Gran trio d’artistes

(Per a una millor comprensió del text, convé que vos situeu, mentalment, al passat dilluns 24 d’abril, aniversari del naixement de Barbra Streisand……)

-Tal dia com avui de fa 75 anys, el 24 d’abril de 1942, va néixer a Nova York l’actriu i cantant Barbra Streisand. Guanyadora de varis oscars i una de les artistes amb més discos venuts. Actriu versàtil, sempre amb una gran classe. Gran dama de l’escena i de la cançó. Una curiositat sobre ella: té una anomalia de l’audició, ‘tinnitus’; sent infrasons i ultrasons així com una espècie de zum-zum o xiulada. Aquestes molèsties, que han suposat un calvari per a la cantant, han tengut una contrapartida positiva, ja que sentint ultrasons i infrasons,
ha pogut millorar la seva veu. La podeu sentir amb la seva “Woman in love”.

.
-Seguint amb músics cal recordar que d’aquí a tres dies farà 25 anys -era l’abril de 1992- que, a França, ens deixà un dels grans mestres clàssics del segle XX, Olivier Messiaen, als 83 anys.

Olivier Messiaens.

-I finalment tendrem present que, també l’abril del 92, dia 28, ens deixà a Madrid, als 82 anys, el pintor angloirlandès Francis Bacon, artista contemporani d’alta valoració.

 

 

 

 

 
Barbra Streisand
Woman in love

—–Tot això passava al món, mentre el mateix abril de 1967 -fa 50 anys- a Marratxí…

– El Ple municipal va acordar deixar sobre la taula per al seu estudi el plec de condicions i subhasta de les obres d’adecentament dels locals destinats a biblioteca i serveis tècnics.

I el 26 d’abril de 1967 l’Ajuntament acorda:
– Que a tots els plans d’extensió que se presentin a l’aprovació de l’Ajuntament, hi ha d’haver un mínim del 33% de la superfície per urbanitzar, destinada a vials, zones verdes i altres usos públics de la urbanització.
– Adjudicar definitivament el servei de recollida de fems del Pont d’Inca a Miquel Salom Amengual, autor de l’única proposta presentada.
– La construcció de voravies al PT, quan obtenguin de la Diputació l’aliniació corresponent dels c/gral Mola i Weyler.

L’abril de 1992 -fa 25 anys- acorden aprovar:
– El lloguer d’un local per a destinar-lo a la tercera edat de PO. Serà pel sistema de concurs.
– El catàleg de llocs de feina de personal de la Corporació, elaborat per “Personas y Sistemas, s.a.”

[BMM, Mxp, IV ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 29 times, 1 visits today)