Marratxipèdia, un projecte il·lusionant

La idea d’estructurar una enciclopèdia “on line” sobre el nostre municipi ja duia estona madurant dins el cap. De fet, a partir del final en paper de la revista Pòrtula, i el seu canvi en versió radiofònica –2007/2008- la idea inicial havia anat prenent cos i les possibilitats s’havien multiplicat.

Cal tenir en compte que els quasi trenta anys de Pòrtula han servit per recopilar moltíssim de material en relació a Marratxí, al marge de les coses concretes de caire històric que havia anat cercant i investigant pel meu compte. Tot això, afegit a la tasca de recopilació iniciada darrerament, i encara en procés d’estudi, de les persones i famílies que han passat per aquest poble de pobles, fa que resulti el moment idoni per estructurar, donar forma i dur a terme aquest il·lusionant projecte.

L’esquema bàsic d’aquest treball estaria format per l’anomenat “cos principal”, en forma de diccionari. Aquí hi trobaríem totes les entrades, de noms, persones, malnoms, topònims que tenen relació amb Marratxí. Algunes d’aquestes entrades tendrien la forma de quadres temàtics: relació de persones o llocs tot fent part de diferents catalogacions. El conjunt es completaria amb una cronologia comparada: tot allò que pugui haver succeït a Marratxí al llarg de la història, alternat amb els principals esdeveniments tant de Mallorca com de fora de la nostra illa.

Finalment –i no menys important- encara hi hauria tota una sèrie d’apartats, que s’anirien creant passa a passa, amb continguts concrets relacionats amb el cos principal de Marratxipèdia. Seria el cas de les diferents persones i famílies que han passat per aquí (arbres genealògics per llinatges, inicis, ubicació), els malnoms (classificació temàtica, per nuclis i per aparició històrica), els carrers i places (per nuclis i història), les cases (per carrers, amb família propietària i  data de construcció si és coneguda), i l’aparició del nostre poble dins llibres i documents (recopilació de les diferents visions-descripcions de Marratxí que han sortit al llarg del temps segons els diferents autors). Per acabar hi hauríem d’afegir la galeria d’imatges relacionades amb els diferents temes (persones, grups, llocs i documents històrics) i la bibliografia (relació de documents i llibres –utilitzats o no- que tracten de Marratxí).

Tot i que encara hi podríem afegir la presentació de la versió radiofònica del tema, deixarem per a un proper escrit el comentari de les futures “Històries de Marratxí”, tot afegint que, en conjunt, ambdues coses conformen un projecte de gran envergadura i abast que permetrà als interessats, curiosos, estudiants i estudiosos, o simplement amants de Marratxí, poder-se acostar a qualsevol aspecte d’aquest secular i estimat poble.

[publicat a Terra de Fang,, butlletí municipal de Marratxí]

[BMM, Mxp, IX ’16]

(Visited 61 times, 1 visits today)