CANONGE: [Autor del glosat dels ollers] 34,7; (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Amengual, Antònia -de can MONJO FONDO: (FG) [IV F.del F] 70,10
 • Amengual, Bartomeu: [Esmentat com a Diputat del Comú] APM 1817; [Pren possessió de Dptat del Comú] APM 1826; [Es regidor] APM 1830
 • Amengual, Bartomeu: [Fa part nou equip futbito C.i Llob.]  59,6
 • Amengual, Bartomeu: [Teulera Consell. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • Amengual, Bartomeu BERNADÍ: [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Amengual, Bartomeu PEDACET: [És compromissari elector mpal] APM 1816; [El trien i nomenen Diputat del Comú] APM 1816
 • Amengual, Bernat CANONGE sr:(F) [Fang] 46,12; [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20;(F) [Innovacions IV FF] 68,3
 • Amengual, Caterina BERNADINA: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Amengual, Elisabet madò BET, SC    (F)
 • Amengual, Isidre -de sa PENYA: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24; (FG)[Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20; [Participa IV Fira dl F.] 69,16; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Amengual, Margalida -de can MONJO FONDO: (F) [IV F.del F] 70,10
 • Amengual, Martí: [era regidor síndic el 1808; el restableixen] APM 1814; [És regidor] APM 1823; [Regidor] APM 1832
 • Amengual, Rafel XIC: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Amengual Amengual, Joan QUELET: (F) [El portUlà més petit del món]  66,11
 • Amengual Bestard, Antoni BERNADÍ NOU
 • Amengual [Bestard], Caterina QUELET: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Amengual Bestard, Jaume QUELET
 • Amengual Bestard, Pere J. QUELET  (FG) [Aconsegueix premi Premsa Forana]  62,3;(FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20; [Fa escola a StaM] 76,10
 • Amengual Cabot, Caterina: [Ginkama a Costa i Llobera] 46,4
 • Amengual Canyelles, Antònia:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Amengual Canyelles, Rafel: [Confirmacions 1983] 18,14
 • Amengual Frau, Bartomeu BERNADÍ: [Oller. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • [Amengual Gamundí, Jaume]: (F) Braser can Jaume 23,4; [Defunció, 83 a.]  34,5
 • Amengual Garau, Caterina: [Comissió festes del Carme ’84]  30,5
 • Amengual Garau, Esperança -de sa PENYA/ISIDRE: (FG)[Escola petits Monges PO 1964]  67,28; [Participa IV Fira dl F.] 69,16; (F) [IV F.del F] 70,11; [Participa Baleart] 76,14
 • Amengual Garau, Maria ISIDRE: [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Comissió festes del Carme ’84  30,5]; [Metles, garroves, olives…]  53, 17; (F) [IV F.del F] 70,11
 • Amengual Garau, Martina ISIDRE: [Defunció, 81 a.]  46,5
 • Amengual Garau, Miquel -de ca n’ISIDRE: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Amengual Jover, Miquel
 • Amengual Ramis, M.del Carme XIC:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Amengual Reynés, Bartomeu CANONGE: (F2)[Entrev. a] 51, VII 86; (F) [Baleart] 76,14
 • Amengual Reynés, Bernat CANONGE:  [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Oller. Participa IV Fira dl F.] 69,16; (FG) [IV F.del F] 70,10; [seleccionat concurs fotogr.mpal] 70,16
 • Amengual Ripoll, Antònia:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • [Amengual Serra, Beneta VENT/ de can PERE d’INCA]:  (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Amengual Serra, Catalina BERNADINA SC
 • [Amengual Serra, Catalina VENT]:  (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986]  47,5; (FG) [Festa padrins PO] 62,8
 • Amengual Serra, Caterina: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Amengual Serra, Jaume VENT jr: (FG) [Oller. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • [Amengual Serra, Jaume VENT sr]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Amengual Serra, Joan VENT/QUELET: [Defunció, 69 a.] 13,5; [Padrí de confirmació 1958] 18,13; (FG) [Carro i pebres] 50,41; [Mestre a StaM] 76,10
 • Amengual Serra, Joan BERNADÍ NOU SC: [Participa IV Fira dl F.] 69,16; (F) [IV F.del F] 70,11
 • [Amengual Serra, Magdalena VENT]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Amengual Serra, Maria VENT: (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Amengual Serra, Miquel QUELET -de Son ROS: [Defunció.El Petit Príncep] 62,30 [Def.,6 a.] 67,6
 • Amengual Serra, Rosa VENT: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4;(FG) [Festa padrins PO] 62,8; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Amer, Josep Mariano: [Nomenat per seguir plets mpals] APM 1824
 • Amicis, Liliana de: [Tresorera nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Andreu: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • ANGEL: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Anta Martín, Angela:(F)(FG)[religiosa dominica; directora Sta Teresa PI; comiat] 53,12
 • AP: [Nova junta Mxí] 36,4
 • Aragonés: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Aranda, Isabel:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Arbona [Cerdó], Rosa: (F) [SC, Va a fer escola a Formentera]  66,10
 • BALAGUER, Joana de can: [Premi concurs plantes PI] 74,6
 • Ballester, Quitèria: [Mare de Pràxedis Torrella; esposa de Salvador d’Olesa] 10,11
 • Barceló, Bartomeu: [Psicopedagog; Fa conferències al Costa i Ll.]  58, 4
 • Barceló, Bartomeu: [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Barceló, Tolo: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Barceló, Vicenta: [Animadora MIJAC PI] 67,7
 • Barceló Gonzálvez, Bartomeu  Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; (FG) [Equip de govern UM] 62,7
 • Barceló Grimalt, Nicolau: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Barceló Nicolau, Gabriel: [Nou mestre a Costa i Llob.] 6, p.6; [nou responsable biblioteca] 65,5; (F)[Fin.]
 • Barceló Suàrez, Manel: (FG) [Companyia Auba] 29,9: [Un actor [sobre ell] 31,10
 • Barceló Suàrez, Xisco: (F); [Companyia Auba] 29,9; (F)[entrenador gimnàstica PT] 70,6
 • Barea, Antoni: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 4, IV 82
 • BARRERA, xx de can: (F) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • Barrera, Antoni: [Pren poss.Regidor] APM 1828; [És Diputat del Comú] APM 1833
 • BARRERA, Caterina de can: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Barrera, Caterina -de ca s’ALGAIDÍ: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Barrera, Francesc: [Jura de Síndic del Comú] APM 1831; [Transport sal] APM 1831
 • BARRERA, Martí de can: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Barrera, Miquel:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Barrera, Pau ALGAIDÍ: (FG) [Quintos PO 66] 56,7
 • Barrera, Sebastià: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Barrera, Sebastià -de FRANCESC: [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [Pren possessió regidor] APM 1824
 • Barrera del Arco, Maria del Carme: [Nova mestra a Costa i Llobera] 6, p.6
 • Barrio Ferrer, Joalan J: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Batle, En: (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Bauçà, Joan: [Prevere i rector de StM. Escrivent d’actes mpals 1614-18] 26,7
 • Bauçà, Joana: [Paella MIJAC] 70,5
 • Bauçà, Maria: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Bauçà Bosch, Antònia: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Bauçà Bosch, Pere: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Bauçà Crespí, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Bauçà Ochogavia, Manuel: (F) [Nou rector PT] 64,5
 • Beech, Rosemary Jill: [Representant SC nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Beltran, Domingo: (FG)  [Comparsa Imp. romà] 36,6
 • Benestar Serra, Margalida: [Defunció, 72 a.] 22,5
 • Benítez, En: (FG)[Futbol al Figueralet, c.1960] 65,20
 • Benito, Miquel Àngel: (FG) [Aula informàtica La Salle PI]  59,4
 • Bennàsar, Margalida: [elegida representant des Figueral dins la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera] 20, XI 83;  [Representant EF nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Bennàsar Mateu, Sebastià: [Home més edat PI. Homenatge]  73, 6
 • Bernabé: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 •  Bernabé, Vicenç (FG): [vocal del Club de Petanca can Gaspar PT] 22, I 83
 • Bernabeu, Gerard: [Metge PI. Iguales] 75,8
 • Bernad Mené, Manuel:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • BESSÓ, Joan: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • BESSONA, Antoni:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bestard, Antoni: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Bestard, Elionor CORRÓ:    [Padrina benedicció Sant Crist PO] 73,16
 • Bestard, Guillem: (FG) [empleat mpal 1936] 54,10
 • Bestard, Joan: [Es regidor] APM 1830
 • Bestard, Joan PITA: [Classificat en el 3r campionat de caça local] 18,6
 • Bestard, Miquel: [Jura de regidor] APM I 1817; [És regidor] APM 1821
 • Bestard, Miquel -de MIQUEL:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [Pren possessió regidor] APM 1824
 • Bestard, Pere QUELET: [Padrí benedicció Sant Crist PO] 73,16
 • Bestard Bibiloni, Antoni VERMELL: (FG) [Premi sa Nostra SC] 70,17
 • Bestard Bibiloni, Joan VERMELL: (FG)[Festa padrins SC] 64,6
 • Bestard Colom, Maria QUINA: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Bestard Dols, Joan PI: [Defunció] 67,6
 • Bestard Frau, Maria -des CINE: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Bestard Juan, Joan XERRET
 • Bestard Juan, Maria: [Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí] ; (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Bestard Mas, Andreu – StaM: [Coneixeu…? ]28, VII 84
 • Bestard Parets, Joan: [President en funcions i vicepr. MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Bestard Parets, Miquel [Tresorer MIRGASA futbito PI] 57,8; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [Passes per fer emissora mpal]  76,6
 • Bestard Ramis, Antònia QUELETA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5; (FG) [Carro i pebres] 50,41
 • Bestard Ramis, Bartomeu QUELET: (F) [Fent pebre]50,41; (FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bestard Ramis, Francesca: [Dona més edat PI. Homenatge]  73, 6
 • Bestard Rigo, Maria -de can RITETA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Bestard Riutord, Francesca VERMELLA: (FG)[Festa padrins SC] 64,6
 • Bestard Seguí, Francesca PITA:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Bestard Serra, Marçal -des PEBRE / “MANAGER”         (F) [IVTrobada] 67,21; [l’esmenta un foravilando]  68,2
 • Bestard Trias, Joan              Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [Inauguració central digital SC]  76,4
 • Bibi: (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Bibiloni, Andreu MANESCALA:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bibiloni, Antoni GORRIÓ, SC: [Migjorn, teatre] 27,8; (FG) [Grup teatral Mitjorn] 50,25; Id: [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14
 • Bibiloni, Francesca MIQUELONA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Bibiloni, Gabriel MANESCALA:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bibiloni, Margalida: [Fa taller de Gimnàsia rítmica a C.Ll.] 52,4
 • Bibiloni, Martí MANESCALA:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bibiloni, Sebastià BESSONA:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Bibiloni Amengual, Aina MIQUELONA: [Defunció, 80 a.] 22,5
 • Bibiloni Amengual, Antoni GORRIÓ: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Bibiloni Amengual, Antònia MIQUELONA: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13; : [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Bibiloni Amengual, Rosa: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Bibiloni [Amengual], Felip MIQUELÓ: (F) [Amb bicicleta] 50,27;  (F) [Defunció] 51,5 ;(F) [Des del record]  56,7
 • Bibiloni Bauzà, Sebastià: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Bibiloni Canyelles, Margalida FERRIOL
 • Bibiloni Ferrà, Jaume ROBIOL             ROBIOL (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Bibiloni Frontera, Felip PARRÓ: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Bibiloni [Llabrés], Baltasar:  [Sobre els Encontr. de Compositors] 44,13
 • Bibiloni Rigo, Pere -des CENTRO:  [Jugador infantil Mxí 82-83] 10,6;  [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Comissió festes del Carme 84]   30,5; [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Bibiloni Roig, Miquel -casat a ca ses COLOMES: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Bibiloni Salvà, Montserrada:   [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Bisquerra, Maria: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Blanco Bauzà, Maria – Es Figueral: [Guanya un dels premis del II Concurs de conte] 27, VI 84
 • [Blanes Nouvilas, Carles]: (FG)[Sa Nostra. IV Firal del Fang] 70,9
 • “BOLERO”, Miquel: [Va ser lleter PI; defunció] 53,6
 • BONA, Antoni: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Bonache, Antoni:(FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8  
 • BONETA, Marçal: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Bonilla Prieto, Wolney J: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Bonnín, Josepa -de ca na PEPA: (FG) [Festa padrins PO] 62,9;  (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5; (FG) [Noces d’or] 69,7; (FG) [Noces d’or. Rectific.] 70,7
 • Bonnín, Rosa sor: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Bonnín Pons, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • BONO, Antoni: (FG) [Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Bordoy, Antoni: [Brostes i pastures de la Comuna]  APM 1821
 • Bordoy, Joan: [1er Torneig Dames PO] 68,5
 • Bordoy [Rigo], Francesc: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11;(FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Bordoy Rigo, Miquel: [Elegit tresorer de la junta de l’A.V.V. PI] 50, 8; (FG)[Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • Borràs, Simó -casat a can SANT: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Borràs Serra, Beneta SANT:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Borràs [Serra], Francesca: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Borràs [Serra], Margalida SANT: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Bosch Auba, Miquel                          [colcadores a PO] 76,3
 • Bosch Roca, Guillem: (F) [Festa a Costa i Llobera] 46, 4; (FG) [Actua a “Informe Terra”]  59,10; (F) [Sermoner PO 87] 67,11; (FG) [Premi concurs dibuix mpal] 70,16
 • [Bosch Roca] Margalida: (F) [La portUlana més petita del món] 32,8
 • Boyd, Andrea: [Vocal nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Bravo, José: Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI  50, 8
 • Brins de Mxí [Fan balls] 14,5
 • Bruné, Marian: [Representant SC nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Buades, Damià: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • BUGERRÓ, Miquel de cas:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • BUGERRÓ, (una nina): (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Busquets, Gabriel: [Testimoni de subhasta]  APM 1821
 • Busquets, Joan PT: [víctima repressió 1936]  54, 10
 • Busquets Roca, Francesc         (F2) [Deixa Mxí] 57,3 i 7; (F)[Fin.] 73,9
 • Cabellos, Amelia: (FG) [Actualitz.padró exacc.] 75, 5
 • Cabeza [Rodríguez], Miquel A.: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7; (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7; (FG)[Bona oposició] 70,3
 • Cabot, Antoni: [doctor en Medicina; fa de secretari mpal] APM 1816; [Fill del Dr. Joan Cabot. Problemes] APM 1819; [L’han nomenat metge del poble, però ho qüestionen]  APM 1820; [Li revoquen el nomenament]  APM  X 1820; [Fa algun servei a Mxí] APM 1830
 • Cabot, Antoni: (FG) [Rector StM. V.de Lluc a SC, c.1950]  64,20
 • Cabot, Antònia: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Cabot, Bernat CORTANA: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Cabot, Bernat PT: [Entrev. Aniversari d’Aires des Pla] 26, V 84
 • Cabot, Isabel “Ribot”: [nova monja a PO], 10,4 ; 11,4
 • Cabot, Joan [De StaM. Doctor. Es el metge de Mxí] APM II,1815; [problemes] APM 1819
 • Cabot, Miquel CANAVES:  [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Cabot [Pocoví], Francesca -de can Guillem FREIXURA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Cabot Rigo, Catalina: [Padrina de confirmació 1978] 18,13
 • Cabot Roca, Jerònia CARRETET:  [Defunció, 78 a.] 22,5
 • Cabot Roca, Margalida CARRETET: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; : [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Cabot Roca, Mateu CARRETET:  (FG) [Festa padrins PO] 62,10; : [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Cabot Rodríguez, Miquel
 • Cabot Serra, Joan Marçal BOU
 • CABRER, Esperança de cas: FG [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • CABRER, Miquel de cas: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Cádiz Martínez, Toribio  [organitza festes PI] 73, 4
 • Cádiz Soria, Ignacio: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Caimari, Antoni: [Sobre els Encontr. de Compositors] 44,13
 • Caimari [Aleixo], Jesús -de ca na CORO: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Caimari [Aleixo] Quique -de ca na CORO: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Caimari Aleixo, Teresa: Fa  part  de la 2ona candidatura (1983)  amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • Caimari Aleixo, Xavier -JAVI, PO: [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Caldentey, Antoni: [Corredor juvenil del Club Ciclista Mxí] 27,p.3; [Guanya el trofeu AGAMA de la 1era cursa del C.C.Mxí] 27,p.3
 • Calero Amengual, Josep: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5
 • Calmaestra, Baldomero: [Fa part nou equip futbito C.i Llob.]  59,6
 • Calvo Buades, Antoni  [vicepresident APA Sta Teresa; comiat sor Angela Anta] 53,13
 • Calvo Buades, Josep: (FG)  [comiat sor Angela Anta] 53,13
 • Calvo Jaume, Blanca: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Campins, Pere: [Cuiner. Coses des Jai] 62,18
 • Campins Matas, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Campins Mir, Josep: [És nomenat batle de barri del Polígon]  62,5
 • Cano, Rubén: [Ceramista. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • CANONGE, Antoni de cas: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • [Cànovas?], Antònia -de ca ses COLOMES amb sa nina: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Cànovas Juan, (Coloma??) -de ca ses COLOMES: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Cànovas Juan, Margalida -de ca ses COLOMES: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Canyelles: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Canyelles, A.: [Elegit per al Consell Escolar C.i Ll.] 50,8
 • Canyelles, Antoni: [És regidor]  APM III 1814; [És regidor] APM 1820; [És regidor] APM 1821; [Es clavari] APM 1824; [Nomenat per formar llibre Cadastre] APM 1824; [Pren possessió de Regidor] APM 1826; [Jura de regidor] APM 1831; [El nomenen cobrador dipositari de les reials contribucions, com en anys anteriors] APM 1831; [Jura de regidor] APM 1833
 • Canyelles, Antoni:   [Jura de Diputat del Comú] APM 1831; [És Diputat del Comú] APM 1833
