Seguí Salvà, Francesca [-f]

Pintora, Pòrtol.

NM, però es casa amb Francesc Serra, de ca na Rosa, de PO. Tenen una filla.

Els anys 80 i 90 té una sèrie d’alumnes de pintura.

Actualment ja està retirada

[Mxp, IV ’15]

(Visited 36 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari