Veient 16 de 30 de 149 articles
Tag Archives: Pòrtol

Romaguera Canyelles, Pere [#][-f]

Comerciant, PO Neix l’any 1968 a Pòrtol, fill de Miquel Romaguera Costa, de Son Caulelles i Josepa Canyelles Bonnín, de ca na Pepa, de Pòrtol. Fa part del grup d’esplai Focs i Olles. Participa en els primers moments de la revista Pòrtula. Actualment egenta el comerç Ca na Pepa, de Pòrtol. Altres planes relacionades> Ca na  Article complet…

0

Romaguera Canyelles, Miquel [#][-f]

Restaurador, PO Neix l’any 1968 a Pòrtol, fill de Miquel Romaguera Costa, de Son Caulelles i Josepa Canyelles Bonnín, de ca na Pepa, de Pòrtol. Fa part del grup d’esplai Focs i Olles. Participa en la revista Pòrtula des del primer moment fins al número 19. Fa part en diverses ocasions de candidatures a l’Ajuntament  Article complet…

0

Palou Creus, Bernat -des TANCAT [#][-f]

Informàtic, PO Neix el 1964 Pòrtol, fill de Pere Palou, de can FLOR i d’Antònia Creus, des TANCAT. Va fer part del grup d’esplai Focs i Olles. Participà en la revista Pòrtula des del primer moment. També, en diverses temporades, feu part del seu Consell de Redacció. Actualment fa part de Marratxipèdia. Altres planes relacionades: Família Palou-Creus,  Article complet…

0

Mesquida Amengual, Antoni -MONJO- [#]

              Oller, PO   Neix l’any 1967 a Pòrtol. Fill de Maties Mesquida, de ca na MARIANA, de SC, i Catalina Amengual, de can MONJO FONDO. Sempre ha viscut a PO. Li diuen MONJO. Va fer part del grup d’esplai Focs i Olles. Participà en els primers moments de  Article complet…

0

Creus Frontera, Rafel -PARRÓ- [#]

              Fuster, PO   Neix l’any 1964 a Pòrtol, fill de Miquel Creus, des TANCAT i Maria FRONTERA, de can PARRÓ. Va fer part del grup d’esplai Focs i Olles. Participà en la revista Pòrtula des del primer moment. Sempre ha viscut a PO. Li diuen PARRÓ. Es casa  Article complet…

0

Mairata, Santiago [#][-f]

Metge, exercí a Pòrtol. Viu a sa Cabaneta. Va inaugurar el dispensari mèdic de Pòrtol, on exercí durant una sèrie d’anys. Posteriorment va passar a gerència hospitalària. Ref.: Pòrtula 0, XII ’83 [Mxp, VII ’18] [Entrada en construcció] (Visited 28 times, 1 visits today)

0

Calvo Buades, Antoni

          Polític, comptable i assessor fiscal         . Antoni Calvo Buades  va néixer a Palma, a la barriada del Vivero, l’any 1952. Fill de Josep Calvo Sánchez, de Granada amb molts de parents a Barcelona, i d’Antònia Buades Payeras, de Búger. Era conegut com de ca sa Poblera.  Article complet…

0

Duran Ramis, Miquel -de sa FONT

        Empresari. Fou regidor. Pòrtol     . Neix a Pòrtol el 2 V de 1933, a sa FONT, d’aquí el malnom, fill de Josep Duran Cabot, de can PERETONS, i Catalina Ramis Bestard, de sa FONT. Sempre ha viscut a Pòrtol. Feu estudis de Primària i comptabilitat. L’any 1960 es casa  Article complet…

0

Serra Santandreu, Antoni (1770-1853)[-f]

Regidor Neix l’any 1770 a Pòrtol, al que havia estat la possessió de PORTULA -pressumptament l’actual can MONJO FONDO-,  fill de l’honor Josep Serra Amengual, oller, i de Caterina Santandreu Roca, ambdós de Marratxí. Es casa l’any 1794 amb Caterina Serra Serra, tenen 5 fills: Josep Bernat, Marçal, Caterina, Magdalena i Margalida. L’any  1818  pren possessió com  Article complet…

0

Bestard Planes, Miquel (1758-1844)[-f]

Regidor Neix l’any 1758 a Pòrtol,  fill de Miquel Bestard Seguí i de Caterina Planes Jaume, ambdós de Marratxí. Es casa l’any 1784 amb Beneta Company Moll, tenen 6 fills: Miquel, Antoni, Caterina, Rosa Maria, Jaume i Martí. Viuen a Pòrtol. L’any  1814  pren possessió com a regidor de Marratxí, amb el batle Rafel Jaume Llabrés/1 Mor a Pòrtol  Article complet…

0

Vidal Crespí, Josep (1910-199…)

              Oller, comerciant i polític Neix a Santa Maria del Camí l’any 1910, fill de Guillem Vidal Ramon i de Catalina Crespí Vich. Vivia a son COLLET, però els  deien de can REAL. El 1939 es casa amb Margalida Bibiloni Canyelles, de can FERRIOL, de Pòrtol.  A partir de  Article complet…

0

Rafal Abiach

      . El trobam esmentat per Ramon ROSSELLÓ VAQUER [2007:5] l’any 1242, com a propietat de Bartomeu Bou, procurador a Mallorca del bisbe de Barcelona. Segons ENSENYAT [1919:255] aquest era el nom d’origen àrab pel qual era coneguda l’alqueria Portula i, “juntament amb sa Cabanassa o can Ferrer, eren de pertenències de la  Article complet…

0

Ferrer, Guillem (s.XIII)

      . El 1242 tenia una possessió dins el terme de Marratxí, propietat de Bartomeu Bou, procurador a Mallorca del bisbe de Barcelona. [RRV2007:5] Podem deduir, seguint Guillem MORRO [2006:160], que aquesta possessió era sa Cabanassa o can Ferrer -alqueria annexa a Portula-, de la qual l’any 1252 Ferrer n’era el propietari. Es  Article complet…

0

Bou, Bartomeu (1242)

    . Procurador, a Mallorca, del bisbe de Barcelona. El 1242 feia donació a l’altar de Sant Miquel de la catedral de Barcelona i al seu rector, de diversos béns, entre els quals “3 alqueries situades en el terme de Marratxí, una tenguda per Guillem Ferrer, una altra anomenada Portula i l’altra dita rafal  Article complet…

0