 • Canyelles, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Canyelles, Antoni: [Vicepresident nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Canyelles, Antoni -de la VIUDA: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Canyelles, Antoni MARILL: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Canyelles, Antoni -PT: (FG) [regidor; víctima repressió 1936]  54, 10
 • Canyelles, Antoni XESQUET:  [És clavari] APM 1816
 • Canyelles, Antònia -RUGALA: (FG) [Noces d’or] 69,7
 • Canyelles, Bartomeu GREGORI: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Canyelles, Bartomeu SIPERE: [Defunció] 9,4
 • Canyelles, Beneta -de sa PEDRERA/Cantó: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Canyelles, Beneta -de sa PUNTA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Canyelles, Bernat: [Jura de regidor] APM I 1817; [Pren poss.Diputat del Comú] APM, 1827
 • Canyelles, Bernat -de PERE:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Canyelles, Bernat FERRER, PO: [evocació de] 46,10
 • Canyelles, Catalina -de can PERE: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6    Id: (FG) [El consistori a l’any de Lluc]25, IV 84; [Fa part de la Comissió de Govern, recentment nomenada] 31,4; (F) [Referéndum OTAN]48,3
 • Canyelles, Caterina SANTA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28; (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Canyelles, Francesc: [Paraire. És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Canyelles, Francesc -d’ANTONI:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [Pren possessió regidor] APM 1824
 • Canyelles, Francesca GARDILLA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Canyelles, Gabriel: [Pren poss.Regidor] APM 1828
 • Canyelles, Gabriel: [Mestre. Fuster? Fa taüt per a StM] APM 1821
 • Canyelles, Gregori MATXO: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Canyelles, Gregori -Gori VENT, SC: (FG) [Grup teatral Mitjorn] 50,25
 • Canyelles, Guillem GARDILL:(FG)[Don Albert i grup escolar PO,c.1937] 63,20
 • Canyelles, Jaume, de can PI [Notes hques església PO] 38, 16
 • Canyelles, Joan: [Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]  APM 1821; [Quinto. Problemes] APM 1827; [Jura de regidor] APM 1831; [regidor encarregat de sa Comuna] APM 1831
 • Canyelles, Joan -Honor: [Jura com a nou regidor] APM 1819; [Fou cobrador de la talla] APM 1820; [Era regidor el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823
 • Canyelles, Joan: [elegit vicesecretari de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83)] 20, XI 83
 • Canyelles, Joan: [El solar del Convent PO]  62,25
 • Canyelles, Joan: (FG)[Restaurant cas Sastre] 50,6
 • Canyelles, Joan -de JOAN; PI: [El nomenen Síndic] APM 1817
 • Canyelles, Joan PI de BAIX: [És compromissari elector mpal]  APM 1816
 • [Canyelles, Maria -de can ROS]:   (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Canyelles, Maria TORRETES: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Canyelles, Mateu -honor: [És el batle reial lo corrent any] APM V 1753
 • Canyelles, Mateu: [És nomenat diputat]  APM 1816;  [Esmentat com a Diputat del Comú] APM 1817; [Es batle] APM 1830; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Canyelles, Mateu -de Son SALES: [Honor. El nomenen comissionat per a la “Junta d’Apeos”] APM 1819; [Nomenat perit per Matr.gral Patents]   APM 1821
 • Canyelles, Mateu -fill de JOAN: [Jura com a batle reial] APM 1826
 • Canyelles, Miquel: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Canyelles, Miquel -casat a can VENY: [elegit representant de SC dins la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera] 20, XI 83;  (F): [El Consistori li atorga un dels premis a funcionaris] 22,I 84; [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • Canyelles, Miquel dels CAÜLLS: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986]  47,5; (FG) [Noces d’or] 69,7; (FG)[Rectif.] 70,7
 • Canyelles, Pau: [elegit vocal de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83)] 20, XI 83
 • Canyelles, Pere: [regidor] APM 1823; [Pren poss.Regidor] APM, 1827
 • Canyelles, Pere -de la CABANETA: [conseller de l’Aj.1696] 26,7
 • Canyelles, Pere Josep PINTAT [causa judicial; dèficit tabac Brasil]  APM 1820
 • Canyelles, Pereta ROS: [Plana Oberta] 6,4
 • Canyelles, Ramon: (F) [StaM. IV F.del F] 70,11
 • Canyelles, Ramon MARÇALA: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Canyelles Amengual, Caterina:  Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Canyelles Amengual, Maria -de can VENT: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • [Canyelles Amengual, Martí]: (F) Can Jaume 22, I 84
 • Canyelles Bibiloni, Joan Carles: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • [Canyelles Bonnín], Josepa PEPA: [Noces d’or] 70,7
 • Canyelles Bonnín, Margalida PEPA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Canyelles Bosch, Joan: [Tinent batle. Padrí de confirmació 1928] 18,13
 • Canyelles Canyelles, Ramon:  [Ceramista. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • Canyelles Capó, Gregori -casat a can VENT: (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Canyelles Capó, Montserrada:  (FG) [Festa padrins PO] 62,9
 • Canyelles Carbonell, Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Canyelles Carrió, Margalida GREGORI: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Canyelles Crespí, Jaume: [Ginkama a Costa i Llobera] 46,4
 • Canyelles Dumas, Antoni: Nou component del consell directiu del Costa i Llobera, 13, 4           Id: elegit vicepresident de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Canyelles Escales, Joan: (FG)[Restaurant cas Sastre] 50,6
 • Canyelles Garau, Antoni -de can BOU: [Defunció. Poema dedicat]  61,23
 • Canyelles Garau, Joan:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Canyelles Garau, Joan F.      (FG) [Aventura pel Sàhara]  55, 10
 • Canyelles Garau, Miquel: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Canyelles Garau, Nadal:(FG) [Aventura pel Sàhara]  55, 10
 • Canyelles Marcè, Margalida: (FG)[Nova mestra C.i Ll.] 65,13
 • Canyelles Mesquida, Catalina TITA: [Migjorn, teatre] 27,8;
 • (FG) [Assistència a l’obra “Informe Terra”]  59,11; (FG) [Participa a “Sa padrina”] 61,9
 • Canyelles Mesquida, Magdalena TITA: [Migjorn, teatre] 27,8; (FG) [Assistència a l’obra “Informe Terra”]  59,11; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Canyelles Oliver, Antoni MATXO: (F) [cafè society sobre] 48, III 86
 • Canyelles Oliver, Antoni ROGET  (F) [Expo a sala regidors mpal] 46,2; [Molts d’anys – s’indiot] 56,2; (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20; [I Cert. Pint. Mxí]  61, 4; : (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Canyelles Oliver, Joana ROGET:  [Confirmacions PO 1983] 18,14; (FG) [Carro de la Beata] 66,5; (FG)[Coral de Mxí] 48,65; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Canyelles Palou, Antoni -de Son ROS: [Oller i ceramista. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • Canyelles Palou, Coloma M:  Guanya un dels premis del III Concurs de contes. 39, VI 85
 • Canyelles Palou, Montserrada MIQUELEVA: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Canyelles Pujol, Antoni ARRACONER: [Defunció, 79 a.] 22,5
 • Canyelles Quetgles, Antoni: [Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Canyelles RIGO, Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Canyelles Roca, Joan TEIXIDOR: (FG) [Festa padrins PO] 62,10; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Canyelles Roca, Maria -de can DELAIGO: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Canyelles Roca, Miquel TEIXIDOR: (FG) [Placa com persona major] 62,4; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Canyelles Salas, Guillem GREGORI: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; Id: [Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84; Id: [Vocal de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4, III 85; Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7; (F)[St Antoni PO] 68,7
 • Canyelles Santandreu, Miquel -dels CAÜLLS: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG) [Noces d’or. Rectific.] 60,7
 • Canyelles Serra, Agnès Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Canyelles Serra, Miquel ROS sr:(FG) [Festa padrins PO] 62,9;  (FG) [Homenatge vellesa StM] 72,9
 • Canyelles Serra, Miquel ROS  jr Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Canyelles Serra, Miquel ROS III: [F][Cuidava escola ball de bot PO] 64,4
 • Canyelles Serra, Miquel ROS/MIQUELÓ: (FG) [Quintos PO 66] 56,7; (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Canyelles Tries, Caterina: (F)[St Antoni PO] 68,7
 • Canyelles Vallespir, Bernat FERRER: [Defunció, 89 a.] 56,5
 • Canyelles Veny, Jaume: [Ginkama a Costa i Llobera] 46,4
 • [Canyelles Veny] Maria VENYS: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Canyelles Vich, Beneta -de can CARMEN: (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Caparrós, Jordi: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Capellà, Llorenç: [Envit i truc]  56, 19
 • Capellà Canyelles, Caterina -de cas TORD: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Capó, Francesc: [Vocal nova directiva C.E.Marratxí]  53,4
 • Capó, Francesc -de sa PEDRERA: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Capó, Francesca: Participa a l’Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82. 6, p.17
 • Capó, Gabriel: (F) [Excursió-El Fumat]  62,14
 • Capó, Joan QUELET: [Propietari de la casa on s’establiren les monges inicialment PO] 62,25
 • Capó, Pere: [El nomenen estanquer] APM 1830; [Problemes de distribució] APM 1830; [Guardià de sa Comuna; com l’any passat] APM 1831; [Sou Comuna] APM 1831; [El tornen triar com guardià de sa Comuna] APM 1832
 • Capó, Pere -honor [Entra de regidor per canvi de Consistori] APM I,1815
 • Capó Canyelles, Margalida: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Capó Juan, Josep
 • Capó Serra, Francesca:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Carbonell, Antoni: Mestre de Blanquerna [Participa a “Llibre de la Pau”] 51,4
 • Carbonell, Xavier: [Sobre els Encontr. de Compositors] 44,13
 • Cardona, Joan Josep: [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Cardona Marí, Joan      (F) [OTAN] 48,3
 • Carmina Burana: Guanya dos premis Premsa Forana, 41,VIII 85
 • Carrasco, Manolo: [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • CARRETET, Bartomeu: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24; (FG) [Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • CARRETET, Mateu: [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • Carrió, Andreu [Ven carn per Nadal] APM 1821
 • CARRIÓ, Felip de can: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Carrió, Joan: [Es Diputat de l’Ajunt] APM 1830; [Continua de Diputat] APM 1831
 • Carrió, Joan -de BARTOMEU:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Carrió, Joan VALENT: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Casasayas Bestard, Josep M. [recurs c/Sarg.Provis.,PT] 53,3
 • Castaño Calvo, Emili: (F) [P.L.d’obres il·legals] 63,8
 • Castanyer, Maria: [Entrenadora natació. Viu per sa Comuna, SC] 73,7
 • Castell, Albert: (FG)[Mestre. Grup escolar PO,c.1937] 63,20
 • Castell, Bernat: [Nou component del consell directiu del Costa i Llobera] 13, 4
 • Castell, Maria:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Castell Coll, Miquel:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Castell Dolç, Rafel: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Castell Penya, Albert
 • Català, En: (FG)[Futbol al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Català, Sebastià: Vocal nova directiva C.E.Marratxí  53,4
 • Català, Tomeu CABRA:(F) [cafè society sobre] 47,II 86
 • Caterina, Sor: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • CAÜLLS, Francesca des: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Cerdà, Bel: (FG) [Es cafetet amb…-entrev.] 28, VII 84
 • Cerdà, Jerònia:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Cerdà, Maria SENSA: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Cerdà, Tomeu – PO: [Sofreixen robatori a ca seva] 22, p.3
 • Chacártegui [Cirerol], Valentí: Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí 22,I 84 Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Chumillas, Antònia: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Cifre, Antoni: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Cifre Cerdà, Martí: [Rector PO. Encunya Ciutat de la Pua = PO] 50,40; (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20; (F2) [Pregó Setm.Santa a PO] 69,4 i 11
 • Cirer, Miquel: Corredor cadet del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Cirera, Enric: Jugador escacs La Unión 25, p.4
 • Clar Pascual, Francesc: (F) Estrena títol de detectiu privat [Entrev] 28,2
 • Cloquell, Gabriel VERGA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Cloquell, Jordi COSTELLA (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Cloquell, Gabriel VERGA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Cloquell Rosselló, M.Magdalena: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • COIX, Antoni de cas: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Coll, Aina Maria: (F) [Substitució Ajunt]  76,9
 • Coll, Bartomeu: [era batle el 1808] APM 29 VIII 1814
 • Coll, Francesca: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Coll, Francesca: Participa a l’Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82. 6, p.17
 • [Coll, Francesca -casada a can RUMBET]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Coll, Honorat: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Coll, Jaume: [El solar del Convent PO]  62,25
 • Coll, Jaume -des TANCAT: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Coll, Josep: [És regidor] APM 1821; [Pren poss.Síndic del Comú] APM 1828
 • Coll, Josep -de BARTOMEU:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [Pren possessió regidor] APM 1824
 • Coll, M.: (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7
 • Coll, Maciana: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Coll, Margalida NORAT: (FG) [Excursió Sa Nostra] 47,5
 • Coll, Sebastià: [Presenta sol·licitud per ser notari amb residència a Mxí]  APM 1829
 • Coll [Amengual], Margalida -de sa PENYA: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Coll Barceló, Jaume: [Padrí de confirmació 1949] 18,13
 • Coll [Canyelles], Bartomeu BENETA:  [Home major PO] 51,4; [defunció, 94 a.]  56,5; (F2) [Des del record]  56,7
 • Coll Canyelles, Joan           Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri SC]  62,5; [Inauguració central digital SC]  76,4
 • Coll Conesa, Jaume: [Teules pintades] 68,10
 • Coll Fiol, Honorat -de can NORAT: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Coll Moll, Sebastià:  [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6;[Confirmacions PO 1983] 18,14;[Comissió festes del Carme 84]   30,5; (FG)[Carnaval 3 Germ.] 58,20; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Coll Pons, Maria Àngela  (F) [Acompleix 92 anys]  57,4; (FG) [Placa com persona major] 62,4; (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • Coll Poquet, Guillem:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Coll Rosselló, Magdalena [Padrina de confirmació 1936] 18,13
 • Colom, Nicolau A.: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Colom, Xisco: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Colom [Canyelles], Magdalena de can JULIÀ: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6; (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Colomar, Rafela (sor): [defunció]  76,9
 • Colombram, Joan: Corredor infantil del Club Ciclista Mxí 25,p.3
 • Comas, Caterina NEO: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Comas, Maria -de can MARRET: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Comas, Martí: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Comas, Martí: [1er Torneig Dames PO] 68,5
 • Comas, Martí jr TRO: [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Comas, Martí sr TRO: [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Comas Capó, Francesca: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Comas Garau, Antoni: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Comas Trias, Martí:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Comas Vallcaneres, Júlia E: (FG)[Escola/carrer] 60,13
 • Comes, Andreu DAVIT – StaM: (F) Coneixeu…? 28, VII 84
 • Comes, Francesc: Classificat en el 3r campionat de caça local, 18,6
 • Comes, Pep: [Classificat en el 3r campionat de caça local], 18,6
 • Comes, Roser: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Comes [Ramis], Arnau: (FG)[Excursió PO Formentor 1968] 59,20;  [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Comes [Ramis], Maria: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Comissió portolana de glosadors     [A sa comissió de glosadors] 64,2
 • Company, Antoni -de GUILLEM:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Company, Gabriel: [Batle, 1640] 26,7
 • Company, Jaume: [Fa classes extraescolars de ball mallorquí al Costa i Llobera] 44,5
 • Company, Joan: [Regidor] APM 1832
 • Company Fiol, Gabriel SIPERA: (FG) [Placa com persona major] 62,4; (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • Company Gelabert, Margalida:  Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Company Quetglas, Antoni
 • Coral de Marratxí: [Primer anunci] 36,4; [Solfagrafiat; publicació] 38,18; [1era actuació no oficial] 40,5; [Un poble nostre] 42,8; [1er concert públic] 46,4;(F) [La nostra Coral] 48,21
 • CORONELL, Martí:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • CORREVA, Beneta: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Corró, Joan: [Mestre. Acorden un tant per al seu manteniment] APM 1830
 • CORRÓ, Joan de can: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Corró Pizà, Margalida CORRÓ: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Cortès Fernàndez, Pere A: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Cortès Forteza, Manel: [Padrí de confirmació 1936] 18,13
 • Cortès Segura, Manuel: [Vicari. El solar del Convent PO]  62,25
 • Costa, Antoni: [Jugador de futbito, equip Yellow] 74,11
 • COSTA, Bernat de sa: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Costa i Llobera, col·legi: [Ajunt.cedeix solar] 39,4; [ampliació 4 unitats] 42,4; (F) [Final obres ampliació] 47,5; [cessió solar] 56,4;  [Aules preescolar] 73, 5
 • Costa López, Antoni: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • COSTELLA, En: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • COSTELLA, Miquel:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Cotoner, Nicolau: [senyor de Son Verí 1936, protegí SC] 54, 10
 • Cotoner de Verí, Maria: [Padrina de confirmació 1917] 18,13
 • Cotoner de Verí, Nicolau: [Fill de la marquesa de Verí. Padrí de confirmació 1917] 18,13
 • Crespí, Bartomeu CROSTA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Crespí, Catalina -casada a sa PENYA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Crespí, Pere -honorable: [Batle, 1610,1614] 26,7
 • Crespí, Pere: [Rector StM. Pren part a reunió per al repartiment de la contribució] APM 1817
 • Crespí Ramis, Caterina ROQUETA [defunció per accident, 37 a.] 52,4; (F2) [Des del record]  56,7; (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Crespí Ramis, Rafel                   [Es jai d.s.cova des Boc]  61, 8
 • Creus, Andreu: [És compromissari elector mpal] APM 1816; [El nomenen Diputat del Comú] APM 1817
