Veient 1 de 15 de 22 articles
Tag Archives: Artesans i menestrals

Amengual Bestard, Antoni -BERNADÍ-, SC (1878-1935)

.Gerrer, SC Neix a sa Cabaneta el 23 de novembre de 1878.  Fill de Bartomeu Amengual Rubí i de Francesca Bestard Creus, possiblement ell de sa Cabaneta i ella de Pòrtol. Casat en primeres núpcies amb Margalida Serra Serra, de Pòrtol. Tenen una filla, Francesca, casada el 1934 en primeres núpcies amb Jaume Noguera, PARRUTA,  Article complet…

0

Fiol Coll, Bartomeu -GARROVERA-, SC

 Mestre d’obres, SC   Neix al Vivero el 12 de desembre de 1925, fill de Gabriel Fiol Pastor, SARD, i de Magdalena Coll Ramis, GARROVERA. Va viure al Pla de na Tesa, a ca MADÒ CATALINA Es casa l’any 1953 amb Maria Bestard Trias, VERMELLA, de sa Cabaneta. Tenen dos fills Gabriel = Pereta (2  Article complet…

0

Amengual Serra, Catalina – BERNADINA

 Artesana i mestressa de casa, SC Neix a sa Cabaneta el 19 de febrer de 1935 Filla d’Antoni Amengual Bestard, de sa Cabaneta, BERNADÍ, i de Maria Serra Carrió, de Pòrtol, de can RUMBET. Va anar a l’escola de les monges Franciscanes de sa Cabaneta. Es casa el 7 de febrer de 1956 amb Andreu  Article complet…

0

Frontera Borràs, Antoni – PARRÓ (1881-1964)

        . Pirotècnic, Emprenedor, PO . Neix a Santa Maria del Camí l’any 1881, fill d’Antoni Frontera Jaume i Margalida Borràs Far. Li diuen de can PARRÓ i trasllada aquest malnom de Santa Maria a Pòrtol, encara que aquí possiblement ja n’hi havia; allà gairebé no en queden; en canvi a Pòrtol  Article complet…

0

Les darreres PLANES publicades

Ens demanaren si podíem donar una relació cronològica de les planes que anam publicant. Recordau que una cosa són les entrades –que teniu a l’esquerra, de forma cronològica- i l’altra, les planes –de les quals teniu l’index a dalt, a la dreta-. I ambdues coses les podeu localitzar amb el cercador. Amb tot, cap problema, tot  Article complet…

0

Garau Frau, Bartomeu TERESA (1907-1993)

 Sabater i barber, PO   Neix a Pòrtol el 1907, fill de Pere Antoni Garau Roca, de Pòrtol, i de Maria Teresa Frau Gomila, de Palma Mor l’any 1993, als 86 anys. Li diuen de can TERESA. Es casa l’any 1928 amb Catalina Serra Canyelles de can MANYOLES Varen tenir tres fills i una filla:  Article complet…

0

Garau Dols, Josep MANYOLES

 Mestre de picapedrer, PO Neix a Pòrtol l’any 1967, fill de Pep Garau Serra TERESA, de Pòrtol, d’ofici enrajolador, i de Joana Dols Oliver, de can QUIS, de Santa Maria, mestressa de casa. Va néixer al carrer Trinitat. Anys més tard passen a la casa feta pel seu pare al carrer de ca ses Monges  Article complet…

0

Bibiloni Isern, Sebastià (1867-1936)

Moliner i flabioler PO Neix a Palma l’any 1867; al poc temps, passa a Santa Eugènia amb els seus pares adoptius, suposadament Bartomeu Bibiloni i Aina Isern. Es casa l’any 1894 amb Antònia Aina Amengual Canyelles, de Pòrtol. D’aquest matrimoni neixen 7 fills: Bartomeu = Catalina Serra Canyelles FRANCO Sebastià = Antònia Ramis Bestard Felip  Article complet…

0

Oliver Ramis, Ramon de can RAMON (1888-1961)

 Mestre picapedrer, forner i botiguer; també polític Li deien de can RAMON Neix a sa Cabaneta l’any 1888, fill Josep Oliver Torrens i de Catalina Ramis Amengual. Va morir l’any 1961. Es casa l’any 1914 amb Maria Serra Moll, que possiblement era FRANCA de malnom, amb la qual varen tenir 5 fills: Pep=Margalida Matas Sans,  Article complet…

0