Veient 31 de 45 de 60 articles
Tag Archives: Càrrecs públics

Jaume Llabrés, Rafel/1 (1773-1844) [-f]

Batle Neix l’any 1773 al terme de Marratxí, fill de Rafel Jaume Frau i de Margalida Llabrés. Es casa amb Catalina Llabrés,amb la qual té, almenys, set fills: Pere Josep, Margalida, Antonia,Catalina, Francisca, Rafel i Bartomeu. L’any 1814 consta que és regidor comissionat de Secretari de l’Ajuntament de Marratxí; l’any 1824 és nomenat batle del mateix Ajuntament. El  Article complet…

0

Jaume Llabrés, Pere Josep (s.XIX) [-f]

Regidor Neix al terme de Marratxí l’any 1788, fill de Rafel Jaume Frau i Margalida Llabrés. Es casa l’any 1813 amb Joana Aina Pujol Frau, de Galilea; pel que sabem tenen cinc fills: Margalida, Francesca, Pere Josep, Jaume, Guillem i Joana Aina; el fill Jaume és nomenat vicari de Marratxí. Viuen a sa Cabaneta. L’any 1820 o 1821  Article complet…

0

Coll Jordà, Josep – TORRES (s.XVIII-XIX)

      Regidor           Neix l’any 1781 al terme de Marratxí, fill de Bartomeu Coll Crespí i d’Esperança Jordà Roca. L’any 1802 es casa amb Margalida Canyelles Canyelles, amb la qual tenen, almenys, sis fills: Esperança, Catalina, Margalida, Bartomeu, Francesca i Magdalena. Viuen a sa Cabaneta, on li diuen de can TORRES.  Article complet…

0

Rotger Frau, Miquel (1778-1841)

      Regidor           Neix l’any 1778, fill de Ramon Rotger i de Francesca Anna Frau. Es casa l’any 1813 amb Antònia Ramis Canyelles, amb la qual ens consta que tenen, almenys, quatre fills: Ramon, Jaume, Maciana i Antònia Maria. L,any 1821 és elegit regidor de Marratxí, amb el batle Miquel  Article complet…

0

Munar Roca, Andreu (s.XVIII-XIX)

      Regidor           Neix devers l’any 1767, però no sabem on; en principi no és de Marratxí. L’any 1793 es casa amb Maria Prudència Pizà Carrió, ella sí de Marratxí, nascuda  el 1769 -filla de Sebastià Pizà Oliver i de Caterina Carrió Canyelles-, amb la qual sabem que tenen, almenys  Article complet…

0

Canyelles Serra, Joan (s.XVIII-XIX)

        Regidor         Neix l’any 1788, fill de Joan Canyelles i de Caterina Serra. Es casa amb Maria Frau; no ens consta que tenguessin fills. L’any 1819 va jurar com a regidor de Marratxí, amb el batle Miquel Nadal. Era considerat “honor”, vol dir que conrava alguna possessió. No consta  Article complet…

0

Palou Horrach, Francesc (s.XVIII-XIX)

          Regidor       Neix al terme de Marratxí, segurament a Pòrtol, l’any 1771, fill de Pere Antoni Palou i Martina Horrach. L’any 1798 es casa amb Montserrada Amengual Canyelles, amb la qual arriben a tenir -almenys- set fills:Pere Antoni, Martina, Felip, Francesc, Bartomeu, Joana Maria i Montserrada. Fou elegit regidor de Marratxi l’any  Article complet…

0

Pizà Jaume, Joan (s.XVIII-XIX)

      Regidor           Neix al terme de Marratxí l’any 1774, fill de Joan Pizà i Joana Anna Jaume. L’any 1813 es casa amb Joana Ramon Bestard, amb la qual tenen, almenys, tres fills: Joan, Josep i Antoni. Fou elegit regidor de Marratxi l’any 1815 en dues ocasions, essent batle Joan Garau Mulet i  Article complet…

0

Garau Mulet, Joan (s.XVIII-XIX)

        Regidor i batle         Neix a Marratxi l’any 1773, fill de Pere Josep Garau i Margalida Mulet El març de l’any 1814 ja era regidor de l’Ajuntament de Marratxí amb el batle Jaume Frau. El mes d’agost del mateix 1814 hom restableix el consistori de 1808. Com que el batle  Article complet…

0

Coll Jordà, Bartomeu (s.XIX) [-f]

Batle reial Neix l’any 1787, fill de Bartomeu Coll Crespí i Esperança Jordà Roca. L’any 1808 és nomenat batle reial de l’Ajuntament de Marratxí. Es casa l’any 1826 amb Catalina Seguí Creus; coneixem dos fills: Bartomeu i Esperança.   [BMM, Mxp, V 15′)   (Visited 21 times, 1 visits today)

0

Frau Frau, Melcior (1726-1802) [-f]

Regidor Neix a Marratxí l’any 1726, fill de Melcior i Jerònia. Es considerat ‘honor’, vol dir que conrava alguna possessió. L’any 1753 va ser nomenat regidor de l’Ajuntament de Marratxí, essent balle reial Mateu Canyelles. Es casa l’any 1757 amb Magdalena Frau Frau ; tenen un fill, Melcior. Mor a Marratxi l’any 1802, als 76  Article complet…

0