 • Creus, Antoni: (F) [Saig mpal. Es jubila] 73,9
 • [Creus Amengual, Antònia -des FORN]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Creus [Amengual], Caterina -de can PERE d’INCA / des FORN: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Creus [Amengual], Jaume -des FORN: [Cursa de moto cross] 29, 4; (F) [Lesionat. Lliura trofeus de moto cross] 34,6; (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Creus (Amengual), Martí -de sa PLAÇA, SC: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4; [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • [Creus Amengual, Miquel -des FORN]: (FG)[Equip al Figueralet, c.1960] 65,20
 • Creus Barrera, Francesc VIRÓ: (FG) [Festa padrins PO] 62,8; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Creus [Frontera], Caterina: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Creus Frontera, Rafel  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Creus Juan^, Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Creus Moll, Antònia -des MOLÍ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Creus Moll, Bernat -de can PERE d’INCA: [Defunció, 74 a.] 22,5
 • Creus Moll, Rafel
 • Creus Sastre, Miquel PAULO
 • Creus Seguí, Mateu: [Defunció, 44 a.] 13,5
 • CURT, Antoni de can: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Dalmau, Gabriel: [Vicari StM. Nomenat Mestre 1es lletres i llatinitat] APM 1824
 • Dameto, [Ferran]: [surt a glosa per qüestions d’aigua] 3,7
 • Dameto, Josepa: [Mestra de pàrvuls; Consell Directiu C.i Llobera] Pòrt 0, 6
 • Darder, Francesc: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Darder, Joan: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Darder Hevia, Ròmul: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • DAVIU, Antoni de can:(FG) [V.de Lluc a SC,c.1950] 64,20
 • Daviu, Miquel: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Deià, Jerònima: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Deià, Joan : (FG) a sa Vileta de Son Cós  26,8
 • Delgado Llompart, Isabel: [Tutora de 7è de Costa i Ll. Absència]  59,6
 • Díaz, Diego: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Díaz, Mateu: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Díaz, Tomás : El Consistori li atorga un dels premis a funcionaris. 22,I 84
 • Díaz Villalonga, Ramon: [Tesi de llicenciatura sobre Albert Borguny] 37, 7; [Estudi dels carrers] 48,53
 • Diezemann, Sonia: [Vocal nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Dols Torres, Caterina M: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Duran, Macià: (F) [Aviació] 46,6
 • Duran Cabot, Caterina PERETONA: (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Duran Cabot, Josep PERETONS:(FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5; (FG) [Festa padrins PO] 62,9; [Matrimoni més antic] 51,4; (FG) [mort esposa] 70,7
 • Duran [Coli], Llorenç M.: [Defunció] 48, 53; (F3)[Biografia] 49, 10; [Escrits de presó] 50, 64
 • Duran Pastor, Miquel PERETONS
 • Eaktay-Ahn: (FG) [Eaktay – Ahn] 50,81
 • EIVISSENCA, Maria: [Premi concurs plantes PI] 74,6
 • Enríquez de Navarra i Lange, Jaume Anatole: [Comissió festes del Carme 84]   30,5
 • Ensenyat, Francesc: [Bar Rest.Sa Plaça PI] 70,5
 • Escafí [Juaneda], Pere: [Fa part nou equip futbito C.i  Llobera]  59,6
 • Escarrer, Antoni: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Escarrer, Bartomeu:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Escarrer, Joan:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Escobar, Josep PEPIN: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Escobar Calvo, José: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri de cas Capità]  62,5
 • Espases, Josep: [Rector StM. Confirmació PO] 18,13
 • Estades, Mateu: [Nou ajudant de carter] 56,4; (F) [Fin.] 73,9
 • Estades Ferrer, Sebastià: Fa part de la 3era candidatura (1987),  amb EU-IU 60,7
 • Estarelles, Josep – StaM: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Estrany, Francesc: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Estrany Font, Pere: (FG) [Paga doble sa Nostra] 71,14
 • Far, Miquel: [escrivà de l’Aj. StaM] APM 1820
 • FAVA, Joan: [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • FAVA, Pere: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Fe Garau, Jaume: [Capità d’Intendència. Padrí de confirmació 1939] 18,13
 • FELET, Sebastià:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Feliu, Carme: Guanya un dels premis del II Concurs de contes. 27, VI 84
 • Feliu, Joan: [Escrivent d’actes mpals 1618 i ss] 26,7
 • Feliu, Núria: (FG) [Desnormalització] 54,11
 • Femenies, Francesca: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Femenias, Joan: : [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Femenies, Joan: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Femenies, Mateu: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Fernández, Andrés:(FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Fernández, Antonio: Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI  50, 8
 • Fernández, Antonio: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Fernández, José: : Nou component del consell directiu del Costa i Llobera, 13, 4
 • Id: elegit vocal de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Ferrà, Antoni: (F) [PL. El Consistori li atorga un dels premis a funcionaris] 22, I 84; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Ferrà, Bartomeu: Dirigí obres església PO 1875,   36,11
 • Ferrà, Joan CANYAR: [Greu accident] 63, 4
 • Ferrà, Nicolau  (FG): vocal del Club de Petanca can Gaspar PT, 22, I 83
 • Ferrà Bibiloni, Antònia CANYAR:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Ferrà Bibiloni, Joan CANYAR: [Confirmacions 1983] 18,14
 • [Ferrà Bibiloni] Margalida CANYAR: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Ferrà Marconi, Maria : Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Ferrà Mut, Margalida: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Ferrer, Antoni -de Palma: [El nomenen Secretari mpal accidental] APM 8 IX 1814; [renuncia a ser Secretari] APM III 1815; [És assistent de Secretari] APM 1821
 • Ferrer, Bartomeu: [Escrivent d’actes mpals 1618 i ss] 26,7
 • Ferrer, En: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Ferrer, Gabriel: [Així va això] 29,8
 • Ferrer, Lola: [Fa classes extraescolars de Jazz al Costa i Ll.] 44,5
 • FERRER, Marçal:(FG) [Equip al Figueralet, c.1960] 65,20
 • Ferrer, Pau jr: [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • Ferrer, Pau: (FG) Festes dl Carme – gloses 27, p.4
 • Id: Trobada glosadors, i glosa 29,12
 • Id: [glosa dedicada a ell] 36,6
 • Id: 2ona Trobada Glosadors 39,5
 • Id: [contesta a P.F.,glosa] 40,9
 • Id: [Crònica II Trobada] 40,10
 • Id: Pren part a glosat PO  48,4; (FG)[Glosada a SC] 49, 5;[Discussió català]  51,11; Id: [Salutació glosada a] 53,2; Id: [sobre Pere Gil]  57,2; Id: [Critica de la Com.Port] 61, 2; [R.Roig l’esmenta] 64,2; [L’esmenten a glosa Jai] 64,2; [IV Trobada] 67,21; [l’esmenta un foravilando]  68,2; (F) [Mots avenguts] 73, 2
 • Ferrer Alemany, Joan           [Grup de teatre Mitjorn] 50,25; (FG)[Fin.]64,4
 • Ferrer Cabot, Magdalena MARIANA: (F) [sa Nostra paga doble]  76,2
 • Ferrer Canyelles, Joan:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • FERRER, cas; família: (F) [Llet d’ametla PT] 67,7
 • Ferrer [Casellas], Francesca: Apotecària de SC. Traspassa la farmàcia  50, 8
 • Ferrer García, Joana J.: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).  Id: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5                                   Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Ferrer Monserrat, Miquel Àngel:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español. Va resultar elegit regidor, a l’oposició. Id: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Ferrer Obrador, Joan:  [seleccionat concurs fotogr. mpal] 70,16
 • Ferrer Sancho, Rafel                  (F) [Actua festes StM] 51,4; (F)(FG) [after Pet, amb Núria Feliu] 54,11; (F)[Fin.] 64,4; (F) [Reunió SC] 75, 5
 • Ferriol, Caterina: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ferriol, Jaume: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Ferriol, Magdalena: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ferriol, Maria:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ferriol, Pere: [Conserge Costa i Llobera] 4, 8; [Premi anual d’Ajuntament a funcionaris] 34,4
 • FERRIOLA, Miquel Àngel de ca na: [Àngel anunciador StM]  67,11
 • Fierro, Mario: [Secr.gral Mxí PSOE] 15,5; [Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE] 16,6; [Regidor del PSOE. Presenta la dimissió] 33, 4; [El substitueix Josep Vallejo] 36,4
 • Fiol, Antoni -de cas FERRER: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Fiol, Francesca: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Fiol, Jaume -de BARTOMEU:  [Surt a la terna per triar batle] APM 1823
 • Fiol, Santi: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Fiol, Sebastià: elegit vicetresorer de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Fiol, Sebastià -de SEBASTIÀ:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Fiol [Capó], Joan PARRÓ: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6; [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Fiol Coll, Bartomeu GARROVERA
 • Fiol Duran, Bartomeu FERRER: [Defunció, 88 a.]  46,5
 • Fiol Frontera, Miquel: Va fer part de la 1era candidatura  (1979) amb el num 7 de l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Fiol Jordà, Joana M: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Fiol Mesquida, Jaume: [Defunció, 58 a.] 22,5
 • Fiol Moll, Francesca PINSA: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Fiol Vich, Antoni -de cas FERRER: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • FLORIS, Antoni:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Florit, Coloma -casada a can BERNADÍ PO: (F) [IV F.del F] 70,10
 • Fons, Pere Onofre: [espòs d’Aina Clara Torrella, hereva de Pòrtola i la Cabanassa] 36,11
 • Font, Antoni Pere: (FG) [Delegat SN PO. Premi sa Nostra] 70,17
 • Font, Carme: [Doctora PT; canvi horari] 66,5
 • Font, Miquel Àngel: Publicació sobre liquens  37, 7
 • Font Munar, Antoni Pere: (F) [Delegat SaNostra PO,entr.]62,11; (FG) [Homenatge vellesa StM] 72,9; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Font Nadal, Esperança: [Sibil·la StM 87] 67,11
 • Fornés Gual, Martí: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri Es Figueral]  62,5
 • Forteza, Maria [??] MARRANXA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Fortuny, Xavier: [Secretari nova APA C.i Ll.] 65,4; (F) [Secretari Jutjat de Pau]  66,10
 • Francia Antich, Mercè: [Curs d’ornaments florals] 66,4
 • Franco, María José: [Elegida vocal de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • FRANCO, Sebastià: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • FRANCO, Sebastià: (FG)[Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG)[Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Frau, Caterina: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Frau, Francesc: [Elegit batle, 1607] 18,27
 • Frau, Francesca: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Frau, Guillem: [Batle, 1693] 26,7
 • Frau, Jaume: [Jura de regidor] APM I 1817; [És Síndic] APM 1820 [Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]   APM 1821; [Pren poss.Regidor] APM, 1827; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Frau, Jaume -de MIQUEL: [Jura com nou batle reial] APM 1825
 • Frau, Jaume -de Son NEBOT: [És el batle] APM III 1814; [L’esmenten] APM 1823
 • Frau, Joan: [Pren poss.Síndic] APM 1825
 • Frau, Joana (sor): (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Frau, Josep: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Frau, Llorenç: [Pren poss.Diputat del Comú] APM 1829; [Es Diputat de l’Ajunt] APM 1830
 • Frau, Maria: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Frau, Maria Quitèria: [Franciscana. Superiora de les fundadores a PO] 62,25
 • Frau, Melcior: [Batle, 1639] 26,7
 • Frau, Melcior -de MELCIOR: [És regidor lo corrent any] APM V 1753
 • FRAU, Melcior NEBOT: [conseller de l’Aj.1696] 26,7
 • Frau, Miquel: [Lloctinent de l’Aj.1691] 26,7
 • Frau, Miquel: [És regidor] APM 1821
 • Frau, Miquel: [Era Síndic del Comú el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823
 • Frau, Pere Joan: [Pren poss.Regidor] APM 1828
 • Frau, Sebastià: [Pren poss.Regidor] APM 1829
 • Frau, Sebastià: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Frau, Sebastià: [1er Torneig Dames PO] 68,5
 • Frau Duran, Joana:(F)[Franciscana. Torna a PO] 64,4
 • Frau Juan, Julià: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Frau Mayrata, Antoni: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí .
 • Frau Serra, Sebastià
 • Frau Vallcaneres, Rosa:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Frontera, Antònia PINET: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Frontera Borràs, Antoni PARRÓ
 • Frontera Palou, Antoni PARRÓ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Frontera Palou, Joan PARRÓ: [Defunció, 75 a.]  56,5
 • Fundo, mossèn: [Ref.] 76,10
 • Fuster: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Fuster, Manuel: [Tinent de Navals i propietari de “Pontiró”. Padrí de confirmació 1917 i 1930]18,13
 • Futbol juvenil PT 87: (FG) 60,5
 • Gacías, Mariano: [El nomenen per ajudar a Rafel Gacias] APM III 1815
 • Gacías, Rafel: [És el misser de la Vila] APM III 1815; [El varen llevar, va protestar i el tornen nomenar] APM 1816; [Elegit misser mpal] APM 1824
 • Gafarot, Carme: [Fa classes extraescolars d’anglès al Costa i Llobera] 44,5
 • Gallardo, Elezar: [Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • Gallardo, Isidoro: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Gallardo, Joana: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Gallego Fernández, Rosa:  [Defunció, 63 a.] 67,6
 • Galmés, Antoni: (FG) [Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Galmés, Llorenç: Fins ara rector PI. Passa a Vilafranca 36,6
 • Galobarda, Pere: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Gamundí Sastre, Joana A.-de can NORAT: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Garau, Apol·lònia: [Metles, garroves, olives…] 53, 17
 • Garau, Joan: [És regidor]  APM III 1814; [El nomenen batle reial] APM 29 VIII 1814; [Per malaltia d’ell, fan la sessió mpal a ca seva] 15 I 1815
 • Garau, Margalida Aina: [Insta contra Ajunt.] APM 1829
 • Garau, Pere Josep: [Pren poss. Regidor] APM 1825; [Regidor] APM 1832
 • Garau Dols, Bartomeu MANYOLES
 • Garau Dols, Josep MANYOLES [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Garau Fiol, Jaume -de can CARMEN: (FG) [Festa padrins PO] 62,8
 • Garau Frau, Bartomeu TERESA   (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5;(FG) [Festa padrins PO] 62,10;  (FG) [Homenatge vellesa StM] 72,9; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Garau Salvà, Pere Josep: [Fill de Joan i d’Isabel, 36 a. Relació amb compra casa i lloguer] APM 1832
 • Garau Santandreu, Magdalena: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Garau Seguí, Josep: [Padrí de confirmació 1983] 18,13
 • Garau Serra, Bàrbara -de s’ESTAIÓ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Garau [Serra], Cristòfor: Inici classes de judo 25, IV 84                Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Garau Serra, Margalida -de sa TORRE: (FG) [Festa padrins PO] 62,8;  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Garau Serra, Maria -SEGUINA:  (FG) [Festa padrins PO] 62,10; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Garau Trias, Josep: [Invitació ordenació] 44,3; (F)  [Ordenació] 44,4; [Missions al Perú] 71,7; (F)[Ha partit a Perú] 75, 5
 • Garau Trias, Miquel Àngel:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • García: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • García, Esteve: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • García Guarido, Maria J: (FG)[Nova mestra C.i Ll.] 65,13
 • García Martínez, Irene: [Premi concurs dibuix mpal] 70,16
 • García Vingut, Caterina: (FG) [Franciscana. Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Gargallo, Manuel: [Premi Torneig Dames PO] 68,5
 • GARRIT, Josep: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Garzon, Francesc : Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6; [Nomenat secretari del Consell local d’esport escolar] 22, p.4
 • Gaudium: [Antic equip bàsquet PT] 29,5; (FG) [Club juvenil] 53,5
 • Gayà, Margalida: [Migjorn, teatre] 27,8; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Gayà Jaume, Antònia
 • Gelabert, Antoni NENOY -Honor: [Batle, 1640] 26,7
 • Gelabert, Beneta ROSSEIONA:   (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Gelabert, Jaume:  [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Gelabert, Jaume: [F] [Sermoner de la Kalenda] 67,10
 • Gelabert, Joan -fill de TONI: [elegit batle,1605] 18,27
 • Gelabert, Joan BESSÓ: [L’esmenten] APM X 1753
 • Gelabert, Joana M: (F) [Anunci de l’Àngel PT 87] 67,11
 • Gelebert, Rafel: [Lloctinent de l’Aj.1628] 26,7
 • Gelebert, Raphel: [Batle, 1628,1633] 26,7
 • Gelebert, Raphel -Honor: [Batle, 1617,1621] 26,7
 • Gerona, Joan: [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Gibert, Josep: : [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Gil, Francesc: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • GIL, Josep de can:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Gil Castelló, Manuel: Primer premi concurs dibuix escolar 27,p.3
 • Gil, Pere: Trobada glosadors, i glosa 29,12; (FG)[Glosada a SC] 49, 5
 • Ginard, Rafel: [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Giner Ruíz, Rosana: [Metgessa. Titular dels dispensaris de SC i del PI, recentment inaugurats] 0, 1981; [Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB)]16,5
 • Gispert, Josep: (FG) [Entrena Sèniors] 75, 7
 • Golobarda, Pere: (FG) [Jugador futbito Mirgasa] 57,8
 • Gómez, Cristòfor: (F) [Fa moto cross als Caülls] 34,6
 • Gómez, Francisco: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Gómez Dote, José: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • Gómez Ruiz, Francisco: Va fer part de la 1era candidatura  (1979) amb l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Gomila, Francesca -de ca sa PLADENATESERA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • González, Antoni -PM:  [Entrenador C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • González, Juan: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • González, Rosario: Elegida vocal de la junta de l’A.V.V. PI  50, 8
 • González Troche, Maria Celeste  Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • GORIG*, Anita de can: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • GORIG*, Caterina de can: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Granados: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Grande, Hilari: : [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Graves, Robert: [Defunció] 45,2
 • Grau: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Grau, Llorenç: (FG) [Crònica II Trobada glosadors]40,10
 • Grau, Pere Josep -de JOAN: [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [elegit Diputat del Comú] APM 1824
 • Grau Meseguer, Josep Lluís: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).
