Curiositats i anècdotes

Vinyeta sobre Marratxí del mapa del cardenal Despuig

Vinyeta sobre Marratxí del mapa del cardenal Despuig (1785)

  Curiositats i anècdotes
Hi ha moltes coses que  no tenen una entrada pròpia a Mxp, perquè no tenen prou entitat, però que val la pena de ressenyar. Entrarien dins aquest apartat. També hi podria haver aquelles coses que no saps bé on aficar, però que està bé que hi siguin, que cal conèixer-les. Seria així una miscel·lania o un calaix de sastre.

CAN MARRATXÍ

Segons ens explica la Gran Enciclopèdia de Mallorca, Can Marratxí és una propietat rústica del terme de Llucmajor, situada entre l’hostal de Can Boiet, Son Garcies de s’Aljub, Son Garcies de sa Cabana i na Bòtila. [PTC]

ES MARRATXÍ

Es Marratxí és un terreny del terme de Santanyí. El problema d’aquest topònim és que no té cap atestació antiga. Es troba per primera vegada documentat el 1695 (el Marretxí). És possible que antigament portàs l’article àrab al- aglutinat i que es canviàs per l’article salat. Això només és una hipòtesi. En es Marratxí no hi ha cases. Està format per diversos terrenys i coneix subdivisions amb nom propi. Hi ha es Marratxí Llarg i es Marratxí Mal Tallat. La zona veïna del topònim està fortament arabitzada, en el sentit que hi ha un conglomerat de cases molt antigues conegudes sota el nom d’Alqueria Roja. Veïna d’aquest lloc hi ha la possessió, amb nom àrab de Maria, (com el poble de Maria i el Puig de Maria, de Pollença), congènere d’Almeria.  Cosme Aguiló

mxi-mapa gem

Mapa de Marratxí de la Gran Enciclopèdia de Mallorca

 

[Mxp, VI ’15][actualitzat, IX ’16]

(Visited 80 times, 1 visits today)