Aproximació a Sion Puigserver Canyelles, metge

 Melcior Puigserver i Canyelles («Sion»), metge de professió, nasqué el 5 de novembre de 1955 a Ciutat de Mallorca, encara que la meitat de la seva vida residí a Pòrtol, d’on provenia, a més, tota la seva ascendència.

Fill de Joan Puigserver i Canyelles, de can Pi, i de Catalina Canyelles i Amengual, de can Vent, tots dos de Pòrtol.

Melcior era el primogènit de quatre germans (Francisca, Maria Rosa i Gregori són els altres tres) la qual cosa li forjà un caràcter responsable i protector. Son pare, mecànic d’aviació militar, fou destinat successivament a diferents poblacions de la Península, a les quals es traslladà acompanyat per la seva família. Aquests canvis de residència continus, i sovint sobtats, enlloc de percebre’ls la seva família com un desavantatge, els suposà una experiència enriquidora que potencià la unió fraternal entre ells.

El contacte amb diferents cultures li conferí a en Sion una gran capacitat d’adaptació i obertura al món i a les diferents identitats que trobà al llarg de la seva vida. Aquest esperit obert, potenciat per l’interès dels seus pares en l’educació dels fills, juntament amb el seu gran amor al
proïsme, el conduiren a adoptar la filosofia pacifista de Gandhi i a nodrir-se dels escrits del psicòleg Antoni Blay Fontcuberta i del papa Joan XXIII. En definitiva, Sion elegí estudiar Medicina (primer a la Universitat de Badajoz i després a la de València, tots dos llocs destinacions del seu pare) per seguir la seva vocació d’ajudar els altres.

En aquest sentit, una persona clau per a en Melcior des de la seva adolescència fou el Pare Miquel Suau, un capellà imbuït de valors humans i espirituals que, juntament amb Joan Carrero i Susana Volosín, creà la Fundació S’Olivar d’Estellencs, la qual abasta ensems espiritualitat, ecologia i ajut social. Des dels inicis d’aquesta entitat, en Sion en fou nomenat vicepresident.

A mesura que avançava en els seus estudis, s’adonà que la Medicina tradicional no responia al que ell n’esperava, ja que tan sols s’ocupava del cos. Per a en Sion, la persona està dotada a més d’un esperit, una ànima i una consciència, aspectes que no es tenen en compte als protocols «normals» de curació. Fou aleshores que descobrí la Medicina Psicosomàtica, més conforme a les seves conviccions personals: «Guarir, no solament el cos, sinó també l’esperit», com ell deia.

A l’inici de la seva carrera professional conegué la que seria la seva esposa, Antònia Ferrer i Roig, nascuda a Campos. Es casaren l’any 1983 i, des del principi, compartiren tots els aspectes de la vida, tant personals com professionals, ja que n’Antònia és infermera i es formà amb en Sion en Medicina Psicosomàtica i en Sofrologia. El matrimoni, abans de canviar de residència, visqué quasi trenta anys a Son Pi, als afores de Pòrtol, on tengueren els seus dos fills, Joan i Miquel.

Anys després d’acabar la llicenciatura (1980), s’especialitzà en Medicina de Família i Comunitària. Mentrestant, s’anà formant també en Medicina Psicosomàtica, primer de manera autodidacta, i després a l’Escuela de Medicina Psicosomática de Madrid, dirigida pel qui esdevendria el seu gran amic, José Luis Marín y López.

A partir de l’any 1985 promogué nombrosos cursos d’especialització en Medicina Psicosomàtica a Mallorca, i fundà   el departament de Medicina Psicosomàtica a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, del qual fou president. Per tots aquests fets el nomenaren, el 1987, membre d’honor de la Sociedad de Medicina Psicosomática Española (Val a dir que aquesta entitat creà el 2013, després de la desaparició d’en Sion, una beca de formació en Medicina Psicosomàtica que duu el seu nom.)

Gràcies als cursos de Medicina Psicosomàtica conegué l’any 1986 el doctor Ricardo Fernández, amb qui inicià la seva formació en Sofrologia. Aquesta disciplina consisteix en una successió ordenada de pràctiques que condueixen a l’harmonia del cos i de la ment, mitjançant la qual es descobreix l’estreta relació entre pensaments, emocions i corporalitat, que així es poden controlar i equilibrar. El creador de la Sofrologia fou el neuropsiquiatre Alfonso Caycedo, amb el qual en Melcior i la seva dona Antònia continuaren formant-se durant quatre anys. El mes de desembre de 1998 el professor Caycedo autoritzà en Melcior i n’Antònia a crear l’Escola de Sofrologia Caycediana de Mallorca, de la qual els nomenà codirectors. La inauguració oficial d’aquesta escola es féu el 21 de març de 1999 a l’edifici de ca ses Monges de Marratxinet.

 Demostrant el seu interès pels temes socials i educatius creà i dirigí, a principis dels anys 90, la primera Escola de Salut de Marratxí, on impartí cursos de prevenció sanitària i de formació en salut adreçats al públic en general, especialment a les mestresses de casa. Així mateix, a la dita escola, féu cursos de Sofrologia i organitzà seminaris mensuals de temes monogràfics.

En Melcior fou una persona portadora d’autèntics valors, que sempre transmeté tant a pacients com a alumnes, als quals inculcà la responsabilitat d’esser qui eren, confiant en les seves pròpies capacitats i respectant la dignitat dels altres. Els seu immensos respecte i amor cap a tots els éssers l’acompanyaren durant tota la seva trajectòria professional: Exercint la Medicina Psicosomàtica, incorporant la Sofrologia en la vida dels seus pacients i a les escoles, així com en el seu càrrec de vicepresident de la Fundació S’Olivar. La seva devoció per totes aquestes tasques fins i tot li féu sacrificar part de la seva vida personal, la qual cosa li resultava molt dolorosa, ja que adorava els seus fills i la seva dona. No obstant, quan les seves obligacions li permetien també es dedicava a les seves dues grans aficions: la lectura –sempre relacionada amb la seva professió– i la pintura.

En Sion ens abandonà a Pòrtol dia 25 d’octubre de 2012. La seva partida deixà en tots els que l’estimaven una infinita tristor, amb el consol, però, d’haver rebut, d’aquest home excepcional i irrepetible, la llavor d’una força immensa per al creixement personal..

Vegeu també>> Melcior Puigserver – Sion de can PI

[Antònia Ferrer / Gori Puigserver; Mxp, II ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 841 times, 1 visits today)