 • Grimalt: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Grimalt [Cantero], Jaume -PT: [Rècord natació minusv-] 73,7
 • Grisón Marí, Encarnación: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • GROSSA, Pau de madò Maria: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Gual de Torrella, Magdalena: (F) [Substitució Ajunt]  76,9
 • Guardiola Serra, Magdalena -de can NIGORRA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Guasp, Jaume -“Tota”: (FG) [Entrena jovenils masculí] 75, 6
 • Guasp Gelabert, Bartomeu: [Fou vicari PO. Històries d’Història] 16,19; [Esmenten Bibl.]  36,11
 • Guardiola Serra, Magdalena:  (FG) [Festa padrins PO] 62,9
 • Guardiola Serra, Margalida GARDILLA:  (FG) [Festa padrins PO] 62,9;  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • GUILLEMÓ, Bernat:(FG) [V.de Lluc a SC,c.1950] 64,20
 • Guirao [Navarro], Daniel: Fa  part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7; (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7; (FG)[Bona oposició] 70,3; [Opinió Son Alegre] 72,14
 • Henales, Josep: [Ref.] 76,10
 • Hermoso, Carme: [Ocarinera. Participa IV Fira dl F.] 69,16; (F) [IV F.del F] 70,11
 • Hernández, Julià: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Hernández [González], Manuel: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB); Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Hernández Martí, Francesc:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Hernández [Martí], Josep: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Higtower, Donna: [Actuació StM] 40,5
 • Hinojosa, Francesc (FG): secretari del Club de Petanca can Gaspar PT, 22, I 83
 • Hinojosa, José (FG): vocal del Club de Petanca can Gaspar PT, 22, I 83
 • Homar, Miquel: [era regidor el 1808; el restableixen] APM 29 VIII 1814; [‘Conductor’ de Son Ametler. Surt a la terna per a batle] APM 1817; [És batle constitucional] APM 1821
 • Homar, Miquel -de PERE: [Surt a la terna per triar batle] APM 1823
 • Homar Canyelles, Jaume -de cas MATRAÇ: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí  i va resultar elegit regidor, de l’equip de govern del batle Guillem Vidal. ; (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Homar Pastor, Joan: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7; (FG) [Equip mpal AP] 62,7
 • Homar Solivelles, Bernadí
 • (F) [Referèndum OTAN] 48,3;[Me vols dur un siurell?] 52,2; (F) [Confessió] 55,6; [No assisteix Ple pressuposts] 56,4;[Nou candidat AP?] 56,5;           [Reivindicació coautoria catàleg Fira del Fang] 56, 16 i 24
 • Horrach, Andreu GALL: [El trien i nomenen Síndic Personer del Comú] APM 1816 [El ’18 encara ho és]
 • Horrach, Francesc: Corredor cadet del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Horrach, Joan: [Rector PT 1982-87] 64,5
 • Horrach, Joan GALL: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Horrach Colom, Joan: Nou policia local. 11, 4; [Fira dl F.] 71,7
 • Iglesias, Fermín: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Iglesias Caballé, M. Lluïsa
 • Iglesia Campesino, Fermin de la:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Independents de Mxí [Es fractura en dos: AP i UM] 12,4
 • Iniesta, Antoni: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Iniesta [Polo], Josep -EsF: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Innocenci IV: [Papa. Bul·la Sta M.de Barraxino] 18,27; [Sta M.Mxí] 30,4
 • Institut de Marratxí: [1era ref.] 56,4
 • Isern Pocoví, Andreu FOGUER  (FG) [V.de Lluc a SC, c.1950]  64,20; (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Jai de sa Cova, Es: [gloses contra] 64,2
 • Jaume, Antoni: [Prevere i vicari d’aquesta vila]  APM 1820; [Vicari StM. Renuncia com mestre 1es lletres i llatinitat] APM 1824
 • Jaume, Antoni RAFELINO, SC:[Nom carrer nou]10,4;[Defunció] 23,2; (FG) [amb Consistori 1936] 54,10
 • Jaume, Arnau: [És conrador] APM 1826; [Casa consistorial seva; la te arrendada] APM 1826; [Es regidor] APM 1830; [Paret pou den Batlet] APM 1831
 • Jaume, Arnau -Honor: [El nomenen per allistar diàriament per una obra] APM 1832
 • Jaume, Caterina: Participa a l’Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82. 6, p.17
 • Jaume, Jaume [Metge. Es nomenat per al reconixement Quintos] APM 1830; [Viu a StaM. Fa algun servei a Mxí] APM 1830
 • Jaume, Joan: [Fou batle reial de 1805 a 1807] APM 1832
 • Jaume, Mateu: (FG) [Cafè La Unión, SC] 25,4; President del Club d’Escacs La Unió, SC 50,12
 • Jaume, Miquel: [un TRUI que agrada] 50, 72
 • Jaume, Miquel RAFELINO:(FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Jaume, Pere Josep: [Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]   APM 1821
 • Jaume, Pere Josep [Fa jurament de Síndic] APM 1823
 • Jaume, Rafel: [És regidor. A l’època entre els secretaris Serra i Monblanch fou comissionat de secretari ] APM III 1814; [Comissionat per rebre papers mpals de la vídua de l’anterior secretari] APM III 1814; [És el conductor de Son Verí] APM 1816; [És compromissari elector mpal] APM 1816; [Elector, major contribuent] APM 1833; [Li rematen les pastures de sa Comuna]  APM 1833
 • Jaume, Rafel -de RAFEL: [Surt a la terna per triar batle] APM 1823; [Pren possessió batle] APM 1824
 • Jaume, Sebastià SC: (FG) [regidor de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Jaume Capellà, Jeroni
 • Jaume Nadal, Maria: [Esposa del batle. Padrina de confirmació 1917] 18,13
 • Jaume Julià, Antoni RAFELINO
 • Jaume Romaguera, Margalida (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • JAVIER: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Jiménez, Bernat (FG): [vocal del Club de Petanca can Gaspar PT] 22, I 83
 • Jiménez, Gloria: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Jiménez Doménech, Maria: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Jiménez Vidal, Josep:  Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB);   [Resp.Finances PCIB Mxí] 15,5;  [Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB)] 16,5; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU] 60,7
 • Jimeno Pérez, Víctor: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).
 • Jordà, Antoni -PT: (F) [Carter. Biogr.] 75,8
 • Jordi Volait, Jacqueline: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Juan: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Juan, Andreu: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Juan, Antoni BONO: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Juan, Antònia: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Juan, Bartomeu, SC: (FG) [regidor de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Juan, Gabriel de sa FONT/Mxinet: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Juan, Gabriel FELIU- StaM: Coneixeu…? 28, VII 84
 • Juan, Guillem: [Vocal nova directiva C.E.Marratxí]  53,4
 • Juan, Isabel: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Juan, Jaume -TOLEDO Algaida: [Pren part a glosat PO]  48,4; (FG)[Glosada a SC] 49, 5; [salutació glosada a] 53,10; (F) [Mots avenguts] 73, 2
 • Juan, Joan [cap de Falange Mxí el 1936]  54, 10
 • Juan, Joan Josep: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Juan, Margalida: [Participa Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82] 6, p.17
 • Juan, Margalida: [Premi concurs plantes PI] 74,6
 • Juan, Maria del Camí: [Premi concurs dibuix mpal] 70,16; (FG) [Lliurament premi] 71,7
 • Juan, Mateu: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Juan Bennàsar, Caterina: (FG) [Sa Nostra paga doble SC] 75, 2
 • [Juan Bibiloni, Francesca MIQUELONA]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • [Juan Bibiloni, Gabriel -de ca madò ROSA]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Juan Canyelles, Antoni -de sa FONT: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Juan Canyelles, Josep -de ca na SANTA: [Aconsegueix el campionat de Balears de muntanya de ciclisme] 18, p.6; [Confirmacions PO 1983] 18,14 [Corredor juvenil del Club Ciclista Mxí] 27,p.3;  (F)[Campió del món de ciclisme juvenil, i entrev.]  30,6; (F2)[cafè society] 52,6; (F)[Campió a Espanya] 61, 4
 • Juan Creus, Jaume -de can DIGUÈS: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Juan Fiol, Felip MARILL       (FG) [Equip mpal AP] 62,7; [Passes per fer emissora mpal]  76,6
 • Juan Fiol, Jaume -de can CARMEN: (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Juan Garau, Catalina: [Presenta Pla d’Higiene psicosocial] 48, 56
 • Juan Garau, Joan R.                (FG) [Aula informàtica La Salle PI]  59,4
 • Juan Juan, Andreu (FG): [tresorer del Club de Petanca can Gaspar PT], 22, I 83
 • Juan Juan, Margalida: [Canta a Matines StM] 67,11
 • Juan [Llinàs], Rafel TORD: (2FG) [Darrers dies] 24, 3; (F) (FG) [I Trobada glosadors] 29,12; (FG) [Comparsa Imp. romà] 36,6; [insult G.C.] 51,11
 • Juan Mas, Guillem  [Resp.Organitz. PCIB Mxí] 15,5; (F) [Entrev.]60,24
 • [Juan Mut], Guillem: (FG) Bar Cas Tord 26, V 84
 • Juan Oliver, Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Juan [Palou], Margalida META:(FG) [Aniversari d’Aires des Pla] 26, V 84; (F)(FG) [Escola ball bot PO]
 • Juan [Palou], Maria META:  (FG) [Correus PO] 63,8
 • Juan Pinya, Bartomeu G: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Juan Pizà, Sebastià: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Juan Ramis, Joan FELIU, SC  (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [coses des Jai] 62,18
 • Juan [Ramon], Guillem: [Juntament amb altres representants polítics, signa un acord amb Pòrtula sobre les condicions per a que els partits puguin publicar comunicats] 21, XII 83                                            Id: [Secretari de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4, III 85           Id: [Secretari de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí]22,I 84; [Fa part de la 3era candidatura (1987),amb AP] 60,7
 • Juan Serra, Josep A: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Juan Serra, Pere: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Juaneda, Francesca: [Representant PO nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Langa, Maria Dolors: (F)[Mestra Sta Teresa; defunció] 59,7
 • Liceu Balear: [Inauguració noves aules] 43,5
 • Llabrés, Francesca: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Llabrés, Joan: [Nomenat per ajudar J.A.Perelló en els plets mpals] APM 1823; [En un mes hi ha canvi d’ajunt. i el revoquen]   APM 1823
 • Llabrés, Maria: (F) [Llet d’ametla PT] 67,7
 • Llabrés Català, Sebastià: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Lladó Daviu, Antoni, mestre PI: jubilació 12,4
 • Lladó Duran, Pau: (FG) [Vocal MIRGASA futbito PI i utiller equip] 57,8
 • Lladó Oliver, Pau: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Lladó Ribas, Antoni: Fa part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Lladó Ribas, Joan Miquel: [Premi fotogràfic]  55, 5; (F)[Exposa a Binissalem] 67,10
 • Lladó Ribas, Maria: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Lladó Ribas, Miquel Àngel
 • Llambies Sampol, Andreu
 • Llaneres Llaneres, Coloma: [S. C. i el cor] 5, 5;  10,4; [canvi destinació]  28,2; (FG)  [Religiosa franciscana que va destinada de PO a la Colònia de St Jordi] 29, 5
 • [Llinàs Capellà], Catalina CORONELLA: (FG) Bar Cas Tord 26, V 84                               Id: Així va això 29,8
 • Llinàs [Capellà], Elionor CORONELLA: [Comèdia] 51,11
 • Llinàs Capellà, Jordi TORD: [Defunció] 48, 53; (FG) [Des del record]  56,7; (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Llinàs Crespí, Caterina -de can GAVATXÓ: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Llobera Balle, Antònia: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Llobet Capellà, Joana Maria    Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenada batlessa de barri PI]  62,5; [organitza festes PI] 73, 4
 • Llobet [Capellà], Rafel : Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Llofriu, Pere: Carta crítica sobre Pòrtula 36,2
 • Llompart Riusech, Cristòfor: [rector de St Marçal ,1865] 38,16
 • LLUBINER, Jaume: [Reis PI 87] 67,7
 • LLUBINERA, Antònia -PI: [Bunyolera festes PI]  64,8; id 65,6; [Paella MIJAC] 70,5; (FG) [Paella a Lluc] 71,7; [Bunyols festes]   76,6
 • Lomas: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • López, Miquel: [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Lozano, J.: [Elegit per al Consell Escolar Blanquerna] 50,8
 • Lozano, José: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6
 • Lupiáñez, Rafel: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Maclauchlan, Susan: [Vocal nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Madroñal, Josep M:
 • [Delegat 7è; Consell Directiu C.i Llobera] Pòrt 0, 6
 • Madroñal, Miquel A.: [Guanya una medalla en judo] 39,5
 • Madroñal Sánchez, David: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • MAGÍ, Joan:(FG) [V.de Lluc a SC,c.1950] 64,20
 • Maiol, Michel: [Batle, 1618] 26,7
 • Mairata, Joana M: [Presidenta nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Maldonado Gómez, Antonio: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).
 • Mallol, Andreu: [Batle, 1624,26,41,42] 26,7
 • Mallol, Michel: [Batle, 1630] 26,7
 • Mangiova Ripoll, Antoni
 • Manresa, Miquel: (F) [“Perlòia”] 50,77
 • Manzano Maldonado, Manuel: Nou component del consell directiu del Costa i Llobera, 13, 4
 • Marcús, Gori: (F) [director Capella Oratoriana] 57,47; [concert a Fira dl Fang] 69,16
 • Marçal, En: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Margalida, sor: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Marí, En: (FG)[Futbol al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • Marí Arribas, Matilde: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Marí Escandell, Agrícola  [Secrt.Gral PCIB Mxí] 15,5
 • Marí Escandell, Josep: [Va ser fosser de Mxí. Morí III 85] 37,4  Id [defunció, 52 a.] 46,5
 • Marí Torres, Joan A: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Maria Jesús xx: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Marin, Nicasio: elegit vocal de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Marquès Capellà, Gabriel: (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [Premi sa Nostra] 70,17; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • Marquès Cardell, Caterina: Nova component del consell directiu del Costa i Llobera, 13, 4
 • Marquet, Josep, peixeter: Mor degut a un accident. 14, p.4
 • MARRATXINER, Miquel: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24; (FG)[Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • MARRET, En: [l’esmenta un foravilando]  68,2
 • MARRET, Antoni:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Martí, Assumpció: (FG) Mestra PO [Bartomeu Rigo] 46,11
 • Martí Company, Miquel: [Prof.pint.Teresa Matas] 50,29
 • Martí Lladó, Jaume
 • Martí Jiménez, Nativitat:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Martí Risco, Alfred: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Martín Martorell, Maria: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Martínez, Concepció SOCIES: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Martínez, Joan: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Martínez, Teofilo: [De l’APA;Fa part del Consell Directiu C.i Llobera] Pòrt 0, 6
 • Martínez Navarro, Francisco: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • Mas: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Mas, Bàrbara: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Mas, Bàrbara: (FG) Cafè Nou 27,VI 84
 • Mas, Benet – StaM: Coneixeu…? 28, VII 84; (F2) [Defunció] 63, 5; [Homenatge F.del F] 60,9
 • MAS, Can; família: (F) [Llet d’ametla PT] 67,7
 • Mas, Joan: [Es regidor] APM 1830
 • Mas, Joan: [Crònica II Trob.Glos] 40,10
 • Mas, Josep: [Porter C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Mas, Margalida: [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14; (F) [Assistència a l’obra “Informe Terra”]  59,11; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Mas [Canyelles], Maria – PO: Sofreixen robatori a ca seva. 22, 3; (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Mascaró, Josep: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Mascaró [Creus], Bartomeu MARIER:[Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6; [Confirmacions PO 1983] 18,14; (FG)[Carnaval 3 Germ.]58,20; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Mascaró Passarius, Josep: [Esmentat per J.M.Pons] 69,14
 • Massanet, Antònia:  (FG)  [Comparsa Imp. romà] 36,6
 • Massanet, Caterina: [Mestra pàrvuls; Consell Directiu C.i Llobera] Pòrt 0, XII ’81; [Acompanyant trobada jovenil de PP.CC.] 5,7
 • Massanet Seguí, Jaume: [Defunció, 18 a.] 13,5
 • Massot Capó, Guillem          [Padrí de confirmació 1978] 18,13
 • Massot [Juan], Guillem:(FG)[Juga bàsquet PT. Entrena cadets] 64,15; (FG)[Entrena cadets masculí] 75, 6
 • Massot Muntaner, Biel           (FG) [Grup de Focs i Olles] 50,3; (FG)[Coral de Mxí] 48,65; (FG) [Bach/Leipzig] 52,32; (F)[Reelecció APFM] 67, 2
 • Massot Muntaner, Guillem: [presentació de glosada] 51,11
 • Massot Muntaner, Josep      [Envit i truc]  56, 18
 • Massot Planes, Josep    [esmentat per Mn.Cifre] 69,12
 • Matas: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Matas, Rafel: [Paret pou den Batlet] APM 1831
 • Matas, Vicenç: [Acorden llogar-li la casa, anomenada can P[ere??] Matas com casa consistorial] APM III 1814; [Batle constitucional 1822] APM 1823; [se’n du pila de pou] APM 1831
 • Matas Alomar, Joana Maria PT
 • Matas Amengual, Margalida -de la TINTORERIA:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Matas Jaume, Rafel: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; [Vicepresident de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84; [Vocal de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4, III 85; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP] 60,7
 • Matas Miralles, Teresa              (F)[Entrev.] 50,29; [3r premi certamen pintura StM 88] 72,5
 • Matas Miralles, Vicenç: (F2) [reporter gràfic; entrev.] 62,16
 • Matas Vidal, Joana A: (FG) [Escola/carrer] 60,13
 • Mates, Vicenç -honor: [Li paguen per haver llogat edifici per casa consistorial] APM 1816
 • Mateos, Antoni: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Mateos, Arsenio:(FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • McShane, Marc: [esbós d’entrevista] 38, V 85
 • Matheu, Antoni: (F)[Ara i aquí]33,9; (F) [biografia de] 44,16
 • Mayol Morey, Joan: (FG) [Expo Vicenç Sastre] 66,10
 • Mayrata, Antoni: [Portolà, exjugador del Santa Ponça i del Poblenc. Fitxa pel C.D.Mxí]73, 5; [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • ME, Bernat de mestre Rafel: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • ME, Tomeu de mestre Rafel: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20; (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Mesquida, Maties: [Batle] APM 1832
 • Mesquida, Maties -fill de BERNAT: [Jura com nou batle reial] APM 1828
 • Mesquida Amengual, Antoni  [Confirmacions PO 1983] 18,14;(FG)[Grup de Focs i Olles] 50,3;(FG)[Coral de Mxí] 48,65; (FG) [Ollers can VENT] 69,16; (FG) [IV F.del F] 70,10
 • Mesquida [Ferrer], Magdalena -de ca madó MARIANA: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Mesquida Ferrer, Maties -de ca madò MARIANA: [Defunció, 54 a.]  56,5; :(FG) [V.de Lluc a SC, c.1950] 64,20
 • Mestre, Joan: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • MIJAC PI: [Activitats 88] 67,7; [Eixida a Lluc]60,5
 • Millan [Nigorra, Fernando] -SC: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Millan [Nigorra, Gabriel] -GABI, SC: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • MIQUELEU, Joan: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • Mir, Bartomeu: [Pren possessió de Dptat del Comú] APM 1826
 • Mir, Pere: [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Mir Ribas, Pau: (F) [Curset restauració] 70,7
 • MIRA, Francesc de ca na: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • MIRA, Pere de ca na: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Miralles: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Miralles, Antoni: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Miralles Canyelles, Francesc -de can DELAIGO: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Miralles Ferrando, Jaume: (F) [Cap de la P.L. Ha fet curs de policia judicial] 35,4; [Referéndum OTAN]48,3; [Junta local de Seguretat] 69,4
 • Miralles Pocoví, Francesca -de can CREUETES: (FG) [Sa Nostra paga doble] 72,6; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Miralles Santandreu, Joan -des CINE: (FG) [Quintos PO 66] 56,7; (F) [Publica “sounds and meanings”] 65,XI 87
 • “Mirató”, Jordi: [2ona Trobada Glosadors] 39,5; (FG) [Crònica II Trobada] 40,10
 • Miró Font, Jaume: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Miró Riusech, Ramon: (FG) [President MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Miró Pou, Robert – “Jo mateix”- (F) [Perfil] 50,38
 • Mitjorn: [Grup de teatre SC; Assagen “Benvinguts siau”] 33,4; (F)[Entrev.director] 50,22; (FG)[Hist.Grup] 50,25; (FG) [Concurs CIM]  73, 4; [Actuen PT] 74,5
 • Moià, Joan PI: (FG) [Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Molada Pradas, Bonifaci       (FG) [Escola/carrer] 60,13
 • MOLÍ, Maria des: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Moll, Bartomeu: [Batle de barri PO. Padrí de confirmació 1921] 18,13
 • Moll, Bartomeu PINSO: [FG][Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • Moll, Gabriel: [És escrivà universal de Mxí] APM 1753
 • Moll Bestard, Bartomeu PINSO: [Defunció, 73 a.] 22,5
 • Moll Bestard, Catalina PINSA: [Defunció, 76 a.] 13,5
 • Moll Bestard, Rafel PINSO: (FG) [Festa padrins PO] 62,9;  [Defunció,84 a.] 67,6
 • Moll [Marquès], Joan: [Pianista; Veus paral·leles] 36,10;  [Sobre els Encontr. de Compositors] 44,13; [escrits crítics Rafel Nadal] 68,15
 • Moll [Marquès], Josep: (FG) [Candidat PSOE] 58,4
 • Moll Mas, Bartomeu PINSO: [Premi redacció StM](F) 72,5 i 7
 • Moll [Mas], Caterina PINSA: (F) [Sibil·la PO] 67,11
 • Moll Palou, Rafel PINSO: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri PO]  62,5
 • Monar, Jaume: [rector de Sta Maria de Marratxí a 1383]
 • Monblanch [Crespí], Miquel XIX [L’elegeixen Secretari de l’Ajunt.] APM 1814; [Li prenen jurament de Secretari] APM 1814; [Presenta la renúncia al càrrec de Secretari interí] APM 1814; [És l’apoderat mpal] APM 1828
 • Monge, Josep Ferran SC: [Defunció] 31, 4
 • Monserrat, Joan: [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Monserrat Fiol, Sebastiana SIPERA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Montaner Massanet, Margalida  [Padrina de confirmació 1949] 18,13
 • Montilla Peinado, Antoni       (F) [OTAN] 48,3; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; (FG) [Homenatge vellesa StM] 72,9; [Passes per fer emissora mpal]  76,6
 • Monzon Canyelles, Miquel: [Confirmacions PO 1983] 18,14; (F) [P.L.eventual] 63,8; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Monzón [Quintana], Francesc CANARI: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Monzón Quintana, Paco CANARI: (F)[Polisp.Es Figu.] 63,10
 • Monzón Sureda, M.del Carme CANARI:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Mora, Maria: : Corredora fèmina del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Mora Mesquida, Francesca: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; Id: [Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84; Id: [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP] 60,7
 • Morell, Gabriela: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Morell, Immaculada: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Moreno: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Moreno, José Antonio: [Elegit secretari de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • Moreno Frontera, Magdalena: [Premi redacció StM] 72,5; (F) [Fin.] 73,9
 • Morey, Carme RITETA PO: (F) [IV F.del F] 70,10
 • Morey, Cristòfor -casat a can RITETA: [President del C.E.Marratxí] 18,6; [Presid.nova direct.Mxí]  53,4
 • [Morey Carbonell, Baltasar]:[Històries d’Història] 16,19; (FG)[rector PT] [Club jovenil Gaudium, PT] 53,5
 • [Morey Crespí] Francesca -Paquita RITETA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Morey Crespí, Joana M. RITETA:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • [Morro Coll], Magdalena -Lenita: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Morro Marcè, Mateu – StaM: [Coneixeu…?] 28, VII 84; [Envit i truc]  56, 19
 • Morro Munar, Biel: [Secretari C.E.Marratxí. Defunció]  31,4
 • Moyà, Gaspar: [Fàbrica de sucs al PI] 75,8
 • Moya, Maria Teresa:(F)(FG) [Escola ball bot PO]
 • Moyà, Miquel: [Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI]  50, 8
 • Moyà Sastre, Gabriel : Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí  i va resultar elegit regidor, de l’equip de govern del batle Guillem Vidal.
 • Mulet, Antònia RABASSÓ: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Mulet, Dolors: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Mulet, Barthomeu: [Batle, 1638] 26,7
 • Mulet, Caterina:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Mulet, Jaume: (FG) [Grup teatral Mitjorn] 50,25; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Mulet, Magdalena CORREVA: (FG) [Cafè La Unión, SC] 25,4
 • Mulet, Maria: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Mulet, M.Blanca: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Mulet, Mateu: [Migjorn, teatre] 27,8; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Mulet, Miquel: [Elegit Diputat del Comú] APM 1824; [Pren possessió de Regidor] APM 1826; [Pren poss.Diputat del Comú] APM 1828; [segueix com Diputat] APM 1829; [Regidor] APM 1832
 • Mulet, Miquel: [nou rector PI] 36,6; [“Els Reis”, del PI] 47, 3; Id: [oficia missa G.C.] 54, 4; [MIJAC PI] 67,7
 • Mulet, Miquel -honor: [El nomenen diputat]  APM I,1815
 • Mulet Canyelles, Sebastià RUGAL: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Mulet Garau, Mateu:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Mulet Seguí, Josep RABASSÓ-casat a cas RUGAL: (FG) [Festa padrins PO] 62,8; (FG) [Noces d’or] 69,7;  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Mulet Seguí, Sebastià RABASSÓ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Mulet Serra, Margalida:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Munar: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Munar, Andreu: [Surt a la terna per a batle] APM 1817;  [És regidor] APM 1820; [Pren possessió de Regidor] APM 1826
 • Munar, Francesca: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Munar, Bartomeu: Corredor juvenil del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Munar, Bartomeu -de can BARBUT: [padrí de la campana PT,1922]64,16
 • Munar, Tomeu: [Entrenador del C.D.Pla de na Tesa de bàsquet] 34,5; [Bàsquet, nous equips. N’entrena alguns] 64,15; [Ajuda Xisco Barceló] 70,6; (FG) [Entrena mini-bàsquet] 75, 6; [ànima del club]
 • (FG) [Entrena cadets femení] 75, 7
 • Munar Jaume, Antònia: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5
 • Munar Matas, Melcior: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5 Id: Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí 22,I 84 Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Munar Nicolau, Miquel: [Vocal MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Munar Ramis, Jordi -de ca na GARDILLA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Muntaner, Gabriel: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Muntaner, Lleonard: [Envit i truc]  56, 19
 • Muñoz, Manuel: [Fa part nou equip futbito C.i Llobera]  59,6
 • Mut Amengual, Miquel: [II Trobada de glosadors de Mallorca – glosa] 40, VII 85
 • Mut Morro, Jordi MOLÓ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Mut Roca, Joan MOLÓ: [Defunció, 57 a.]  46,5
 • Mut Sureda, Miquel
 • (F) [Excursió] 32, 7 [Reivindicació coautoria catàleg Fira del Fang] 56, 16 i 24
 • Nadal, Antoni (FG): [vicepresident 1er del Club de Petanca can Gaspar PT], 22, I 83
 • Nadal, Joan: (FG) [Delegat SN SC. Premi sa Nostra] 70,17; (FG) [Sa Nostra paga doble SC] 75, 2; [colcadores a PO] 76,3
 • Nadal, Joan VERDEROL: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Nadal, Miquel: [Síndic. Considera indispensable la construcció d’una casa de la Vila] APM III 1815;  [Conductor de La Comuna; deutes]  APM 1816; [Surt a la terna per a batle] APM 1817; Nadal, Miquel: [Fou batle el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823; [Té un molí de vent] APM 1823;  [Reclama avançaments fets sobre obres casa de la Vila i presó 1817] APM 1823; [Fou regidor el 1805 i 1806] APM 1832; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Nadal, Miquel -Honor: [Li reclamen sobrant de la contribució gral]  APM 1821
 • Nadal, Miquel [MAJOR]: [era regidor el 1808; el restableixen] APM 29 VIII 1814; [El nomenen dipositari de cabals, papers i llibres de Secretaria] APM II,1815; [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Nadal, Miquel MENOR: [El nomenen síndic personer] APM I,1815
 • Nadal, Miquel -Honor: [Comissionat per dur a terme l’obra de l’Ajuntament i presó a SC] APM 1817; [certifica que els regidors han avançat lliures per a l’obra] APM 1817; [Jura el càrrec de batle reial] APM 1818
 • Nadal, Miquel -MENOR: [Elegit Procurador Síndic] APM 1824
 • Nadal Gomila, Joan Pau:    [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Comissió festes del Carme 84]   30,5
 • Nadal Gomila, Margalida  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Negre, Gori – StaM: [Coneixeu…?] 28, VII 84
 • Negre, Mathia -de Son PONS: [Batle, 1634] 26,7
 • Nicolau Pascual, Bartomeu: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb el num 2 de l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Nievas [Moreno], Domingo: [Secr.d’Admin.PSOE] 15,5; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE] 60,7; (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7; (FG)[Bona oposició] 70,3
 • Nigorra, Pere: elegit vocal de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Noguera, Guillem: [concert de guitarra a Fira dl Fang] 69,16
 • Noguera, Mateu: [Vocal nova directiva C.E.Marratxí]  53,4
 • Noguera Terrasa, Francesca PARRUTA: (FG) [Festa padrins PO] 62,10; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • NORAT, Antoni de can: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • NORAT, Josep:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Nuredduna, Ass.mestresses de casa PI: [Expo plantes] 74,6
 • Obrador, Conxa: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Obrador Bestard, Rafel SC: [Defunció, 70 a.] 67,6
 • O.C.B. Mxí:[Aquí OCB] 20,7; 21,XII 83;22,9; [Comencen classes] 22,4; [Gestió exposició Pere Sureda]  31, 3; [cafè i tertúlia] 38,4
 • Olesa, Jaume de: [Propietari de la Cavalleria de Sta Maria del Camí i altres] 10,11
 • Olesa, Salvador d’: [Espòs de Quitèria Ballester; pares de Jaume d’Olesa] 10,11
 • Oliva, Francesc: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Olivares Castillo, Isabel: (F) [Nova funcionària interina] 70,7; [Preguntes PSOE] 74,13
 • Oliver, Antònia: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Oliver, Antònia -de Son PI: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Oliver, Barthomeu: [Batle, 1631] 26,7
 • Oliver, Bartomeu RUBÍ: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Oliver, Jerònia RUBÍ: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Oliver, Jaume: [Escrivent d’actes mpals 1662] 26,7
 • Oliver, Joan: [Prevere i rector de StM. Escrivent d’actes mpals 1634 i ss.] 26,7
 • Oliver, Joan RUBÍ: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Oliver, Josep PUIGBLANC: [L’esmenten] APM X 1753
 • Oliver, Josep RUBÍ: : (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Oliver, Ramon DOMINGO: (FG)  [Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Oliver, Ramon -de can RAMON: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Oliver Munar, Gabriel: [Notari públic. Resideix a Algaida; li comuniquen que ha de residir a Mxí] APM 1816; [Segueix sent notari, i ve alguns dies a Mxí. Inconvenients] APM 1829
 • Oliver Munar, Gabriel: [Escrivà reial de S.M. i assistent de Secretari a Mxí] APM 1818
 • Oliver Palou, Caterina: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Oliver Palou, Francesca PALOVA: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Oliver Ramis, Miquel [PELEGRÍ]: (FG) [batle elegit per la majoria socialista, cap de la societat obrera SC] 54, 10
 • Oliver Rigo, Bartomeu PA BLAN: (FG)[Festa padrins SC] 64,6
 • Oliver Rigo, Joan F: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Olmo, Hilari: elegit secretari de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Olmo Ribas, Aina Maria:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Onieva, Domingo: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Onieva, Manuel: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Orell Marí, Vicenç: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Orell Vich, Maria JEREMINA: [Defunció, 20 a.] 34,5
 • PAGÈS, Antoni: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • PAGÈS, Joan de cas: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11;(FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • PAGÈS, Vicenç de cas:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • PAGESA, Vicenç de ca sa:(FG) [V.de Lluc a SC,c.1950] 64,20
 • PALIVA, Gabriel: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Pallicer, fam.de colombicultors
 • PALONI, Maria de can: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Palmer, Bartomeu CAPOLL, PT: (FG) [regidor de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Palou, Bartomeu:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Palou, Bel: [Migjorn, teatre] 27,8;[Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9
 • Palou, Francesc: [Pren poss.Síndic del Comú] APM, 1827; [Pren poss.Síndic del Comú] APM 1829
 • Palou, Francesc -honor [Entra de regidor per canvi de Consistori] APM,1815; [Jura com a nou regidor] APM 1819; [Fou cobrador de la talla] APM 1820; [Era regidor el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823
 • Palou, Joan CANTÓ: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Palou, Magdalena -de cas SAIG: [FG] [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Palou, Pere: [Juntament amb altres representants polítics, signa un acord amb Pòrtula sobre les condicions per a que els partits puguin publicar comunicats] 21, XII 83;  [President de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84; FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Palou Canyelles, Antònia -des JARDINER:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Palou Canyelles, Joan CANTÓ
 • [Palou Canyelles, Montserrada CANTONA]: (F) [Fabr.pebre]  75,11
 • Palou Creus, Bernat                [Confirmacions 1983] 18,14; (FG) [Grup de Focs i Olles] 50,3; (FG) [Correus PO] 63,8
 • Palou Creus, Maria Àngela -des TANCAT:  [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Comissió festes del Carme ’84]  30,5
 • Palou Creus, Rafel -des TANCAT: (FG)  [Escola/carrer] 60,13; (FG)[Coral de Mxí] 48,65
 • Palou Estarelles, Felip META    (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG)[Glosada a SC] 49, 5;[L’esmenten a glosa Jai] 64,2; [IV Trobada]  67,21;  [l’esmenta un foravilando]   68,2; [A un foravilà]  68,2; (F) [Mots avenguts] 73, 2
 • Palou [Estarelles], Mateu META: [2ona Trobada Glosadors] 39,5; [Crònica II Trobada]40,10; [Pren part a glosat PO]  48,4;  (FG)[Glosada a SC] 49, 5; [salutació glosada a] 53,2; [IV Trobada] 67,21
 • Palou Frau, Bernat -de sa TRAVESSA/Can FLOR: [Defunció, 82 a.] 22,5
 • Palou Frau, Pere A. -de sa TRAVESSA:[Defunció, 77 a.]34,5
 • Palou Oliver, Pere, PO: [Ginkama a Costa i Llobera] 46,4
 • Palou [Rigo], Marçal: [Migjorn, teatre] 27,8; [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14
 • Palou [Rigo], Tomeu SC: [Defunció] 31, 4
 • Palou Sampol, Miquel: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Palou Serra, Pere Antoni -de sa TRAVESSA
 • Palou Vich, Antoni -de can FLOR: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20; (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Palou Vich, Caterina -de can FLOR: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Pardo [Cabot], Jaume DARIL: [S’incorpora com fisioterapeuta del Mallorca, a la 3era divisió] 29, 5; [Entrenador C.E. Mxí]  53,4
 • Pardo [Cabot], Manuel DARIL: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6; (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7; Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7; [Intervé al Ple] 60,4; (FG)[Bona oposició] 70,3
 • Pardo Cabot, Maria Isabel:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Paredes Morcillo, Florencia: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Parets, Gaspar FATXA: [Afectat per robatori garroves] 43,4; (F) [Llet d’ametla]  56, 9
 • Parets, Jaume: [Testimoni de subhasta]  APM 1821
 • Parets, Joan: [És compromissari elector mpal] APM 1816; [Es el batle] APM 1820;[Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]  APM 1821; [És conrador] APM 1826; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Parets, Joan -Honor, SC:  [El nomenen substitut per a la “Junta d’Apeos”] APM 1819; [Nomenat perit per Matr.gral Patents]   APM 1821
 • Parets [Llinàs] , Xisco: (FG) Darrers dies 24, 3;  (FG) I Trobada glosadors 29,12; (F) [Llet d’ametla]  56, 9
 • Parets [Santandreu], Guillem: vicari PO [acompanya Unamuno] 50,35; [ Primer vicari PO] 63,12
 • Parets Serra, Joan                      (F)[Va al Perú] 65,12
 • Parrondo: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • PARRUTA, Antoni de can: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Pasqual, Joan: [Marratxiner pres a Establiments]  APM 1821
 • Pastor, Antònia: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32; (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • PAU, Tasar: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • P.C.B.: [Editen butlletí] 33,5
 • PEDRITO: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Peixeira Rodríguez, José: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5
 • [PELAT, Andreu -casat a sa CASA NOVA]: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • PENYA, Bernat de sa: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • PENYA, Tomeu de sa:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Penya Mulet, Catalina PORRETA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Penyalver Bonet, Antoni:[Confirmacions PO 1983] 18,14;[Comissió festes del Carme 84]   30,5
 • Penyalver Bonet, Antoni:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Pere Gil: (FG) [Gloses a SC]; [Participa a glosada] 51,11;  [Li dediquen gloses] 52,2;  [salutació glosada a] 53,10; [gloses en contra] 54, 2;  [més gloses en contra]  57,2; [A Pere Gil] 64,2
 • Perelló, Joan PI: (FG) [regidor de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Perelló, Xisco PAQUITO:  [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Perelló Pou, Joan Antoni: [El nomenen procurador agent per avançar plets i causes de la Vila] APM 1815; [Nomenat per dur els plets mpals] APM 1823; [En un mes hi ha canvi d’ajunt.i el revoquen]  APM 1823; [Nomenat per seguir plets mpals] APM 1824
 • Perelló Terrassa -FAMÍLIA: (F2)[S’Estel, nova papereria PO] 76,13
 • Perelló Terrassa, Antoni: [Comissió festes del Carme 84]   30,5
 • Perelló Terrassa, Damià  (FG)Grup de Focs i Olles50,3; (FG)[Coral de Mxí] 48,65
 • Perelló Terrassa, Francesc Xavier: Comissió festes del Carme 84   30,5
 • PERETONS, Joan: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • PERETONS, Margalida: FG [Classe de sor Caterina PO, c.1943]69,20
 • Pérez, xx: [PL. Rifa a carreres] 10,4
 • Pérez, M.A: [Elegit per al Consell Escolar Blanquerna] 50,8
 • Pérez [Flexas], Antonio: [Tresorer de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4, III 85; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP] 60,7
 • PICAROLA, Jerònia -casada a sa ROCA LLISA: (F) [IV F.del F] 70,10
 • Picó [Català], Vicenç: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Picornell, Bartomeu Alexandre: [Nadala guanyadora] 56,6
 • Picos, Rodrigo: [Guanya una medalla en judo] 39,5
 • Pinya Miró, Rosa: [Resp.Propag. PCIB Mxí] 15,5; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU] 60,7
 • Pinya Valls, Pançraç             [Padrí de confirmació 1975] 18,13
 • PITXON, Margalida de can: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Pizà, Antoni: (F) [Fa moto cross als Caülls] 34,6
 • Pizà, Jaume: [Practicant de Medicina. El nomenen secretari propietari Mxí]  APM III 1815; [Li lliuren els papers de Secretaria] APM 1816; [El consistori el nomena Facultatiu del Terme] APM 1818; [continua de secretari] APM X 1818; [Ha renunciat de secretari; nomenen Rubí] APM 1819
 • Pizà, Jaume: [batle constitucional] APM 1823
 • Pizà, Jaume -de Son COS: [És compromissari elector mpal] APM 1816 [Honor. L’esmenten]  APM 1820
 • Pizà, Joan: [Pren poss.Regidor]  APM 1829
 • Pizà, Joan -Honor: [Batle, 1615] 26,7
 • Pizà, Joan -Honor: [Entra de regidor per canvi de Consistori] APM I,1815
 • Pizà, Magdalena: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Pizà, Nicolau COLAVET – StaM: Coneixeu…? 28, VII 84
 • Pizà Crespí, Miquela SANTA: [Defunció, 70 a.] 22,5
 • Pizà Frontera, Jaume: (FG) [Vocal MIRGASA futbito PI i auxiliar de l’equip] 57,8
 • Pizà Oliver, Joan ROCA  (F)[Entrev.]; (FG)[Fin.]64,4
 • Pizà Paredes, Antoni: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Pizà Ramis, Maria XIC: (FG) [Festa padrins PO] 62,10; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Pizà Rigo, Miquel : Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Pla, Vicenç: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Pla de na Tesa canta i balla: [subvenció] 39,4; [Participa II Ballada Popular] 39,5; [Ballada popular] 51,4; (FG) [Viatge a Perpinyà] 52,3; (FG2) [Viatge a Montijo] 63, 4 i 6; (FG) [Premi concurs fresses] 68,7; [organitzen festa folklòrica] 74,5; [festes PI]    76,6
 • Planas, Joan: [Aigua camí d’Inca] APM 1831
 • [Planisi, Joan]: (FG) Sopar glosadors 29,7; 2ona Trobada Glosadors 39,5;  [Crònica II Trobada] 40,10
 • Pocoví, Baltasar  PO: [Glosa a sor M.Angela, 92 a.]  57,4
 • Pocoví, Caterina: (FG) [apotecaria SC]   76,9
 • Pocoví Bestard, Jaume TASAR: [Defunció, 83 a.] 67,6
 • Pocoví Pizà, Baltasar TASAR:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Pocoví Pizà, Jaume TASAR:[Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Pocoví Pizà, Magdalena TASAR:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Pocoví Salom, Josep: Fa part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí; Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6; Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri PT]  62,5
 • Pol, Antoni: [Així va això] 29,8
 • Polo, Virginia: [Representant EF nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Pons, Bartomeu: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Pons, Mathia NEGRE: [Elegit batle, 1606] 18,27
 • Pons Morell, Maria: (FG)[Nova mestra C.i Ll.] 65,13
 • Portulà, Un: [Comiss. Port. contesta] 59,2
 • Pol Sastre, Gabriel: director del Blanquerna, inaugurat 16 XII,35,4
 • Polo, Virginia: elegida vocal de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83) 20, XI 83
 • Pomar, Bernat: [violinista; actuació a StM]   56,4
 • Pomar, Biel: Participa a un debat sobre caça. 39,VI 85
 • Pons, Bartomeu: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Pons, Mathia: [Batle, 1627] 26,7
 • Pou, Josep: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Pou Fiol, Àngela -de cas FERRER: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Pou Fiol, Joan -de cas FERRER: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Pou Fiol, Josep: Premi anual d’Ajuntament a funcionaris 34,4; (F) [Elegit Sindicat UGT] 69,7
 • Prats, Llorenç: Corredor aficionat del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Projecte HOME: [Projecte centre drogadictes PT] 65,7; [Descarten el PT] 66,3
 • PSOE mpal: [Interpel·lacions al Ple] 70,4
 • Puig, Francesca -Paquita: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Puig, Josefina: [Mestra; deixa temporalment C.i Ll.]2,7
 • Puigròs, Jaume: 2ona Trobada Glosadors 39,5; [Crònica II Trobada] 40,10
 • Puigròs Garau, Catalina:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Puigserver, Pere: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Puigserver Canyelles, Gori -de can VENT: (F) [Fa classes a Menorca] 66,11
 • Puigserver Canyelles, Sion
 • Puigserver, Francesca: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Pujol, Josep: (FG) [Cartes a can Jaume] 26,5
 • Pujol, Pere Antoni: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Pujol, Pere Antoni -de GUILLEM: [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Querol, Leopold: (FG) [Eaktay – Ahn] 50,81
 • Quetglas, Damià: [Guanyador d’un premi Premsa Forana] 51,5
 • RABASSÓ, Sebastià: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • RÀDIO BORNE, Margalida de: [Premi concurs plantes PI] 74,6
 • Ramírez, Carlos: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82; [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Ramírez, Julio: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Ramírez Vadell, Jesús
 • Ramírez Vadell, Joana M: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Ramis: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Ramis, Aina MENA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Ramis, Antoni: [Caporal de la Milícia nacional] APM 1823
 • Ramis, Antoni CÀRTER jr: (FG) Darrers dies 24, 3; (FG) I Trobada glosadors 29,12; (FG) Festes dl Carme, 27, p.4; (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Ramis, Caterina -de can CEROL:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ramis, Catalina -de sa FONT: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Ramis, Caterina -de sa PLETA: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Ramis, Enriqueta: [Aconsegueix plaça d’auxiliar admn.] 27, p.3
 • Ramis, Felip -de can CARRIÓ:(FG) [V.de Lluc a SC, c.1950]  64,20
 • Ramis, Francesc: (FG)[Torneig futbol-sala] 63,11
 • Ramis, Francesca: [Padrina de confirmació 1921] 18,13
 • Ramis, Francesca -de TETUAN: (FG) [Festa padrins PO] 62,9
 • Ramis, Jaume: [Jura de regidor] APM 1831
 • Ramis, Jaume: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Ramis, Miquel: [És regidor lo corrent any] APM V 1753
 • Ramis, Miquel: [És regidor] APM 1820; [Pren possessió de Regidor] APM 1826; [Pren poss.Regidor] APM 1828; [Pren poss.Regidor] APM 1829; [El nomen carter] APM 1830; [Jura de regidor] APM 1833
 • Ramis, Miquel -de MIQUEL: [El nomenen correu o carter] APM 1829
 • Ramis, Miquel -de PERE: [És regidor]  APM 1814
 • Ramis, Miquel -honor: [La Reial Sala l’elegeix batle] APM II,1815
 • Ramis, Miquel -MAGDALE: [És batle reial] APM 1816; [canvien regidors, però ell segueix de batle] APM I 1817; [Fou batle 1816] APM 1824
 • Ramis, Miquel ROCA: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Ramis, Miquel SIPERE:(FG)[Don Albert i grup escolar PO,c.1937]  63,20; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Ramis, Pere: [Diputat del Comú] APM 1832
 • Ramis, Pere -de can CARRIÓ:(FG) [V.de Lluc a SC, c.1950]  64,20
 • Ramis, Pere -MENOR: [conseller de l’Aj.1696] 26,7
 • Ramis, Pere ROCA: [Talla pi a la Comuna] APM 1821
 • Ramis, Pere Josep: [Pren poss.Regidor] APM, 1827
 • Ramis, Sebastiana:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ramis Amengual, Bartomeu (F2)[Pintor. Entrev.] 62,28
 • Ramis [Amengual], Marçal (F): Entrevista sobre can Carrió, 22, I 84; [tancament amb vidres] 31,4; Així va això 29,8
 • Ramis Amengual, Pere: Nou component del consell directiu del Costa i Llobera, 13, 4
 • Ramis Bestard, Catalina de sa FONT: (FG) [Excursió Sa Nostra] 47,5; [Matrimoni més antic] 51,4; (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG)[Defunció] 70,7
 • Ramis Bestard, Francesca FERRERA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Ramis Coll, Maria:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Ramis Garau, Sebastiana:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Ramis Jaume, Margalida Esther: [Professora de solfeig mpal] 72,4
 • Ramis Juan, Jaume MAGDALÈ:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Ramis Moneny, Guillem: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6           Id: Mestre de Blanquerna [Participa a “Llibre de la Pau”] 51,4
 • Ramis Pol, Antònia: [Padrna de confirmació 1928] 18,13
 • Ramis Ramis, Joan:   (FG)  [president del Club de Petanca can Gaspar PT] 22, I 83
 • Ramis Sans, Antonina -de can TONI: (FG)[Festa padrins SC] 64,6
 • Ramis Serra, Maria XIC:  [Confirmacions PO 1983] 18,14; (FG) Darrers dies 24, 3
 • Ramis Serra, Miquel CEROL
 • Ramis Vich, Miquel A: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Ramis Vidal, Jaume ROCA: [Elegit representant PO dins jta direct.APA Costa i Llob] 20, XI 83; (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24; (FG) [apotecaria SC]   76,9
 • Ramon [Coll], Margalida: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Ramon Moll, Jerònia:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Ramon Moll, Josep: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Ramon Turmeda> Antoni Roca
 • Ramon Vidal, Antònia -de cas FERRER: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • [Rebassa, Antònia]: (FG) Sopar glosadors 29,7; Id: 2ona Trobada Glosadors 39,5; Id: (FG) [Crònica II Trobada]40,10; Id [Participa glosada] 51,11; Id [gloses dedicades a] 55, 2
 • Rebassa, Joana: (F) [Glosadora PT. Biogr] 50, 37
 • Rebassa [Frontera], Maties: [Entrenador C.D.Distribuciones Mirgasa, futbito PI] 54, 5; (FG) [Vocal MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Rebassa Palau, Joan:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Reyes Sureda, Bernat: (FG) [Grup de Focs i Olles] 50,3
 • Reynés, Joan:(FG) [V.de Lluc a SC,c.1950] 64,20; (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Reynés Moyà, Baltasar  [Secr.Polít.Mpal] 15,5
 • Reynés Serra, Antònia -de cas SECALL: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Riba, Ramon PO: (FG) [regidor de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Ribas, Maria Fca: (F)[Sibil·la PT]
 • Ribas Gomila, Maties: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).
 • Ribas Tugores, Miquel: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb el num 4 de l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Riber Campins, Pere
 • Riera Morey, Antoni: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; [Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84
 • Riera Serra, Margalida:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Rigo, Bàrbara -de cas FERRER: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Rigo, Bernat:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Rigo, Francesca: [FG][Mare de M.Bordoy. Servei de xocolata, PO 1958] 66,20
 • Rigo, Francesca -casada amb Pere FAVA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Rigo, Guillem: [Pren possessió de Síndic] APM 1826
 • Rigo, Maria -de cas TEIXIDOR: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Rigo, Rafel: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • Rigo Rosselló, Bartomeu: (F) [Biografia] 46,I 86; [defunció] 47,5
 • Rigo, Sebastià MANYOLES:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Rios, Víctor (FG): vicepresident 2n del Club de Petanca can Gaspar PT, 22, I 83
 • Rios Martorell, Miquel: Nou mestre a Costa i Llobera. 6, p.6
 • Ripoll, Bernat: [Metge. Iguales] 75,8
 • Ripoll, Pere: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Riusech, Antoni: (FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Riusech, Miquel: [Comparsa festes PI]  76,8
 • Roca, Joan: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Roca, Joan TENOR: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Roca, Margalida: [Dona major PO] 51,4
 • Roca Gelabert, Francesc ROSSEIÓ: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Roca Jerez, Antoni: Carta d’agraïment 31, 2
 • Roca Lassalle, Maria: (FG) Mestra PO [Bartomeu Rigo] 46,11
 • ROCA LLISA, Antoni de sa: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • ROCA LLISA, Margalida de sa: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Roca Manera, Joana Ll: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Rocafull, Marisol
 • [Imparteix curset Pediatria] 68,15; [Conferències] 70,16
 • Rodríguez, Angel: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Rodríguez, Elena: [Animadora MIJAC PI] 67,7
 • Rodríguez, Fernanda: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Rodríguez, Francesc: (FG) [Aula informàtica La Salle PI]  59,4
 • [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Rodríguez, Jesús: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • Roig, Miquel: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Roig, Miquel: [Vocal de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí] 22,I 84; [Vocal de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4, III 85
 • Roig Jaume, Jaume: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Romaguera, Sebastià: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Romaguera Canyelles, Esperança:  [Padrina de confirmació 1939] 18,13
 • [Romaguera Canyelles, M.Eulàlia]: (FG) [Carro de la Beata] 66,5
 • Romaguera Canyelles, Miquel  [Confirmacions PO 1983] 18,14;(FG) [El consistori a l’any de Lluc] 25, IV 84; (FG)[Grup de Focs i Olles] 50,3; (F)[StM] 51,11 [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM]  60,7; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [cap`de premsa mpal] 68,15;  (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Romaguera Canyelles, Pere  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • [Romaguera Costa] Miquel CAULELLES:  [Noces d’or] 70,7
 • Romaguera Daviu, Sebastià: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb el num 6 de l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Roman Redondo, Pedro:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español; Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSOE 60,7
 • ROQUETA, Jordi: (FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • ROS, Joan:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Rosa, Eduardo de la: : [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5; (FG) [Entrena cadets femení] 75, 6
 • Roser, M.del Carme:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Rosselló, Andreu: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Rosselló, Biel: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 3, III 82
 • Rosselló, Joan TENOR: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Rosselló, Vicenç: [Regidor] APM 1823
 • Rosselló, Vicenç -Honor [Entra de regidor per canvi de Consistori] APM I,1815
 • Rosselló Bisquerra, Eva: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Rosselló del Rosal, Miquel
 • Rosselló [Mas], Rafel: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Rosselló [Salvà], Ricard: [Nou apotecari a SC]  50, 8; (F) [Instal·la òptica] 66,11
 • Rosselló Vaquer, Ramon
 • Rossinyol de Zagranada, Concepció: [Senyora de Pontiró. Padrina de confirmació 1917 i 1930] 18,13
 • Rotger, Joan: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Rotger, Josep: (FG) [Xeremier. III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Rotger, Miquel: [És síndic personer del Comú] APM 1821; [Nomenat Perit picapedrer] APM 1826; [És Síndic personer del Públic] APM 1833
 • Rotger, Miquel -de RAMON:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823
 • Rotger, Miquel: [administrava “botiga” del Vilanet] 54, 10
 • Rotger, Ramon: [malaltia] APM 1826
 • Rotger, Ramon RAMONET, SC: [evocació de] 46,10
 • Rotger Bibiloni, Gabriel: [creació Gabinet Psicop.] 68,15; [sistema accés a plaça] 69,16; (F) [Fin.]70,7
 • Rotger Salas, Manuel: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5; Id: Vocal de la nova directiva d’AP de Mxí 22,I 84; Id: Vocal de la nova junta d’AP de Mxí 36,4, III 85; Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Royo, Ramiro: Elegit vocal de la junta de l’A.V.V. PI  50, 8
 • Rubí, Josep: [Pren poss.Diputat del Comú] APM 1825
 • Rubí, Pere Francesc: [assistent de Secretari. A partir de I ’19 fa actes i signa] APM 1819; [El nomenen secretari propietari; Jaume Pizà ha renunciat] APM 1819; [El trien com Elector Parroquial]  APM 1820; [Demana el títol d’escrivà públic. Des de 1819 també és secretari del Reial Jutjat ordinari]  APM 1830
 • Rubí Armajach, Antònia -de can PEPITO: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Rubio, Josep Antoni: (FG) [Xeremier. III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • RUGAL, Bartomeu de cas: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Ruiz Galmés, Frederic: Guanya un dels premis del II Concurs de contes. 27, VI 84
 • Rullan [Castanyer], Guillem: (FG) [a sa Vileta de Son Cós] 26,8;  (F) G.R. es Potecari [entrev.] 27, VI 84
 • Sa Nostra PO: [assalt] 42,4
 • SAIG, Magdalena de cas: (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Salas, Josep: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Salom, Bartomeu: [Inspector  de zona del col·legi C. i Llob.a partir 1982] 1, p.5
 • Salom, Gabriel: (FG) [Obren “Es Suprem”]  66,10
 • Salom, Josep PUNYIT, PT:  [comunista, víctima repressió 1936]  54, 10
 • Salom, Llorenç: [És compromissari elector mpal] APM 1816; [És del diputat del Comú] APM 1819
 • Salom, Magdalena: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32
 • Salom, Michel -Honor: [Batle, 1619] 26,7
 • Salom Díaz, Macià: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri dels Garrovers]  62,5
 • Salom Mir, Andreu: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Salvà, Antoni: [És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Salvà, Beni: [Animadora MIJAC PI] 67,7
 • Salvà, Pau: [Fa classes ball de bot PI] 65,6
 • Salvà, Rafel: [Mestre PO, evocació de] 46,10
 • Salvà [Canyelles], Antoni -de sa PEDRERA: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Unió Mallorquina (UM) 16,6              Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7
 • [Salvà Canyelles, Andreu]: (FG) [Quintos PO 66] 56,7
 • Salvà Canyelles, Antoni -de sa PEDRERA: [defunció, 51 a.]  56,5
 • Salvà Canyelles, Bartomeu: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Salvà Martorell, Antoni QUELET: (F) [Portada dedicada a] i(F3) L’amo n’Antoni QUELET] 67, 1 i 14 [Defunció, 77 a.] 67,6
 • Salvà Martorell, Sebastià QUELET -casat a sa PEDRERA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Salvà Pizà, Francesc, PI
 • Salvà Roca, Antoni: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Salvatierra: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Sánchez: [Jugador C.D.Pla de na Tesa bàsquet 84-85] 34,5
 • Sánchez, Antoni: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Sánchez, Bernabé (FG): vocal del Club de Petanca can Gaspar PT, 22, I 83
 • Sánchez, Victoriano: (FG)* [Aula informàtica La Salle PI]  59,4
 • Sánchez [López], Víctor:  [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82; (FG) [Comparsa Imp. romà] 36,6
 • Sancho: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Sancho, Justa: [Vicetresorera nova APA C.i Ll.] 65,4
 • Sancho, Margalida: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Sancho, Miquel: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Sans, Antònia -casada a ca na ROSA: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Sans Frau, Catalina -des TANCAT: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • SANT, Martí:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Santander Vílchez, Maria Isabel: Va fer part de la 1era candidatura (1979), amb el Partido Comunista de España (PCIB).
 • Santandreu, Antònia:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Santandreu, Bartomeu FLOR: [Fa creu Sant Crist PO] 73,16
 • Santandreu, Gabriel: (FG) [Jugador de voleibol La Salle PI-campió] 60,3
 • Santandreu, Joan: [Missioner. El solar del Convent]  62,25
 • Santandreu, Joana: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Santandreu, Maria: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Santandreu, Miquel: [Síndic del Comú] APM 1832; [Estava a Son Cós]  APM 1833
 • Santandreu, Montserrat: [Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]   APM 1821; [nou batle] APM 1831;  [Elector, major contribuent] APM 1833; [Jura de batle] APM 1833
 • Santandreu Alemany, Montserrat: [Secretari MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Santandreu Canyelles, Jerònia -de can FLOR
 • Santandreu Ramis, Mateu FLOR: [Padrí capella convent PO] 62,25
 • Santandreu Ripoll, Magdalena -de can TASAR:  (FG) [Festa padrins PO] 62,9; [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Santandreu Serra, Montserrat: [Jura com nou batle reial] APM 1827
 • Sard, Andreu: [Misser de l’Ajuntament]  APM 1820
 • SARRIETES, Josep:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Sastre, Jaume: Nou professor al Costa i Llobera; tutor de 7è  44,5  Id:*[Premi per obra teatral] 59,4
 • Sastre, Josep: Corredor aficionat del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Sastre, Onofre: [Sa Nostra. (FG) III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Sastre, Pilar: [Exposició al nou restaurant s’Altell] 13,4; [Expo a Galeria Moyà de Ciutat] 26,4; (F) [Ceràmica creativa C.i Ll.]67,10; [Curset a Blanquerna] 76,14
 • Sastre Arrom, Vicenç: Exposició al nou restaurant s’Altell. 13,4  Id: Expo a Galeria Moyà de Ciutat, 26,4                                   Id: Carnestoltes i cultura 36,2 Id: [Participa a un debat sobre caça] 39,VI 85                              Id: [Carta oberta OCB a Bernadí Homar] 40, VII 85                Id: Fa classes extraescolars de dibuix al Costa i Llobera 44,5    Id: Expo a S’Altell  46, I 86; [Presenten llibre de Mayol sobre Reptils.Dibuixos V.S.] 48,4; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM] 60,7; [Es jai d.s.cova des Boc]  61, 8; (FG) [Expo a Rudys. Passa a viure a PO] 66,10
 • Sastre Bestard, Miquel: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Sastre Capó, Antònia M.-de sa PEDRERA:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Sastre Capó, Joan -de sa PEDRERA: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6; [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Comissió festes del Carme 84]   30,5; (F) [Nou saig interí, substitut Antoni Creus] 73,9
 • Sastre Mayrata, Sebastiana: (FG) Religiosa franciscana que va destinada de PO a St Agustí 29, 5
 • Sastre Rigo, Miquel: [Defunció]  34,5
 • Sastre Serra, Francesc: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat tinent de batle 4t] 62,5; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [Opinió Son Alegre] 72,14; [Inauguració central digital SC]  76,4
 • Sastre [Seguí], Bartomeu: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Sbert, Antònia: (F)[Àngel anunciador PO] 67,11
 • Sbert, Sebastià: [Societat de Caçadors de Mxí. Participa a un debat sobre caça] 39,VI 85
 • Sbert Casasayas, Antoni: [Prepara catàleg edificis protegits Mxí] 55, 4                    Id: [Edificis i elements] 59,9
 • Seguí, Francesca: Participa a l’Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82. 6, p.17
 • Seguí, Gabriel: [Oller i ceramista. Participa IV Fira dl F.] 69,16; (F) [IV F.del F] 70,10
 • Seguí, Joan: [Vicesecretari nova APA C.i Ll.] 65,4
 • SEGUINA, Maria PO: (F) [Llet d’ametla]  56, 9
 • Seguí [Cerdó], Maciana: [Franciscana. Nova superiora PO]  62,4; (F) [Fin.] 63,8
 • Seguí Serra, Joan -de can SEGUÍ: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Seguí Sureda, Apol·lònia -de can POLONI: (FG) [Festa padrins PO] 62,8;  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Seguí Traid, Sebastià
 • Segura, Miquela: [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14
 • Segura, Miquel Àngel: [Concert de piano a StM] 47,4                  Id: [Present.i comentaris vídeo mcal C.i Ll.] 53,14
 • SENSE, Cristòfor: (FG)[Equip al Figueralet, c.1960] 65,20; (FG) [Equip a StM, c.1960] 72,20
 • SENSE, Magdalena: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra, Antoni: [Oller.  És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Serra, Antoni: [Era regidor el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823
 • Serra, Antoni -Honor: [Jura com a nou regidor] APM 1819
 • Serra, Antoni: [El solar del Convent PO]  62,25
 • Serra, Antònia -casada a can AIXALÓ: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra, Antònia MOSSO: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Serra, Bartomeu: [Feia guàrdies de Sanitat a Calvià]  APM 1821
 • Serra, Bernat: [Jura de regidor] APM 1831; [germà de Mateu, al qual succeí com recaptador i clavari de 1805 a 1808,incl.] APM 1832; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Serra, Caterina:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Serra, Caterina FRANCA: [Metles, garroves, olives…] 53, 17
 • Serra, Caterina MIRA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra, Elisabet -casada a can MARÇAL PO: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra, Francesc: [Pren poss.Diputat del Comú] APM 1825
 • Serra, Francesca -de sa CASA NOVA:  (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra, Francesca MOSSO: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Serra, Gabriel: [Fou regidor el 1807 i 1808] APM 1832; [Elector, major contribuent] APM 1833
 • Serra, Gabriel: [Dirigeix el Mitjorn amb “Els calçons de mestre Lluc”]  58, 14
 • Serra, Gabriel BUC: [Elegit batle,1634] 26,7
 • Serra, Gabriel BUC: [conseller de l’Aj.1696] 26,7
 • Serra, Gabriel -Honor: [Batle, 1613,1620] 26,7
 • Serra, J.: [Elegit per al Consell Escolar C.i Ll.] 50,8
 • Serra, Jaume: : [jugador C.D Pla de na Tesa bàsquet,84-85] 34,5
 • Serra, Jaume -Honor: [Batle, 1627,29,34] 26,7
 • Serra, Jaume PINERO: (FG) Darrers dies 24, 3; (FG) Comparsa Imp. romà 36,6;  [Impulsa Tòfol Tries a estudiar pintura]  52,9
 • Serra, Jaume -Senyer: [Batle, 1612] 26,7
 • Serra, Joan: [Lloctinent de l’Aj.1618] 26,7
 • Serra, Joan: [Pren poss.Regidor] APM, 1827; [Es Síndic personer del Comú]  APM 1830; [Jura de regidor] APM 1833
 • Serra, Joan: [oller. Es nomenat batle de Mxí, però al·lega motius econòmics per rebutjar-ho] APM I,1815
 • Serra, Joan HEREU: [Batle, 1643] 26,7
 • Serra, Joan HEREU -Honor: [Batle, 1622] 26,7
 • Serra, Joan HEREU: [Jura de batle, 1636] 26,7
 • Serra, Joan VELLET -casat a ca na TAULERA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra, Joana CARTERA: (F) Entrev. a – gloses, Pòrt 27, VI 84
 • Id: (FG) Sopar glosadors 29,7
 • Id: 2ona Trobada Glosadors 39,5
 • Id: (FG) [Crònica II Trobada ] 40,10
 • Id: Pren part a glosat PO  48,4
 • Id: [Participa glosada] 51,11
 • Serra, Josep: [Gerrer. És compromissari elector mpal] APM 1816
 • Serra, Josep Maria: (F) Jugador del R.Mallorca, el cedeixen a l’Esporles. 27, VI 84;(FG) [Jugador MIRGASA futbito PI] 57,8
 • Serra, Margalida -de Son MIR: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra, Maria TIET: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Serra, Martí MANYOLES (F)  glosador [homenatge] 51,3 i 11
 • [Gloses a Pere Gil] 52,2
 • Serra, Mateu: [Jura de regidor] APM I 1817; [Fou recaptador i clavari c.1804. Germà de Bernat] APM 1832
 • Serra, Mateu BUC: [És regidor lo corrent any] APM V 1753
 • Serra, Miquel: [És Secretari interí de la Vila de Mxí] APM 1816
 • Serra, Miquel: [És nomenat Síndic Procurador del Comú, subdelegat de la Reial Intendència] APM 1816
 • Serra, Miquel: [És regidor] APM 1820 i 1823; [Pren poss. Regidor] APM 1825; [Jura com nou batle reial] APM 1829
 • Serra, Miquel: (FG) [Amo de Son Alegre; Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Serra, Miquel -de MATEU: [És nomenat comissionat dels camins per a la seva recomposició] APM III 1815
 • Serra, Miquel -de Son GENOVÈS: [És regidor lo corrent any] APM V 1753
 • Serra, Miquel -de Son SALES: [Honor. Surt esmentat] APM 1819
 • Serra, Miquel EIXUT, PO: [evocació de] 46,10
 • Serra, Miquel VADOR: [Esmentat] APM 1817, 1821
 • [Serra] Pep MOSSO: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Serra, Pere de SES ROTES: [Informació sobre glosat ollers] 34,7
 • Serra, Pere Joan: [Sermoner Matines StM 87] 67,11
 • Serra, Pràxedis -de can SANT: (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra, Rosa: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Serra, Sebastià: [Pren poss. Regidor] APM 1825; [Pren poss.Regidor] APM 1829
 • Serra, Xesc AIXALÓ: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra, Xisca: (FG) Comparsa Imp. romà 36,6
 • Serra, Vicenç: [Secretari de l’Ajuntament d’inicis del s.XIX, just anterior a Miquel Monblanch]  APM 1814: [De 1805 a 1808, almenys, era Secretari. El 1832 ja era difunt] APM 1832
 • Serra Amengual, Joan -casat a can CARRIÓ:[Llista dels padrins portolans] 73,14; (F)[sa Nostra paga doble] 74,3
 • Serra Amengual, Rosa: [defunció, 87 a.]  46,5
 • Serra Barrera, Francesca -de ca sa VERDURERA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Barrera, Maria -de ca sa VERDURERA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Bestard, Miquel -de cas MOIX: (FG) [Darrers dies] 24, 3
 • Serra Bibiloni, Catalina MIQUELONA:  [Confirmacions PO 1983] 18,14; (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Serra Busquets, Montserrat: (F) [Elegida miss Mallorca] 63, 5
 • Serra Canyelles, Bartomeu -de cas RUGAL: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Canyelles, Caterina:  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Canyelles, Jaume -de ca na GASPARA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Canyelles, Joan ARRACONER: (F) [Premis ciclisme infantil] 73,9
 • Serra Canyelles, Magdalena -de can FRANCO: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Carbonell, Joan: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Serra Carrió, Catalina: [Padrina de confirmació 1983] 18,13
 • Serra Carrió, Josep: [Jutge d’Aviació. Padrí de confirmació 1942] 18,13
 • Serra Carrió, Maria -de can BERNADÍ NOU
 • Serra Chumillas, Miquel A.:    [Confirmacions PO 1983] 18,14;[Comissió festes del Carme 84]   30,5
 • Serra Cloquell, Bernat -de FRANÇA: (FG) [Carro i pebres] 50,41
 • Serra Comas, Bàrbara: (FG)  [Escola/carrer] 60,13
 • Serra [Fiol], Esperança -de can VEIET: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Serra Frau, Pere:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Serra Garau, Vicenç MIRA: (FG) [Festa padrins PO] 62,9
 • Serra Homar, Antònia -de cas CANONGE: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Jordà, Bartomeu: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb els Independents de Marratxí .
 • Serra Llabrés, Miquel: [Escrivent docum. mpals 1657] 26,7
 • Serra Maiol, Joan: [Escrivent d’actes mpals 1691 i pas] 26,7
 • Serra Mas, Martí -de son MIR  (FG) [Candidat PSOE] 58,4; (F) [Entrev.]60,20;[Es jai d.s.cova des Boc] 61, 8; (FG) [Equip mpal PSOE] 62,7; [coses des Jai] 62,18; (FG)[Bona oposició] 70,3; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13; (FG) [Preguntes al Ple] 74,12
 • Serra Mascaró, Bartomeu -de ses ROTES: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Serra Mascaró, Francesca -de ses ROTES] (FG) [Assistència a l’obra “Informe Terra”]  59,11; (F2) [Carro de la Beata] 66,5
 • [Serra Mascaró, Rafel -de ses ROTES]: (FG) [Quintos 66] 56,7; [gloses dedicades a] 62,2
 • Serra Matas, Isabel -de ca na Fca TEIXIDOR: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Morro, Margalida -de ca na GARDILLA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Mulet, Caterina -de sa BOTIGA NOVA: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • Serra Oliver, Joan: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Serra Ramis, Rafel -de ses ROTES:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Serra Rigo SANT, Beneta: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra Ripoll, Margalida: [Padrina de confirmació 1942] 18,13
 • Serra Serra, Antonia: [1906. Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Serra Serra, Antònia AIXALONA: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Serra Serra, Joan: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • [Serra Sans] Rosa -de ca na ROSA: (FG)[Escola petits Monges PO 1964] 67,28
 • Serra Tauler, Gabriel BUC: [Elegit batle, 1608-9] 18,27
 • Serra Tauler, Joan: [Batle, 1616] 26,7
 • Serra Tous, Rafel: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7; [És nomenat batle de barri PIN]  62,5
 • Serra Vich, Catalina: [Padrina de confirmació 1928] 18,13
 • Serra Vidal, Jaume: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6
 • Id: Entrevista a 33, 6
 • Id: Fa parlament a la Flama de la Llengua 36,4
 • Id: [Referéndum OTAN]48,3
 • Id: (F) [“Jaime Serra”] 50, 7
 • Serra Vidal, Josep:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Serrano, Pedro: (FG) [Entrenador futbol juvenils PT-Alemanya] 60,5
 • Serrano Mena, Antoni: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Servera, Antoni: [Jutge (de Pau??). Padrí de confirmació 1921] 18,13
 • Servera, Antoni LLUBINER: (F)[Defunció. Minibiografia i glosa seva] 69,5
 • Servera, Antònia: [Padrina de confirmació 1921] 18,13
 • Servera, Gabriel: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Servera, Jaume: [Animador MIJAC PI] 67,7
 • Servera Alomar, Gabriel: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7
 • Servera Díaz, Susanna:  (FG)[Escola/carrer] 60,13
 • Sierra [Polo, Manuel] -EsF: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Sierra Polo, Miquel -EsF: [Jugador aleví Mxí 82-83] 10,6
 • Simó Pujol, Francesc J: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Simón Aznar, Pilar: [Prepara catàleg edific. protegits Mxí]55,4; [Edificis i elements] 59,9
 • Simonet, Dionís: [Jura de regidor] APM 1833
 • Sintes, Diego (FG): [Entrevista sobre can Carrió] 22, I 84
 • SIPERA, Beneta de can: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4;
 • Siquier, Esteban: [President de la nova junta d’AP de Mxí] 36,4
 • Sobrino Camarena, Juan: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU 60,7
 • Socias, Joan -de GUILLEM:  [Surt a les ternes per triar regidors] APM 1823; [Pren poss. Regidor] APM 1825
 • Socies Santandreu, Francesca:   (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4
 • Solivelles, Maria Magdalena:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Son FRAU, Maria de: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Son HORRACH, família: [Llet d’ametla PT] 67,7
 • Son MIR, Miquel de:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Son PIZÀ, Xisco de: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Sorell, Joan: [Porter C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Suau, Francesca(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Suau, Isabel: [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14;  (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Suau, Maria: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Suau Garcias, Jaume Artur: Aconsegueix plaça de P.L. per a temporada d’estiu 27, p.3; Id: Fa un curset de judo al Costa i Llobera 33, 4; Id: Obté la plaça de P.L. en propietat 34,4; Inici de ls classes de judo 44,5; (F) [Elegit Sindicat UGT] 69,7
 • Sureda, Bernat: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Sureda, Jerònia: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Sureda, Maria: Vda metge Josep Verd [acompanyà Unamuno a PO] 50,35
 • Sureda, Miquel: (FG) [Delegat de Sa Nostra PO. Excursió, 1985] 38,4; (F) [ Canvi. Entrev.] 59,13
 • Sureda, Nicolau : [És rector de StM] APM V 1753
 • Sureda [Canyelles], Rafel -de ca na PEPA: [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Sureda Canyelles, Miquel -de sa BASSA -PO: [entrenador del sub23 de l’Sporting StM, 83-84] ArxPM;  [Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular] 16,5; [Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP] 60,7
 • Sureda Garcia, Bernat: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6            Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb el PSM 60,7
 • Sureda Montaner, Pere
 • Sureda Tugores, Jordi: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5 Id: Vocal de la nova junta d’AP de Mxí 36,4, III 85                      Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Tapia, Lluís: Elegit president de la junta de l’A.V.V. PI  50, 8
 • Tarongí d’Aguiló de Son Servera, Josepa:[Senyora de Son Borràs de Passatemps. Padrina de confirmació 1934] 18,13
 • Teixeira Rodríguez, José: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • TEIXIDOR, Antoni: (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Terrassa, Margalida: (F) [S’Estel, papereria PO]  76,13
 • Thomàs, Joan: (F) [Campió de Balears de ciclisme en pista i fons en carretera] 28,2
 • Thomàs Andreu, Lila, PI
 • [Resp.Política PCIB Mxí] 15,5;[Fa part de la 3era candidatura (1987), amb EU-IU] 60,7
 • Thomàs Moyà, Gaspar: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb Alianza Popular 16,5  Id: Tresorer de la nova directiva d’Alianza Popular de Mxí 22,I 84 Id: Vicepresident 1er de la nova junta d’AP de Mxí 36,4, III 85  Id: Fa part de la 3era candidatura (1987), amb AP 60,7
 • Timlin, M: [Elegit per al Consell Escolar Blanquerna] 50,8
 • TIRANO, Antoni:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Tomàs: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Tomàs, Antoni: (FG) Cafè Nou 27,VI 84
 • Tomàs, (Germanes): (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Tomàs, Jaume: Corredor juvenil del Club Ciclista Mxí 27,p.3
 • Tomàs Fiol, Gabriel: (FG) [Vocal MIRGASA futbito PI i Delegat equip] 57,8; Fa part de la 3era candidatura (1987), amb UM  60,7;  (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [delegat mpal d’Esports] 73,15; [Inauguració central digital SC]  76,4; [Passes per fer emissora mpal]  76,6
 • Tomàs Mas, Antoni -Toni del cafè NOU:  [Migjorn, teatre] 27,8;(FG) [Grup teatral Mitjorn] 50,25; [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14
 • Tomàs Mas, Francesc  -Xisco del cafè NOU                             [Migjorn, teatre] 27,8;  (FG) [Grup teatral Mitjorn] 50,25; [Actua a “Els calçons de mestre Lluc”amb Mitjorn] 58, 14; (FG) [Actua a “Sa padrina”] 61,9; (F) [Elegit Sindicat UGT] 69,7; (F) [Guanya concurs cartells] 71,7; : (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Tomàs Mas, Gabriel: (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Tomàs Rotger, M.del Mar: Guanya un dels premis del III Concurs de contes. 39, VI 85
 • TONI: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • TONI ROS, Antoni: (FG) [Escolanets PO, c.1958] 68,20
 • Torelló, Magdalena: (FG) [Guanyadora d’un premi Premsa Forana] 51,5
 • Torrandell: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Torrandell, Antoni: (FG) [Eaktay – Ahn] 50,81
 • Torrandell [Fiol], Jaume -SC: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82
 • Torrandell Lliteras, Jaume -de la VINYA: (FG)[Festa padrins SC] 64,7
 • TORRE, Maria de sa: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • TORRE, Tomeu de sa: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20; (FG) [Quintos PO c.1957] 70,20
 • Torre, Pablo de la – Palma: Guanya un dels premis del II Concurs de contes. 27, VI 84
 • Torrella, Aina Clara: [a vegades, Fons i Torrella; Hereva de Pòrtola i la Cabanassa]10,11; 36,11
 • Torrella Ballester, Pràxedis [Hereva de Francesc Alfons. Mor nina] 10,11
 • Torrella Dureta, Francesc Alfons [Propietaria Pòrtola] 10,11
 • Torrens, Joan: [Jugador del C.E.Marratxí 81-82] 2, II 82;  [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Torrens, Santi: [Jugador infant. Mxí 82-83] 10,6
 • Torrens Marquès, Gabriel: [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Davanter, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Torrens Marquès, Guillem: [Confirmacions PO 1983] 18,14; [Defensa C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Torrens Perelló, Margalida: (F)[Franciscana. Fins ara superiora PO. Canvia convent]  62,4
 • Torres, Josep:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Torres Palmer, Margalida -de can MARRET: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Torres Pericàs, Magdalena:  Va fer part de la  1era candidatura (1979), amb el Partido Socialista Obrero Español.
 • Toti: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Tous Vallcaneres, Margalida, PO: [Ginkama a Costa i Llobera] 46,4
 • TRAVESSA, Magdalena de sa: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • TRAVESSA, Pere de: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Trias, Encarna: (FG) [Comparsa Imp. romà] 36,6
 • Trias, Josep : (FG) [Excursió PO Formentor 1968] 59,20
 • Trias Capellà, Caterina: (F) [Subst.Correus] 75, 5
 • Trias Guardiola, Cristòfor           [I Cert.Pint.Mxí] 61, 4; (FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20; (FG) [1er Torneig Dames PO] 68,5; (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Trias Sánchez, Cristòfor: [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Trias Serra, Cristòfor: [Històries d’Història] 16,19; [Viatge a URSS] 63, 4; (F) [Fin.] 63,8; (FG) [V.de Lluc a SC, c.1950] 64,20; (FG)[St Antoni PO] 68,7; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,13
 • Trias [Serra], Josep: (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • Trias [Serra], Maria: (FG) [Nines de ca ses Monges, SC c.1940] 62,32; (FG) [Joves de SC, 1951] 73,20
 • [Trillo] Figueroa, Antoni -SC: [Jugador sub23 de l’Sporting StM, 83-84] 30,4
 • Tugores Frau, Margalida: Va fer part de la 1era candidatura (1979) amb  l’Agrupació Independent del terme de Marratxí.
 • Turró, Bernat -PM: [Mig, C.D.Mxí 1era Reg.88-89] 74,4
 • Unamuno, Miguel de: (F) [Visita PO]  50,35
 • Unió Mallorquina: [Festa de presentació a Mxí] 14,5; [crisi mpal] 44,4
 • Urenya, Valentí: [Guanya un dels premis del III Concurs de contes per “Un gat atropellat i una gatera científica”] 39, VI 85
 • Urbano, Adela (?): (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Urbano, Fernando (?): (FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Valeije García, Juan: Fa part de la 2ona candidatura (1983) amb el Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) 16,5
 • VALENT, Pau de can:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • VALENTA, Antoni: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • VALENTA, Bartomeu:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • VALENTA, Pau:(FG)[Don Albert i grup escolar PO, c.1937] 63,20
 • Vallcaneres, Salvador: (FG) [evocació i retrat literari]  50,41
 • Vallcaneres Sans, Antònia GASPARA: [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Vallcaneres Sans, Gaspar: [Defunció, 74 a.]  56,5
 • Vallejo Amengual, Josep  [Secr.d’organitz.PSOE] 15,5
 • Vallès Borràs, Josepa M: (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12;  [Llista dels padrins portolans] 73,14
 • Vallespir, Joan:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Vallespir, M.del Carme:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Vallori, Josep: [Crònica II Trobada] 40,10
 • Vanrell Martínez, Daniel – Palma: Guanya un dels premis del II Concurs de contes. 27, VI 84
 • Vanrell Torrens, Jerònia: Aconsegueix plaça de P.L. per a temporada d’estiu 27, p.3
 • Vaquer Ramis, Antoni XIM d’AIXA
 • Veny Amengual, Antònia: [Defunció, 50 a.] 67,6
 • Verd [Sastre], Josep: [metge, evocació]  49, 11;  (F2)[biograf.de] 51,14
 • Verdera, Caterina: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Verdera, Miquel: (FG) [Bartomeu Rigo] 46, 11
 • Verdera Oliver, Bartomeu:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Verdera Oliver, Miquel:  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • [Verger Pocoví, Joan]: (FG)[Consell Ins. Mall. IV Firal del Fang] 70,9; (FG) [Concurs dibuix mpal] 70,16
 • Vich, Caterina: Participa a l’Expo d’olis i ceràmiques – festes St Marçal 82. 6, p.17; (F) [IV F.del F] 70,11
 • VICH, Esperança de mestre Mateu: FG [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • VICH, Francesca de mestre Mateu: FG [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Vich, Joan -Honor: [Jura com a nou regidor] APM 1819; [Era regidor el 1820; el restitueixen 1823] APM 1823
 • VICH, Margalida de can: (FG) [Classe de sor Caterina PO, c.1943] 69,20
 • Vich [Bibiloni], Esperança:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Vich Bota, Joan: [Presenta Pla d’Higiene psicosocial] 48, 56
 • Vich Capó, Miquel: [Material de construcció. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • Vich Coll, Caterina: [StaM. Ceramista. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • Vich [Coll], Mateu: (FG) [Actualitz.padró exacc.] 75, 5
 • Vich Garau, Magdalena: [Padrina de confirmació 1958] 18,13
 • Vich Oliver, Antoni: [Material de construcció. Participa IV Fira dl F.] 69,16
 • [Vich Oliver, Francesca]: [Fira dl F.] 71,7
 • Vich Salom, Joan: [Vicari PO. Confirmació 1928] 18,13; (F) [Biografia] 50,62; [capellà Gelat] 76,10
 • Vich Santandreu, Francesca: [Padrina capella convent PO] 62,25
 • Vich [Santandreu], Joan:              [Regidor. Padrí de confirmació 1928] 18,13; (FG) [Oposició de l’Ajuntament republicà 1936] 54, 10
 • Vich Santandreu, Maria -de can FLOR: (FG) [Festa padrins PO] 62,9; (FG) [III Acte d’homenatge a la vellesa, PO] 73,12
 • Vidal, Antoni: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Vidal, Francesca RUMBET: (FG) [Nines Monges PO,c,1961] 75,20
 • Vidal, Josep RUMBET: (FG) [Excursió Sa Nostra PO, 1985] 38,4; (FG) [Excursió 3era edat – Sa Nostra PO, 1986] 47,5
 • Vidal, Magdalena:(FG)[Escola de nines de D.Magdalena, SC 1964] 71,20
 • Vidal, Maribel: (F) [Interina a Sa Nostra PO] 70,7
 • Vidal, Pau: [És regidor síndic procurador del Comú] APM III 1814; [És compromissari elector mpal] APM 1816; [És Diputat del Comú] APM 1833
 • Vidal, Rafel FOTÒGRAF: (FG) [Equip futbol festes PT 1970] 74,16
 • Vidal Bibiloni, Guillem             (F) [Ball Carnaval] 58,2; (FG) [Aula informàtica La Salle PI]  59,4; (F) [Entrev.]60,20; [Es jai d.s.cova des Boc]  61, 8; [Sr Batle:…] 61,11; (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24; (FG) [Equip de govern UM] 62,7; [coses des Jai] 62,18; (F) [vicepresident del Consell de Mallorca] 63, 3; [crítica del PSOE] 69,3; (FG)[IV Fira del Fang] 70,9
 • Vidal Crespí , Josep -casat a can FERRIOL: (FG) [futbol al Figueralet c.1960] 61,24
 • Vidal Tomàs, Bernat: (F) [Del tramvia a l’Auditòrium] 50,66
 • Vidal Vidal, Llorenç
 • Vila, Antoni TONO: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSOE 16,6                                 Id: (F) [Referéndum OTAN] 48,3
 • Vilar Pérez, M.Lluïsa: Fa part de la 2ona candidatura (1983), amb el PSM 16,6
 • Villalonga, Maria Llorença: [vídua del secretari Vicenç Serra; tenia papers mpals en poder seu] APM III 1814
 • Vinyes: [a Mxí] 43,7
 • Vives Juan, Aina M: :  [Confirmacions PO 1983] 18,14
 • Volait, Jacqueline: [elegida tresorera de la junta directiva de l’APA de Costa i Llobera (24 X 83)] 20, XI 83
 • Woilet, J: [Elegit per al Consell Escolar C.i Ll.] 50,8
 • Xamena, Joan: [Tresorer nova directiva C.E.Marratxí]  53,4
 • XERRET, Joan:(FG) [V.de Lluc a SC, c.1950] 64,20
 • Xim d’Aixa> vide Vaquer, Antoni
 • Ximelis, Jaume: [és l’oficial corredor d’aquesta Vila o saig] APM XI 1814, almenys fins a 1831
 • XX, Salvador: (FG) [Obren “Es Suprem”]  66,10
 • Yagüe: [Jugador U.D.Pla de na Tesa, 83-84] 30,4
 • Yarza de San Pedro, Antoni  [Padrí de confirmació 1930] 18,13
 • Yedro Valades, Penélope: [Sibil·la PI 87] 67,7 i (F) 67,11
 • Zanoguera, Pep: [Animador MIJAC PI] 67,7

(F): Foto; (FG) Surt dins foto de grup; Fin.: Per un finestró
APM: Actes dels Plens mpals –Ajuntament de Mxí
ArxPM: Arxiu Pòrtula/Marratxipèdia

[Mxp, VIII ’18][Ampliació contínua, IX ’18]

 [Entrada en construcció]

(Visited 337 times, 1 visits today)

340total visits,1visits today